Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Piteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1108 km varav grusväg ca 265 km.
Om- & tillbyggnad av skola etapp 2 i Piteå
Om- & tillbyggnad av skola i Piteå.
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Om- och tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorshus. Mark och grundarbeten kommer att utföras under hösten 2020.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Öjebyn
Stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 3 och 5. Delvis utbyte av fasad och nya balkongräcken.
Tillbyggnad av Polishuset i Piteå
Piteå Näringsfastigheter AB utför om- och tillbyggnad av delar av Polisens lokaler i Piteå.
Ny deponiyta vid avfallsanläggning i Öjebyn
Avser markarbeten för ny deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Utbyggnad av återvinningscentral vid avfallsanläggning i Öjebyn
Pireva kommer att utveckla entréområdet med återvinningscentral på Bredviksberget. Avser markjobb och planer, förlängd och ombyggd ramp, ny byggnad för återbruk samt tillhörande VA, el, belysning, avvattning mm
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Ändrad planlösning samt utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av lager/förråd i Piteå
Förhandsbesked - planerad byggnation av lager och hallbyggnader.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Anmälan om ändring av ventilation i affärslokal.
Ombyggnad till restaurang i Piteå
Bygglov för ombyggnad av lager/produktion till restaurang.
Tillbyggnad av skola i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning och planlösning av flerbostadshus samt ombyggnad och utvändig ändring och parkeringsplatser.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked- doktorsvillan för bostadsändamål.
Ombyggnad av förråd i Piteå
Flyttning av förråd.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Installation av hiss.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av affärshus i Piteå
Rivningslov för rivning av affärslokal.
Ombyggnad till lägenhet i Piteå
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: