Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Avser ny reservkraftanläggning.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av Brotorpsskolan F-6 som anpassas för 550 elever. Hus 1, 3 och 4 utförande mellan juli 2020 - december 2020. Hus 2 och 5 utförande mellan januari 2021 - maj 2021. Hus 6 färdigställt augusti 2019. Hus 7 färdigställt maj 2020.
Ombyggnad av bangårdar i Lindesberg och Storå
Bärighets- och stabilitetshöjande åtgärder samt kontaktledningsåtgärder på Lindesbergs bangård (bandel 391, km 419) samt Storå bangård (bandel 391, km 434).
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 1
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 1 utförs markarbeten.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 2
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 2 utförs gestaltning av parken.
Ombyggnad av VA-ledning i Fellingsbro
Avser VA-omläggning på Idrottsgatan i Fellingsbro. Spillvatten & dagvatten 430m.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Byte av väg- och gatubelysning i Ramsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 3
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 3 handlar projektet om vattenfrågorna i parken.
Ombyggnad av markanläggning i Lindesberg
Anläggande av kulle i flugparken.
Ombyggnad av markanläggning i Lindesberg
Hårdgörning av mark samt asfaltering och stängsling.
Rivning av cistern i Lindesberg
Rivning av cisternhus.
Rivning av automatstation i Lindesberg
Rivning av drivmedelsinstallationer.
Rivning av klubbhus i Lindesberg
Rivning av klubblokal vid ridskola.
Ombyggnad av lekplats i Lindesberg
Utfyllnad för lekplats.
Förlängning av gata i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning (kontor).
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning, från bostad till kontor.
Upprustning av idrottsplats i Fellingsbro, Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Upprustning av idrottsplats i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Upprustning av strandpromenad i Frövi, Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: