Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Avser en exploateringsutredning över Ängelholms stadshus med tillhörande tomt.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser ombyggnation av 3 stycken flerbostadshus, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus. Omfattar stambyte kök och badrum, totalrenovering av kök och badrum och byte av elinstallationer. Upprustning och renovering av tvättstugor och garage. Uppfräschning av allmänna utrymmen och utemiljö samt uppförande av miljöhus.
Ombyggnad av bibliotek i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Underhåll av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-relining av spillvattennätet i Ängeholm-Munka Ljungby.
Underhåll av va-ledning i Munka-Ljunby,Ängelholm
Avser VA-underhåll av spillvattenledning i Munka Ljungby.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Spontningsarbeten vid gata i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Vattenskyddsåtgärder längs E6 i Brandsvig
Anläggande av fördröjnings- och sedimenteringsdamm för haveriskydd, ledningar till/från dammen och serviceväg till anläggningen.
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsverksamhet.
Tillbyggnad av växthus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig växthusanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostad med ny vagnhall, fasadändring, byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - tillbyggnad av ett uterum.
Tillbyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av klubbstuga.
Ombyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning transformatorstation.
Rivning av nätstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för byggnad.
Rivning av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av industribyggnad i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar - uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av larmanläggning på vårdboeende
Upptaget i investeringsbudgeten 2019-2021. Tillbyggnad av larmanläggning

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: