Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Nybyggnad av entréplan, utbyggnad av parkeringsgarage och viss ombyggnad av befintligt hotell utförs av Byggtec. Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum utförs av Kodumaja.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Q-märkt byggnad. Ändrad användning av kontor till bostadsändamål. Ca 42-48 lägenheter.
Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser. LSS-boende i två plan innehållande totalt 12 lägenheter med tillhörande allmänna utrymmen samt personal- och teknikutrymmen. BTA uppgår till c:a 1600 m2. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Om- och nybyggnad av aula till matsal och storkök i Norrköping
Aulan ska byggas om från hör- och examinationssal till kombinerad matsal med scen. Nuvarande vaktmästarbostad rivs, och ett nytt storkök med underliggande fläktrum byggs.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det blir 30 studentlgh mellan 28 m2 och 68 m2 , en rivning och ny huskropp som införlivas med det gamla w- märkta.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Ombyggnad av kanslibyggnad i Norrköping
Ombyggnad av Norrköpings pastorats kontorsbyggnad. Även tilläggsisolering av ett förråd på 500 kvm som ska bli samlingslokaler.
Tillbyggnad och renovering mm av förskola i Hageby
Tillbyggnad 1 avdelning, tillagningskök och renovering av 6 avdelningar.
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättingeskola.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
Projektet omfattar två etapper: Etapp 1 består i en nybyggnation på fastigheten omfattande 5 st lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler. Etapp 2 består av ombyggnation av befintlig fastighet.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Bråvalla, Norrköping
Projektet avser ombyggnad av Byggnad 37, Bråvalla, för daglig verksamhet.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola för ca 350 elever.
Tillbyggnad av kyrka i Norrköping
Tillbyggnad på ca 480 kvm.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av idrottshall för att få till passage mellan blivande halldelar och även tillbyggnad av ny entrè med hiss som når alla planen. Byggnad 10 innefattar omklädningsrum, teknikutrymmen, lärararbetsplatser och salar för pingis, dans och teoretisk undervisning. Lärararbetsplatser med omklädning och lunchrum. Installationer byts ut i idrottshall och byggnad 10.
Utbyggnad av anstalt i Norrköping
Utbyggnad från 80 till 100 platser mm
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Norrköping
Nybyggnad av prov och mätningsrum i Borgs vattenverk.
Om- och tillbyggnad av förskola i Norrköping
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Lagerlunda förskola beläget i Norrköpings Kommun.
Ombyggnad av logistikcenter i Norrköping
Totalt ca 16 000 kvm ledig yta.
Ombyggnad av parkeringsplats i Arkösund
Bättre standard med fler parkeringsplatser.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ombyggnad för en restaurang, gamla Candylands lokaler.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av skola samt fasadändring.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Förlängning av väg mm i Norrköping
Trottoarer, belysning mm
Tillbyggnad av affärshus i Krokek, Norrköping
Syftet med ändringen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus.
Reparation och renovering på Norra kajen i Norrköping
Projektet omfattar byte av kajfront (Norra kajen), omläggning av ytskikt (markstensbeläggning), renovering av kajrummet samt option på planteringsytor.
Tillgänglighetsåtgärder i centrala Norrköping
Projektet omfattar utförande av tillgänglighetsåtgärder på tre olika platser i centrala Norrköping. Tillgänglighetsåtgärderna omfattar beläggning av ledstråk, kupolplattor markbeläggning montering av pollare, avfasning av kantsten samt målning av kontrastmarkeringar. De platserna där tillgängligheten ska förbättras är: Skvallertorget, Passagen Prästgatan/Gamla Rådstugugatan samt Passagerna på Drottninggatan/Repslagaregatan.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Ändrad användning från butik och verkstad till aktivitetslokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Ändrad användning från lager/kontor till föreningslokal.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av affär till restaurang.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Ändrad användning av festlokal till hotellrum.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av fotoateljé till restauranglokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola, ombyggnation samt vvs-installation.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lokal och ombyggnad av befintligt kontor.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik/kontor/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av vårdavdelning i Norrköping
Tillbyggnad av vårdavdelning.
Tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Tillbyggnad av vårdboende.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Tillbyggnad och ombyggnad och ändrad användning till restaurang samt uppförande av miljöhus.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av entresolplan samt ny wc.
Tillbyggnad av gruppbostad i Norrköping
Tillbyggnad av lss-boende.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Fasadändring, ändrad användning av industribyggnad till yrkesbutik samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Inre ombyggnad samt fasadändring på kontorshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Invändig ombyggnad, VVS-installation samt fasadändringar samlingslokal.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring förskola och ny ventilation.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete för in- och utfart.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete för upplag och parkeringsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete; schaktning för marksanering samt arkeologisk undersökning.
Ombyggnad av förråd i Norrköping
Flytt av pylonskylt samt förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrköping
Tillbyggnad av fritidshus med altan.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av 1 lägenhet till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av bensinstation i Norrköping
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av tillbyggnader på befintligt fritidshus.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus samt komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av två st lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ändrad användning enbostadshus till förskola och nattis.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: