Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av kontor i Linköping
Påbyggnad med tre nya våningar till sammanlagt 3 700 kvadratmeter kontor.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Orrspelet 1. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler, nya lägenhetsförråd samt tillhörande markarbeten. Objektet ligger i Valla Fridhem i Linköping, adress Sydsvägen 2-4 samt Ulvåsavägen 6-20 i fastigheten Kv Orrspelet 1.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten Ellipsen 6, Föreningsgatan 35-59 i Linköping. Även kallat Kollektivhuset Stolplyckan. Projektet omfattar även samtliga lokaler samt tillhörande mark. Fastigheten innehåller 186 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 6 RoK samt flertalet lokaler i olika variationer både avseende användningsområde och storlek.
ROT-renovering i flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer. Total ombyggnadsyta ca 5950 kvm.
Utbyggnad av skola i Linköping
Öka elevantalet från 390 st till cirka 560 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt fasadändring.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Detta eftersom befintliga skolor i Slaka och Skeda inte klarar av att tillgodose dagens och framtidens behov av skolplatser.
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ändrad användning av befintlig byggnad inom fastigheten Slaka 2:1.
Ombyggnad till samverkanshus i Campus området, i Linköping
Syftet med ombyggnationen är att tillskapa lokaler för ett samverkanshus mellan Universitet och Näringsliv.
Ombyggnad av mark/gata och parkmiljö ,mm i Linköping, etapp 1 & 2
Objektet består i huvudsak av ombyggnad av mark/gata (g:a tanneforsvägen, nya tanneforsvägen, klövergatan) och parkmiljö; så som trafikåtgärder, torg (stenbeläggning), trappor (9 st), murar (sten/betongmurar), ramp (1 st), bryggor (4 st), bänkar/soffor, kaj (renovering bef kajanläggning), gångvägar, träd, dagvattenledningar/fördröjningsmagasin, belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation skola.
Ombyggnad till flerbostadshus i Linköping
Nya bostäder i en befintlig åttavåningsbyggnad vid Skäggetorp centrum som idag inrymmer kontor och verksamheter. Möjligheten till verksamheter i bottenvåningen ska finnas kvar.
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
In och utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad från förråd till lägenheter 6 lägenheter/hus. Gulsparven 2 och Ostbrickan 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ut och invändig renovering av Ådalagatan
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ombyggnad av kontor.
Byte av paneler och tuber på värmeverk i Linköping
Projektet består av 5 huvuddelar, kallade A, B, C, D och E: A: Byte tuber sidovägg och tak i eldstad. Panna 4 (061) vid TvABs anläggning på Gärstad. B: Byte av tuber i eldstad ovan Inconell. Panna 2 (052) vid TvABs anläggning på Gärstad. C: Byte av hetvatteneko. Panna 2 (052) vid TvABs anläggning på Gärstad. Option: Byte av liknande paket i samma panna. D: Byte ekopaket 1.1 Panna 1 (051) vid TvABs anläggning på Gärstad. E: Inconelbeläggning på tubpaneler i panna 3 på Kraftvärmeverket i Linköping (Södra Oskarsgatan 7)
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokal/kontor.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län södra.
Till alt nybyggnad av förskola i Linköping
Syftet med detaljplanen är att pröva utbyggnad av skola och förskola i två plan, vilket kräver andra byggnadshöjder än vad gällande detaljplaner medger.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län norra.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Linköping 2019, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av 41 st sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med dimensioner som varierar mellan 150-525 mm. Sammanlagd sträcka spillvattenledning att infodra uppgår till ca 1189 meter. Sammanlagd sträcka dagvattenledning att infodra uppgår till ca 431 meter.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Objektet omfattar renovering/ombyggnation av bostäder, lokaler och markarbeten på Milds Gata 10-16 i Linköping.
Byte av konstgräs i Ekholmen, Linköping
Objektet är en befintlig konstgräsanläggning i stadsdelen Ekholmen i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Ny bufferttank till biogasanläggning i Linköping
Projektet omfattar ny bufferttank på befintligt fundament. Rivning av befintlig tank, Bufferttanken ska rymma ca 200 m³ netto, Montage av ny bufferttank inkl anslutningar i tank och tak.
Invändiga arbeten i kraftvärmeverket i Linköping
Avser att byta ut ett befintligt elektrostatisk fällningsfilter (ESP) och ersätta det med ett påsehusfilter för panna 3 (P3) Inom ramen ingår också anläggningar för filterastrester, en ny lagringssilo
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad av gata i Linköping etapp 1
Apotekargatan ska byggas om i 2 etapper. I denna etapp bygger man om delen Ågatan-Storgatan.
Trafikförbättrande åtgärder i Linköping
Bygga ut till tvåfiligt ca 100 m
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av handelslokaler samt anmälningspiktiga åtgärder.
Anläggning och asfaltering av lagerytor i Gärstad väst, Linköping
Objektet avser anläggning av hårdgjord yta ca 17 000 m2 för att skapa en lageryta för träbränsle.
Omtoppning av platta 4 och 7 på Malmens flygplats i Linköping
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på platta 4 och 7 vid Malmens flygplats i Linköping.
Nya teletekniska säkerhetssystem vid Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping
Teletekniska säkerhetssystem till Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping. Entreprenaden omfattar installation av säkerhetssystem till en fullt funktions- och driftsfärdig anläggning
Ombyggnad av bad i Linköping
Ungefär hälften av den konstgjorda ön skall tas bort och förändra strandlinjen, även en översyn av resten av badet.
Muddring av kanal mm i Rimforsa
Skedevid kanal är en mindre del av Kinda kanal som går mellan sjöarna Ämmern och Åsunden. Dessutom ska Tannefors få nya slussportar och ny tröskel, samt att husen vid Nykvarn och Slattefors ska få nya tak.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad planlösning mm för restaurang.
Rivning av växel i Linköping
Spåråtgärder, där bland annat befintlig klotväxel 1005 slopas. Spåret benämnt ”Tullspåret” rivs. Spårledning 812 anpassas till nya förhållanden i och med att spår och växel 1005 slopas. Spårspärr 418a som är en ”4-klossars spärr” byggs om till en ”2-klossars spärr”. Efterföljande spår ska rivas och marken ska saneras och återställas.
Utbyte av konstgräs på Linköping arena
Objektet är Linköpings huvudarena för elitfotboll och består av befintlig konstgräsplan med spelmåttet 68 x 105 m.
Upprustning av lekplats i Johannelund, Linköping
Avser upprustning av lekplats.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Inredning av ytterligare lokal och fasadändring av industrilokaler samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av lokal till kontor.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av matsal/kök till kontor.
Ombyggnad av vårdhem i Linköping
Ändrad användning av vårdlokaler.
Ombyggnad av cykelväg i Linköping
Två sammankopplade cykelbanor ska binda samman skola, fotbollsplaner och bostadsområde.
Ombyggnad av skola i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till skola samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av butik i Linköping
Ändrad användning av lagerlokal till butik.
Ombyggnad av dagcenter i Linköping
Ändrad användning av dagcenter till demenscenter.
Ombyggnad av servicebostad i Linköping
Ändrad användning av EKB boende till Servicebostad.
Ombyggnad av behandlingsrum i Linköping
Ändrad användning av magasinsbyggnad till behandlingsrum.
Tillbyggnad av lager i Linköping
Tillbyggnad av lagerlokaler.
Tillbyggnad av sophus i Linköping
Tillbyggnad av miljöhus på Isbrodden 55 och Isbrodden 64.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus samt garage och förrådsbyggnad.
Rivning av växthus i Linköping
Rivning av handelslokaler.
Ombyggnad av industrihus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i industrilokaler.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Linköping
Anmälan avseende rivning av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Anmälan aavseende ändring av bärande konstruktion i enbostadshus.
Anläggning av våtmarker i Linköping
Två dammanordningar ska anläggas ett vid Ullaberg och ett vid rundplanen strax norr om den tidigare bebyggelsen vid Mossen
Ombyggnad av busshållplatser i Linköping
Ombyggnad av busshållsplatser efter Hjulsbrovägen.
Inspektion av funktionsbelysning i Linköping
Upphandlingen omfattar inspektion av ca 41 000 ljuspunkter i Linköpings kommun och Mantorp.
Invändiga arbeten på kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, installation eller ändring av VA i kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: