Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av hamnen i Piteå
Omfattar fyllnad på land och i vatten för nya terminalytor. Beläggning slitlager, skalskydd kring och belysning av detsamma. Totalt drygt 50 000 m².
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om- och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Om- & tillbyggnad av kontor i Piteå
Upphandling av entreprenad om- och tillbyggnad av PiteEnergi kontorsfastighet. AB PiteEnergi ska bygga till kontoret med ca 1030m² BTA och bygga om ca 750m². I entreprenaden ingår markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, uteplatser samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad och sophus, schakt för el- och vvs- arbeten. Markarbeten omfattar bland annat VA-, fjärrvärme och arbeten för el-kanalisation. Markyta som berörs av markarbeten är ca 2 200 m² Asfaltytor, ca 1000m² gröngjorda ytor och ca 670m² plattläggning. Husbyggnadsarbeten omfattar tillbyggnad av kontor i 3 våningar samt med nytt fläktrum i våning 4.
Ombyggnad till förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral till Vårdgränds förskola. Byggnaden ägs av Region Norrbotten.
Ombyggnad av äldreboende i Piteå
Renovering av Hortlaxgården.
Om- & tillbyggnad av skola etapp 2 i Piteå
Om- & tillbyggnad av skola i Piteå.
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Beläggningsarbeten längs väg 551 sträckan Stockbäcken-Roknäs
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Piteå
Tillbyggnad av ca 75 st balkonger på flerbostadshus på Bergsviksvägen & Storgatan.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontor i 2 plan samt industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt rivning av befintlig högdel och skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av omlastningsfickor vid avfallsanläggning i Öjebyn
Objektet består av en ombyggnation av del av befintliga omlastningsfickor till Matavfallslager på Bredviksbergets avfallsanläggning. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byggnadsyta: BYA ca 340 m, Ändringsyta: BRA ca 85 m.
Rivning av flerbostadshus i Piteå
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av förråd.
Rivning av telestation i Piteå
Rivning av teknikbod samt fackverksmast på vattentorn 78093.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning enbostadshus.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov - rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Ombyggnad av lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Piteå
Tillbyggnad av omlastningsficka på bredviksberget.
Tillbyggnad av cistern i Piteå
Tillbyggnad med ny cistern och pumphus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av bageri i Piteå
Rivningslov bagar/vävstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: