Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell i Båstad
Avser tillbyggnad av hotel med spa på takterrassen.
Ny cirkulationsplats i Båstad tätort
Utförande av GC-väg och cirkulationsplats. VA och El arbeten längs Hallandsvägen/Köpmansgatan och Fridhemsvägen.
Tillbyggnad av kontor i Båstad
Avser tillbyggnad med kontor.
Ombyggnad till lägenheter
Planer finns för ombyggnad av den gamla Prästgården, Västra Karup 1:36 till hyreslägenheter.
Anläggande av va-ledningar i Öllövsstrand, Båstad
Avser utbyggnad av vatten och spillvatten till nio fastigheter i Öllövsstrand, Båstad kommun. Projektet ska drivas i samverkan och inkluderar två faser där fas 1 innebär detaljprojektering plus framtagning av budget. Fas 2 innebär entreprenad.
Rivning av F-6 skola i Båstad
Avser rivning av befintliga skolbyggnader och förrådsbyggnader. Förslövs skola består av 4 byggnader i 2 plan varav 1 byggnad består av 6 huskroppar. Byggnad med huskropp A-F, Högstadiebyggnad benämnd H, idrottshall samt byggnad ungdomens hus. Rivning inför om- och tillbyggnad av berörda huskroppar B, C, D, F, liten del av H och 3 mindre förråd + garage. Ytor: Byggnad B BYA ca 555 kvm Byggnad C BYA ca 365 kvm Byggnad D BYA ca 390 kvm Byggnad F BYA ca 450 kvm
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser rivning av del av byggnad samt ombyggnad av lokal till 3 lägenheter i befintligt flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för ombyggnad samt nybyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av solsidans bod.
Ombyggnad av bibliotek i Båstad
Bygglov för tillfällig ändrad användning av kontorslokaler till skola, personalrum och bibliotek.
Tillbyggnad av gruppbostad i Båstad
Avser tillbyggnad med ca 45 kvm för att utöka boendet från 5 platser till 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: