Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av skola etapp 2 i Piteå
Om- & tillbyggnad av skola i Piteå.
Ny-, om- & tillbyggnad av samlingslokal i Piteå
Ny-, om- och tillbyggnad av samlingslokal och parkeringsplats (tallhedskyrkan).
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför renovering och ombyggnad av Flygel C med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Om- & tillbyggnad av kontor i Piteå
Upphandling av entreprenad om- och tillbyggnad av PiteEnergi kontorsfastighet. AB PiteEnergi ska bygga till kontoret med ca 1030m² BTA och bygga om ca 750m². I entreprenaden ingår markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, uteplatser samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad och sophus, schakt för el- och vvs- arbeten. Markarbeten omfattar bland annat VA-, fjärrvärme och arbeten för el-kanalisation. Markyta som berörs av markarbeten är ca 2 200 m² Asfaltytor, ca 1000m² gröngjorda ytor och ca 670m² plattläggning. Husbyggnadsarbeten omfattar tillbyggnad av kontor i 3 våningar samt med nytt fläktrum i våning 4.
Ombyggnad till förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral till Vårdgränds förskola. Byggnaden ägs av Region Norrbotten.
Tillbyggnad av presshall i Piteå
Piteå Näringsfastigheter utför om- och tillbyggnad av delar av fastigheten Öjebyn 24:52 för hyresgästen Rise AB, för att Rise AB ska införskaffa en ny press. Pressen levereras, lyfts in och monteras av en sidoentreprenör under entreprenadtiden
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Beläggningsarbeten längs väg 551 sträckan Stockbäcken-Roknäs
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Industrigatan. Arbetsområdet sträcker sig från rondellen vid Nygatan/Industrigatan och avslutas bortanför korsningen Källbogatan/Industrigatan. Mellan Nygatan och Ekgatan anläggs även en ny GC-väg. Nya busshållplatser med väderskydd anläggs. VA-arbetet genomförs till stor del genom relining.
Breddning av GC-väg i Piteå
Avser breddning av trottoar till gc-bana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser ombyggnad av lokal till 1 lgh samt renovering av fasad och fönster.
Ombyggnad av skola i Piteå
Ombyggnad av skola samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av vårdhem i Piteå
Inst el ändr av ventilation i vårdlokal.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov industribyggnad/lokal -vattentorn.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet i publika lokaler.
Ombyggnad av förskola i Piteå
Ändring av ventilation i förskola.
Ombyggnad av skola i Piteå
Tidsbegränsad åtgärd - skola.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av förråd på 5x35.
Rivning av flerbostadshus i Piteå
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av barack i Piteå
Rivning komplementbyggnad - byggbarack.
Elarbeten för Stora Nolia-mässan i Piteå
Elarbeten till Stora Nolia mässan i Piteå 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: