Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Akademiska Hus avser att upphandla Generalentreprenör för utförande av en/flera totalentreprenad/er. Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Riskreducerande åtgärder i Råneå
Profiljustering och sättningsåtgärd med bankpålning på väg E4 strax norr om trafikplats Råneå Norra.
Hyresgästanpassning av affärshus i Luleå
Avser hyresgästanpassning samt ombyggnad till nya butiker.
Beläggningsarbeten längs väg 356 mellan Niemisel-Bjurå
Beläggning halvvarma massor samt extruderad massa.
Vägarbeten förbi kyrkbyn i gammelstad
Kulturrestaurering. Samarbete med Luleå kommun. Ca 1 km väg totalt. Utförande av vägentreprenad längs Rutviksvägen 0-314 m samt Gamla Bodenvägen 0-477 m. Sänkning och nyanläggning av väg, anläggning av ränndalar, anläggning av gångytor, nyläggning av VA samt anläggning av optoledning.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Ombyggnad av park i Luleå
Ombyggnation av mark- och parkarbeten. Rör och el i mark, belysning och finplaneringsarbete. Ny scen. Lekplats ingår inte i detta upphandling utan upphandlas separat. Marken förbereds för lekplatsen.
Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå
Påbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Ombyggnad från gruppboende till 5-6 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av bärande konstruktion för hiss i flerbostadshus.
Samlat geoteknikstöd i norra Norrbotten
Uppdraget består i att tillhandahålla teknikstöd inom området geoteknik i väg- och järnvägsprojekt i norra Norrbottens län med placeringsort Luleå.
Hyresgästanpassning av kontor & butik i Luleå
Hyresgästanpassning av resebutik & kontor. Den nya resebutiken och kontoret flyttar in vid korsningen Hummergatan/ Midgårdsvägen och samlar då hela NEX verksamhet i Luleå.
Ombyggnad av fastighet i Norrbottens län
Avser byggentreprenad i Norrbottens län. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena el samt brandlarm.
Hyresgästanpassning av kontor i Skutviken, Luleå
Anpassningen blir i form av en helt ny lokal med kontor, konferens, fikarum och övriga personalytor.
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnation i bef huskropp av kontor och personalytor. Nya fönster och dörrar i fasad. Ny ventilation. Ny el och data. Komplettering värme, vatten, sanitet.
Lokalanpassning av kontor i Luleå
Ombyggnation i befintlig byggnad, ca 300 kvm.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning av byggnaden inkl. grundkonstruktion. Återställning av mark samt tillskapa p-platser.
Selektiv rivning av 4 fastigheter i Luleå kommun
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning och markåterställning av fyra fastigheter.
Ombyggnad av gym i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler till gym.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Hissbyte på fastighet i Luleå
Två st. hissar som går i grupp skall bytas i Specialfastigheters lokaler på Kv Lejonet, Skeppsbrogatan 41, Luleå. Hissarna ska kategoriseras som personhissar.
Ombyggnad av entré på affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad/ombyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av kontorshus med ny entré samt fläktrum.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av 2 stycken flerbostadshus.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av telestation i Luleå
Rivning av telestation som ej kräver lov.
Rivning av enbostadshus i Luleå
Selektiv rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Luleå
Selektiv rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontor t o m 2029-03-25.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor t o m 2024-10-08.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus och utrymningsväg.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus med 4 baracker.
Tillbyggnad av skärmtak i Luleå
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av garage i Luleå
Ändrad användning av garage och förråd.
Ombyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens avseende förstärkning av elnätet på germandön Kallax 4:6,1:19,2:8,2:22,2:18,Kallax S:14,18:1,14:1,7:3,5:14.
Ombyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig luftledning för lågspänning förnyas Långön 1:3,1:4,1:5.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av hiss i kontorshus.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad till kontor i Luleå
Hyresgästanpassning.
Delprojektledare produktion järnväg, Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad till vuxenutbildning i Luleå
Ombyggnad av utbildningslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: