Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Ombyggnad av E22 mellan Häggebotorp-Gladhammar
Mittseparering. 6 km lång sträcka.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Omfattande modernisering av fjärrvärmeverket i Gamleby där bla. nya biobränslepannor kommer att handlas upp. Maskin- och processutrustning upphandlas separat.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Förfrågan avser en totalentreprenad (ABT06) för nytt hög- och lågspänningsställverk, transformator samt reservkraft för kraftförsörjningsanläggningen på Gamleby fjärrvärmeverk. Entreprenören ska utifrån förfrågan projektera, upphandla, leverera, installera samt driftsätta en komplett ny kraftförsörjning för Gamleby fjärrvärmeverk.
Ramavtal avseende elarbeten, Västervik och Vimmerby
Objektet omfattar fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, Option:: 2022-02-01--2023-07-31
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus, rivning av befintligt förråd, nybyggnad av garage och förråd samt nybyggnad av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation av nya hissar.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
inglasning av en uteservering för att kunna nyttja året runt. Area 5,2m x 29,4m
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Inredning av ytterligare bostadslägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Anmälan installation/ändring av va flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Gällande gemensam butiksyta mellan materialmännen och hagbloms måleri ab - anmälan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Västervik
Installation/ändring av ventilation idrottsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Installation/ändring av ventilation industribyggnad.
Rivning av plank i Västervik
Rivning av plank.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Uppförande av bullerreducerande vägg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av butik till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av tennishall i Västervik
Ändrad användning av industrilokal till padeltennis.
Ombyggnad av gäststuga i Västervik
Ändrad användning av komplementbyggnad/garage till gäststuga.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändring av ventilation samt byggnadens planlösning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
inglasning av en balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: