Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg förbi Söderköping samt Skärgårdslänken
Projektet avser ny sträckning väster om staden, mötesfri väg med 3 alternativt 4 körfält, öppningsbar bro över Göta kanal. I projektet ingår även förlängning Skärgårdslänken som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 210 mot Sankt Anna. Ca 10 km lång sträcka.
Stambyte i flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnader samt stambyte vatten/avlopp.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Invändig renovering av Brobyhallen, omklädningsrum, duschar mm.
Anläggande av fibernät för bredband i Söderköpings kommun
Avser fiberförläggning mellan Söderköping Trännö och Missjö GSF.
Drift och underhåll av öppningsbara broar över Göta kanal i Östergötlands län
Entreprenaden avser utförande drift och underhåll samt åtgärder av elva (11) st. öppningsbara broar över Göta kanal i Östergötland, 9 vägbroar samt 2 järnvägsbroar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två år (1+1).
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Ombyggnad av förskola i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad verksamhet från församlingshem (samlingslokal) till förskola.
Tillbyggnad av LSS boende i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om ändrad använding från butik till kontor samt skyltlov.
Anpassning av förskola i Söderköping
Anordning för ventilation i byggnad.
Upprustning av utemiljö vid skola i Söderköping
Objektet avser utveckling av skolgården vid Hagahuset - Björkhagaskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: