Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg. Ombyggnad av vägens sidoområden, anläggande av nya busshållplatser och nödfickor, sommarcykelväg, anpassning av befintliga väganslutningar samt omläggning av befintliga data- och elkablar.
Om- och tillbyggnation av teater i Ljungby
Avser om-och tillbyggnad av gamla kulturbiograf Grand. Lokalerna kommer att tillgänglighetsanpassas och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Planen var en om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad. Oklart med byggstart p g a ändring i skolplan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny cirkulationsplats i Ljungby
Avser ny cirkulationsplats vid Bergarondellen
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av returrum.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Markarbeten inför byggnation.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad/inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av brandstation i Ljungby
Tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av tennishall i Ljungby
Ombyggnad av affärslokal till padelhall.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Fristående inspelningsstudio i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan tillbyggnad av industribyggnad med lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: