Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Piteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1108 km varav grusväg ca 265 km.
Ny-, om- & tillbyggnad av samlingslokal i Piteå
Ny-, om- och tillbyggnad av samlingslokal och parkeringsplats (tallhedskyrkan).
Ombyggnad till förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral till Vårdgränds förskola. Byggnaden ägs av Region Norrbotten.
Tillbyggnad av presshall i Piteå
Piteå Näringsfastigheter utför om- och tillbyggnad av delar av fastigheten Öjebyn 24:52 för hyresgästen Rise AB, för att Rise AB ska införskaffa en ny press. Pressen levereras, lyfts in och monteras av en sidoentreprenör under entreprenadtiden
Beläggningsarbeten längs väg 551 sträckan Stockbäcken-Roknäs
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Stambyte i flerbostadshus i Öjebyn
Stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 3 och 5. Delvis utbyte av fasad och nya balkongräcken.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Industrigatan. Arbetsområdet sträcker sig från rondellen vid Nygatan/Industrigatan och avslutas bortanför korsningen Källbogatan/Industrigatan. Mellan Nygatan och Ekgatan anläggs även en ny GC-väg. Nya busshållplatser med väderskydd anläggs. VA-arbetet genomförs till stor del genom relining.
Ombyggnad till gym i Piteå
Ombyggnation av gym
Utbyggnad av återvinningscentral vid avfallsanläggning i Öjebyn
Pireva kommer att utveckla entréområdet med återvinningscentral på Bredviksberget. Avser markjobb och planer, förlängd och ombyggd ramp, ny byggnad för återbruk samt tillhörande VA, el, belysning, avvattning mm
Breddning av GC-väg i Piteå
Avser breddning av trottoar till gc-bana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser ombyggnad av lokal till 1 lgh samt renovering av fasad och fönster.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Restaurering av befintlig lokal.
Ombyggnad av skola i Piteå
Ombyggnad av skola samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av lager/förråd i Piteå
Förhandsbesked - planerad byggnation av lager och hallbyggnader.
Ombyggnad av vårdhem i Piteå
Inst el ändr av ventilation i vårdlokal.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning och planlösning av flerbostadshus samt ombyggnad och utvändig ändring och parkeringsplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - utökande av parkeringsyta.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - utökning av parkeringsplats vid bergets äldreboende.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av skärmtak i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av parhus i Piteå
Installation av hiss i tvåbostadshus.
Elarbeten för Stora Nolia-mässan i Piteå
Elarbeten till Stora Nolia mässan i Piteå 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av vattentorn i Piteå
Rivningslov industribyggnad/lokal -vattentorn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: