Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Tillgänglighetsåtgärd på GC-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Tillbyggnad av reningsverk i Kumla
Utbyggnad av slamrecirkulationssystem och rensskärare på ca 4 x 4 m.
Ombyggnad av värmeanläggning vid skola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Rivning av nätstation i Kumla
Rivning samt nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av verkstad i Kumla
Ändrad användning från lager till verkstad/personalutrymmen samt fasadändring.
Tillgänglighetsåtgärd för gc-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Tillbyggnad av butik i Kumla
Tillbyggnad av butik samt rivning av befintlig komplementbyggnad.
Ombyggnad av konstgräsplan vid idrottsplatsen i Kumla
Avser byte av konstgräs med ev markarbeten i samband med detta.
Ombyggnad av industrihus i Kumla
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Kumla
Ändrad användning från affär till restaurang.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid gata i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: