Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Motala
Tillbyggnad av reningsverkets befintliga byggnad. Arbetet omfattar projektering, utförande och samordning av bygg-, mark-, installations- och solcellsanläggning.
Installation av ERTMS mellan Fågelsta-Skänninge
Pilotprojekt Fågelsta-Skänninge SR5. Ny ställverksdator, utbyte av samtliga baliser för blocksignalering, byte av kablar, nya kiosker, nya optokablar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installtion av ftx.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industrifastighet.
Kajreparation Göta Kanal i Motala
Avser reparation av kanalrännans båda kajsidor där den ansluter mot Bottensjön. Samt norra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny flytbrygga och södra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny fast brygga som även förlängs. Även vissa anläggningsarbeten såsom ny gångväg med belysning, stensättning mm.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Utökad byggrätt med ca 600 kvm.
Ombyggnad till padelhall mm i Motala
Det blir fyra stycken padelbanor med tillhörande café och butik på en total yta på 1 400 kvadratmeter. Ombyggnad av entrén på gatuplanet med tillhörande ytskikt.
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen vid Kvarn i Motala
Avser en tillbyggnad av sex toaletter samt kommunikationsytor. Placering av byggnad är i nära anslutning till nuvarande byggnad 066 huvudentré.
Ny stoftrening vid HVC 110 i Borensberg
Avser installation av utrustning för att ytterligare rena rökgaserna med avseende på stoft vid fjärrvärmecentralen i Borensberg.
Renovering av tak på slott i Motala
Fastighetsunderhåll – taket läcker och väggmålningar som flagnar – dels förbättra utställningsmiljöerna.
Ombyggnad av hotell i Motala
Ändrat användningssätt av kontor - till hotell.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt från industri till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av idrottshall i Motala
Ändrat användningsätt av skollokaler till idrottsverksamhet - tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av användningsätt till lägenheter samt fasadändring Gårdshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt - från vandrarhem till flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av kontorslokaler samt ändring av ventilation.
Rivning av stugby i Motala
Rivning av 5 st stugor.
Rivning av nätstation i Motala
Rivning av nätstation.
Rivning av telestation i Motala
Rivning av teknikbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affär med skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: