Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (7)
Ljungby (7)
Markaryd (8)
Tingsryd (2)
Växjö (30)
Älmhult (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Utbyggnad av överföringsledningar i Ljungby
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Upptaget i verksamhetsplan avseende vatten och avlopp. Byggstart kanske 2019. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åseda
Avser renovering av kök, badrum, ventilation och ytskikt i18 lägenheter.
Ombyggnad av vattenverk i Älmhult
Avser om- och tillbyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Råvattenledning till vattenverk i Älmhult
Avser ombyggnad av ren- och råvattenledning mellan vattenverk och Älmekulla längs Gothards väg. Längd 1700m.
Ombyggnad av folkhögskola i Alvesta
Avser ombyggnad av befintlig kurs- och konferensanläggning för ökad tillgänglighet. Boenderum med tillhörande WC förses med dusch, nya ytskikt. Arbetet kommer att delas upp i 3 sammanhängande etapper som tas i bruk i olika omgångar. Ny komplett ventilationsanläggning i arbetsområdet etapp 2 & 3.
Rivning av gamla kommunalanläggningen vid Söderleden, Växjö
avser rivning av f.d. verkstäder, förråd, kontor mm inom fastigheten Bäckaslöv 1. Området som idag inrymmer ca 17 st byggnader i varierande skick och komplexitet har brukats av Tekniska förvaltningens förråds och verkstadsverksamhet sedan 1950-talet. Många av byggnaderna är enkla hallbyggnader i trä och stål men även flervåningsbyggnader förekommer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Påbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och ändring av ventilation.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av kök och badrum i 42 st lägenheter.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Räckesbyte på riksväg 25 i Ljungby
Avser räckesbyte på riksväg över GC-väg mellan Ljungby och Lagan.
Ev. ombyggnad av äldreboende i Uppvidinge
Planer på diskussionsnivå. Inga beslut.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Upprustning av utemiljö vid skola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö vid skola.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontor på ca 100 kvm.
Ombyggnad av kulfång vid polisskolan i Växjö
Avser utbyte samt flytt av kulfång på befintlig skjutbana. Kulfång omfattar 12 banor, befintligt mått ca 13,5 x2,25 meter (mått ska kontrolleras på plats innan tillverkning). Transportöppning in till skjutbana är 20x25M (dubbeldörr i stål). Avser även golvarbeten.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lessebo
Avser tillbyggnad med ca 35 kvm för folktandvården.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Planer på ombyggnad till 3 lägenheter och kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, nya takkupor och balkonger, uppsättande av plank, anläggande av p-platser.
Ombyggnad av församlingshus i Älmhult
Ändring bärande konstruktion och planlösning, ändring brand, ny vent.anläggning och exteriöra ändringar, samt nytt kök.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Ombyggnad av idrottsplats i Markaryd
Avser modernisering av idrottsplats.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov för utökning av personbilsparkering.
Ombyggnad av markanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för dragkampsbana samt förrådscontainers.
Ombyggnad av lägenhet i Lessebo
Ansökan om bygglov för inredning av lägenhet.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny port och innervägg.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov för schaktning och fyllning för blivande upplag.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Avser tillbyggnad av matsal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med uterum och uppsättande av plank.
Tillbyggnad av kök i Växjö
Tillbyggnad av hotell med ersättningskök/containrar, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-07-15.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Utvändig ändring av skolbyggnad (utrymningstrappa), mindre ändringar invändigt.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, för släntlutning till omdragen väg.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov för dagvattenutjämning.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad med inglasad uteservering.
Tillbyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning av kontor till lägenhet (lgh 1 och 2).
Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, förråd till bostad samt soprum till carport, ny-/tillbyggnation av soprum, plank.
Ombyggnad av lekplats i Älmhult
Ändrad användning, mobil lekplats t.o.m. 2018-12-31.
Ombyggnad av festlokal i Älmhult
Ändrad användning, till konferens- och festlokal, tillfällig åtgärd till och med 2020-12-31.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion, utvändig ändring , (hunddagis), pulpet- till sadeltak samt nya fönster.
Renovering av stenmur vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad igångsättning.
Om- och tillbyggnad av cafeteria i Alvesta
Om- och tillbyggnad av fastigheten halskahuset (cafe st. clair).
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus, ny utrymningsväg, ventilation och nya toaletter.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av affärslokal i Växjö
Ändrad användning av bostad till näringsverksamhet.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Tillbyggnad av lagerhall, nybyggnad av skärmtak och rivning av bef. skärmtak samt flyttning av lagertält.
Tillbyggnad av lager i Åseda
Tillbyggnad lager.
Gunnar Gröpe 4
Rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Växjö
Avser gjutning av ny betongplatta och ansluta dagvattenledning och oljeavskiljare.
Rivning av byggnad i Notteryds naturreservat, Växjö
Avser rivning av 1 plans byggnad på plintar ca 100 kvm. Kan ev tillkomma gjutning av ny platta.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industrihus för att göra plats åt blästermaskin.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Ändring av kontor till utbildningslokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av lokal till restaurang.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Ändrad användning av ladugård till personalbyggnad och bostadshus till hunddagis samt tillbyggnad med uterum och trapp.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till bar/restaurang.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från kontor till gym, uppsättande av skyltar samt ändrad användning av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Älmhult
Ändrad användning industribyggnad, hantering av mat o dryck vid olika evenemang,.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av planlösning, kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kronoberg/Blekinge
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kronoberg/Blekinge i Region Syd.
Relining vid gymnasieskola i Växjö
Avser relining av avloppssystemet på gymnasieskola.
Ombyggnad av lekpark i Markaryds kommun
Avser en klätterställning i miljövänligt trä som ej behandlats av kemikalier.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning, anpassning av lokalen.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Kommer att koppla in sig på det kommunala Va ledningen.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Avser tillbyggnad av ett skärmtak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: