Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset. Ca 140 parkeringsplatser.
Tillbyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad av Scandic hotell i Luleå med 112 rum.
Om- & tillbyggnad av skola i Luleå, etapp 4
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Hus A: Ombyggnad ca: 5500m2. Hus A: Tillbyggnad ca: 400m2, Byggnationer samt anslutande markarbeten Hus A skall utföras som två huvuddelar. Huvuddel 1- och Huvuddel 2. Ny angöring samt nya parkeringar skall utföras. Huvuddel 3.
Om- & tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av fastigheten Ormen 7 som ligger på Hummergatan 3 Luleå. I före detta gymmets lokaler på vån 1 kommer ytorna att byggas om med viss tillbyggnad och anpassas för Pensionsmyndigheten. På plan 2 ovanför tillbyggnaden skapas en terrass som tillförs resebyråns lokaler. I Pensionsmyndighetens befintliga lokaler så kommer viss ombyggnad att ske som bla större köksdel och ombyggnad av vissa rum.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnader av industrilokal och förrådsbyggnad samt carport.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och affärshus, takkupor.
Anläggning och spänningsarbeten i Norrbottens län, Fortifikationsverket
Avser anläggningsarbeten samt installationsarbeten inbegripande både hög- och lågspänning i Norrbottens län
Utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan vid Luleå flygplats
Avser utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Om- & tillbyggnad av ÅF-huset i Luleå
Syftet med detaljplanen är att dels möjliggöra en om- och tillbyggnad av ÅF-huset på Trasten 14 eftersom de planerade byggåtgärderna strider mot gällande detaljplan, dels utreda i vilken omfattning de befintliga byggnaderna i kvarteret omfattas av kulturhistoriska värden.
Om- & nybyggnad av kontor i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i bef källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entreér och lastkaj i fasad. Nya p-platser. Yta nyproduktion ca 434 m2 Ombyggnad ca 40 m2.
Luleå Uddeboprojekt Oljehamnen Rörsystem för HVO
Luleå Uddebo Rörsystem för HVO.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnation och ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus, industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Luleå
Tillbyggnad av verkstad, lackering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av kontorshus/förrådsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av hotell t o m 2028-12-31.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad. kontorsverksamhet för kommmunal verksamhet t o m datum 2023-12-17.
Ombyggnad av gym i Luleå
Ombyggnad, ändrad planlösning i gym.
Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av 3 stugor med förråd.
Rivning av valsverk i Luleå
Rivning av del av valsverk.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus med förråd.
Rivning av gc-bro i Luleå
Rivning av gångbro.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad, kyltorn.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industrifastighet.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av vidbyggda förråd.
Tillbyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för om-och utbyggnad av befintlig pir samt anläggning av brygga och båtplatser samt muddring.
Ombyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för reparation av hamnpir.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ansökan ändrad användning av affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av förskola i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad inkl. grundläggning på adressen Östergatan 18, Kv. Konsulenten 6, Skurholmen. Omfattande selektiv rivning är redan utfört såsom radiatorer, ventilationskanaler, innergolv, köksutrustning, inredning, vattenledningar, farligt avfall, mm. Återställning av mark enligt rambeskrivning skall ingå i anbudet.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet, ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: