Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (7)
Ljungby (9)
Markaryd (6)
Tingsryd (1)
Växjö (32)
Älmhult (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Ev. ombyggnad av kommunhuset i Växjö till hyresbostäder
Planen är att kommunhuset byggs om till hyreslägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Utbyggnad med ca 5000 kvm samt p-platser i två våningar. Projektet ligger stilla i väntan på beslut. Detaljplan finns.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Påbyggnad av kontorshus i Växjö
Planer finns att på befintlig fastighet bygga till en takvåning. Samt en kontorsbyggnad på innergården i korsningen Kungsgatan/Storgatan. Sammanlagt blir båda byggnaderna över 3600 kvadratmeter.
Påbyggnad av kontorshus i Växjö
Planer finns att på befintlig fastighet bygga till en takvåning. Samt en kontorsbyggnad på innergården. Objektets läge är Linnégatan 23, 27, Norra Esplanaden 7.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till.
Ombyggnad till servicebostad i Lessebo
Planer finns för ombyggnad till ett serviceboende.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Planer finns för uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med ca 5-6 våningar.
Ombyggnad till LSS-boende i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av befintlig byggnad till ca sex stycken lägenheter för LSS-boende samt sex lägenheter för tillfälligt boende.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Råvattenledning till vattenverk i Älmhult
Avser ombyggnad av ren- och råvattenledning mellan vattenverk och Älmekulla längs Gothards väg. Längd 1700m.
Rivning av gamla kommunalanläggningen vid Söderleden, Växjö
avser rivning av f.d. verkstäder, förråd, kontor mm inom fastigheten Bäckaslöv 1. Området som idag inrymmer ca 17 st byggnader i varierande skick och komplexitet har brukats av Tekniska förvaltningens förråds och verkstadsverksamhet sedan 1950-talet. Många av byggnaderna är enkla hallbyggnader i trä och stål men även flervåningsbyggnader förekommer.
Ombyggnad av folkhögskola i Alvesta
Avser ombyggnad av befintlig kurs- och konferensanläggning för ökad tillgänglighet. Boenderum med tillhörande WC förses med dusch, nya ytskikt. Arbetet kommer att delas upp i 3 sammanhängande etapper som tas i bruk i olika omgångar. Ny komplett ventilationsanläggning i arbetsområdet etapp 2 & 3.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Påbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och ändring av ventilation.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 42 st lägenheter.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Räckesbyte på riksväg 25 i Ljungby
Avser räckesbyte på riksväg över GC-väg mellan Ljungby och Lagan.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av skola i Markaryd
Avser ombyggnad från skola till kontorslokaler. 400 kvm.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90 samt hus 3 och hus 5.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Upprustning av utemiljö vid skola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö vid skola.
Ombyggnad av kulfång vid polisskolan i Växjö
Avser utbyte samt flytt av kulfång på befintlig skjutbana. Kulfång omfattar 12 banor, befintligt mått ca 13,5 x2,25 meter (mått ska kontrolleras på plats innan tillverkning). Transportöppning in till skjutbana är 20x25M (dubbeldörr i stål). Avser även golvarbeten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, nya takkupor och balkonger, uppsättande av plank, anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lessebo
Avser tillbyggnad med ca 35 kvm för folktandvården.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontor på ca 100 kvm.
Ombyggnad av församlingshus i Älmhult
Ändring bärande konstruktion och planlösning, ändring brand, ny vent.anläggning och exteriöra ändringar, samt nytt kök.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Ombyggnad av lager i Markaryd
Bygglov för ombyggnad samt ändrad användning.
Tillbyggnad av verkstad i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning av verkstad.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov för schaktning och fyllning för blivande upplag.
Tillbyggnad av kök i Växjö
Tillbyggnad av hotell med ersättningskök/containrar, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-07-15.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, fylla upp tomt med morän.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för släntlutning till omdragen väg.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad med inglasad uteservering.
Ombyggnad av lägenhet i Lessebo
Ansökan om bygglov för inredning av lägenhet.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Avser tillbyggnad av matsal.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Utvändig ändring av skolbyggnad (utrymningstrappa), mindre ändringar invändigt.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, förråd till bostad samt soprum till carport, ny-/tillbyggnation av soprum, plank.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Ändrad användning, mobil lekplats t.o.m. 2018-12-31.
Ombyggnad av festlokal i Älmhult
Ändrad användning, till konferens- och festlokal, tillfällig åtgärd till och med 2020-12-31.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion, utvändig ändring , (hunddagis), pulpet- till sadeltak samt nya fönster.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Ändring av kontor till utbildningslokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av lokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av planlösning, kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Ändrad användning av ladugård till personalbyggnad och bostadshus till hunddagis samt tillbyggnad med uterum och trapp.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till bar/restaurang.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Ändrad användning i befintliga lokaler, till förskola och fritids. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Älmhult
Ändrad användning industribyggnad, hantering av mat o dryck vid olika evenemang,.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus, fasadändring samt installation/väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus, ny utrymningsväg, ventilation och nya toaletter.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industrihus för att göra plats åt blästermaskin.
Rivning av byggnad i Notteryds naturreservat, Växjö
Avser rivning av 1 plans byggnad på plintar ca 100 kvm. Kan ev tillkomma gjutning av ny platta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter, utvändig ändring.
Ombyggnad av va-ledning i Växjö
Avser gjutning av ny betongplatta och ansluta dagvattenledning och oljeavskiljare.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Tillbyggnad av lagerhall, nybyggnad av skärmtak och rivning av bef. skärmtak samt flyttning av lagertält.
Tillbyggnad av lager i Åseda
Tillbyggnad lager.
Gunnar Gröpe 4
Rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av cafeteria i Alvesta
Om- och tillbyggnad av fastigheten halskahuset (cafe st. clair).
Ombyggnad av vagnhall i Älmhult
Avser utvändig ändring av vagnhall o slangtorn. Samt dränering runt byggnad och inst. av wc och dusch.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kronoberg/Blekinge
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kronoberg/Blekinge i Region Syd.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Relining vid gymnasieskola i Växjö
Avser relining av avloppssystemet på gymnasieskola.
Tillbyggnad av affärshus i Alvesta
Tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Kommer att koppla in sig på det kommunala Va ledningen.
Ombyggnad av lekpark i Markaryds kommun
Avser en klätterställning i miljövänligt trä som ej behandlats av kemikalier.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: