Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Rivning el ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Rivning eller ombyggnad av gamla Intermilaskolan.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ombyggnad av industri - Ändrad planlösning och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Anmälan om byte av VA-anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av museum i Motala
Ändring av museum.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring av flerbostadshus - lokal till lägenhet.
Ombyggnad av tvättinrättning i Motala
Ändrat användningssätt - från förråd till tvättstuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - Från förråd till 2 små lägenheter.
Rivning av omklädningsrum i Motala
Anmälan om rivning - del av omklädningsbyggnad.
Rivning av stugby i Motala
Flytt av stugby samt servicebyggnader.
Rivning av skärmtak i Motala
Rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus - skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - Skärmtak över entré, ramp.
Tillbyggnad av kyrka i Motala
Tillbyggnad av kyrka - skärmtak.
Tillbyggnad av radhus i Motala
Tillbyggnad av radhus - skärmtak på Glödgaren 1 - 16.
Tillbyggnad av samlingslokal i Motala
Tillbyggnad av samlingslokal - skärmtak och ramp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: