Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 1
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Relining av flerbostadshus i Ängelholms kommun
Avser relining av spillvattenledningar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Markarbeten i Skälderviken, Ängelholms kommun
Avser utbyte av växtbädd och gräsmatta på Skäldervikens IP.
Ombyggnad av förskola, Ängelholm
Avser rivning av befintlig ventilation och installation av ny ventilation, samt ombyggnad av kapprum på varje avdelning på Norregårdens förskola i Ängelholm.
Nybyggnad av läktare, måltorn och belysning i Ängelholm
Avser nybyggnation av läktare med underliggande kallförråd, måltorn med underliggande varmförråd samt belysningsanläggning med tillhörande markarbeten.
Tekniska konsulter - Vattenmodulering VA, Ängelholm
Upphandlingen omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster inom området vattenmodellering. Uppdraget avser i huvudsak förvaltning, ajourhållning och datamodellering av kommunens övergripande vattenledningsmodell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser solceller på tak samt tilläggsisolering på vind.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurangverksamhet med skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i affärsverksamhet / från butik till butik/servering/café.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar, planlösning och brandskydd i enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsverksamhet med skärmtak över befintliga utlämningsskåp.
Tillbyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal, Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av industriverksamhet med tältförråd Plåtslagaren 6.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser väsentlig ändring av bärande delar, ventilation och hiss på restaurangverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser ändrad användning från frisörsalong till restaurang.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Planer finns för anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Tillbyggnad av matsal i Ängelholm
Avser tillbyggnad av matsal på hotell.
Rivning av byggnader i Ängelholm
Avser rivning av en huvudbyggnad och fem mindre byggnader på industritomt beläget i västra Ängelholm. Fastigheten Pilen 10 och 11.
Rivning av fd. jordbuksfastighet i Ängelholm
Avser rivning av enbostadshus, stall, lada, verkstad, förråd och skjul på fastigheten Torlarp 3:87.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: