Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27. GC-vägar längs med Lillestadsvägen, till Fyllerydsskogen och mellan Högstorp och ventrum.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Ombyggnad av gymnasieskola i Växjö
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad av Ljungfälleskolan.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av omlastningslager.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnation av Tallgården på Alabastern.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Ändrad användning av industrilokal till padeltennishall, anläggande av utomhusbanor och parkeringsplatser, fasadändring, nya skyltar samt ändring av brandskydd och ventilation.
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Utredning pågår. Byggstart tidigast 2019. Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Ombyggnad av höghus i Växjö
Avser byte av fönster på höghuset Icon, det handlar om hundratalsfönster.
Installation av solceller på flerbostadshus i Växjö
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035-01-01 för padelverksamhet i industribyggnad och uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med uterum och rivning av befintligt uterum.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av kontorslokal till lägenhet.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lagerbyggnad till padelhall, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Anmälan angående underhåll av q-märkta byggnader.
Nytt stängsel i transformatorstation Växjö
Byta ut befintliga staket till nya med el och larm i fördelningsstationerna F4 Teleborg och F7 Haga.
Tillbyggnad av kylanläggning i Växjö
Påbyggnad och rivning av kylanläggning.
Utredningar inför sol- och vindenergi Växjö
Framtagning av analys över potential för sol- och vindenergi.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: