Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (4)
Ljungby (19)
Markaryd (21)
Tingsryd (12)
Växjö (29)
Älmhult (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Ombyggnad av gymnasieskola i Växjö
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart och kostnad.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Säljeryd-Växjö, etapp 1
Flerfältsväg. Mötesseparering av väg 27 mellan Säljeryd och avfarten mot Tegnaby (väg 851). Ca 10 km lång sträcka.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad av Ljungfälleskolan.
Ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser ombyggnad av den befintliga förskolan Stallet med äventyrspedagogik/naturvetenskaplig inriktning .Förskolan Stallet kommer rymma 3–4 avdelningar för totalt ca 70 barn.
Nybyggnad av förskola i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Banérsgatan och Tallvägen norr om Mohedaskolan.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av omlastningslager.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnation av Tallgården på Alabastern.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av fasad och tak på flerbostadshus.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Ändrad användning av industrilokal till padeltennishall, anläggande av utomhusbanor och parkeringsplatser, fasadändring, nya skyltar samt ändring av brandskydd och ventilation.
Om- och tillbyggnad av matsal i Markaryd
Avser till- och ombyggnad av matsal.
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Utredning pågår. Byggstart tidigast 2019. Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Ombyggnad av höghus i Växjö
Avser byte av fönster på höghuset Icon, det handlar om hundratalsfönster.
Installation av solceller på flerbostadshus i Växjö
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter på vindsvåning i flerbostadshus.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart hösten 2020.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Planer som ej är beslutade. Projektet är avhängigt IKEAS planer på nytt framtida lager. Byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Rivning av skola i Ljungby
Avser rivning av gamla Hjortbergsskolan Nybyggnad av skola finns på Id:1489763
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Tillbyggnad av reningsverk i Älmhult
Avser tillbyggnad av maskinrum vid reningsverk
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns att bygga om lokaler till lägenheter.
Rivning av fastighet i Älmhult
Projektet avser rivning av fastighet i ett och ett halvt plan med källare. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad matsal i Markaryd
Ombyggnad matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Byte av befintliga ventilationsaggregat ,Växjö
Avser utbyte av tre stycken befintliga luftbehandlingsaggregat för hus fyra i fläktrum för plan fyra.
Underhåll av bro på väg 930 mellan Lenhovda och Älghult
Byte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt diverse betongreparationer.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Rivning av fritidshem i Markaryd
Rivningslov för rivning av fritidshem.
Rivning av gymnastiksal i Markaryd
Rivningslov för rivning av gymnastikhall.
Rivning av förråd i Alvesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivning av komplementbyggnad/förråd.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av enbostadshus om 82 kvadratmeter.
Rivning av telestation i Alvesta
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035-01-01 för padelverksamhet i industribyggnad och uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med uterum och rivning av befintligt uterum.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av silo i Markaryd
Tillbyggnad med silo.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av kontorslokal till lägenhet.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lagerbyggnad till padelhall, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035.
Ombyggnad av garage i Alvesta
Bygglov för byte av kundvagnsgarage.
Ombyggnad av förråd i Alvesta
Bygglov för om- och tillbyggnad av annan byggnad.
Ombyggnad av fritidshus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till fritidsbostad.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
För schaktning under 0,5 meter.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Marklov för uppfyllningsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av lastkaj i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/utbyggnad på befintlig lastbrygga.
Ombyggnad av soprum i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från cykelförråd till avfallsutrymme.
Ombyggnad av soprum i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till soprum, fasadändring.
Ombyggnad av kiosk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad kiosk/butik.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av 2 befintliga lägenheter samt ombyggnad av lagerlokaler till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad del av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för bärlager och asfaltering av industrimark.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för träningsslinga utmed bef. travbana, Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, vindskydd/ligghall för djur Tingsryd 4:95.
Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för bostadshus och uthus/förråd (junibacken).
Rivning av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikbod.
Dubbning/grundläggning av gravvårdar
Avser dubbning och/eller grundläggning. Omfattning 400 st gravstenar på ca 13 st anläggningar.
Ombyggnad av vind i Markaryd
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Anmälan angående underhåll av q-märkta byggnader.
Ombyggnad av verkstad i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd - ändring bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Anmälan för byte av värmesystem i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager
Ansökan om bygglov.
Tillbyggnad på skjutfält i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilverkstad, skärmtak och skärmvägg.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Liten tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av fritidshus i Ljungby
Ombyggnad av kontorsbyggnad och ändrad användning till fritidshus med eldstad och rökkanal.
Nytt stängsel i transformatorstation Växjö
Byta ut befintliga staket till nya med el och larm i fördelningsstationerna F4 Teleborg och F7 Haga.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Tillbyggnad av brandstation i Ljungby
Tillbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av vårdbostad i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Utvändig ändring, invändig ändring, plank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kylanläggning i Växjö
Påbyggnad och rivning av kylanläggning.
Rivning av matsal och del av gymnastiksal i Markaryd
Rivning av blå gamla matsalen och delar av gamla gymnastiksalen vid Hagaskolan.
Rivning av kontor i Markaryd
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad Ässjan 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: