Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Ombyggnad av LSS boende i Ängelholm
Avser renovering och ombyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensamhets utrymme i Ängelholm.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 års period. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Renovering av storkök i Munka Ljungby
Avser renovering av storkök och matsal med nya ytskikt och ny planlösning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Tillbyggnad av idrottsplats i Ängelholm
Avser tillbyggnad av idrotts- o föreningsverksamhet.
Vattenskyddsåtgärder längs E6 i Brandsvig
Anläggande av fördröjnings- och sedimenteringsdamm för haveriskydd, ledningar till/från dammen och serviceväg till anläggningen.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet och rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av ställverk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för väsentlig ändring av parkeringsplats.
Ombyggnad av samlingslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i annan verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i flerbostadshus från föreningslokal till bostad samt utvändig ändring (nytt fönster samt fönster till dörr).
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av fläktrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring av fläktrum.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring kontorsverksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring samlingslokal.
Ombyggnad av busshållplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för - tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av kontor i Ängelholm
Avser rivning av kontorsbyggnad/villa.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad för en fördelningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Ängelholm
Avser tillbyggnad av ett varmförråd till idrotts- o föreningsverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser åtgärd om industriverksamhet.
Ombyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Utvändig ändring bygglov för parkeringsplats.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: