Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdblock i Växjö
Projektet avser en rivning del av Växsjö lasarett för sedan möjlig göra för nybyggnad av HUS L.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Utbyggnad med ca 5000 kvm samt p-platser i två våningar. Projektet ligger stilla i väntan på beslut. Detaljplan finns.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BTA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Rivning-och tillbyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Planer finns för att riva en del av förskolan för att sedan bygga till 5 st avdelningar på befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser renovering och ombyggnad av en befintlig fastighet med 11 lägenheter. Nya takkupor och balkonger, uppsättande av plank, anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Påbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och ändring av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Planer finns för tillbyggnad av lager i Växjö.
Utredning gällande hydrologiska åtgärder i Kronobergs län
Avser att upphandla tre stycken utredningar av påtänkta hydrologiska restaureringar inom skyddade områden i Kronobergs län.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90 samt hus 3 och hus 5.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90, hus 3 och hus 5.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Renoverings i Bergs kyrka
Avser renovering av bergs kyrka. Taget ur investeringsbudget
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning från restaurang till kontor.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av uteservering samt ändrad användning av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
TIllbyggnad av affärshus (berör även Handelsmannen 2).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
TIllbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Ändrad användning från butik till café samt tillbyggnad med hiss.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av enbostadshus i Växjö
Ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning från lokal till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Uppsättande av skylt samt anläggande av parkeringsplatser samt ändrad användning och fasadändring.
Ombyggnad av återvinningscentral i Växjö
Avser ombyggnad vid l återvinningscentralen på Norremark i Växjö.
Utredningar inför hydrologiska restaureringsåtgärder, Växjö
Avser tre stycken utredningar av påtänkte hydrologiska restaureringar inom skyddade områden. Två av utredningarna avser vattendrag med kopplade vattenförättningar till sig. Och den tredje handlar om höjning av tre tidigare sänkta sjöar.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kronoberg/Blekinge
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kronoberg/Blekinge i Region Syd.
Ombyggnad av Öjaby Församlingshem, Växjö
Avser ombyggnad av församlingssal 104 till tre kontorsrum samt ett lunchrum i Öjaby församlingshem.
Renovering av bårhus vid Östra torsås kyrka.
Avser renovering av bårhus samt utredningar/projekteringar för omgestaltning av kyrkorum. Taget ur investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: