Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.
Om- & tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan, Piteå Kommun.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Ombyggnad av produktionskök vid skola i Piteå
Avser ombyggnad av Strömbacka produktionskök, Piteå Kommun. Objektet är beläget i Strömbackaskolan, Lasarettsvägen 2, i centrala Piteå.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Lyckovägen och Uddvägen.
Ombyggnad av Bergviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för förskoleverksamhet.
Ombyggnad GC-väg i Piteå etapp 2 & 3
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för anläggning av ny GC-väg längs Strömnäsgatan Piteå kommun. Entreprenaden inkluderar även ombyggnation av befintlig gata och trafiksäkerhetsstärkande åtgärder.
Invändigt underhåll & ombyggnad av kontor & handel i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för kontor, bostäder, handel.
Ombyggnad av torg i Piteå
Planens syfte är att säkerställa användningen som torgfunktion, ange yta för cykelparkering, möjliggöra ombyggnation i form av gatuomläggning samt skydda befintliga äldre byggnader i direkt anslutning till torget.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Ändrad användning av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Ändrad användning av plan 0 från bostadslägenhet till lokal.
Ombyggnad av garage i Piteå
Ändring av bärande konstruktion garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov - anläggning av parkyta med enkel grillplats och enklare boulebana.
Rivning av kontor i Piteå
Objektet avser att på totalentreprenad genomföra selektiv rivning av befintlig byggnad med tillhörande planerings- och projekteringsarbeten.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning av brandhärjat enbostadshus.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av förråd.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Rivning samt åtgärd som påverkar brandskyddet på affärslokal.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov enbostadshus.
Rivning av garage i Piteå
Rivningslov garage/förråd.
Tillbyggnad av vårdbostad i Piteå
Tillbyggnad av bostäder för särskilt boende.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/filterhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: