Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av hotell i Kukkola
Utökning med ca 20 rum, stuglänga.
Reinvestering av gata/VA 2018 i Haparanda
Objektet avser reinvestering i gata och VA på fem gator: Timotejvägen, Kärrvägen, Kornvägen, Klövervägen och Rågvägen, Haparanda kommun.
Reinvestering av gata/VA i Haparanda
Objektet avser reinvestering i gata och VA på del av Filpusvägen, Haparanda kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Haparanda
Ans bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med kök och konferensutrymmen.
Tillbyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Rivning av förråd i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Haparanda
Anm installation oljeavskiljare shell 7eleven, Ans bygglov för skyltar för omprofilering Konsumenten 3.
Ombyggnad av markanläggning i Haparanda
Ans bygglov anläggande av skyttebanor, ändring av marknivå.
Tillbyggnad av garage i Haparanda
Ans om bygglov för tillbyggnad av kontorshus med garage.
Ombyggnad av stugby i Haparanda
Ans rivningslov och bygglov för fyra stugor (flyttning till annan plats) samt ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Denna entreprenad omfattar utbyte av centralt Cactus Uniwiev SCADA-system i Haparanda kommuns serverhall samt Bottenvikens Reningsverk AB.
Ombyggnad av reception i Haparanda
Ans bygglov ändrad användning, del av entréhall till reception.
Renovering av kaj på Seskarö i Haparanda
Asfaltering, byte av balkar, utgrävning, rivning och röjning. Kajen ska bli mer tillgänglig för besökare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: