Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Nybyggnation för vuxenpsykiatri, Sunderby sjukhus, Byggnad 124. Nybyggnad kommer att ske i anslutning till byggnad 105 med pågående verksamhet omfattande psykiatri. Byggnaden för vårdinrättning är fördelat på två plan, ca 8000 m2. Till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, m.m, ca 4000 m2. Arbeten omfattar även anslutande rum i byggnad 105 på samtliga våningar.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Luleå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ledningsrenovering samt ombyggnad av väg vid Campus Luleå
Projektet är indelat i två huvuddelar: Huvuddel 1 avser: Ledningsrenovering av i första hand djupt liggande ledningar. Huvuddel 2 avser: Ombyggnad av Regnbågsalléns vägöverbyggnader och övrig finplanering samt renovering av/ersättning av ledningar.
Om- & tillbyggnad av skola i Luleå, etapp 4
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Hus A: Ombyggnad ca: 5500m2. Hus A: Tillbyggnad ca: 400m2, Byggnationer samt anslutande markarbeten Hus A skall utföras som två huvuddelar. Huvuddel 1- och Huvuddel 2. Ny angöring samt nya parkeringar skall utföras. Huvuddel 3.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för ombyggnad av förskola till bostäder.
Tankbeläggning i region Nord
Utförande av tankbeläggningar i Norrbottens och Västerbottens län.
Konvertering av oljepanna i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser bland annat följande: Konvertering av en befintlig Maskinverken hetvattenpanna med 80 MW producerande effekt (olja E01) i HVC2 Luleå, till en kombipanna träpulver/olja, Komplett bränslehantering. Utgångsbränsle är träpellets från Bioenergi i Luleå AB:s fabrik som ska malas till träpulver, Transportsystem för bränsle, Doseringssystem för brännare, Brännare för båda bränslena mm.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Anläggande av uppställningsplatser i Luleå
Swedavia avser teckna avtal med en entreprenör för utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Vägarbeten förbi kyrkbyn i gammelstad
Kulturrestaurering. Sänkning av väg, nya diken, anpassning av korsningar, nya gångytor. Samarbete med Luleå kommun. Ca 1 km väg totalt.
Om- & nybyggnad av kontor i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i bef källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entreér och lastkaj i fasad. Nya p-platser. Yta nyproduktion ca 434 m2 Ombyggnad ca 40 m2.
Ombyggnad av vägtrumma vid Garahnsjohke
Trumman utgör vandringshinder för vattenlevande djur.
Ombyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Ombyggnad av hamburgerrestaurang i Luleå
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Om- & tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av fastigheten Ormen 7 som ligger på Hummergatan 3 Luleå. I före detta gymmets lokaler på vån 1 kommer ytorna att byggas om med viss tillbyggnad och anpassas för Pensionsmyndigheten. På plan 2 ovanför tillbyggnaden skapas en terrass som tillförs resebyråns lokaler. I Pensionsmyndighetens befintliga lokaler så kommer viss ombyggnad att ske som bla större köksdel och ombyggnad av vissa rum.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnader av industrilokal och förrådsbyggnad samt carport.
Anläggning och spänningsarbeten i Norrbottens län, Fortifikationsverket
Avser anläggningsarbeten samt installationsarbeten inbegripande både hög- och lågspänning i Norrbottens län
Anläggande av fibernät för bredband i Luleå
Avser fiberförläggning i Bjurådalen Råne Älvdal GSF.
Anläggande av fibernät för bredband i Luleå
Avser fiberförläggning i Luleå Södra Landsbygd GSF, etapp 1 och 2.
Utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan vid Luleå flygplats
Avser utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Omtoppning av taxibana U5 inom F21 Flygflottilj, Luleå
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på taxibana.
Upprustning av park i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten, rör och el i mark, El och finplaneringsarbeten.
Signalåtgärder vid Sjögatan i Luleå
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Byte växel 30, Vitåfors bangård Vitåfors
Byte av Växel 30, slipers och ballast på ca 25 meter anslutande spår på Vitåfors bangård.
Luleå Malmhamn Ombyggnad tapp 11 och12
Luleå Malmhamn Ombyggnation tapp 11 och 12.
Ombyggnad/renovering bandgång silotopp, Luleå
Bandgången ovanför malmhamnens silos har varit i drift sedan 1996. För att säkra driften och personsäkerhet i 10 år framåt avser LKAB att utföra vissa ombyggnader och reparationsarbeten på bandgången.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Ombyggnad i den anrika byggnaden Hotell Amber, Kv Flundran 6 i Luleå. Ombyggnationen omfattar skapandet av 6 nya hotellrum i källaren, ny trappa från reception till källare. ROT av 4 st befintliga badrum samt mindre åtgärder på entréplan.
Luleå Uddeboprojekt Oljehamnen Rörsystem för HVO
Luleå Uddebo Rörsystem för HVO.
Luleå Malmhamn Uppgradering Styrsystem i Luleå
Uppgradering av styrsystem i Luleå Malmhamn.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad och utvändig ändring av lagerhall.
Tillbyggnad av skärmtak i Luleå
Tillbyggnad av skärmtak på kontorshus.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av hotell t o m 2028-12-31.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad. kontorsverksamhet för kommmunal verksamhet t o m datum 2023-12-17.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Till-/påbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus, industribyggnad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet i aktivitetsanläggning.
Ombyggnad av gym i Luleå
Ombyggnad, ändrad planlösning i gym.
Ombyggnad av vårdbostad i Luleå
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende.
Rivning av gc-bro i Luleå
Rivning av gångbro.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industrifastighet.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Luleå
Rivning av transformatorstation.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av vidbyggda förråd.
Tillbyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för om-och utbyggnad av befintlig pir samt anläggning av brygga och båtplatser samt muddring.
Ombyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för reparation av hamnpir.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av kontorshus/förrådsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av hiss i kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av hiss.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ansökan ändrad användning av affärslokaler.
Rivning av mätstation vid Lulsundskanalen, Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning av byggnaden inkl. grundläggning. Återställning av mark ingår. Bruttoyta cirka 120 m2.
Rivning av förskola i Luleå
Rivning av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Tillbyggnad av förskola, lite kallutrymme för barnvagnar.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad/utvändig ändring av kontorshus samt flytt av skylt.
Ventilationsåtgärder på kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: