Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalix
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 859 km varav grusväg ca 220 km.
Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen. Ca 7 km lång vägsträcka.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km lång vägsträcka, 6-6,5 bred.
Ombyggnad för MR kamera vid sjukhus i Kalix
Entreprenaden omfattar ombyggnad för MR kamera byggnad 120, Kalix Sjukhus. BRA berörd yta för ombyggnad i byggnad 120 uppgår till cirka 40 m² i plan 1, ca 290 m2 i plan 2 och ca 20 m² i plan 3. Byggnad 116 har ytor som berörs för installation av ny kylmedelskylare.
Nybyggnad av rullskidbana i Kalix
Avser anläggande av asfalterad slinga som kan användas som rullskidbana, samt belysning, ca 3 km vid befintligt eljusspår. Markarbetet påbörjar i vår, beläggningsarbetet utförs våren 2021.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Avser anläggningsarbeten vid elljuspår i Kalix.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix 1, 2 och 3.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 19:4.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Om- & tillbyggnad av ishall i Kalix
Om- & tillbyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Kalix
I projekten skall värmepumpar med tillhörande energibrunnar installeras i Töre som betjänar hyresfastigheterna på Hemvägen 6, 8 och 10.
Ombyggnad av folkhögskola i Kalix
Anmälan om att byggnadens planlösning påverkas avsevärt. fastighet kalix 9:44 kalix folkhögsskola, Anmälan om installation eller ändring av ventilation. fastighet kalix 9:44 Kalix 9:44, Ansökan om omyggnad av restaurang/skolmatsal fastighet 9:44 Kalix 9:44.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal på fastigheten gammelgården 2:4.
Ombyggnad av kontor i Kalix
Avser ändring av ventilation i en del av byggnaden pga. tillskapande av sammanträdesrum på fastigheten tallen 32.
Ombyggnad av GC-vägar i Kalix
GC-vägar, säkra skolvägar i Kalix.
Analys av utloppsdiken i Kalix kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län upphandlar analys av samtliga utloppsdiken som mynnar ut i Sangisälven och biflödet Korpikån, Kalix kommun.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Hemvägen 2 i Töre, Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: