Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Ombyggnad av park i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av Flugparken.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Ombyggnad av väg i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av riksväg 50 - flytta vägen mer söderut samt en ny cirkulationsplats.
Upprustning av utemiljön vid flerbostadshus inom Hagabergsområdet, Lindesberg
Hela lägenhetsbeståndet inom Hagaberg är i behov av upprustning. I ett första skede rustar man upp utemiljön och senare även invändig renovering. Detta avser utemiljön. Invändiga renoveringen finns på projektid: 1490775.
Upprustning av hållplatser i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av affärshus i Lindesberg
Ändrad användning av affärslokal.
Ombyggnad av skola i Lindesberg
Om/tillbyggnad av l-huset, lindeskolan.
Ombyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Iordningsställande av husvagnsparkering.
Ombyggnad av bensinstation i Lindesberg
Om/tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av bostadshus.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av brandskadat bostadshus.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av garage i Lindesberg
Rivning av garage.
Rivning av nätstation i Lindesberg
Rivning av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Lindesberg
Rivning av äldre stationsbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsyta.
Ombyggnad av skola i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning av modulbyggnad, skollokal.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Förhandsbesked för utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning av butik till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ändring av ventilation pga ombyggnad.
Rivning av verkstad i Lindesberg
Rivning av verkstad samt lagerbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad, ändrad användning av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring, ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Flytt av kontorslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: