Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E4 mellan Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång. Förstärkning samt ny beläggning. 2+1 väg.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Sluttäckning av deponi, Kalix
Objektet avser sluttäckning av Kalix deponi inklusive lednings- och dikessystem.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre 2018-2019.
Anläggande av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
14 st vandringshinder; 9 broar och 5 trummor.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Utbyggnad av skola i Kalix
Utbyggnad av Centrumskolan.
Om- & tillbyggnad av ishall i Kalix
Bygglov för om- & tillbyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Rivning av enfamiljshus inkl komplementbyggnader i centrala Kalix
Avser rivning av tre enbostadshus med komplementbyggnader på Lejonsgatan 12,14 samt Länsmansgränd 3.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:62.
Tillbyggnad av hotell i Kalix
Sökt bygglov för tillbyggnad och fasadändring av hotell på fastigheten handeln 11.
Ombyggnad av kontor i Kalix
Bygglov för ändrad användning från plåtslageri till kontor på fastigheten kalix 9:80.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning skola till bostäder och till-/ombyggnad på fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för parkering och fasadändring, Anmälan för ändring av konstruktionen av bärande delar samt ventilationsanläggningen på fastigheten Tor 4.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Kalix
Anmälan för ändring av konstruktion av bärande delar samt brandskydd på fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Anmälan ändring av brandskyddet på fastigheten posthornet 8 och 9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: