Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Ombyggnad av väg 51 mellan Kvarntorp-Almbro
Ombyggnad till mötesfri väg, omväxlande 1+1 och 2+1 körfält med mitträcke. I projektet utreds också möjligheter till gång- och cykelväg.
Tillgänglighetsåtgärd på GC-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Rivning av fastigheter i Kumla
Avser rivning gällande kvarteret Gladan/Rapphönan inför uppbyggande av nya bostäder.
Tillbyggnad av reningsverk i Kumla
Utbyggnad av slamrecirkulationssystem och rensskärare på ca 4 x 4 m.
Ombyggnad av värmeanläggning vid skola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Tillgänglighetsåtgärd för gc-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av industrihus i Kumla
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av konstgräsplan vid idrottsplatsen i Kumla
Avser byte av konstgräs med ev markarbeten i samband med detta.
Ombyggnad av restaurang i Kumla
Ändrad användning från affär till restaurang.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid gata i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: