Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad med bostäder i Ängelholm
Tidiga planer på tillbyggnad av befintliga verksamhetslokaler med bostäder.
Renovering av storkök i Munka Ljungby
Avser renovering av storkök och matsal med nya ytskikt och ny planlösning.
Relining av flerbostadshus i Ängelholms kommun
Avser relining av spillvattenledningar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Ombyggnad av järnväg i Ängelholm
Km 215+145- km 217+502 respektive km 218+012.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Ramavtal avseende Lednings- och brunnsrenovering, relining i Ängelholm
Ramavtal för ledningsrenovering med flexibelt foder och brunnsrenovering beräknat för perioden 2019-03-01 t o m 2021-02-28 med möjlighet att förlänga till maximalt 2027-02-28. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget om Ängelholms kommun inte säger upp avtalet senast 6 månader före avtalets utgång.
Rivning av sjukhus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av hälsa o sjukvårdsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad för en fördelningsstation.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Avser rivning av en lada på området.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av ridhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ridhus och stall.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av vårdhem i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring (byggnad 65), Ansökan om bygglov för utvändig ändring på by 08 /2 ventilationsaggregat Ängelholm 3:139.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för schaktning och utfyllnad av mark.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark och ny infartsväg.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av delar av industriverksamhet.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.
Tillbyggnad av industrihus med kallager i Ängelholm
Avser tillbyggnad med 300 kvm kallager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: