Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Rivning av skola i Råssnäs i Motala
Rivning av Råssnäs skola.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ombyggnad av industri - Ändrad planlösning och fasadändring.
Renovering av bibliotek i Motala
Renovering av Motala Biliotek
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt - från småindustri till kontor och handel.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri med lasthus.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad - förråd.
Tillbyggnad av kyrka i Motala
Tillbyggnad av kyrka - skärmtak.
Tillbyggnad av radhus i Motala
Tillbyggnad av radhus - skärmtak på Glödgaren 1 - 16.
Tillbyggnad av samlingslokal i Motala
Tillbyggnad av samlingslokal - skärmtak och ramp.
Ombyggnad av tvättinrättning i Motala
Ändrat användningssätt - från förråd till tvättstuga.
Rivning av stugby i Motala
Flytt av stugby samt servicebyggnader.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus - skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - Skärmtak över entré, ramp.
Nyskapande och restaurering av våtmark i Motala kommun
Anbudsområde 1 Nyskapande och restaurering av våtmarker i Staffanstorp naturreservat, Anbudsområde 2 Restaurering av våtmark vid Tuddarp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: