Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av produktionslager.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Ombyggnad av bro i Växjö
Avser utbyte av bron men man behåller befintligt fundament och pelare.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av industri samt kontor, personalutrymmen och butik. Kommer även att rivas byggnader på området.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns på tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar och Kronoberg/Blekinge. Omfattar följande beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: GK 2001 Varm.
Installation av hiss i flerbostadshus i Växjö
Avser installation av hiss. Byte av en hiss per år.
Underhåll av broar längs väg 714 vid Bergkvara
Omfattar 3 broar på väg 714 mellan Bergvara Gård och väg 23. Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Byte av undertak samt målning av burspråk.
Rivning av industrihus i Växjö
Avser rivning av industri. Om- och tillbyggnad ID 1594417
Tillbyggnad av lasarett i Växjö
Avser tillbyggnad av lasarett, omfattar loftgång.
Underhåll av bro på väg 685 i Växjö
Betongsprutning, komplettering av broräcken.
Upphandling av konsultstöd i Kronoberg
Konsultuppdraget syftar till att ge kompetensinriktat stöd till målgruppen i projektet, som fokuserar dels de direkta energi- och klimataspekterna, och dels insatser för att stärka generellt upphandlingsarbete hos målgrupperna. Genomförande av kompetenshöjande insatser för att utveckla upphandlingsarbetet i nedan angiven målgrupp. Insatserna kan vara i form av föreläsningar, gruppövningar, workshops på plats hos målgruppen eller via Skype. Målgrupp Sju av länets kommuner och Region Kronoberg.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Växjö
Tillbyggnad av hembygdsgård.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av kyrkobyggnad med skärmtak/väderskydd.
Tillbyggnad av skola i Växjö
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Tillbyggnad av taki Växjö
Tillbyggnad av tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: