Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (6)
Lessebo (6)
Ljungby (12)
Markaryd (12)
Tingsryd (5)
Växjö (37)
Älmhult (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 10 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Rivning-och nybyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Avser rivning del av förskolan för att sedan bygga till 6 st avdelningar på befintlig byggnad, kök och matsal. Parkering utökas. Förrådshus och ett cykelhus.
Ombyggnad av va-ledning i Växjö
Avser stambyte på flerbostadshus.
Beläggningsarbeten tank i Region Syd GK, F och H län
Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.
Rivning av fastighet i Ingelstad
Avser rivning av flerbostadshus samt affärslokal och restaurang. Nybyggnad kommer ske på Id 1598518
Ny- och ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad samt ombyggnad av befintlig förskola. Arbetet sker i 2 huvudetapper. Etapp1. Nybyggnad av bl.a. 4 st avdelningar, gemensamhets-, teknik- och personalutrymmen och storkök. Etapp 2. Renovering av befintlig förskola.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av industri samt kontor, personalutrymmen och butik. Kommer även att rivas byggnader på området.
Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Ombyggnation av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av kulturbiograf Grand.
Ombyggnad till servicebostad enligt LSS/SOL i Lessebo
Avser renovering och ombyggnad av LSS-/SOL-lägenheter med tillhörande personal- och gemenskapslokaler, nyinstallation av ventilation och sprinkler samt stambyte m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Lessebo
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns på tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av skola i Åseda
Avser tillbyggnad av lärosalar, grupprum, WC, trappa och hiss i två plan ovan mark och ett fläktrum i källarplan samt ytskiktsrenovering av befintliga lärosalar, grupprum och WC i hus I. Total bruttoarea, tillbyggnad ca 485 m2 och bruttoarea för ytskiktsrenovering ca 790 m². I entreprenadarbeten ingår även flytt av utvändig lekställning och nybyggnation av ett väderskydd.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Projektet ligger vilande.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv. Omklädningsrum:Id 1594426
Utbyggnad av affärslokaler samt parkering i Tingsryd
Planer finns för utbyggnad av affärslokaler och parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av vårdcentralen i Strömsnäsbruk
Avser total invändig renovering av vårdcentralens befintliga lokaler, samt lokaler i sutterängplan. Kommer även att byggas ett akutintag.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivning av äldre industrilokal inom Kv Aspebacken.
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Växjö
Avser ombyggnad av oinredd lokal till trampolinparkanläggning.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Rivning av flerbostadhus, Alvesta
Avser rivning av tre flerbostadshus samt övriga byggnader som finns inom arbetsområdet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad med 3 lgh.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.
Rivning av affärshus i Älmhult
Avser rivning av kiosk och verkstadsbyggnad.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart 2020.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Planer som ej är beslutade. Projektet är avhängigt IKEAS planer på nytt framtida lager. Byggstart tidigast 2020.
Beläggning av bro i Växjö
Avser tätskicktsutbyte Stora vägen i Växjö kommun. Yta ca: 100 m2
Utbyte av kylanläggning på servicehus i Alvesta
Avser utbyte av kylanläggning för ett tillagningskök på Högåsen servicehus.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Installation av ventilationsanläggning i församlingshem i Växjö kommun
Avser installation av en ny ventilationsanläggning i Braås församlingshem.
Anläggande av konstgräsplan i Markaryd
Anläggande av konstgräsplan.
Rivning av kiosk i Älmhult
Avser rivning av kiosk.
Utbyte av räcke på bro, Ulvaryd
Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad av va-arbeten i Växjö
Förnyar ledningar för kommunalt vatten och avlopp i Björnö i Lammhult.
Ombyggnad för miljöanpassning av gator i Älmhult
Man river bort bef. kantsten & asfalt för handikappanpassning.
Tillbyggnad av hotell i Växjö
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av hotell i Växjö
Tillbyggnad av innebandyarena med hotell.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Ändrad användning från museum till övernattningsrum.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av brandskydd. Byte av branddörr.
Tillbyggnad av förråd i Alvesta
Tillbyggnad av förråd för nytt fläktrum.
Tillbyggnad av stall i Växjö
Tillbyggnad av stall.
Tillbyggnad av skärmtak i Åseda
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) - Bygga vall med stenkista under.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ljungby
Ombyggnad av befintlig hamn samt flytt och tillbyggnad av befintligt hamnförråd.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad för industriverksamhet till lokal för kontor- och personalutrymme t.o.m 20 maj 2024.
Ombyggnad av gym i Växjö
Avser ombyggnad till gym som ska vara på ca 2200 kvm och ska innehålla bland annat gruppträningssalar, spinningsal, individuell styrketräning, ett gym och yogastudio.
Rivning av förråd i Lessebo
Ansökan om rivningslov av förråd.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Ansökan om tillbyggnad av lasthus.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser en tillbyggnad med 4 kontorsplatser.
Ombyggnad av gatubelysning i Tingsryd
Avser ombyggnad av del av Storgatan mellan Lokgatan och Hantverksgatan. Avser rivning av belysningsstolpar. Ny belysning kommer att sättas upp längs gatan, bef kabel ska skarvas då de nya stolparna kommer att placeras tätare. Ca 70 meter kabel ska grävas ned.
Rivningslov
Ansökan om rivningslov för byggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av ett lasthus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av skyddsrum i Älmhult
Rivning av byggnad samt källare med skyddsrum.
Rivning av gaslager i Markaryd
Rivning av gasförråd.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola, Bygglov för nybyggnad av murar och skärmtak Abborren 5.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Liten invändig ombyggnad, installation av hiss samt.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser utbyggnad av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av bryggeri i Ljungby
Ändrad användning av lokal till destilleri samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ändrad användning från vandrarhem till bostadslägenheter.
Blända 4
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: