Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser ombyggnation av 3 stycken flerbostadshus, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus. Omfattar stambyte kök och badrum, totalrenovering av kök och badrum och byte av elinstallationer. Upprustning och renovering av tvättstugor och garage. Uppfräschning av allmänna utrymmen och utemiljö samt uppförande av miljöhus.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Påbyggnad av ventilationsanläggning på flerbostadshus, Ängelholm
Avser påbyggnad av ventilationsanläggning på taket för flerbostadshus, samt ny takbeläggning.
Tillbyggnad av storkök i Ängelholm
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av gräsplan i Ängelholm
Avser omläggning av gräsplan.
Reservkraft till pumpstation Havsbaden i Ängelholm
Avtalstiden är två år fr o m faktiskt leveransdatum.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde. Renovering av blyfönster.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallager/förråd, tillbyggnad av lager och rivning av förråd och kontor.
Tillbyggnad av församlingshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av lada för crossfit.
Ombyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd parkeringsplats.
Ombyggnad av förskola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning - en lägenhet till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - lager till kontor.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om brandskyddet i byggnaden ändras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus/restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för förändring av befintliga markhöjder.
Rivning av biljetthall i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av biljettkiosk.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser ändrad användning i lokalen till restaurang.
Upphandling fälttjänster i Skåne och Blekinge
Avser fälttjänster samt lager- och logistiktjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten samt kommunikationsinfrastruktur.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Avser ändrad användning lager till gymverksamhet.
Tekniska konsulter - Projektledare, VA i Ängelholm och Örkelljunga
Tidigare år har Ängelholm handlat dessa tjänster för ca 500 000 SEK och för Örkelljunga ca 250 000 SEK, detta kan ses som en indikation på kommande volym. Detta är ingen garanti men kan ses som en indikation på kommande volym. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år.
Konsultstöd- Hamnutredning i Ängelholm
Avser utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner
Ombyggnad av kyrka i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: