Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Förslöv, Båstad
Projektet omfattar antingen rivning av befintliga lägenheter för att ersätta dem med 4 nya flerbostadshus. 3 lamellhus i vardera 3 våningar samt ett punkthus i 5 våningar alternativt att renovera befintliga hus.
Underhåll av bro över allmän väg vid E6 i Eskilstorp
Utbyte av övergångskonstruktioner.
Anläggande av va-ledningar i Öllövsstrand, Båstad
Avser utbyggnad av vatten och spillvatten till nio fastigheter i Öllövsstrand, Båstad kommun. Projektet ska drivas i samverkan och inkluderar två faser där fas 1 innebär detaljprojektering plus framtagning av budget. Fas 2 innebär entreprenad.
Rivning av F-6 skola i Båstad
Avser rivning av befintliga skolbyggnader och förrådsbyggnader. Förslövs skola består av 4 byggnader i 2 plan varav 1 byggnad består av 6 huskroppar. Byggnad med huskropp A-F, Högstadiebyggnad benämnd H, idrottshall samt byggnad ungdomens hus. Rivning inför om- och tillbyggnad av berörda huskroppar B, C, D, F, liten del av H och 3 mindre förråd + garage. Ytor: Byggnad B BYA ca 555 kvm Byggnad C BYA ca 365 kvm Byggnad D BYA ca 390 kvm Byggnad F BYA ca 450 kvm
Tillbyggnad av hotell i Båstad
Tillbyggnad av Torekov hotell.
Tillbyggnad av lager i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av fläktrum i Båstad
Bygglov för tillbyggnad med fläktrum förslövs skola.
Ombyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för utbyte av befintlig nätstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Båstad
Bygglov för utökning av befintlig parkering på riviera hotell.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för ändrad användning från restaurang till bostad.
Tillbyggnad av gruppbostad i Båstad
Avser tillbyggnad med ca 45 kvm för att utöka boendet från 5 platser till 6.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring, tillbyggnad balkong och stödmur samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av bageri i Båstad
Bygglov för nybyggnad av utvändig trappa samt invändig ombyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus.
Ombyggnad av gym i Båstad
Bygglov för ombyggnad av lokal från bank till gym.
Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus efter rivning av del av befintligt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: