Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 1
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Planer finns för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Markarbeten i Skälderviken, Ängelholms kommun
Avser utbyte av växtbädd och gräsmatta på Skäldervikens IP.
Ombyggnad av förskola, Ängelholm
Avser rivning av befintlig ventilation och installation av ny ventilation, samt ombyggnad av kapprum på varje avdelning på Norregårdens förskola i Ängelholm.
Nybyggnad av läktare, måltorn och belysning i Ängelholm
Avser nybyggnation av läktare med underliggande kallförråd, måltorn med underliggande varmförråd samt belysningsanläggning med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser solceller på tak samt tilläggsisolering på vind.
Tillbyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Tillbyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i affärsverksamhet / från butik till butik/servering/café.
Rivning av pizzeria i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Tillbyggnad av matsal i Ängelholm
Avser tillbyggnad av matsal på hotell.
Rivning av byggnader i Ängelholm
Avser rivning av en huvudbyggnad och fem mindre byggnader på industritomt beläget i västra Ängelholm. Fastigheten Pilen 10 och 11.
Rivning av fd. jordbuksfastighet i Ängelholm
Avser rivning av enbostadshus, stall, lada, verkstad, förråd och skjul på fastigheten Torlarp 3:87.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: