Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-och tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv, samt nya förråd och omklädningsrum.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Om- och tillbyggnad för livsmedelshantering i Tingsryd
Avser om- och tillbyggnad för livsmedelshantering .Ombyggnations yta: ca 485 kvm Tillbyggnations yta: ca 210 m2.
Ombyggnad till kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor, konferensrum och fläktrum mm. Anläggande av stödmur och parkering.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
Tillbyggnad av sågverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad sågverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av cistern i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cisterner och tankalkov.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för ny grusyta.
Ombyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation och väsentlig ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av stugby i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vårdboende till 8 st campingstugor för uthyrning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: