Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete.
Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.
Ombyggnad av undervisningskök och takarbeten på skola i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av Strömbacka Hus Tor till undervisningslokal storkök, samt rivning och ombyggnad av tak med ny papptäckning av yttertak.
Ombyggnad av hotell i Piteå
Ombyggnad/ändring av planlösning/utvändig ändring av hotell/restaurang/publika lokaler.
Varma beläggningsarbeten längs väg 503, 572 och 510.01 i Norrbotten
Avser väg 503 mellan Hortlax-Bergsviken, väg 572 mellan Forsnäs-Norrfjärden och väg 510.01 Del av Borgaruddsvägen (grupp 1) och sträckan Boden-Bredåker, byaväg genom Bredåker (grupp 2).
Om- och tillbyggnad av produktionskök i Öjebyn
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför om- och tillbyggnad av Öjebyns produktionskök, Piteå Kommun.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola (rönnens förskola, nattis).
Ombyggnad gata och va i Piteå
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för ombyggnation av gata och VA längs Källbogatan.
Ombyggnad GC-väg i Piteå
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för ombyggnation av gata och ny gång- och cykelväg längs Strömnäsgatan Piteå kommun.
Stambyte samt byte elinstallationer i Piteå
Stambyte samt renovering badrum, ny el, fasadbyte. Kommer att utföras i 3 etapper.
Ombyggnad av skidlift i Piteå
Avser projektering, komplett leverans, montage, installation och driftsättning av nya motorer, frekvensomriktare (FRO) inkl. injusterade styrskåp (utrustningen) till de två skidliftarna på Lindbäcksstadion. Även den gamla utrustningen rivas, demonteras och tas om hand av entreprenören.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivning av industribyggnad i samband med efterbehandling av förorenad mark.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad/utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Invändig hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av vårdbostad i Piteå
Tillbyggnad av bostäder för särskilt boende.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Ansökan om planbesked - utökning av förskoleavdelningar.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning av enbostadshus och garage samt en garagelänga.
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivning av fritidshus pga brand.
Tillbyggnad av fritidshus i Piteå
Tillbyggnad av fritidshus (attefallstillbyggnad).
Tillbyggnad av garage i Piteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av golfbana i Piteå
Tillbyggnad av golfklubb och rackethall.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/elrum.
Rivning av affärshus i Piteå
Rivning och borttagning av del av affärslokal efter brand.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov av enbostadshus och gårdsbyggnad.
Rivning av bageri i Piteå
Rivningslov bagarstuga.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Ändring av affärslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: