Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Relining av flerbostadshus i Ängelholms kommun
Avser relining av spillvattenledningar i flerbostadshus.
Ombyggnas av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ombyggnad i ett flerbostadshus. Verksamhetslokal blir 3 st lägenheter. BTA ca 200 kvm.
Ombyggnad av förskola, Ängelholm
Avser rivning av befintlig ventilation och installation av ny ventilation, samt ombyggnad av kapprum på varje avdelning på Norregårdens förskola i Ängelholm.
Tekniska konsulter - Vattenmodulering VA, Ängelholm
Upphandlingen omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster inom området vattenmodellering. Uppdraget avser i huvudsak förvaltning, ajourhållning och datamodellering av kommunens övergripande vattenledningsmodell.
Rivning av skola i Ängelholm
Rivningsanmälan rivning av skolverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser solceller på tak samt tilläggsisolering på vind.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring av kontorsverksamhet till äldreboende.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus, stall, lada, verkstad, förråd och skjul.
Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skolverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om inst av ventilation på verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar, ventilation och hiss på restaurangverksamhet.
Ombyggnad av konferenscentrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell samt ändrad användning av vård till relax/konferens.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring och ändrad använing av plan 1 till kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring (ny port) på industriverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från frisörsalong till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring av butik till restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för mindre tillbyggnad och tak mellan befintliga byggander på industri.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsverksamhet med skärmtak över befintliga utlämningsskåp.
Tillbyggnad av kiosk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kioskbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal, Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av industriverksamhet med tältförråd Plåtslagaren 6.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurangverksamhet med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak vid industriverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om ändrad av entresol.
Ombyggnad av gruppbostad i Ängelholm
Anmälan om brandskyddet i byggnaden ändras - gruppboende.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning från kontor till boendelgh.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar, planlösning och brandskydd i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov och rivningslov för utbyte av skärmtak, asbestsanering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde flerbostadshus.
Markarbeten i Skälderviken, Ängelholms kommun
Avser utbyte av växtbädd och gräsmatta på Skäldervikens IP.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: