Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Rivning-och nybyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Avser rivning del av förskolan för att sedan bygga till 6 st avdelningar på befintlig byggnad, kök och matsal. Parkering utökas. Förrådshus och ett cykelhus.
Ombyggnad av va-ledning i Växjö
Avser stambyte på flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av industri samt kontor, personalutrymmen och butik. Kommer även att rivas byggnader på området.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industri.
Installation av hiss i flerbostadshus i Växjö
Avser installation av hiss. Byte av en hiss per år.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Växjö
Avser ombyggnad av oinredd lokal till trampolinparkanläggning.
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad med 3 lgh.
Rivning av industrihus i Växjö
Avser rivning av industri. Om- och tillbyggnad ID 1594417
Beläggning av bro i Växjö
Avser tätskicktsutbyte Stora vägen i Växjö kommun. Yta ca: 100 m2
Ombyggnad av va-arbeten i Växjö
Förnyar ledningar för kommunalt vatten och avlopp i Björnö i Lammhult.
Upphandling av konsultstöd i Kronoberg
Konsultuppdraget syftar till att ge kompetensinriktat stöd till målgruppen i projektet, som fokuserar dels de direkta energi- och klimataspekterna, och dels insatser för att stärka generellt upphandlingsarbete hos målgrupperna. Genomförande av kompetenshöjande insatser för att utveckla upphandlingsarbetet i nedan angiven målgrupp. Insatserna kan vara i form av föreläsningar, gruppövningar, workshops på plats hos målgruppen eller via Skype. Målgrupp Sju av länets kommuner och Region Kronoberg.
Tillbyggnad av hotell i Växjö
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av brandskydd. Byte av branddörr.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av kyrkobyggnad med skärmtak/väderskydd.
Tillbyggnad av stall i Växjö
Tillbyggnad av stall.
Ombyggnad av gym i Växjö
Avser ombyggnad till gym som ska vara på ca 2200 kvm och ska innehålla bland annat gruppträningssalar, spinningsal, individuell styrketräning, ett gym och yogastudio.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Blända 4
Ändrad användning.
Tillbyggnad av skola i Växjö
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av ett lasthus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: