Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Ombyggnad av dagvattenledning i Motala
Anmälan om byte av dagvattenledning.
Ombyggnad av signalställverk i Motala
Utbyte centralenhet, ställverk 95.
Renovering av lås-/pendelbocksystem vid Motalahamnbro i Motala
Hamnbron är en öppningsbar bro över Göta kanal. Syftet med denna upphandling är att renovera lås-/pendelbocksystemet.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ansökan om marklov - höjning av gata.
Ombyggnad av rökgaskondenseringsanläggning i Motala
Anmälan om installation av rökgasreningsanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändrad användning från industri till handel och kontor samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändrat användningssätt - affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger på Höghuset 1, Gulsippan 4 och 5 och Bomullen 4.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av klubbhus i Motala
Tillbyggnad av klubblokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av pizzeria i Motala
Ändrat användningssätt från affärslokal till pizzeria samt uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av gym i Motala
Ändrat användningssätt från verkstad/kontor till gym.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningsätt från tingsrätt till kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ändring av grusad yta - anläggande av parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för tillbyggnad av parkering.
Rivning av garage i Motala
Rivning av brandskadat garage.
Rivning av förråd i Motala
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Motala
Rivning av transformatorstation.
Renovering av ledningar och gata i Motala
Renovering av vatten och avloppsledningar samt upprustning av gata.
Renovering av ledningar och gata i Motala
Asfaltering planeras våren 2020.
Ombyggnad av va-ledning i Motala
Anmälan om byte av VA-anläggning.
Restaurering av vattendrag i Motala kommun
Anbudsområde 1 Förprojektering och Restaurering Ringarhultsån. Anbudsområde 2 Restaurering av bäcken vid Skrumpsjön, Björnbäcken samt bäcken från Axhultssjön. Anbudsområde 3 Vätternbäckarna

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: