Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Utbyte av slamavvattnare i Markaryd
Avser utbyte av befintlig slamavvattnare på Ribersdals reningsverk, samt demontering av befintlig slamavvattnare.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av matsal i Markaryd
Bygglov för till- och ombyggnad av matsal.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av markanläggning i Markaryd
Rivningslov för jordkällare.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av mast i Markaryd
Rivningslov för rivning av mast.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Markaryd
Ändring av brandskydd (två klassrum till tre).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Anmälan för ej bygglovspliktig åtgärd.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för fasadändring, ändrad planlösning och ändring av marknivå.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från lokal till lägenheter.
Ombyggnad av lager i Markaryd
Ombyggnad samt ändring av konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ombyggnad av personalutrymme och ändring av konstruktion och brandskydd.
Rivning av kontor i Markaryd
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad Ässjan 1.
Rivning av lager i Markaryd
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Rivning av lager
Rivningslov för rivning av anläggning.
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.
Takomläggning n vid förskola i Markaryd
Avser takomläggning. Upptaget i investeringsbudget
Ny belysning vid förskola i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Staket vid förskola i Markaryd
Avser staket vid förskola. Upptaget i investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: