Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av gymnasieskola i Växjö
Avvaktar beslut. Projektet ligger vilande. Oviss byggstart.
Tankbeläggning inom region Syd
Tankbeläggning i Kronobergs och Blekinge län.
Integrerat brounderhåll i Kronobergs län
449 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll samt 21 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll.
Ombyggnad av källarlokaler till bostäder i Växjö
Avser ombyggnad av källarlokaler i 12 huskroppar till 28 lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring, rivning av del av affärshus, nya skyltar och nya parkeringsplatser.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Rivning-och nybyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Avser rivning del av förskolan för att sedan bygga till 6 st avdelningar på befintlig byggnad, kök och matsal. Parkering utökas. Förrådshus och ett cykelhus.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Tillbyggnad av klätterhall i Växjö
Avser tillbyggnad av klätterhall. Objektet är beläget inom kv Värendsvallen i Växjö.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i delar av byggnaden på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten. Option finns för en ytteligare etapp på projekt ID 1551120
Tillbyggnad av lager i Växjö
Planer finns för tillbyggnad av lager i Växjö.
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
RFI-Centralt styrsystem för enheter som kan hanteras med RAKEL i Växjö
Avser centralt styrsystem för relästyrda enheter som kan hanteras med RAKEL. Byggstart och kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i rum 173-192 på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad med 3 lgh.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Renovering av stadsbibliotek i Växjö
Avser ombyggnad av stadsbiblioteket med satsning för barn, unga och It. Byte av golv.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i verkstadsdelen på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor samt nybyggnation av lager.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av va-ledning i Årydsjön
Avser anläggning av ca 3750 m tryckspill av PE i Årydsjön mellan Furuby och Åryd, Växjö kommun.
Tillbyggnad av polisstation i Växjö
Tillbyggnad av polishus, utbyggnad av befintlig cafeteria.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av inglasad uteservering.
Ombyggnad av frisersalong i Växjö
Ändrad användning av del av vårdlokal/kontor till frisörsalong.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från industrilokal till gymverksamthet, tidsbegränsat bygglov t o m 2024-10-30., Tillbyggnad av industribyggnad. klockbojen 6.
Tillbyggnad av gatukök i Växjö
Tillbyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industri - förlängning av befintligt skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändring av källarlokal till garage samt ändring av konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Inredande av ytterligare bostäder och tillbyggnad med balkong.
Ombyggnad av sporthall i Växjö
Ändrad användning från lager/kontor till e-sportarena.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Ändrad användning av industri/verkstad till industribageri (byggnad 14).
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad anvädning från lager till kontor/industri och fasadändring.
Ombyggnad av återvinningscentral i Växjö
Avser ombyggnad vid l återvinningscentralen på Norremark i Växjö.
Renovering av bårhus vid Östra torsås kyrka.
Avser renovering av bårhus samt utredningar/projekteringar för omgestaltning av kyrkorum. Taget ur investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: