Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Luleå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ledningsrenovering samt ombyggnad av väg vid Campus Luleå
Projektet är indelat i två huvuddelar: Huvuddel 1 avser: Ledningsrenovering av i första hand djupt liggande ledningar. Huvuddel 2 avser: Ombyggnad av Regnbågsalléns vägöverbyggnader och övrig finplanering samt renovering av/ersättning av ledningar.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för ombyggnad av förskola till bostäder.
Konvertering av oljepanna i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser bland annat följande: Konvertering av en befintlig Maskinverken hetvattenpanna med 80 MW producerande effekt (olja E01) i HVC2 Luleå, till en kombipanna träpulver/olja, Komplett bränslehantering. Utgångsbränsle är träpellets från Bioenergi i Luleå AB:s fabrik som ska malas till träpulver, Transportsystem för bränsle, Doseringssystem för brännare, Brännare för båda bränslena mm.
Vägarbeten förbi kyrkbyn i gammelstad
Kulturrestaurering. Sänkning av väg, nya diken, anpassning av korsningar, nya gångytor. Samarbete med Luleå kommun. Ca 1 km väg totalt.
Anläggande av uppställningsplatser i Luleå
Swedavia avser teckna avtal med en entreprenör för utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Om- & nybyggnad av kontor i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i bef källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entreér och lastkaj i fasad. Nya p-platser. Yta nyproduktion ca 434 m2 Ombyggnad ca 40 m2.
Ombyggnad av hamburgerrestaurang i Luleå
Lokalanpassning för lokalhyresgäst MAX kontorsmiljö. Golvläggning, målning, akustikundertak och snickeriarbeten. Anpassning av befintligt nätverk, kraft och kanalisation. Ventilation för tillkommande rum. Beläget i centrala Luleå på Skeppsbrogatan 48. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget.
Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå
Påbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Ombyggnad av vägtrumma vid Garahnsjohke
Trumman utgör vandringshinder för vattenlevande djur.
Ny-, om- & tillbyggnad till guppboende m.m. i Luleå
Planer för ny-, om- & tillbyggnad av bla gruppboende m.m. i Seminariet 2 i Luleå.
Ombyggnad av biblioteket på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Akademiska Hus avser att upphandla en Generalentreprenör för att på utförandeentreprenad till fast pris genomföra ombyggnation av biblioteket på LTU.
Lokalanpassningar för ögonavdelningen på Sunderby sjukhus i Luleå
Avser anpassning av lokaler för Ögon, by 106 plan 6 på Sunderby sjukhus. Entreprenaden skall utföras i 2 etapper med en veckas uppehåll mellan etapperna, för att möjliggöra verksamhetens omflyttning. Ombyggnadsyta: ca 700 m2.
Anläggning och spänningsarbeten i Norrbottens län, Fortifikationsverket
Avser anläggningsarbeten samt installationsarbeten inbegripande både hög- och lågspänning i Norrbottens län
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Till-/påbyggnad av industribyggnad.
Anläggande av fibernät för bredband i Luleå
Avser fiberförläggning i Bjurådalen Råne Älvdal GSF.
Anläggande av fibernät för bredband i Luleå
Avser fiberförläggning i Luleå Södra Landsbygd GSF, etapp 1 och 2.
Utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan vid Luleå flygplats
Avser utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Omtoppning av taxibana U5 inom F21 Flygflottilj, Luleå
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på taxibana.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning vid Sjögatan i Luleå
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Bandel 119 (Boden-Luleå), km 1178+564.
Upprustning av park i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten, rör och el i mark, El och finplaneringsarbeten.
Byte växel 30, Vitåfors bangård Vitåfors
Byte av Växel 30, slipers och ballast på ca 25 meter anslutande spår på Vitåfors bangård.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Invändig rivning för ombyggnad av bostäder till kontor.
Luleå Malmhamn Ombyggnad tapp 11 och12
Luleå Malmhamn Ombyggnation tapp 11 och 12.
Ombyggnad/renovering bandgång silotopp, Luleå
Bandgången ovanför malmhamnens silos har varit i drift sedan 1996. För att säkra driften och personsäkerhet i 10 år framåt avser LKAB att utföra vissa ombyggnader och reparationsarbeten på bandgången.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Ombyggnad i den anrika byggnaden Hotell Amber, Kv Flundran 6 i Luleå. Ombyggnationen omfattar skapandet av 6 nya hotellrum i källaren, ny trappa från reception till källare. ROT av 4 st befintliga badrum samt mindre åtgärder på entréplan.
Luleå Uddeboprojekt Oljehamnen Rörsystem för HVO
Luleå Uddebo Rörsystem för HVO.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Luleå
Förhandsbesked för tillbyggnad av bygghandelslokal.
Rivning av skola i Luleå
Rivning av skola.
Luleå Malmhamn Uppgradering Styrsystem i Luleå
Uppgradering av styrsystem i Luleå Malmhamn.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Utbyggnad av post & paket för Ica Supermarket.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ändrad användning av industribyggnad till lokal för dansproduktion, utvändig ändring samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av bärande konstruktion Gäddvik 1:681,1:682.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet i aktivitetsanläggning.
Rivning av transformatorstation i Luleå
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning/förberedande markarbeten för ny industritomt.
Tillbyggnad av skärmtak i Luleå
Tillbyggnad av skärmtak på kontorshus.
Tillbyggnad av tvätthall i Luleå
Tillbyggnad av tvätthall.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad och utvändig ändring av lagerhall.
Rivning av automatstation i Luleå
Rivning av drivmedelsstationer.
Rivning av gc-bro i Luleå
Rivning av gångbro.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för servicebyggnad tillhörande uteservering på friends fika & food.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Till-/påbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Luleå
Till/påbyggnad av garage/carport.
Ombyggnad av vårdbostad i Luleå
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende.
Rivning av antenn i Luleå
Rivning av antennbärare.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av hiss i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Nybyggnad av carport och förråd samt inredning av nya bostäder i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av kontorshus/förrådsbyggnad.
Rivning av mätstation vid Lulsundskanalen, Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning av byggnaden inkl. grundläggning. Återställning av mark ingår. Bruttoyta cirka 120 m2.
Rivning av förskola i Luleå
Rivning av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av parkeringsplatser i Luleå
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Tillbyggnad av förskola, lite kallutrymme för barnvagnar.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad/utvändig ändring av kontorshus samt flytt av skylt.
Ventilationsåtgärder på kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: