Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planer för ombyggnad av nuvarande kontorsbyggnad i centrala Växjö till ca 200-250 attraktiva bostäder med olika upplåtelseform samt verksamhetslokaler/mötesplatser. Tillbyggnad och/eller rivning av delar av fastigheten kan bli aktuellt. Delar av fastigheten kan komma att avyttras till andra fastighetsägare.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Rivning av fastighet i Ingelstad
Avser rivning av flerbostadshus samt affärslokal och restaurang. Nybyggnad kommer ske på Id 1598518
Ombyggnad av bro i Växjö
Avser utbyte av bron men man behåller befintligt fundament och pelare.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns på tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad av Ljungfälleskolan.
Installation av solceller på flerbostadshus i Växjö
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Byte av konstgräs på fotbollsplan, Växjö
Avser byte av konstgräs på 2 fotbollsplaner, Norremark och C-plan Värensvallen.
Ombyggnad av rondell i Växjö
Avser ombyggnad av Ulriksbergsrondellen.
Byte av befintliga ventilationsaggregat ,Växjö
Avser utbyte av tre stycken befintliga luftbehandlingsaggregat för hus fyra i fläktrum för plan fyra.
Tillbyggnad av kallförråd i Växjö
Tillbyggnad av förrådsbyggnad med kallförråd.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning av lokal för grossistverksamhet till butik/handel, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-12-31.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av kontorslokal till lägenhet.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lagerbyggnad till padelhall, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035.
Rivning av hus 04 ,Växjö
Rivning av hus 04 vid Furutåskolan i Växjö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lokaler till lägenheter samt nya balkonger och fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor/pizzeria till bostäder.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av butikslokal till restaurang.
Nytt stängsel i transformatorstation Växjö
Byta ut befintliga staket till nya med el och larm i fördelningsstationerna F4 Teleborg och F7 Haga.
Tillbyggnad av kylanläggning i Växjö
Påbyggnad och rivning av kylanläggning.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad av grupprum och handikapptoalett.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Anmälan angående underhåll av q-märkta byggnader.
Utredningar inför sol- och vindenergi Växjö
Framtagning av analys över potential för sol- och vindenergi.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: