Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg E4 mellan Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång. Förstärkning samt ny beläggning. 2+1 väg.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre 2018-2019.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Sluttäckning av deponi, Kalix
Objektet avser sluttäckning av Kalix deponi inklusive lednings- och dikessystem.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Anläggande av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
14 st vandringshinder; 9 broar och 5 trummor.
Utbyggnad av skola i Kalix
Utbyggnad av Centrumskolan.
Om- & tillbyggnad av ishall i Kalix
Bygglov för om- & tillbyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:62.
Tillbyggnad av hotell i Kalix
Sökt bygglov för tillbyggnad och fasadändring av hotell på fastigheten handeln 11.
Rivning av virkesterminal i Kalix
Rivningslov för virkesmagasin på fastigheten rolfs 20:2.
Ombyggnad av kontor i Kalix
Bygglov för ändrad användning från plåtslageri till kontor på fastigheten kalix 9:80.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning skola till bostäder och till-/ombyggnad på fastigheten.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Kalix
Anmälan för ändring av konstruktion av bärande delar samt brandskydd på fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Anmälan ändring av brandskyddet på fastigheten posthornet 8 och 9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: