Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (17)
Lessebo (8)
Ljungby (21)
Markaryd (12)
Tingsryd (12)
Växjö (36)
Älmhult (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 880 kvm i 6 plan och ombyggnad på 2000 kvm. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen, ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Rivning-och nybyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Avser rivning del av förskolan för att sedan bygga till 6 st avdelningar på befintlig byggnad, kök och matsal. Parkering utökas. Förrådshus och ett cykelhus.
Integrerat brounderhåll i Kronobergs län
449 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll samt 21 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Ombyggnad av källarlokaler till bostäder i Växjö
Avser ombyggnad av källarlokaler i 12 huskroppar till 28 lägenheter.
Varm/tankbeläggning i Region Syd GKFH län
Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.
Tankbeläggning inom region Syd
Tankbeläggning i Kronobergs och Blekinge län.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring, rivning av del av affärshus, nya skyltar och nya parkeringsplatser.
Ombyggnad till servicebostad enligt LSS/SOL i Lessebo
Avser renovering och ombyggnad av LSS-/SOL-lägenheter med tillhörande personal- och gemenskapslokaler, nyinstallation av ventilation och sprinkler samt stambyte m.m.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Om-och tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv, samt nya förråd och omklädningsrum.
Tillbyggnad av klätterhall i Växjö
Avser tillbyggnad av klätterhall. Objektet är beläget inom kv Värendsvallen i Växjö.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser renovering och ombyggnad av en befintlig fastighet med 11 lägenheter. Nya takkupor och balkonger, uppsättande av plank, anläggande av p-platser.
Om- och tillbyggnad av skola i Åseda
Avser tillbyggnad av lärosalar, grupprum, WC, trappa och hiss i två plan ovan mark och ett fläktrum i källarplan samt ytskiktsrenovering av befintliga lärosalar, grupprum och WC i hus I. Total bruttoarea, tillbyggnad ca 485 m2 och bruttoarea för ytskiktsrenovering ca 790 m². I entreprenadarbeten ingår även flytt av utvändig lekställning och nybyggnation av ett väderskydd.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Utvändig renovering av kyrka i Ljungby
Uttaget ur investeringsbudget. Planer finns för utvändig renovering av kyrka i Ljungby.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Planer finns för tillbyggnad av lager i Växjö.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i delar av byggnaden på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten. Option finns för en ytteligare etapp på projekt ID 1551120
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 3
Avser ombyggnad av plan 3 för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för kommunledningen, samhällsförvaltningen.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Ombyggnad av campingplats i Älmhult
Förhandsbesked för nybyggnad av campingplats, padelbanor, parkering.
Utbyggnad av fibernät i Kronoberg
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning. .
Om- och tillbyggnad för livsmedelshantering i Tingsryd
Avser om- och tillbyggnad för livsmedelshantering .Ombyggnations yta: ca 485 kvm Tillbyggnations yta: ca 210 m2.
Ombyggnad till kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor, konferensrum och fläktrum mm. Anläggande av stödmur och parkering.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i rum 173-192 på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
RFI-Centralt styrsystem för enheter som kan hanteras med RAKEL i Växjö
Avser centralt styrsystem för relästyrda enheter som kan hanteras med RAKEL. Byggstart och kostnadsuppgift saknas.
Rivning av affärshus i Älmhult
Avser rivning av liten affär, bensinstation.
Rivning och sanering av mark i Älmhult
Utredning pågår av förorenad mark.
Tillbyggnad av matsal i Älmhult
Tillbyggnad matsal, Linnéskolan.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Ändrad användning från lokal till lägenheter och kontor.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor samt nybyggnation av lager.
Om- och tillbyggnad av lager i Alvesta
Till - och ombyggnad av lager.
Ombyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Ombyggnad av skola i Alvesta
Installation av nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Om- och tillbyggnad samt fasadändring av kontor och förråd.
Ombyggnad av va-ledning i Årydsjön
Avser anläggning av ca 3750 m tryckspill av PE i Årydsjön mellan Furuby och Åryd, Växjö kommun.
Upprustning av skolgård i Hovmantorp, Lessebo kommun
Avser ombyggnad av Kvarndammskolands skolgård.
Renovering av stadsbibliotek i Växjö
Avser ombyggnad av stadsbiblioteket med satsning för barn, unga och It. Byte av golv.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i verkstadsdelen på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Hammarborrning under gata i Växjö
Avser hammarborrning under Torparvägen, ca 22 meter. Borrning mellan brunn 3 och 4.
Ombyggnad av brandstation i Ljungby
Avser borttagande från port till dörr, samt ombyggnad av lokal till en ren- och smuts del att använda efter utryckning. Ovanpå den delen byggs ett entresolplan.
Kajreparation vid Badebodaån i Åseda, Lenhovda
Avser reperation av stenmur längs Badebodaån i samhället Åseda. Muren ska repareras till en stenbeklädd betongstödmur. Under utförandet måste vattnet i ån samt inkommande dagvattenledningar ledas om temporärt.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Markaryd
Avser installation av ny ventilation på förskola.
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
RFI trygghetslarm och kameror Alvesta kommun
Förfrågan om vägledning inför kommande upphandling av trygghetslarm och kameror.
Tillbyggnad av sågverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad sågverk.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av polisstation i Växjö
Tillbyggnad av polishus, utbyggnad av befintlig cafeteria.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning av affärshus, tidsbegränsat t.o.m maj 2019.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning av butikslokal till skönhetsvård.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från industrilokal till gymverksamthet, tidsbegränsat bygglov t o m 2024-10-30., Tillbyggnad av industribyggnad. klockbojen 6.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Älmhult
Tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, Hus A.
Tillbyggnad av gatukök i Växjö
Tillbyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industri - förlängning av befintligt skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Markaryd
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av servicebyggnad i Ljungby
Rivning/demontering av servicebyggnader.
Ombyggnad av utbildningslokal i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov till 2019-12-31: ändrad användning från kontor till undervisningslokal.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med 2022-06-30 för tillbyggnad av kontor och bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för upplag.
Rivning av lägenhet i Älmhult
Rivning av bostadsmoduler.
Rivning av enbostadshus i Ljungby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Markaryd
Ändrad användning från tatuerare till restaurang.
Ombyggnad av frisersalong i Älmhult
Ändrad användning från videobutik till frisör.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av lager i Ljungby
Tillbyggnad med plasttält.
Tillbyggnad av plank i Alvesta
Tillbyggnad: vindskydd för container.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av bilhall i Växjö
Ändring av va-anläggning installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för ny grusyta.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, rivning av teknikbod.
Ombyggnad av va-ledning i Lessebo
Anmälan om väsentlig ändring av va inom en tomt (oljeavskiljare).
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för altan (uteservering).
Ombyggnad av lägenhet i Lessebo
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av cistern i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cisterner och tankalkov.
Ombyggnad av elverk i Alvesta
Installation av rökkanal för reservkraftverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Inredande av ytterligare bostäder och tillbyggnad med balkong.
Ombyggnad av butik i Markaryd
Ombyggnad av butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: