Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Ändrad användning från lokal till lägenheter och kontor.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Markaryd
Avser installation av ny ventilation på förskola.
Ombyggnad av vårdcentral i Markaryd
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till familjecentral.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivning av enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Markaryd
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Rivningslov för skärmtak och brygga, marklov för sänkning av befintlig marknivå och bygglov för tillbyggnad med lasthus samt uppförande av stödmur.
Rivning av torkanläggning i Markaryd
Rivning av torkbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Installation av anordning för ventilation.
Ombyggnad av butik i Markaryd
Ombyggnad av butikslokal.
Konsultupphandling avseende kapacitetsutredning av VA-nät, Markaryds kommun
Avser kapacitetsutredning av befintligt ledningssystem för dag- och spillvattennätet kopplat till planerade exploateringsområden i Markaryds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: