Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Ledningsrenovering med i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar inom Motala kommun.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 1
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Rivning el ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Rivning eller ombyggnad av gamla Intermilaskolan.
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Renovering av badrummen
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Nybyggnad av VA anläggning och upprustning av gata för bostäder i Motala
Nya, och restaurera de befintliga gatorna i anslutning till området. Ny vatten- och avloppsanläggning (VA) för de nya husen som kommer att byggas i området.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Utvändig ändring av flerbostadshus - Fasadändring och takkupor samt invändig omfördelning av lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändrat användningssätt från småindustri till handel med skrymmande varor.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring av flerbostadshus - lokal till lägenhet.
Ombyggnad av museum i Motala
Ändring av museum, garageport
Återställning till lägenheter i Motala
Återställning till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - Från förråd till 2 små lägenheter.
Rivning av kontor i Motala
Rivning av kontorsbyggnad på Tuddarps Avfallsanläggning
Rivning av skärmtak i Motala
Rivning av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ombyggnad av industri - Ändrad planlösning och fasadändring.
Rivning av omklädningsrum i Motala
Anmälan om rivning - del av omklädningsbyggnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Motala
Inglasning av balkonger 15-20 st

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: