Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av hamnen i Piteå
Omfattar fyllnad på land och i vatten för nya terminalytor. Beläggning slitlager, skalskydd kring och belysning av detsamma. Totalt drygt 50 000 m².
Tillbyggnad av kontor i Piteå
75 kontorsplatser ska utökas med 36 kontorsrum i ett som han säger kreativt kontorslandskap. Lokalerna kommer att byggas i två våningar ovanpå de befintliga produktionslokalerna på Backcity. I projektet ingår också bygge av nytt laboratorium och kontrollrum.
Om- & tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan, Piteå Kommun.
Ombyggnad av förskola i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal samt ändring av ventilation och va-anläggning.
Tillbyggnad av fryshus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gata med anslutande ytor i Piteå
Entreprenaden avser ombyggnad av befintlig gata och dagvatten längs Västergatan sträckan mellan Sundsgatan och Storgatan, ombyggnation/iordningställande av övriga publika ytor runt Lindbäcks nya byggnader, inklusive Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Lyckovägen och Uddvägen.
Ombyggnad GC-väg i Piteå etapp 2 & 3
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för anläggning av ny GC-väg längs Strömnäsgatan Piteå kommun. Entreprenaden inkluderar även ombyggnation av befintlig gata och trafiksäkerhetsstärkande åtgärder.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontor i 2 plan i ndustribyggnad/lokal.
Ny ventilation vid Sandholmens avloppsreningsverk, Piteå
Avser installation av 1 st luftbehandlingsaggregat för befintlig bassängsal i hus B som idag saknar allmänventilation, samt utbyte av befintligt aggregat i hus C slambehandling och delar av kanalsystemet. Ombyggnaden omfattar även byte av injusteringsspjäll i Hus B och C.
Ombyggnad till restaurang i Piteå
Hyresgästanpassning av lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontorshus i Piteå
Underhåll av byggnad med särskilda bevarandevärden samt ny installation av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av församlingshus i Piteå
Detaljplan för stadsön 5:7, tillbyggnad av kyrkcenter.
Tillbyggnad av kallförråd i Piteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Piteå
Tillbyggnad och utvändig ändring av förråd.
Tillbyggnad av ställverk i Piteå
Till-utbyggnad av ställverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Ombyggnad och tillbyggnad av industribyggnad samt väsentlig ändring av va-anläggning och ventilation (tidsbegränsat).
Rivning av garage i Piteå
Rivningslov garage.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Ändrad användning av lokal på källarplan till lägenhet.
Ombyggnad av parkeringsplats i Piteå
Ändrad användning av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Upprustning av områrdet kring sjöbodar.
Ombyggnad av fotbollshall i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet - fotbollshallen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: