Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (5)
Ljungby (22)
Markaryd (20)
Tingsryd (3)
Växjö (38)
Älmhult (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 7900 kvm i 7 plan och ombyggnad på 3350 kvm. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen, ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Grevaryd-Alvesta-Hässleholm-Eslöv-Tornhill.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av produktionslager.
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad samt ombyggnad av befintlig förskola. Arbetet sker i 2 huvudetapper. Etapp1. Nybyggnad av bl.a. 4 st avdelningar, gemensamhets-, teknik- och personalutrymmen och storkök. Etapp 2. Renovering av befintlig förskola.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av industri samt kontor, personalutrymmen och butik. Kommer även att rivas byggnader på området.
Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av bro i Växjö
Avser utbyte av bron men man behåller befintligt fundament och pelare.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Om- och tillbyggnation av teater i Ljungby
Avser om-och tillbyggnad av gamla kulturbiograf Grand. Lokalerna kommer att tillgänglighetsanpassas och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.
Tillbyggnad av industrihus i Lessebo
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Projektet ligger vilande.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Installation av hiss i flerbostadshus i Älmhult
Avser installation av 6 st hissar i flerbostadshus.
Installation av hiss i flerbostadshus i Växjö
Avser installation av hiss. Byte av en hiss per år.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: GK 2001 Varm.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Älmhult
Avser ombyggnad av gata och va ledning.
Utbyggnad av affärslokaler samt parkering i Tingsryd
Planer finns för utbyggnad av affärslokaler och parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av vårdcentralen i Strömsnäsbruk
Avser total invändig renovering av vårdcentralens befintliga lokaler, samt lokaler i sutterängplan. Kommer även att byggas ett akutintag.
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Växjö
Avser ombyggnad av oinredd lokal till trampolinparkanläggning.
Ombyggnad Bergagatan i Ljungby
Avser ombyggnad av Bergagatan, Storgatan-Drottninggatan. Tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Rivning av flerbostadhus, Alvesta
Avser rivning av tre flerbostadshus samt övriga byggnader som finns inom arbetsområdet.
Ombyggnad av vatten och avlopp i Ljungby
Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas på kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Uppvidinge Kronoberg
Omfattar upphandling av ventilationsentreprenör på ramavtal. Möjlighet till förläggning. 1+1+1+1
Rivning av industrihus i Växjö
Avser rivning av industri. Om- och tillbyggnad ID 1594417
Rivning av affärshus i Älmhult
Avser rivning av kiosk och verkstadsbyggnad.
Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart 2020.
Upplagsyta bränsleved i Ljungby
Avser byggnation av ca 7300 m2 upplagsyta för bränsleved, lokaliserad invid Ljungby kommuns avfallsanläggning Bredemad.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Planer som ej är beslutade. Projektet är avhängigt IKEAS planer på nytt framtida lager. Byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns att bygga om lokaler till lägenheter.
Beläggning av bro i Växjö
Avser tätskicktsutbyte Stora vägen i Växjö kommun. Yta ca: 100 m2
Installation av bergvärme, Alstermo
Avser entreprenadarbete in och utvändig i samband med bergvärmeinstallation, 7 st system
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri.
Rivning av kiosk i Älmhult
Avser rivning av kiosk.
Anläggande av konstgräsplan i Markaryd
Anläggande av konstgräsplan.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivning av äldre industrilokal inom Kv Aspebacken.
Utbyte av räcke på bro, Ulvaryd
Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad av va-arbeten i Växjö
Förnyar ledningar för kommunalt vatten och avlopp i Björnö i Lammhult.
Upphandling av konsultstöd i Kronoberg
Konsultuppdraget syftar till att ge kompetensinriktat stöd till målgruppen i projektet, som fokuserar dels de direkta energi- och klimataspekterna, och dels insatser för att stärka generellt upphandlingsarbete hos målgrupperna. Genomförande av kompetenshöjande insatser för att utveckla upphandlingsarbetet i nedan angiven målgrupp. Insatserna kan vara i form av föreläsningar, gruppövningar, workshops på plats hos målgruppen eller via Skype. Målgrupp Sju av länets kommuner och Region Kronoberg.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad för miljöanpassning av gator i Älmhult
Man river bort bef. kantsten & asfalt för handikappanpassning.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Ombyggnad av källare och omklädningsrum.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Tillbyggnad av hotell i Växjö
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av brandskydd. Byte av branddörr.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Ändrad användning från museum till övernattningsrum.
Tillbyggnad av stall i Växjö
Tillbyggnad av stall.
Tillbyggnad av skärmtak i Åseda
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av kyrkobyggnad med skärmtak/väderskydd.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Växjö
Tillbyggnad av hembygdsgård.
Tillbyggnad av förråd i Alvesta
Tillbyggnad av förråd för nytt fläktrum.
Tillbyggnad av fläktrum i Ljungby
Tillbyggnad av befintligt fläktrum.
Tillbyggnad av förråd i Ljungby
Tillbyggnad av cykelförråd på flerbostadshus.
Rivning av ställverk i Alvesta
Ansökan om rivningslov för ställverk.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov av förråd.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ljungby
Ombyggnad av befintlig hamn samt flytt och tillbyggnad av befintligt hamnförråd.
Ombyggnad av personallokal i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad för industriverksamhet till lokal för kontor- och personalutrymme t.o.m 20 maj 2024.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Rivningslov
Ansökan om rivningslov för byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation.
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Rivning av gaslager i Markaryd
Rivning av gasförråd.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola, Bygglov för nybyggnad av murar och skärmtak Abborren 5.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av ett lasthus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Ljungby
Tillbyggnad av förråd vid avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av skola i Växjö
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ändrad användning från vandrarhem till bostadslägenheter.
Blända 4
Ändrad användning.
Ombyggnad av bryggeri i Ljungby
Ändrad användning av lokal till destilleri samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ändring av planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: