Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Luleå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ledningsrenovering samt ombyggnad av väg vid Campus Luleå
Projektet är indelat i två huvuddelar: Huvuddel 1 avser: Ledningsrenovering av i första hand djupt liggande ledningar. Huvuddel 2 avser: Ombyggnad av Regnbågsalléns vägöverbyggnader och övrig finplanering samt renovering av/ersättning av ledningar.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för ombyggnad av förskola till bostäder.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Konvertering av oljepanna i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser bland annat följande: Konvertering av en befintlig Maskinverken hetvattenpanna med 80 MW producerande effekt (olja E01) i HVC2 Luleå, till en kombipanna träpulver/olja, Komplett bränslehantering. Utgångsbränsle är träpellets från Bioenergi i Luleå AB:s fabrik som ska malas till träpulver, Transportsystem för bränsle, Doseringssystem för brännare, Brännare för båda bränslena mm.
Vägmarkering i Norrbottens- och Västerbottens län
Entreprenad för extruderad massa, sprayad massa samt tvärgående och övriga markeringar. Möjlig förlängning till 2020-12-31.
Ombyggnad av biblioteket på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Akademiska Hus avser att upphandla en Generalentreprenör för att på utförandeentreprenad till fast pris genomföra ombyggnation av biblioteket på LTU.
Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer för påbyggnad av Gamen 21.
Anläggande av uppställningsplatser i Luleå
Swedavia avser teckna avtal med en entreprenör för utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Om- & nybyggnad av kontor i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i bef källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entreér och lastkaj i fasad. Nya p-platser. Yta nyproduktion ca 434 m2 Ombyggnad ca 40 m2.
Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå
Påbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av vägtrumma vid Garahnsjohke
Trumman utgör vandringshinder för vattenlevande djur.
Ny-, om- & tillbyggnad till guppboende m.m. i Luleå
Planer för ny-, om- & tillbyggnad av bla gruppboende m.m. i Seminariet 2 i Luleå.
Lokalanpassningar för ögonavdelningen på Sunderby sjukhus i Luleå
Avser anpassning av lokaler för Ögon, by 106 plan 6 på Sunderby sjukhus. Entreprenaden skall utföras i 2 etapper med en veckas uppehåll mellan etapperna, för att möjliggöra verksamhetens omflyttning. Ombyggnadsyta: ca 700 m2.
Ombyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Till-/påbyggnad av industribyggnad.
Omtoppning av taxibana U5 inom F21 Flygflottilj, Luleå
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på taxibana.
Lokalanpassning av kontor i Luleå
Ombyggnation av kontorslokal i två plan, ny planlösning och ny teknik. Byggnaden är belägen på Västra Varvsgatan 18 i Luleå. Projektet upphandlas som delad totalentreprenad. Kompletterande handlingar gällande VS och Vent beräknas att läggas ut under v.25.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning vid Sjögatan i Luleå
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Bandel 119 (Boden-Luleå), km 1178+564.
Upprustning av park i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten, rör och el i mark, El och finplaneringsarbeten.
Anläggande av fibernät för bredband i Luleå
Avser fiberförläggning i Bjurådalen Råne Älvdal GSF.
Anläggande av fibernät för bredband i Luleå
Avser fiberförläggning i Luleå Södra Landsbygd GSF, etapp 1 och 2.
Utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan vid Luleå flygplats
Avser utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Ombyggnad/renovering bandgång silotopp, Luleå
Bandgången ovanför malmhamnens silos har varit i drift sedan 1996. För att säkra driften och personsäkerhet i 10 år framåt avser LKAB att utföra vissa ombyggnader och reparationsarbeten på bandgången.
Krafttransformatorer för Luleå Energi Elnät AB
Avser att under 2020-21 förstärka matningen i station PT32 Notviken inkluderande två krafttransformatorer. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera två krafttransformatorer 150/46/11,5 kV, 100/80/20 MVA till driftfärdigt skick. Transformatorerna skall levereras till anvisad plats inomhus.
Byte växel 30, Vitåfors bangård Vitåfors
Byte av Växel 30, slipers och ballast på ca 25 meter anslutande spår på Vitåfors bangård.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Ombyggnad i den anrika byggnaden Hotell Amber, Kv Flundran 6 i Luleå. Ombyggnationen omfattar skapandet av 6 nya hotellrum i källaren, ny trappa från reception till källare. ROT av 4 st befintliga badrum samt mindre åtgärder på entréplan.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Invändig rivning för ombyggnad av bostäder till kontor.
Ombyggnad av entré på affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Luleå
Förhandsbesked för tillbyggnad av bygghandelslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus och utrymningsväg.
Luleå Malmhamn Uppgradering Styrsystem i Luleå
Uppgradering av styrsystem i Luleå Malmhamn.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Utbyggnad av post & paket för Ica Supermarket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av bärande konstruktion för hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av bärande konstruktion Gäddvik 1:681,1:682.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ändrad användning av industribyggnad till lokal för dansproduktion, utvändig ändring samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning av personalrum till gästrum.
Tillbyggnad av tvätthall i Luleå
Tillbyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad och utvändig ändring av lagerhall.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för servicebyggnad tillhörande uteservering på friends fika & food.
Tillbyggnad av sjukhus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av flyttbara moduler t o m 2025-12-31.
Tillbyggnad av garage i Luleå
Till/påbyggnad av garage/carport.
Rivning av affärshus i Luleå
Rivning av affärshus.
Rivning av antenn i Luleå
Rivning av antennbärare.
Rivning av bageri i Luleå
Rivning av bagarstuga/förråd Sunderbyn 90:1,24:4.
Rivning av automatstation i Luleå
Rivning av drivmedelsstationer.
Rivning av gc-bro i Luleå
Rivning av gångbro.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av skola i Luleå
Rivning av skola.
Rivning av transformatorstation i Luleå
Rivning av transformatorstation.
Rivning av cistern i Luleå
Rivning eller flytt av befintliga cisterner.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning/förberedande markarbeten för ny industritomt.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Nybyggnad av carport och förråd samt inredning av nya bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.
Selektiv rivning av förskola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning av byggnaden inkl. grundkonstruktion. Återställning av mark ingår. Bruttoyta cirka 800 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Tillbyggnad av parkeringsplatser i Luleå
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Tillbyggnad av förskola, lite kallutrymme för barnvagnar.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad/utvändig ändring av kontorshus samt flytt av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: