Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av rehabavdelningen på Karlskoga lasarett
Ombyggnationen omfattar totalrenovering av hela rehabavdelningen. Avdelningen omfattar arbetsterapi, bassängdel inklusive två st nya ventilationsaggregat , fysiote-rapi, logopeder och övriga ytor såsom personal och gemensamma ytor. Arbetet omfat-tar även arbete i källaren och på intilliggande innergård .
Tillbyggnad av idrottshall i Karlskoga
Tillbyggnad av idrottshall, ca 1000 kvm, samt fasadändring.
Renovering av idrottshall i Karlskoga
Avser renovering av befintlig hall med bland annat nytt golv, ny ridåvägg samt belysning.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser ombyggnad av utemiljön vid Skranta förskola.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Byte av belysning i motionsspår, Karlskoga
Avser byte av belysning i Nobelspåret, Karlskoga. Entreprenaden omfattar dels att den idag befintliga belysningen med luftledning ska nedmonteras och all till belysningen befintlig utrustning omhändertas dels montering och installation av ny belysning med nedgrävd kabel samt återställande av mark.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av Alfred Nobels torg.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av lokalgata till gångfartsområde (shared-space yta) vid Alfred Nobels torg.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till lägenheter, tillbyggnad förråd, samt nybyggnad carport.
Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskoga
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändring av konstruktion på restaurang (ny trappa till ovanvåning).
Ombyggnad av pensionärsbostad i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till trygghetsboende.
Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Tillbyggnad av två kontorsbyggnader.
Rivning av industrihus i Karlskoga
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning balkonger).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: