Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus, skola m.m i Ängelholm
Avser ombyggnation av flerbostadshus, förskola, garage, miljöhus, förråd och kvartershus. Adress: Västanvindsgatan/Östanvindsgatan i Ängelholm.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av affärsverksamhet.
Underhåll av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-relining av spillvattennätet i Ängeholm-Munka Ljungby.
Ombyggnad av järnväg i Ängelholm
Km 215+145- km 217+502 respektive km 218+012.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Ramavtal avseende Lednings- och brunnsrenovering, relining i Ängelholm
Ramavtal för ledningsrenovering med flexibelt foder och brunnsrenovering beräknat för perioden 2019-03-01 t o m 2021-02-28 med möjlighet att förlänga till maximalt 2027-02-28. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget om Ängelholms kommun inte säger upp avtalet senast 6 månader före avtalets utgång.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av ridhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ridhus och stall.
Tillbyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av klubbstuga.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning transformatorstation.
Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för schaktning och utfyllnad av mark.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av delar av industriverksamhet.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och industribyggnad.
Rivning av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning.
Ombyggnad av industribyggnad i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar - uppsättning av solceller.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Tillbyggnad av växthus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig växthusanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - tillbyggnad av ett uterum.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Avser rivning av en lada på området.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.
Tillbyggnad av industrihus med kallager i Ängelholm
Avser tillbyggnad med 300 kvm kallager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: