Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (6)
Ljungby (11)
Markaryd (21)
Tingsryd (6)
Växjö (36)
Älmhult (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Rivning-och nybyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Avser rivning del av förskolan för att sedan bygga till 6 st avdelningar på befintlig byggnad, kök och matsal. Parkering utökas. Förrådshus och ett cykelhus.
Beläggningsarbeten tank i Region Syd GK, F och H län
Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.
Ombyggnad av källarlokaler till bostäder i Växjö
Avser ombyggnad av källarlokaler i 12 huskroppar till 36 lägenheter. Kommer att delas upp i 4 etapper och renovering av 9 lgh/etapp.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring, rivning av del av affärshus, nya skyltar och nya parkeringsplatser.
Ombyggnation av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av kulturbiograf Grand.
Ombyggnad till servicebostad enligt LSS/SOL i Lessebo
Avser renovering och ombyggnad av LSS-/SOL-lägenheter med tillhörande personal- och gemenskapslokaler, nyinstallation av ventilation och sprinkler samt stambyte m.m.
Om- och tillbyggnad av skola i Åseda
Avser tillbyggnad av lärosalar, grupprum, WC, trappa och hiss i två plan ovan mark och ett fläktrum i källarplan samt ytskiktsrenovering av befintliga lärosalar, grupprum och WC i hus I. Total bruttoarea, tillbyggnad ca 485 m2 och bruttoarea för ytskiktsrenovering ca 790 m². I entreprenadarbeten ingår även flytt av utvändig lekställning och nybyggnation av ett väderskydd.
Ny- och ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad samt ombyggnad av befintlig förskola. Arbetet sker i 2 huvudetapper. Etapp1. Nybyggnad av bl.a. 4 st avdelningar, gemensamhets-, teknik- och personalutrymmen och storkök. Etapp 2. Renovering av befintlig förskola.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 3
Avser ombyggnad av plan 3 för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för kommunledningen, samhällsförvaltningen.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industri.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Utbyggnad av verksamhet i Ljungby
Avser utbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar.
Om-och tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv, samt nya förråd och omklädningsrum.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i delar av byggnaden på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten. Option finns för en ytteligare etapp på projekt ID 1551120
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
Utbyggnad av fibernät i Kronoberg
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning. .
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i rum 173-192 på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Installation av ventilationsanläggning i församlingshem i Växjö kommun
Avser installation av en ny ventilationsanläggning i Braås församlingshem.
Åtgärder på bla kontrollutrustning i Älmhult
AHTS, Älmhult S 130, 50kV, kontr.utr.
Renovering av stadsbibliotek i Växjö
Avser ombyggnad av stadsbiblioteket med satsning för barn, unga och It. Byte av golv.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i verkstadsdelen på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Utbyte av kylanläggning på servicehus i Alvesta
Avser utbyte av kylanläggning för ett tillagningskök på Högåsen servicehus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad med 3 lgh.
Upprustning av skolgård i Hovmantorp, Lessebo kommun
Avser ombyggnad av Kvarndammskolands skolgård.
Ombyggnad av skolkök i Växjö
Avser ombyggnation av köket med serveringsdiskar.
Hammarborrning under gata i Växjö
Avser hammarborrning under Torparvägen, ca 22 meter. Borrning mellan brunn 3 och 4.
Ombyggnad av bryggeri i Markaryd
Ansökan om ändrad användning från sågverk till bryggeri, Ändrad användning från tvätthall till bryggeri Traryd 4:1,3:421.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Inredande av ytterligare bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser ändrad användning, oklart vilket slags ändrad användning.
Rivning av kallförråd i Alvesta
Rivning av skärmtak och kallförråd.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivning av enbostadshus.
Rivning av panncentral i Markaryd
Rivning av fd. panncentral.
Rivning av mast i Markaryd
Rivning av kontrollrumsbyggnad och mast.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Marklov: anläggande av vall över nytt ledningsstråk.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för bortschaktning av jordmassor.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från tandläkarlokal till lägenhet.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser en tillbyggnad av personal-/förrådsbyggnad.
Ombyggnad av garage i Markaryd
Ändrad användning från garage till teknikrum.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning.
Tillbyggnad av skärmtak i Åseda
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Ändrad användning av parkering till mobil lekplats t.o.m 2024-12-31.
Ombyggnad av driftscentral i Markaryd
Ändrad användning från garage till teknikrum.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad anvädning från lager till kontor/industri och fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, tre kylaggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industri samt uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industri samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Alvesta
Tillbyggnad av bef. kontor.
Ombyggnad av va-ledning i Växjö
Ändring av va-anläggning.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ändring av ventilationsaggregat i skollokal.
Ombyggnad av industrihus i Åseda
Ändring i byggnad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Älmhult
Ändrad användning, pumptrack, aktivitetsbana m.m.
Hovmantorp 5:1
Ansökan om rivningslov.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av sågverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad sågverk.
Ombyggnad av gatubelysning i Tingsryd
Avser ombyggnad av del av Storgatan mellan Lokgatan och Hantverksgatan. Avser rivning av belysningsstolpar. Ny belysning kommer att sättas upp längs gatan, bef kabel ska skarvas då de nya stolparna kommer att placeras tätare. Ca 70 meter kabel ska grävas ned.
Replösa 4:18
Marklov ändrad användning.
Ombyggnad av kulturhus i Ljungby
Om- och tillbyggnad av byggnad för kulturverksamhet samt ommålning av fasad och ändrad utformning av entrén.
Rivning av ladugård i Markaryd
Rivning av ladugård.
Rivning av torkanläggning i Markaryd
Rivning av torkbyggnad.
Ombyggnad av storkök i Markaryd
Ombyggnad av storkök.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Ombyggnad av ventilationskanaler på förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Fasadändring och ändrad användning från bank till kontorsverksamhet Konditorn 3.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från verkstad till kontorsdel.
Ombyggnad av butik i Växjö
Inredande av butikslokal och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Installation av anordning för ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser utbyggnad av ventilation.
Rivning av flerbostadshus i Ljungby
Avser rivning av flerbostadshus och garage/förråd.
Vårdplan för park och trädgård i Alvesta kommun
Avser framtagande av vård- och underhållsplaner för trädgårdar inom två byggnadsminnen i Kronobergs län.
Vårdplan för park och trädgård i Växjö kommun
Avser framtagande av vård- och underhållsplaner för trädgårdar inom två byggnadsminnen i Kronobergs län.
Renovering av bibliotek i Tingsryd
Avser ombyggnad av bibliotek.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av ett omklädningsrum på 20 kvm.
Renovering av bårhus vid Östra torsås kyrka.
Avser renovering av bårhus samt utredningar/projekteringar för omgestaltning av kyrkorum. Taget ur investeringsbudget
Konsultupphandling avseende kapacitetsutredning av VA-nät, Markaryds kommun
Avser kapacitetsutredning av befintligt ledningssystem för dag- och spillvattennätet kopplat till planerade exploateringsområden i Markaryds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: