Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka. Nya broar över Grundträskån (ca 80 m) och Kälvån (ca 60 m) ingår.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalix
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 859 km varav grusväg ca 220 km.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 19:4.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix 1, 2 och 3.
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Rivning av flerbostadshus i Kalix
Rivningslov för flerbostadshus, antal berörda lägenheter 4 på fastigheten karlsborg 10:113.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten orion 18.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten töre 1:48.
Rivning av förråd i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunnen byggnad.
Rivning av förråd i Kalix
Rivningslov för förråd på fastigheten töre 8:46.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten morjärv 1:57.
Analys av utloppsdiken i Kalix kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län upphandlar analys av samtliga utloppsdiken som mynnar ut i Sangisälven och biflödet Korpikån, Kalix kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: