Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Rivning el ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Rivning eller ombyggnad av gamla Intermilaskolan.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Ombyggnad av signalställverk i Motala
Utbyte centralenhet, ställverk 95.
Rivning av skola i Råssnäs i Motala
Rivning av Råssnäs skola.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 5, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ansökan om marklov - höjning av gata.
Relining av va-ledningar i Motala
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder inklusive serviser och renovering av brunnar i Motala kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri med lasthus.
Renovering av bibliotek i Motala
Renovering av Motala Biliotek
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt - från småindustri till kontor och handel.
Ombyggnad av företagshälsovård i Motala
Ändrat användningssätt från restaurang till företagshälsovård.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt - från kontor till bostad.
Rivning av fritidshus i Motala
Anmälan om rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad - förråd.
Ombyggnad av pizzeria i Motala
Installation av ventilationssytem - ändring.
Ombyggnad av parkeringsplats i Motala
Ombyggnad av parkering - utöka bef. parkering.
Nyskapande och restaurering av våtmark i Motala kommun
Anbudsområde 1 Nyskapande och restaurering av våtmarker i Staffanstorp naturreservat, Anbudsområde 2 Restaurering av våtmark vid Tuddarp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: