Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Ledningsrenovering med i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar inom Motala kommun.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 2
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Ombyggnad av skolsalar i Motala etapp 2
Ombyggnad och anpassning av skolsalar
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Ny ventilation till skolbyggnad vid P4 Kvarn
K0052.011 Skolbyggnad Kvarn. Byggnaden används som utbildningslokaler för Markstridsskolan i Kvarn.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 2
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi
Sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 3 mfl
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi
Ombyggnad av padelhall i Motala
Ombyggnad av industrilokal till padelanläggning.
Tillbyggnad av bilverkstad i Motala
Tillbyggnad bilverkstad.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - lokal till lägenhet.
Ombyggnad av förråd i Motala
Ändrat användningssätt av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri - lokal till musikskola.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av industri - förråd.
Tillbyggnad av lager i Motala
Tillbyggnad av lagerlokal - skärmtak.
Tillbyggnad av kallförråd i Motala
Tillbyggnad av pensionat med kallförråd.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Motala
Rivning av garage samt anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: