Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 1
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 1 utförs markarbeten.
Ombyggnad av VA-ledning i Fellingsbro
Avser VA-omläggning på Idrottsgatan i Fellingsbro. Spillvatten & dagvatten 430m.
Ombyggnad till vilthanteringsanläggning i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Ombyggnadsyta ca 310 kvm.
Upprustning av vandringsled i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av kabelhus.
Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Ändring av kontorslokal till lägenhet.
Tillbyggnad av kallförråd i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och ändrad användning av industrilokal, uppställning av container, uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Väsentlig ändring av planlösning,brand och ventilation.
Uppförande av lekredskap på lekplats i Lindesberg
Avser uppförande av lekredskap i form av ett lekskepp för placering i Lindesberg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: