Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (14)
Lessebo (11)
Ljungby (21)
Markaryd (4)
Tingsryd (5)
Växjö (32)
Älmhult (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Nybyggnad av vårdblock i Växjö
Projektet avser en rivning del av Växsjö lasarett för sedan möjlig göra för nybyggnad av HUS L.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 880 kvm i 6 plan och ombyggnad på 2000 kvm.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Grevaryd-Alvesta-Hässleholm-Eslöv-Tornhill.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Utbyggnad med ca 5000 kvm samt p-platser i två våningar. Projektet ligger stilla i väntan på beslut. Detaljplan finns.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BTA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till.
Rivning-och tillbyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Planer finns för att riva en del av förskolan för att sedan bygga till 5 st avdelningar på befintlig byggnad.
Ombyggnad till servicebostad i Lessebo
Avser ombyggnad till ett serviceboende.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Avser uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med 6 våningar.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser renovering och ombyggnad av en befintlig fastighet med 11 lägenheter. Nya takkupor och balkonger, uppsättande av plank, anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av ny panncentral.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Påbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och ändring av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 42 st lägenheter.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 2
Avser ombyggnad av sydöstra flygeln för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för socialförvaltningen.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast 2019.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 3
Avser ombyggnad av plan 2 för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för kommunledningen, samhällsförvaltningen.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90 samt hus 3 och hus 5.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90, hus 3 och hus 5.
Utredning gällande hydrologiska åtgärder i Kronobergs län
Avser att upphandla tre stycken utredningar av påtänkta hydrologiska restaureringar inom skyddade områden i Kronobergs län.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lessebo
Avser tillbyggnad med ca 35 kvm för folktandvården.
Upprustning av skolgårdar i Älmhult
Avser bla byte av redskap, markmaterial och belysning. Vissa VA arbeten som dränering av sandytor vid byte av sand. Är uppdelad i tre geografiska delar: Område 1 Hallaryd, Ryfors, Pjätteryd, Klöxhult o Norregård. Område 2 Linnéskolan, Violen o Haga. Område 3: Diö, Liatorp o Häradsbäck.
Ombyggnad av vårdcentral i Ljungby
Ändrad användning från kontor till vårdlokal.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd ventilation.
Tillbyggnad av carport i Lessebo
Ansökan om bygglov för bryggor, tillbyggnad och carport.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Ombyggnad av lager i Markaryd
Bygglov för ombyggnad samt ändrad användning.
Ombyggnad av staket i Alvesta
Ombyggnad av staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Ombyggnation: inredning av ytterligare lägenheter samt byggnation av takkupa och byte av takpannor.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Inredning av lägenhet i källare.
Tillbyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Rivning av automatstation i Älmhult
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivningslov av byggnader.
Rivning av skärmtak i Markaryd
Rivningslov för skärmtak samt två byggnadsdelar.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för parkeringsplats.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
TIllbyggnad av affärshus (berör även Handelsmannen 2).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av samlingslokal i Alvesta
Tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
TIllbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning och ändrad planlösning av affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Älmhult
Ändrad användning, industribyggnad till samlingslokaler och ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning, till gårdsbutik.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Ändrad användning från butik till café samt tillbyggnad med hiss.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av enbostadshus i Växjö
Ändrad användning från kontor till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, fasadändring, skyltanordning.
Tillbyggnad av skola i Alvesta
Tillbyggnad av paviljonger med 2 avdelningar, tidsbegränsat tom 2021.
Tillbyggnad av personallokal i Ljungby
Tillbyggnad av personallokaler på industribyggnad.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av uteservering samt ändrad användning av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av förskola i Alvesta
Tillbyggnad av utesov på lunnagårds förskola.
Tillbyggnad av förråd i Älmhult
Tillbyggnad av varumottagning, miljörum, förråd, ändring av kök.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Tillbyggnad förskola, invändig ändring samt ventilation.
Tillbyggnad av sophus i Alvesta
Tillbyggnad med miljö-/cykelrum.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Uppsättande av skylt samt anläggande av parkeringsplatser samt ändrad användning och fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Ljungby
Utvändig ändring av fasad samt brandskydd i industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning från lokal till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av ladugård i Ljungby
Rivning av ladugård.
Rivning av magasin i Lessebo
Ansökan om rivningslov för byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter, utvändig ändring.
Rivning av garage m.m i Ljungby
Avser rivning av befintligt garage samt rivning av två cykelskjul.
Räckesbyte på riksväg 25 i Ljungby
Avser räckesbyte på riksväg 25 över GC-väg mellan Ljungby och Lagan.
Takbyte på Fogdeskolan, Ljungby
Avser takbyte på Fogdeskolan. Takpannor, hängrännor och stuprör ska bytas samt övrig förekommande plåtbeklädnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: