Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.
Till och omybyggnad av skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola.
Renovering av museum i Linköping
Renovering av installationer mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 5 RoK. Pionjärgatan 6-26.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna Kv. Orrhönan 1 samt Orrspelet 1. Projektet omfattar även, fasader, tak, lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 60 st lägenheter, i storlekarna 1RoK till 2RoK.
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Ombyggnad av väg 35 sträckan Björkåkla-Hackefors
Utförande av 2+1 väg, i huvudsak nysträckning, på sträckan Björkåkla-Hackefors. Ca 2,5 km.
Utbyggnad av skola i Linköping
Öka elevantalet från 390 st till cirka 560 st.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av vind till kontor. 70 kontorsplatser 1 våningsplan.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Detta eftersom befintliga skolor i Slaka och Skeda inte klarar av att tillgodose dagens och framtidens behov av skolplatser.
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ändrad användning av befintlig byggnad inom fastigheten Slaka 2:1.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Ändrad planlösning i affärshus åt Jysk
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping etapp 2
Ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, Linköpings kommun. B har två (2) st egenägda kylmaskiner vilka ska användas. Kylcentralen svarar för spetslastproduktion av kyla till fjärrkylenätet Tornby i Linköping.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av vindar till bostäder i flerbostadshus på Bielkegatan, Sturegatan och St Larsgatan på Blomman 14,12,11.
Tillbyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell.
Tillbyggnad skärmtak vid industrihus i Linköping
Projektet avser förlängning av skärmtak vid industri och rivning av befintliga lokaler samt uppsättning av mur, ändring av infart och flytt av fordonsväg.
Ombyggnad av gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av ca 250 m gata med belysningsanläggning samt 1 st ny trafiksignalanläggning.
Ombyggnad av väg, busshållplats mm i Ljungsbro
Ombyggnad av Cloettavägen mellan O G Svensson väg och Hjalmar Svenfeldts väg samt ombyggnad av befintlig parkeringsplats söder om Löjtnantsgatan.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Markarbeten i Ryd centrum, Linköping
Omfattar markarbeten inom Ryd Centrum samt tillhörande optioner inom området Ryd i Linköping.
Samverkansledare till projekt Ostlänken
2 års avtalstid. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad av busshållplatser i Linköping
Ombyggnad av två busshållplatser med omkringliggande diken och gång- och cykelvägar. Objektet är beläget utmed Universitetsvägen vid korsningen Universitetsvägen/Teknikringen.
Ombyggnad av kaj m.m. i Linköping
Objektet består i huvudsak av att bygga om och renovera befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad planlösning i kontor.
Ombyggnad av vind i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor, inredning av vind samt fasadändring - takfönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Ombyggnad av busshållsplats i Sjöliden, Berg
Ombyggnad befintliga busshållplatser samt anläggning av anslutande gång- och cykelvägar. Över Stjärnorpsvägen anläggas en ny passage.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Linköping, Etapp 2
Ombyggnad av GC-väg i Skäggetorp. Projektet utförs i 2 etapper, totala sträckan är ca 2,5-3 km.
Ombyggnad samt avyttring av anläggningar för Fortifikationsverket i Östergötlands län
G5880 omfattar ombyggnation av anläggning inom bygg, el och VVS. G5972 omfattar avyttring och återställning av anläggning. Objekten är belägna inom Östergötlands län.
Om- och utbyggnad av värmesystem vid Kallerstad bussdepå i Linköping
Entreprenaden omfattar om- och utbyggnad av värmesystem for bussvärme. Mediaskåpen skall uppgraderas med större värmeväxlare samtidigt som antalet bussplatser utökas till 112.
Ombyggnad av verkstad i Linköping
Ändrad användning av industrilokal till verkstad och kontor samt skärmtak.
Förstärkning av bro över Göta kanal vid Ekholmen
Förstärkning av bärhjul och konsoler för montering på befintlig grundläggning. Ny betongplatta under bron.
Upprustning av vattenlek i park i Gottfridsberg, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyta av viss utrustning för vattenlek. Vattenleken är en del i en större lekmiljö.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Ombyggnad cykelparkering vid resecentrum, Linköping
Cykelparkeringar på den södra delen av resecentrum ska byggas om för att ge plats för fler cyklar. Efter ombyggnaden ska ca 470 cykelplatser finnas på ytan. Platser ska erbjudas i ett nytt cykelgarage, nya cykelställ i två våningar med skärmtak och nya ställ i markplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Installation av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av bärande kontruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Ändrad användning av företagslägenheter till hotell.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av förråd till förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad samt fasadändring av industrilokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad samt rivning av affärshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Linköping
Tillbyggnad av församlingshem ca 200 kvm
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad.
Rivning av industrihus i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av industrilokaler.
Rivning av kontor i Linköping
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Linköping
Ändrad användning av lokal och bostäder till vårdcentral.
Ombyggnad av omklädningsrum i Linköping
Ändrad användning av kontorsbyggnad till omklädningsrum.
Ombyggnad av vuxenskola i Linköping
Ändrad användning av kontorslokaler till vuxenskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokaler till företagslägenheter.
Ombyggnad av fotbollsplan i Linköping
Ändrad användning av åkermark till konstgräsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning från restaurang till bostad (4 lgh), fasadändring samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av vind till kontor.
Ombyggnad av festlokal i Linköping
Ändrad användning av livsmedeksbutik till festlokal.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av kontorslokaler till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av kundvagnsgarage.
Rivning av telestation i Linköping
Rivning av teknikbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Linköping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av båthus i Linköping
Rivning av båthus.
Rivning av förråd i Linköping
Rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Linköping
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av affärshus med inglasad uteplats.
Tillbyggnad av butik i Linköping
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad och fasadändring av miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av museum i Linköping
Ändrad användning av förråd till museum.
Ombyggnad av servering i Linköping
Ändrad användning av klädbutik till servering.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontor.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad planlösning kontorsloft på Blomstertorget.
Utbyte av ventilation i restaurangbyggnad på Malmen i Linköping
Föremål för entreprenaden är i huvudsak ventilationssystem i restaurangbyggnad på område Malmen. Byggnaden har en area om knappt 1600 m2 (BRA) och ventileras idag av 4 st tilluftsaggregat och frånluftsfläktar på yttertak. I entreprenaden ska dagens fyra FT-system bli 2 st FTX-system. OVK ska utföras av entreprenören på anläggningen före slutbesiktning.
Värdering och revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Östergötlands län
Avser konsulttjänst för materialinsamling, fältstudie, analys, värdering och revidering av riksintressen för kulturmiljövården i Östergötlands län. Denna upphandling gäller 15 st. riksintresseområden inom tre st kommuner i Östergötlands län. Upphandlingen är den första av tre upphandlingar som tillsammans ska täcka in alla riksintressen som hittills inte har reviderats i länet. Uppdragets beräknas pågå från hösten 2018 och fram till våren 2019. Uppdraget ska redovisas i två etapper, den första delleveransen ska omfatta 7 st. områden och den andra delleveransen ska omfatta resterande 8 st. områden.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor/samlingslokal med ny entréhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: