Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Utbyggnad av fibernät i Kronoberg
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning. .
Ombyggnad av brandstation i Ljungby
Avser borttagande från port till dörr, samt ombyggnad av lokal till en ren- och smuts del att använda efter utryckning. Ovanpå den delen byggs ett entresolplan.
Tillbyggnad av skola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ombyggnad till 4 klassrum på Sunnerbogymnasiet.
Eventgolv samt sportgolv till Ljungby Arena
Avser upphandling av golv till Ljungby Arena. Golvet ska läggas ut på ispisten i A-hallen för att möjliggöra genomförandet av mässa, idrott- och musikarrangemang.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Fasadändring med ny ytterdörr samt ombyggnad av förråd till teknikrum på förskola.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med 2022-06-30 för tillbyggnad av kontor och bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad och ändrad användning av lokal för tandläkare till bostad.
Rivning av enbostadshus i Ljungby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av plåtskjul på industribyggnad.
Rivning av servicebyggnad i Ljungby
Rivning/demontering av servicebyggnader.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Ljungby
Tillbyggnad med plasttält.
Ombyggnad av skola i Ljungby
Ändring i brandskydd samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ombyggnad av förråd till kontor, nya fönster i fasad samt rivning av befintlig lastkaj och skärmtak på kontorshus.
Ombyggnad av Kyrka i Bolmsö
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 689 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Mobilt elverk, Ljungby kommun
Upphandlingen gäller för att säkerställa elförsörjningen för en av Ljungby kommuns fastigheter genom köpet av ett mobilt reservelverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: