Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg. Ombyggnad av vägens sidoområden, anläggande av nya busshållplatser och nödfickor, sommarcykelväg, anpassning av befintliga väganslutningar samt omläggning av befintliga data- och elkablar.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola.
Om- och tillbyggnation av teater i Ljungby
Avser om-och tillbyggnad av gamla kulturbiograf Grand. Lokalerna kommer att tillgänglighetsanpassas och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av vatten och avlopp i Ljungby
Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas på kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet.
Rivning av kontor i Ljungby
Rivning kontorshus samt återställning av mark för hus 4 a.
Upplagsyta bränsleved i Ljungby
Avser byggnation av ca 7300 m2 upplagsyta för bränsleved, lokaliserad invid Ljungby kommuns avfallsanläggning Bredemad.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Marken är såld och ska brukas efter att elledningar har tagits bort.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivning av äldre industrilokal inom Kv Aspebacken.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Rivning av enbostadshus i Ljungby
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Marklov för schaktning samt anläggande av asfalterad ramp.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Ljungby
Tillbyggnad av befintligt fläktrum.
Tillbyggnad av förråd i Ljungby
Tillbyggnad av cykelförråd på flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Ljungby
Tillbyggnad av förråd vid avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan om tillbyggnad av industribyggnad.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning från butik till kontor samt utvändig ändring.
Rivning av panncentral i Ljungby
Rivning av panncentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: