Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Vägmarkeringar underhåll i Norrbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).
Upprustning av utemiljö och värmekulvertar, Luleå
Huvuddel 1 avser upprustning av utemiljö för flerfamiljshus på Hertsön. 8 nya platser med utrustning för lek och spontanidrott. Huvuddel 2 avser utbyte av kulvertar för värme, vvc och vatten från 2 undercentraler och fram till 15 flerfamiljshus. På option kan även balkongrenovering komma att utföras.
Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer för påbyggnad av Gamen 21.
Ombyggnad av studentlägenheter på Porsön, Luleå
Entreprenaden innefattar renovering av Vänortsvägen 7; studentlägenheter med nya kök nya installationer och ytskikt i WC/Dusch, nya lägenhetsförråd och cykeltak samt att man bygger om samvarorum till lägenheter. Markarbetena omfattar Vänortsvägen 5, 7 och 9. 1 st option (Vänortsvägen 9) Nybyggnadsyta (BYA): ca 285 m2 (Lägenhetsförråd/Cykeltak) Ändringsyta (BRA): ca 1900 m2 (exkl option) Behandlad markyta: ca 3250 m2
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Ombyggnad till trygghetsboende i Luleå
Ändrad användning av äldreboende till trygghetsboende.
Ombyggnad av skola i Luleå
Planer för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Riktade utteråtgärder i Distrikt Mitt
Borrning samt tryckning av trumma genom vägkropp.
Tillbyggnad av kontor och carport i Luleå Malmhamn
Avser tillbyggnad av kontor och carport vid LKAB, Luleå malmhamn.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Banreparation av rullbana 14-32 vid F21 Luleå
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 14-32 samt skuldror till rullbanan.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad samt utökande av kontorsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Ny personhiss till silotopp, Luleå Malmhamn
Omfattning: Rivning av befintlig konstruktion (Kuggstångshiss), Komplett hiss samt montage, Markarbeten i hissgrop och bottenplan (skall höjas ca 0,2 m från befintlig) samt Värme och dränering i grop för att förhindra isbildning.
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser anläggande av ny hårdgjord lastyta vid vågficka med bitumenbundet bärlager. Ytans storlek är ca 1100 m².
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser justering av befintlig MAC-lageryta i Luleå Malmhamn, ytans storlek är Ca: 5600 m². Varav ca: 3700 m² är borttagning av befintlig asfalt samt borttagning av förstärkningslager. Ca: 1900 m² fräsning av befintlig asfalt.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Service och support av ABB styrsystem 800xA, AC 800M och AC450, LKAB
Förfrågan rör genomförande av service, support och underhåll ABB av styrsystem 800xA, AC 800M och AC450 samt nätverk/kommunikation i windowsmiljö. Detta sker inom LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av flerbostadshus samt ändrad användning.
Rivning av tegelbruk i Luleå
Selektiv rivning av kvarvarande byggnader fd. mariebergs tegelbruk.
Ombyggnad av tennishall i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av sportanläggning till padeltennis f r o m 2021-04-01 t o m 2031-03-31.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning som ej kräver lov av förrådsbyggnad Orrbyn 72:1,5:63.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning som ej kräver lov förråd 404 och 405.
Rivning av fritidshus i Luleå
Selektiv rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Luleå
Selektiv rivning av garage.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av byggnad inom friluftsmuseet hägnan.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Luleå
Förlänga bef parkering med 20 platser.
Rivning av magasin i Luleå
Rivning av magasin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: