Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-och tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv, samt nya förråd och omklädningsrum.
Utbyggnad av affärslokaler samt parkering i Tingsryd
Planer finns för utbyggnad av affärslokaler och parkeringsplatser.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Om- och tillbyggnad för livsmedelshantering i Tingsryd
Avser om- och tillbyggnad för livsmedelshantering .Ombyggnations yta: ca 485 kvm Tillbyggnations yta: ca 210 m2.
Ombyggnad till kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor, konferensrum och fläktrum mm. Anläggande av stödmur och parkering.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi.
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för ny grusyta.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av cistern i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cisterner och tankalkov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från tandläkarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av stugby i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vårdboende till 8 st campingstugor för uthyrning.
Tillbyggnad av sågverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad sågverk.
Ombyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation och väsentlig ändring av brandskyddet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: