Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Ombyggnad av park i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av Flugparken.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Upprustning av utemiljön vid flerbostadshus inom Hagabergsområdet, Lindesberg
Hela lägenhetsbeståndet inom Hagaberg är i behov av upprustning. I ett första skede rustar man upp utemiljön och senare även invändig renovering. Detta avser utemiljön. Invändiga renoveringen finns på projektid: 1490775.
Upprustning av hållplatser i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av affärshus i Lindesberg
Ändrad användning av affärslokal.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Förhandsbesked för utökning av parkeringsplatser.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av bostadshus.
Rivning av nätstation i Lindesberg
Rivning av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Lindesberg
Rivning av äldre stationsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning av modulbyggnad, skollokal.
Ombyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Iordningsställande av husvagnsparkering.
Ombyggnad av bensinstation i Lindesberg
Om/tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring, ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Flytt av kontorslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ändring av ventilation pga ombyggnad.
Uppförande av lekredskap på lekplats i Lindesberg
Avser uppförande av lekredskap i form av ett lekskepp för placering i Lindesberg.
Ombyggnad av skola i Lindesberg
Om/tillbyggnad av l-huset, lindeskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: