Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren.
Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Renovering/ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad av simhall i Motala
Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad av flerbostadshus - planlösning samt byte av ventilation. Gustavsviksvägen 111-145
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Motala
Tillbyggnad av reningsverkets befintliga byggnad. Arbetet omfattar projektering, utförande och samordning av bygg-, mark-, installations- och solcellsanläggning.
Installation av ERTMS mellan Fågelsta-Skänninge
Pilotprojekt Fågelsta-Skänninge SR5. Ny ställverksdator, utbyte av samtliga baliser för blocksignalering, byte av kablar, nya kiosker, nya optokablar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installtion av ftx.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Utökad byggrätt med ca 600 kvm.
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen vid Kvarn i Motala
Avser en tillbyggnad av sex toaletter samt kommunikationsytor. Placering av byggnad är i nära anslutning till nuvarande byggnad 066 huvudentré.
Ombyggnad till padelhall mm i Motala
Det blir fyra stycken padelbanor med tillhörande café och butik på en total yta på 1 400 kvadratmeter. Ombyggnad av entrén på gatuplanet med tillhörande ytskikt.
Renovering av tak på slott i Motala
Fastighetsunderhåll – taket läcker och väggmålningar som flagnar – dels förbättra utställningsmiljöerna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av användningssätt - från lokal till lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av hotell i Motala
Ändrat användningssätt av kontor - till hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industrifastighet.
Rivning av stugby i Motala
Rivning av 5 st stugor.
Rivning av telestation i Motala
Rivning av teknikbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affär med skärmtak.
Ombyggnad av skärmtak i Motala
Flytt av fristående skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av kontorslokaler samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av idrottshall i Motala
Ändrat användningsätt av skollokaler till idrottsverksamhet - tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av användningsätt till lägenheter samt fasadändring Gårdshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: