Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Swedol:s logistikcenter i Örebro. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde. Nuvarande logistikcenter i Hisings Backa avvecklas under sommaren 2020.
Utbyggnad av gator, VA-ledningar och dagvattenledningar i Örebro
Objektet avser exploatering av industriområde, cirka 75 ha, omfattande nybyggnation av gator cirka 2,5 km, inklusive vatten- och avloppsledningar, pumpstation och en torrdamm.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 1
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga. Utförs i etapper. Totalt 377 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 2
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga. Utförs i etapper. Totalt 377 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 3
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga. Utförs i etapper. Totalt 377 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 4
Avser ROT-renovering av låghusområdet i Västhaga. Utförs i etapper. Totalt 377 lägenheter.
Underhållsbeläggning Värme i Örebro län
Beläggningsgrupper T3-2019, T3-2020. Option på beläggningsgrupp T3-2021.
Vägmarkering i Örebro län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. 2 års avtalstid.
Ombyggnad av flerbostadshus, lokaler, fritidsgård m.m i Örebro
Ombyggnad av två befintliga byggnader. Varbergagatan 70-73 renoveras, lokaler i bottenvåningen byggs om och speciallägenheterna på övervåningen renoveras. I Varbergagatan 75/76 renoveras och lokalerna byggs delvis om, här ligger vårdcentralen mfl. idag. Ombyggnad/renovering av fritidsgården, dock blir där ingen basketplan på taket som på bilden. Markplanering för ny parkering och nytt torg. Varberga Centrum-projektet utförs i olika delprojekt. Detta avser 3-6.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av 5 kontor på övre delen och mötesrum m.m på nedre delen samt del öppna ytor.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalupprustning av flerbostadshus.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Nybyggnad samt om- och tillbyggnad av gruppbostad i Askenäs
Avser ombyggnad av Askenäshemmet. Omfattar två nya gruppbostäder och ett om- och tillbyggt Vård och omsorgsboende. Gruppboendena får sammanlagt 12 platser och vård- och omsorgsboendet 36, utöver det ska det vara tillagningskök, hemtjänst och dagvård.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Lillåns skola. Tillbyggnaden omfattar ca 950 kvm i två plan. Till det ska en omfattande renovering av befintliga lokaler göras.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT-renovering av grannhuset till Örebrobostäder AB:s gamla huvudkontor (Ryttaren). 6 lägenheter samt 2 lokaler.
Ev. ombyggnad från trafikled till stadsgata i Örebro
Ombyggnad till stadsgata med cykelbanor och prio buss.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av industrilokal om ca 250 kvm.
Ombyggnad och renovering av kontor i Örebro
Avser ombyggnad och renovering av bovärdskontor i Markbacken/Rosta.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser renoveing samt anpassning av lokaler på Rudbecksskolan. Byte av ventilation och el/data system. Projektet innefattar även nya ytskikt och innerdörrar. Rivning av befintligt ventilationssystem kräver asbestsanering. Projektet kommer att genomföras som utförandeentreprenad med utökad samverkan, så kallad partnering.
Utbyggnad av Viktor Dahléns väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Renovering av studentlägenheter i Örebro
Avser renovering av studentlägenheter på Studentgatan i Örebro. Korridorlägenheter tas bort, varje rum får ett pentry. Gemensamma kök byggs om till lägenheter. Några dubbletter skapas. Badrum får nya ytskikt med individuell mätning av kall- och varmvatten. Befintlig kokvår renoveras. Tvättstugan renoveras. Värme-, vatten-, och avloppsavledningar byts ut. Ny ventilation: styrd frånluft. Elinstallationer utökas till 3-fas med jordfelsbrytare.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3-6 finns på projektid: 1504643
Ombyggnad av folktandvården mm i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvården i Haga centrum samt ombyggnad av tomställd lokal (f.d. Ica personalutrymmen) till Folkhälsoenheten. Uppdelas i 2 etapper. Etapp 1 är Folkhälsocentralen - Ombyggnad och iordningsställande av ny lokal. Etapp 2 är Folktandvården - ombyggnad.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Anbud Generalentreprenör byggentreprenad, Örebro
Avser en säkerhetsskyddad upphandling.
Utbyte av regulatorer för banljus, Örebro Airport
15 st Regulatorer för leverans snarast efter avtalstecknande. Anbudsgivaren ska erbjuda serviceavtal för produkterna i 3 år efter garantitid, och därefter löpande med 6 månaders uppsägningstid
Ombyggnad av gångbanor och parkeringar i Örebro
Avser återställning av gator, parkeringar och gångbanor samt tillgänglighetsanpassningar efter nybyggnationer längs Slottsgatan, Fredsgatan och Skolgatan.
Återställande av gata efter byte av VA-ledningar
Avser återställning efter byte av VA-ledningar. Arbetet utförs i Bruksgatan i korsningen Bruksgatan-Ingenjörsgatan, samt utmed Ingenjörsgatan 1–11.
Informationsmöte, Region Örebro läns upphandlingar hösten 2019
Tid: 27 maj klockan 15:00-17:00 Plats: Bohmanssonsalen, Universitetssjukhuset B-huset Anmälan sker via följande länk (kopiera och klistra in i webbläsaren): https://forms.gle/W7gbsPAG6Wr6PdGc9
Iordningställande av mark i Örebro, etapp 2
Iordningställa marken på innergården av fastigheten Pappersbruket 13. Tillskapa parkeringsplatser, utekontor, gröna ytor och lod dammar.Utförs i 2 etapper.
Breddning av gc-väg i Örebro
Gång- och cykelbanan längs Längbrogatans västra sidan breddas och belysningen längs sträckan förbättras.
Leverans av VA-material till vattenledning Eker-Bettorp, Örebro
Avser leveransavtal avseende VA-material till vattenledning Eker-Bettorp för leverans till Örebro kommun
Byte av ispist på Trängens B-hall i Örebro
Avser byte av ispist, från grus till betongpist.
Rivning av flerbostadshus i Örebro, etapp 1
Avser rivning av flerbostadshus inför kommande nybebyggelse på Tallkotten. Nybyggnaden finns på projektid: 1518540
Rivning av flerbostadshus i Örebro, etapp 2
Avser rivning av flerbostadshus inför kommande nybebyggelse på Tallkotten. Nybyggnaden finns på projektid: 1518540
Rivning av flerbostadshus i Örebro, etapp 3
Avser rivning av flerbostadshus inför kommande nybebyggelse på Tallkotten. Nybyggnaden finns på projektid: 1518540
Restaurering av flottningsrensande Nittälven
Avser upphandling gäller arbete med grävmaskin för att återföra rensad sten till älven.
Anläggnings­arbeten för gata, gång- och cykel­banor i Örebro
Avser anläggningsarbeten för att färdigställa gatan samt GC-banor vid Pepparvägen pga att gatan använts för tung trafik under tiden för fastighetsbyggnation i området.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp A
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp A, korsningen Krontorpsgatan/Klerkgatan och fortsättning mot korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp B
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp B, korsningen Krontorpsgatan/Grubbensgatan upp på Grubbensgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro, Etapp C
Avser utbyte av VA-ledningar på Södermalm i Örebro. Arbetet är uppdelat i etapper. Detta avser Etapp C, korsningen Ekängsgatan/Storängsgatan och fortsätter upp mot Krontorpsgatan. Information om tidplan kommer närmre byggstart.
Rivning av förskola i Örebro
Rivning av förskola.
Rivning av fastighet i Örebro
Rivning av bovärdskontor.
Rivning av byggnader och garage i Örebro
Rivning av byggnader och garage.
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Rivning av flerbostadshus. Option från projekt: 1525683.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd tillbyggnad av kedjehus/radhus.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning från lager till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning från lagerbyggnad till kontor samt parkeringsplatser och nybyggnad av miljöbod.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
TIllbyggnad flerbostadshus samt fasadändring, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av galleria i Örebro
Ändring av galleria/köpcentrum, inredning av restaurang, ny entré/glasparti och ny fettavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av kontorsbyggnad/garage. Tillskapande av omklädningsrum i källarplanet/garage.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Tillbyggnad av restaurang samt tillskapande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad samt fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Tillbyggnad samt fasadändring, inglasning av uterum på kedjehus/radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad, fasadändring av flerbostadshus samt inredning av 5 st lgh i källare.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Tillbyggnad av kedjehus/radhus.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
TIllbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Tillbyggnad av lager, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Tillbyggnad av förråd (barnvagnar).
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örebro
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Tillbyggnad av skola, förråd.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Tillbyggnad förråd.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring bärande konstruktion, restaurang.
Rivning av förråd i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Örebro
Anmälan för byte av ventilationsaggregat i komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Örebro
Rivning av förråd.
Rivning av automatstation i Örebro
Rivning av drivmedelsstation.
Rivning av skärmtak i Örebro
Rivning av skärmtak.
Rivning av fritidshus i Örebro
Rivningsanmälan fritidshus och komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Örebro
Rivningsanmälan rivning av fritidshus på Nikolai 3:173 och Nikolai 3:146.
Rivning av fritidshus i Örebro
Rivningsanmälan rivning av fritidshus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Örebro
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industri till livsmedelsbutik t.o.m. 2023-06-30.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
TIllbyggnad av flerbostadshus, 5 st. balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus, 6 st balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Inredning av ytterligare bostad samt rivning/nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/schaktning.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivning av 1 st boningshus samt 2 st komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Inredning av ytterligare lägenhet, ändrad planlösning, brandskydd samt ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Örebro
Inredning av ytterligare lägenhet, ändrad planlösning, brandskydd samt ventilation i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivning av enbostadshus, ladugård och förråd.
Rivning av förskola i Örebro
Rivning av förskola och förråd.
Rivning av förskola i Örebro
Rivning av förskola samt förråd.
Ombyggnad av idrottshall i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring brandskydd och ventilation i konstorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Anmälan ändring ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälan ändring ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Anmälningspliktiga åtgärder för ändring av ventilation och VA i flerbostadshus.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Västerleden i Örebro, etapp 3
Avser generella åtgärder så som målning och skyltning enligt standard för huvudcykelstråk på en sträcka på ungefär 1,5 km samt signaljustering (detektor för cykel) vid Södra infartsleden.
Ombyggnad av vind i Örebro
Ändrad användning från vind till lägenheter samt ändring av fasad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning lager till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: