Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Byte av vatten- och avloppsledningar i Motala
Vi planerar under 2019-2020 att byta ledningar på sträckan mellan Myrstacksvägen och parkeringen vid Folkets park. Arbetet kommer att starta vid Myrstacksvägen och röra sig i etapper mot Folkets park. Arbetet påbörjas vecka 15 och pågår fram till juni, då uppehåll görs för Vätternrundan och sommarsäsongen. Arbetet återupptas efter sommaren och beräknas sedan pågå fram till sommaren 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - Rivning av källartrappor, igensättning av källardörrar samt nya fönster på Renen 22 och Renen 23.
Rivning av skola i Råssnäs i Motala
Rivning av Råssnäs skola
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ansökan om marklov - höjning av gata.
Ombyggnad av rökgaskondenseringsanläggning i Motala
Anmälan om installation av rökgasreningsanläggning.
Ombyggnad av spillvattenledning i Motala
Byte av spill- och dagvattenservis.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri och rivning av plåtskjul.
Rivning av tvätthall i Motala
Rivning av tvätthall.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affär.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger på Höghuset 1, Gulsippan 4 och 5 och Bomullen 4.
Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändrat användningssätt - affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av behandlingshem i Motala
Ändrat användningssätt - från förskola till HVB-hem.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användningssätt från bostad till verksamhetslokal.
Ombyggnad av gym i Motala
Ändrat användningssätt från verkstad/kontor till gym.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningsätt från tingsrätt till kontor.
Tillbyggnad av carport i Motala
Tillbyggnad av bef. carport/garagelänga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Motala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för tillbyggnad av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Marklov för ändring av plushöjder.
Tillbyggnad av veterinärstation i Motala
Nybyggnad av baracker för djurklinik och lagerhållning samt garage.
Rivning av fritidshus i Motala
Rivning av fritidsbyggnad.
Rivning av förråd i Motala
Rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Motala
Ansökan om asfaltering av uppställningsplats/parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Bef. parkering utökas.
Renovering av ledningar och gata i Motala
Renovering av vatten och avloppsledningar samt upprustning av gata.
Restaurering av vattendrag i Motala kommun
Anbudsområde 1 Förprojektering och Restaurering Ringarhultsån. Anbudsområde 2 Restaurering av bäcken vid Skrumpsjön, Björnbäcken samt bäcken från Axhultssjön. Anbudsområde 3 Vätternbäckarna

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: