Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Om- och tillbyggnation av teater i Ljungby
Avser om-och tillbyggnad av gamla kulturbiograf Grand. Lokalerna kommer att tillgänglighetsanpassas och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Projektet ligger vilande.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av vatten och avlopp i Ljungby
Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas på kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet.
Upplagsyta bränsleved i Ljungby
Avser byggnation av ca 7300 m2 upplagsyta för bränsleved, lokaliserad invid Ljungby kommuns avfallsanläggning Bredemad.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivning av äldre industrilokal inom Kv Aspebacken.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av personallokal i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad för industriverksamhet till lokal för kontor- och personalutrymme t.o.m 20 maj 2024.
Tillbyggnad av fläktrum i Ljungby
Tillbyggnad av befintligt fläktrum.
Tillbyggnad av förråd i Ljungby
Tillbyggnad av cykelförråd på flerbostadshus.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ljungby
Ombyggnad av befintlig hamn samt flytt och tillbyggnad av befintligt hamnförråd.
Tillbyggnad av förråd i Ljungby
Tillbyggnad av förråd vid avloppsreningsverk.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av bryggeri i Ljungby
Ändrad användning av lokal till destilleri samt uppförande av skylt.
Rivning av panncentral i Ljungby
Rivning av panncentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: