Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Projektet avser ombyggnation befintlig banklokal till nytt kontor. I lokalerna kommer delar av Burlövs Socialtjänst att flytta in. Bruttoarea (BTA) ca 480 m².
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av befintlig panncentral och kontor till ett områdeskontor, innehållande kontor, omklädningsrum, kök m.m för fastighetsförvaltningen till Burlövs Bostäder. Bruttoarea (BTA) ca 330 m².
Tillbyggnad av lager i Burlöv
Avser tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av vind i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från vind till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Bygglov för ändring av marknivå/jordmassor.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för bullervall.
Rivning av skjutbana i Burlöv
Rivningslov för provskjutbana under jord.
Ombyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av telestation.
Ombyggnad av verkstad i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från källarlokal cykelverkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: