Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av storkök i Munka Ljungby
Avser renovering av storkök och matsal med nya ytskikt och ny planlösning.
Relining av flerbostadshus i Ängelholms kommun
Avser relining av spillvattenledningar i flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor m.m i centrala Munka Ljungby
Planer finns för ombyggnad av församlingshem till bostads- och centrum ändamål, kontor, vård och olika typer av tillfällig vistel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Rivning av sjukhus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av hälsa o sjukvårdsverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet och rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i annan verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring (byggnad 65), Ansökan om bygglov för utvändig ändring på by 08 /2 ventilationsaggregat Ängelholm 3:139.
Ombyggnad av busshållplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för - tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark och ny infartsväg.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av kontor i Ängelholm
Avser rivning av kontorsbyggnad/villa.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad för en fördelningsstation.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Ängelholm
Avser tillbyggnad av ett varmförråd till idrotts- o föreningsverksamhet.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.
Tillbyggnad av industrihus med kallager i Ängelholm
Avser tillbyggnad med 300 kvm kallager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: