Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Utbyggnad av fiber i Askö, Västervik
Gräv och schakta för att ansluta fiber till 146 st adresser i Askö, Västervik.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m. Vattentornet i Västervik är 12-kantigt, i betong, 21 meter brett och 17 meter högt.
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Västervik
Rivning av fd Icabutik och nybyggnad av Konsumbutik.
Sluttäckning samt terrasering av deponi i Västervik
Avser sluttäckning av deponi motsvarande ca 4,8 ha.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Sluttäckning av deponi i Västervik
18 stycken deponier kan komma sluttäckas i Västerviks kommun.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Ombyggnad av kontor i Västervik
ny utrymningstrappa samt invändig ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare bostadslägenhet i flerbostadshus samt tillbyggnad med balkonger.
Tillbyggnad av stall i Västervik
Bygglov tillbyggnad av stall.
Tillbyggnad av mur i Västervik
Förlängning av stödmur.
Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västervik
Tillbyggnad av transformatorstation ib312608, n151401.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av lokaler till lägenheter samt nybyggnad av balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av veterinärstation/kontor till lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation.
Miljökonsekvensbeskrivning för sjö i Västervik
Avser upphandling av konsult för framtagande av kompletta ansökningshandlingar för tillståndsprövning hos Mark- och miljödomstolen gällande utdrivning av regleringsdamm och anläggande av en sjötröskel i sjön Yxern.
Byte av konvektion vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av konvektion på panna 3 vid Stegeholmsverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: