Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen. Ca 7 km lång vägsträcka.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km lång vägsträcka, 6-6,5 bred.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Tillbyggnad av verkstad i Kalix
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Marklov för asfaltering av befintligt motionsspår på fastigheten rolfs 8:2.
Rivning av vårdbostad i Kalix
Rivningslov för 2 stycken specialbostäder på fastigheten töre 42:1.
Rivning av garage i Kalix
Rivningslov för garage/förråd på fastigheten prästen 1.
Rivning av sjukhusbyggnad i Kalix
Entreprenaden omfattar i huvudsak av selektiv rivning av byggnad 122 (204) i Kalix samt markåterställningsarbeten. Byggnaderna har en yta av cirka 1250 m2. Fastigheten är kallställd.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunett enbostadshus på fastigheten vallen 6:15.
Ombyggnad av sophus i Kalix
Bygglov för flytt av sophus på fastigheten krubban 20.
Tillbyggnad av stugby i Kalix
Bygglov för igloo-liknande skal av uthyrningsstugor på fastigheten filipsborg 1:9.
Ombyggnad av automatstation i Kalix
Bygglov för ombyggnad av automatstation och teknikbod på fastigheten söråkern 15, Rivningslov för skärmtak och stålstomme på fastigheten söråkern 15 Söråkern 15.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till verksamhet i en del av fastigheten på fastigheten klövern 8.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad på fastigheten handeln 15.
Renovering av dränering vid flerbostadshus i Kalix
Avser renovering av dräneringsledningar i två flerbostadshus.
Ombyggnad av GC-vägar i Kalix
GC-vägar, säkra skolvägar i Kalix.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Åkervägen 6 i Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: