Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Ombyggnad och ev tillbyggnad av gymnasium i Ängelholm
Planer finns för en ombyggnad av gymnasieskola, att evt bygga ut.
Projektering och utredning VA ledningsnät 2021 - Tekniska konsulter
Omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster förprojektering och utredning inom VA ledningsnät.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 1
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Ombyggnad till kontor m.m i centrala Munka Ljungby
Planer finns för ombyggnad av församlingshem till bostads- och centrum ändamål, kontor, vård och olika typer av tillfällig vistel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Planer finns för tillbyggnad av industriverksamhet.
Underhåll av broar i Ängelholm
Avser underhållarbete av broar i Ängelholm.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser byte av va-ledningar i Ängelholm.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Nybyggnad av läktare, måltorn och belysning i Ängelholm
Avser nybyggnation av läktare med underliggande kallförråd, måltorn med underliggande varmförråd samt belysningsanläggning med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad till bostäder i Rössjöfors Munka Ljungby
Avvaktar beslut. Bygglovsansökan skall inlämnas. Planer finns för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 lägenheter.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats vid Magnarps skola
Ny gc-väg mellan busshållplats, skola och bostadsområde ingår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Avser en sammanslagning av två lokaler, samt ändring av ventilation /specsaver.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser inredning av ytterligare lokal i industriverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser insättning av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ändrad användning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Avser tilbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning i industriverksamhet.
Rivning av pizzeria i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av matsal i Ängelholm
Avser tillbyggnad av matsal på hotell.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Rivning av byggnader i Ängelholm
Avser rivning av en huvudbyggnad och fem mindre byggnader på industritomt beläget i västra Ängelholm. Fastigheten Pilen 10 och 11.
Rivning av fd. jordbuksfastighet i Ängelholm
Avser rivning av enbostadshus, stall, lada, verkstad, förråd och skjul på fastigheten Torlarp 3:87.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: