Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Beläggning varma massor i Norrbottens län
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor i BD-län; Boden-Bredåker väg 97 samt väg 675 och 679.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Varma beläggningsarbeten i Norrbottens län
Avser väg 356 sträckan Trångforsbron-Kanonrundan samt väg 616 sträckan Bjässmoran-Kanonrundan.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Region Norrbottens bygger om- och till hälsocentralen Sanden i Boden. Byggnad som idag nyttjas som förskola, samt anslutning av denna till befintlig Hälsocentral. Om- och tillbyggnadytor: Ombyggnadsyta ca 500 m2 Tillbyggnadsyta ca 390 m2
Ombyggnad till korttidsboende i Boden
Ombyggnad av fd. Lungkliniken, By 111, till ett korttidsboende, vård och omsorg.
Ramavtal avseende vitvaror- och tvättstugeservice, Stiftelsen Bodenbo
Kontraktstid 2019-0201 -- 2012-05-31 med möjlighet till förlängning.
Till- och ombyggnad av idrottsanläggning i Sävast, Boden
Objektet består av ny tillbyggnad med fler omklädningsrum samt renoveringsarbeten av sporthallen/idrottsanläggningen Träffpunkten i Sävast. Yttertaket läggs om och vissa delar av fasaden anpassas. Förfrågan omfattar även följande optioner: Option 1 Renovering av befintliga omklädnings-/duschrum samt Option 2 Fönsterbyte.
Nya busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 356 i Boden
Ombyggnad 2 busshållplatser vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, permanentas, passagerna för gc-vägen på vägens västra sida säkras. Avser sträckan mellan väg 97 och Sveavägen.
Signalåtgärder vid Sanatorievägen i Boden
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Nya busshållplatser samt hastighetsdämpande åtgärd längs väg 675/676 i Bredåker
2 nya busshållplatser samt en hastighetsdämpande åtgärd.
Ramavtal avseende hisservice, Stiftelsen Bodenbo
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1 år.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad av 35 stycken balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för tillbyggnad samlingslokal.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för tillbyggnad servicebyggnad.
Tillbyggnad av skola i Boden
Bygglov för tillbyggnad skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för ombyggnad servicebyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Boden
Ändring drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad industri- och kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: