Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av hamnen i Piteå
Omfattar fyllnad på land och i vatten för nya terminalytor. Beläggning slitlager, skalskydd kring och belysning av detsamma. Totalt drygt 50 000 m².
Tillbyggnad av kontor i Piteå
75 kontorsplatser ska utökas med 36 kontorsrum i ett som han säger kreativt kontorslandskap. Lokalerna kommer att byggas i två våningar ovanpå de befintliga produktionslokalerna på Backcity. I projektet ingår också bygge av nytt laboratorium och kontrollrum.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal samt ändring av ventilation och va-anläggning.
Ombyggnad av gata med anslutande ytor i Piteå
Entreprenaden avser ombyggnad av befintlig gata och dagvatten längs Västergatan sträckan mellan Sundsgatan och Storgatan, ombyggnation/iordningställande av övriga publika ytor runt Lindbäcks nya byggnader, inklusive Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen.
Tillbyggnad av fryshus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Lyckovägen och Uddvägen.
Ombyggnad av vandringshinder/vägtrumma vid Mattesbäcken
Vägtrumma/vandringshinder för vattenlevande djur.
Ombyggnad GC-väg i Piteå etapp 2 & 3
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för anläggning av ny GC-väg längs Strömnäsgatan Piteå kommun. Entreprenaden inkluderar även ombyggnation av befintlig gata och trafiksäkerhetsstärkande åtgärder.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontor i 2 plan i ndustribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt rivning av befintlig högdel och skärmtak.
Ny ventilation vid Sandholmens avloppsreningsverk, Piteå
Avser installation av 1 st luftbehandlingsaggregat för befintlig bassängsal i hus B som idag saknar allmänventilation, samt utbyte av befintligt aggregat i hus C slambehandling och delar av kanalsystemet. Ombyggnaden omfattar även byte av injusteringsspjäll i Hus B och C.
Ombyggnad till restaurang i Piteå
Hyresgästanpassning av lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Ändrad användning av lokal på källarplan till lägenhet.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Piteå
Tillbyggnad av omlastningsficka på bredviksberget.
Tillbyggnad av ställverk i Piteå
Till-utbyggnad av ställverk.
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av förråd.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning enbostadshus.
Rivning av garage i Piteå
Rivningslov garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: