Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre 2018-2019.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Riskreducerande åtgärder längs väg 721 i Gammelgården
Förberedande markarbeten samt utläggning av överlast.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:62.
Ommålning av bro vid Kamlunge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten näsbyn 8:161.
Ombyggnad av utfart i Kalix
Marklov ombyggnad för in/utfart och parkering på fastigheten kalix 3:1.
Ombyggnad av kulturhus i Kalix
Bygglov för militärhistorisk anläggning på fastigheten törehamn 1:1.
Tillbyggnad av lager i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av flishus på fastigheten näsbyn 28:5.
Tillbyggnad av garage i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd på fastigheten affärsmannen 13.
Tillbyggnad av gruppbostad i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende på fastigheten björnsbacken 5.
Rivning av barack i Kalix
Rivningslov för bostadsbarack på fastigheten tor 4.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivningslov för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten söråkern 11.
Rivning av fd bensinstation och verkstad i Kalix
Rivning av fd OK-bensinstation och verkstad i Töre.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: