Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang till gym i Boden
Bygglov för ombyggnad till gym.
Ombyggnad av hotell i Boden
Bygglov för ombyggnad av hotell med 11 nya hotellrum.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad av 35 stycken balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Sanatorievägen i Boden
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Nya busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 356 i Boden
Ombyggnad 2 busshållplatser vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, permanentas, passagerna för gc-vägen på vägens västra sida säkras. Avser sträckan mellan väg 97 och Sveavägen.
Nya busshållplatser samt hastighetsdämpande åtgärd längs väg 675/676 i Bredåker
2 nya busshållplatser samt en hastighetsdämpande åtgärd.
Ombyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för ombyggnad restaurang och nattklubb.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Rivning av garage i Boden
Rivning garage, Rivning uthus Sävast 12:62,23:11,4:28.
Ombyggnad av markanläggning i Boden
Marklov för fyllning mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: