Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Luleå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ledningsrenovering samt ombyggnad av väg vid Campus Luleå
Projektet är indelat i två huvuddelar: Huvuddel 1 avser: Ledningsrenovering av i första hand djupt liggande ledningar. Huvuddel 2 avser: Ombyggnad av Regnbågsalléns vägöverbyggnader och övrig finplanering samt renovering av/ersättning av ledningar.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Ombyggnad av biblioteket på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Akademiska Hus avser att upphandla en Generalentreprenör för att på utförandeentreprenad till fast pris genomföra ombyggnation av biblioteket på LTU.
Hyresgästanpassning av affärshus i Luleå
Avser hyresgästanpassning samt ombyggnad till nya butiker.
Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer för påbyggnad av Gamen 21.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Ombyggnad av park i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga området närmast kv Svanen med flerbostadshus. Område som ska planläggas är en grönyta som i gällande detaljplan har den bestämda markanvändningen "park".
Ombyggnad av vägtrumma vid Garahnsjohke
Trumman utgör vandringshinder för vattenlevande djur.
Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå
Påbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Ombyggnad från gruppboende till 5-6 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av bärande konstruktion för hiss i flerbostadshus.
Samlat geoteknikstöd i norra Norrbotten
Uppdraget består i att tillhandahålla teknikstöd inom området geoteknik i väg- och järnvägsprojekt i norra Norrbottens län med placeringsort Luleå.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning vid Sjögatan i Luleå
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Bandel 119 (Boden-Luleå), km 1178+564.
Upprustning av park i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten, rör och el i mark, El och finplaneringsarbeten.
Omtoppning av taxibana U5 inom F21 Flygflottilj, Luleå
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på taxibana.
Lokalanpassning av kontor i Luleå
Ombyggnation av kontorslokal i två plan, ny planlösning och ny teknik. Byggnaden är belägen på Västra Varvsgatan 18 i Luleå. Projektet upphandlas som delad totalentreprenad. Kompletterande handlingar gällande VS och Vent beräknas att läggas ut under v.25.
Krafttransformatorer för Luleå Energi Elnät AB
Avser att under 2020-21 förstärka matningen i station PT32 Notviken inkluderande två krafttransformatorer. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera två krafttransformatorer 150/46/11,5 kV, 100/80/20 MVA till driftfärdigt skick. Transformatorerna skall levereras till anvisad plats inomhus.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av kontorshus och bostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Hissbyte på fastighet i Luleå
Två st. hissar som går i grupp skall bytas i Specialfastigheters lokaler på Kv Lejonet, Skeppsbrogatan 41, Luleå. Hissarna ska kategoriseras som personhissar.
Ombyggnad av entré på affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av hiss i kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av kontorshus med ny entré samt fläktrum.
Tillbyggnad av lastkaj i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad, ny lastkaj inkl skärmtak, skyltanordning samt tillbyggnad av ny entre.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av komplementbyggnader.
Tillbyggnad av skärmtak i Luleå
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Luleå
Tillbyggnad av soprum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning av pumphus.
Rivning av telestation i Luleå
Rivning av telestation som ej kräver lov.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning, anpassning av marknivå mot garvaregränd.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning, justering av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning, justering av markyta i anslutning till gamla bodenvägen Gammelstaden 7:1,7:2,8:1,12:1,6:10,11:1.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning, justering av väg i anslutning till rutviksvägen.
Tillbyggnad av sjukhus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av flyttbara moduler t o m 2025-12-31.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontor t o m 2029-03-25.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus och utrymningsväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Luleå
Ändrad användning av garage och förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning av personalrum till gästrum.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Anpassning av slänt vid fastighet pga ombyggnation av rutviksvägen.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Justering av marknivå på grund av nybeläggning framför kyrkan.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Justering av nivå på anslutning till fastighet vid gamla bodenvägen.
Selektiv rivning av förskola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning av byggnaden inkl. grundkonstruktion. Återställning av mark ingår. Bruttoyta cirka 800 m2.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av affärshus i Luleå
Rivning av affärshus.
Rivning av bageri i Luleå
Rivning av bagarstuga/förråd Sunderbyn 90:1,24:4.
Rivning av enbostadshus i Luleå
Rivning av enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: