Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km, 6-6,5 bred.
Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen.
Tillbyggnad av verkstad i Kalix
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av VA-ledningar samt gata i Kalix
Arbetet består av ombyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar samt gata på Norra Parkgatan, från korsningen Morjärvsvägen/ Norra Parkgatan fram till Centrumvägen vid Kalix Glasmästeri.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunett enbostadshus på fastigheten vallen 6:15.
Ombyggnad av sophus i Kalix
Bygglov för flytt av sophus på fastigheten krubban 20.
Tillbyggnad av stugby i Kalix
Bygglov för igloo-liknande skal av uthyrningsstugor på fastigheten filipsborg 1:9.
Ombyggnad av automatstation i Kalix
Bygglov för ombyggnad av automatstation och teknikbod på fastigheten söråkern 15, Rivningslov för skärmtak och stålstomme på fastigheten söråkern 15 Söråkern 15.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad på fastigheten handeln 15.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Marklov för asfaltering av befintligt motionsspår på fastigheten rolfs 8:2.
Rivning av sjukhusbyggnad i Kalix
Rivningslov för byggnad 122 på fastigheten tor 4.
Rivning av garage i Kalix
Rivningslov för garage/förråd på fastigheten prästen 1.
Renovering av dränering vid flerbostadshus i Kalix
Avser renovering av dräneringsledningar i två flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Åkervägen 6 i Kalix.
Rivning av virkesterminal i Kalix
Ansökan om rivningslov för virkesmagasin 20 på fastigheten rolfs 20:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: