Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad till butiker, restaurang m.m i Kronetorp
Avser ombyggnad av 1700-tals byggnad till butiker, restaurang m.m. I projektet ingår även tillbyggnad av ev 500 m2 butiker.
Utvidgning av tunnel, anläggande av broar mm.i Arlöv
Igångsättning tidigast 2020. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av Burlövs Bostäder AB:s kontorslokaler och en frisörsalong, (BTA) ca 520 m².
Ombyggnad av flerbostadshus, Arlöv
Objektet avser ett flerbostadshus med hyreslägenheter i tre våningsplan med vind och källare som ska renoveras.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Avser ombyggnad till miljögata, sänkt hastighet.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Avser avsmalning och trafiksäkerhetsåtgärder på beftintlig väg.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, fasadändring samt rivningslov för industri- och lagerbyggnad.
Rivning av förskola i Burlöv
Rivningslov för grönebo förskola.
Ombyggnad av affärshus i Burlöv
Bygglov för ombygggnad av befintlig lokal, fasadändring, samt ny personaldel.
Ombyggnad av studentlägenhet i Burlöv
Anökan om förhandsbesked för ändrad användning (från kontor till studentbostäder).
Ombyggnad av tennishall i Burlöv
Bygglov för väsentligt ändrad användning av lagerbyggnad till padelverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Ändras användning av fasad.
Ny trafikmiljö i bostadsområde i i Burlöv
Avser ny trafikmiljö i bostadsområde och fler farthinder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser utvändig underhåll av målning av balkonger, ca 14 stycken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: