Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Bodens kommun
Bodens kommun avser genomföra upphandling av en aktör som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät på landsbygden i Bodens kommun samt i upphandlingen inkludera överlåtelse av delar av kommunens nu befintliga nätinfrastruktur samt överlåta stöd från landsbygdsprogrammet. Kommunens bidrag är även att i samverkan marknadsföra utbyggnaden.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Region Norrbottens bygger om- och till hälsocentralen Sanden i Boden. Byggnad som idag nyttjas som förskola, samt anslutning av denna till befintlig Hälsocentral. Om- och tillbyggnadytor: Ombyggnadsyta ca 500 m2 Tillbyggnadsyta ca 390 m2
Ombyggnad till korttidsboende i Boden
Ombyggnad av fd. Lungkliniken, By 111, till ett korttidsboende, vård och omsorg. Objektet omfattar Mark-/Rivning-/Hus-/El-/Styr-/VVS-/Brand-arbeten.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Ramavtal avseende hisservice, Stiftelsen Bodenbo
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1 år.
Ombyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för ombyggnad servicebyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Boden
Bygglov för tillbyggnad garage.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för tillbyggnad samlingslokal.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för tillbyggnad servicebyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av spånsug i snickeriverkstad i Boden
Totalentreprenaden omfattar utbyte av spånsugsanläggning i snickeriet vid Björknässkolan i Boden. Objektet är beläget i centrala Boden.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad industri- och kontorsbyggnad.
Rivning av affärshus i Boden
Rivningslov för rivning affärsbyggnad.
Ombyggnad av lagerlokal i Boden
Bygglov för ombyggnad industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: