Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Relining av va-ledningar i Motala
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder inklusive serviser och renovering av brunnar i Motala kommun.
Byte av vatten- och avloppsledningar i Motala
Vi planerar under 2019-2020 att byta ledningar på sträckan mellan Myrstacksvägen och parkeringen vid Folkets park. Arbetet kommer att starta vid Myrstacksvägen och röra sig i etapper mot Folkets park. Arbetet påbörjas vecka 15 och pågår fram till juni, då uppehåll görs för Vätternrundan och sommarsäsongen. Arbetet återupptas efter sommaren och beräknas sedan pågå fram till sommaren 2020.
Rivning av skola i Råssnäs i Motala
Rivning av Råssnäs skola
Renovering av va-ledningar i Motala
Renovering av VA-ledningar
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 5, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - Rivning av källartrappor, igensättning av källardörrar samt nya fönster på Renen 22 och Renen 23.
Ombyggnad av företagshälsovård i Motala
Ändrat användningssätt från restaurang till företagshälsovård.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri och rivning av plåtskjul.
Ombyggnad av spillvattenledning i Motala
Byte av spill- och dagvattenservis.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger på Höghuset 1, Gulsippan 4 och 5 och Bomullen 4.
Rivning av tvätthall i Motala
Rivning av tvätthall.
Renovering av bibliotek i Motala
Renovering av Motala Biliotek
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affär.
Tillbyggnad av carport i Motala
Tillbyggnad av bef. carport/garagelänga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Motala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Motala
Rivning av fritidsbyggnad.
Ombyggnad av behandlingshem i Motala
Ändrat användningssätt - från förskola till HVB-hem.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt - från kontor till bostad.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användningssätt från bostad till verksamhetslokal.
Ombyggnad av pizzeria i Motala
Installation av ventilationssytem - ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Marklov för ändring av plushöjder.
Tillbyggnad av veterinärstation i Motala
Nybyggnad av baracker för djurklinik och lagerhållning samt garage.
Ombyggnad av parkeringsplats i Motala
Ombyggnad av parkering - utöka bef. parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Bef. parkering utökas.
Rivning av fritidshus i Motala
Anmälan om rivning av fritidshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Motala
Ansökan om asfaltering av uppställningsplats/parkeringsplats.
Restaurering av vattendrag i Motala kommun
Anbudsområde 1 Förprojektering och Restaurering Ringarhultsån. Anbudsområde 2 Restaurering av bäcken vid Skrumpsjön, Björnbäcken samt bäcken från Axhultssjön. Anbudsområde 3 Vätternbäckarna
Nyskapande och restaurering av våtmark i Motala kommun
Anbudsområde 1 Nyskapande och restaurering av våtmarker i Staffanstorp naturreservat, Anbudsområde 2 Restaurering av våtmark vid Tuddarp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: