Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av gång och cykelväg i Oskarshamn
Planer finns för en utbyggnad av gång- och cykelväg i Bockara utmed väg 37/47. Det planeras även att göra en ombyggnation för 2+1 väg med samband med gång- och cykelvägen.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplatser längs E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält. Kapacitetsåtgärder i trafikplats Södra och trafikplats Centrum. Fördjupning av bron under E22 (vi ska öka fri höjd under bron från 3 m till 4,5 m).
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Om- nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn
Avser om- och nyläggning av dagvattenledningar i Misterhult, Oskarshamn.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Tillbyggnad av maskinhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av maskinhall/bilhall.
Ombyggnad i simhall i Oskarshamn
Projektet avser leverans och montering av två nya vattenrutschbanor samt trivselhöjande åtgärd i befintlig landningsbassäng samt demontering och bortforsling av befintliga rutschbanor.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Avser uppsättning av skyltar samt ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår i Oskarshamn
Avser nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår på förljande platser: Påskallavik 1850 m, Fårbo 2350 och Kristdala 1650 m.
Rivning av förskola och dagis i Oskarshamn
Projektet avser rivning av fd förskola och dagis med option på rivning av en fastighet på Emmekalv 4:1. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av va-ledningar i Oskarshamns kommun
Avser renovering av va-ledningar i Orrängen.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Ombyggnad till gruppboende.
Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn
Sträcka cirka 200 meter till ett exploateringsområde för bostäder.
Tillbyggnad av förskola i Oskarshamn
Tillbyggnad av 1 lekrum samt altan.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av lager.
Rivning av affärshus i Oskarshamn
Rivning av affärshus/flerbostadshus.
Rivning av gatukök i Oskarshamn
Rivning av gatukök.
Rivning av pumpstation i Oskarshamn
Rivning av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad industribyggnad och kontor.
Tillbyggnad av garage i Oskarshamn
Tillbyggnad på garage.
Ombyggnad av på/avst.plats samt parkering Kristinebergsskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning i flerbostadshus från lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Oskarshamn
Ändring av studentboende till äldreboende/gruppboende i flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Ändring av va-anlägging i bensinstation.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Installation av fettavskiljare, affärshus.
Ombyggnad av förskola i Oskarshamn
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad med ny transportingång.
Ombyggnad av parkering vid Figeholm förskola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av parkering vid Tallbacken förskola i Oskarshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: