Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Riskreducerande åtgärder vid Gammelgården
Trumbyte ca 52 m, bort med befintlig överlast och ny väg.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Ombyggnad av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
Ombyggnad av 3 vägtrummor. Vandringshinder som identifierats i vattendragen Myllyoja (väg 99), Vyönioja (856.2) samt Aihkioja (väg 856).
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnad till lägenheter på fastigheterna risön 6:120 och risön 6:15.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix, etapp 2
Tillbyggnad av industrihus.
Rivning av industrihus i Kalix
Rivningslov för del av industribyggnad på fastigheten karlsborg 3:10.
Rivning av servicebyggnad i Kalix
Rivningslov för nedbrunnen bandysekreteriat och pressrum på fastigheten kalix 5:46.
Rivning av skorsten i Kalix
Rivningslov för skorsten på fastigheten kalix 3:58.
Rivning av förråd i Kalix
Rivningslov för brandskadad byggnad på fastigheten kalix 9:16.
Tillbyggnad av bastu i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av bastu på fastigheten kalix 4:13.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet på fastigheten tallen 18.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Ansökan om rivningslov för enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten järpen 7.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalix
Bygglov för om- och tillbyggnad av samlingslokal och gym på fastigheten sanigs 31:1.
Ombyggnad av församlingshus i Kalix
Bygglov för om- och tillbyggnad på fastigheten kalix 3:1.
Stålkontroll av broar i Norr- och Västerbotten
Byggledare för stålkontroll av broar 2019-2021 i Norrbottens och Västerbottens län.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser markarbeten innergård på del av kv Sländan, Näsbyvägen 25 A-B och Åkervägen 4 A-D i Kalix.
Rivning av industrihus i Kalix
Rivningslov för byggnad på fastigheten karlsborg 3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: