Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen.
Riskreducerande åtgärder vid Gammelgården
Trumbyte ca 52 m, bort med befintlig överlast och ny väg.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Ombyggnad av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
Ombyggnad av 3 vägtrummor. Vandringshinder som identifierats i vattendragen Myllyoja (väg 99), Vyönioja (856.2) samt Aihkioja (väg 856).
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnad till lägenheter på fastigheterna risön 6:120 och risön 6:15.
Om- & tillbyggnad av ishall i Kalix
Bygglov för om- & tillbyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten näsbyn 8:161.
Ombyggnad av markanläggning i Kalix
Ansökan om marklov för uppfyllnad av mark med fyllnadsmassor på fastigheten kalix 9:47.
Rivning av bastu i Kalix
Ansökan om rivningslov av en bastu på fastigheten grubbnäsudden 3:9.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Ansökan om rivningslov av enbostadshus på fastigheten töre 12:47.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Ansökan om rivningslov för enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten järpen 7.
Rivning av förråd i Kalix
Rivningslov för brandskadad byggnad på fastigheten kalix 9:16.
Rivning av servicebyggnad i Kalix
Rivningslov för nedbrunnen bandysekreteriat och pressrum på fastigheten kalix 5:46.
Rivning av skorsten i Kalix
Rivningslov för skorsten på fastigheten kalix 3:58.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivning av enfamiljshus i Kalix.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser markarbeten innergård på del av kv Sländan, Näsbyvägen 25 A-B och Åkervägen 4 A-D i Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: