Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Avser en exploateringsutredning över Ängelholms stadshus med tillhörande tomt.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser ombyggnation av 3 stycken flerbostadshus, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus. Omfattar stambyte kök och badrum, totalrenovering av kök och badrum och byte av elinstallationer. Upprustning och renovering av tvättstugor och garage. Uppfräschning av allmänna utrymmen och utemiljö samt uppförande av miljöhus.
Påbyggnad med bostäder i Ängelholm
Tidiga planer på tillbyggnad av befintliga verksamhetslokaler med bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus, skola m.m i Ängelholm
Avser ombyggnation av flerbostadshus, förskola, garage, miljöhus, förråd och kvartershus. Adress: Västanvindsgatan/Östanvindsgatan i Ängelholm.
Utbyggnad av handels-/kontorslokaler och bostäder i Ängelholm
Ny detaljplan krävs. Omfattning kan ej anges.
Ombyggnad av bibliotek i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Renovering av storkök i Munka Ljungby
Avser renovering av storkök och matsal med nya ytskikt och ny planlösning.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Underhåll av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-relining av spillvattennätet i Ängeholm-Munka Ljungby.
Underhåll av va-ledning i Munka-Ljunby,Ängelholm
Avser VA-underhåll av spillvattenledning i Munka Ljungby.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Kommunen planerar att förlänga Järnvägsgatan med en annan sträckning än i dagsläget samt att bygga ett parkeringshus i anslutning till Järnvägen.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Ombyggnad av järnväg i Ängelholm
Km 215+145- km 217+502 respektive km 218+012.
Vattenskyddsåtgärder längs E6 i Brandsvig
Anläggande av fördröjnings- och sedimenteringsdamm för haveriskydd, ledningar till/från dammen och serviceväg till anläggningen.
Ramavtal avseende Lednings- och brunnsrenovering, relining i Ängelholm
Ramavtal för ledningsrenovering med flexibelt foder och brunnsrenovering beräknat för perioden 2019-03-01 t o m 2021-02-28 med möjlighet att förlänga till maximalt 2027-02-28. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget om Ängelholms kommun inte säger upp avtalet senast 6 månader före avtalets utgång.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och industribyggnad.
Rivning av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av klubbstuga.
Ombyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning transformatorstation.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Avser rivning av en lada på området.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning.
Ombyggnad av industribyggnad i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar - uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av växthus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig växthusanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - tillbyggnad av ett uterum.
Tillbyggnad av larmanläggning på vårdboeende
Upptaget i investeringsbudgeten 2019-2021. Tillbyggnad av larmanläggning

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: