Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Entreprenaden avser grundläggning för ny paviljong. Grundläggningen kommer att nyttjas som fundament för de paviljonger som upphandlad paviljongleverantör monterar. Framdragning av vatten, värme, data och el. Entreprenaden omfattar även tillbyggnad koppling mellan Byggnad 1 och paviljong. Tillbyggd area ca 100 m². I anslutning till tillbyggaden skall även göras mindre ombyggnad av del av Byggnad 1. Skolgård skall utföras enligt ritning. Behandlad markarea ca 1 500 m².
Byte av tak på kommunhus, Mönsterås
Avser byte av takbeläggning, underlagstak, taksäkerhet.
Flytt av fotbollsplan i Mönsterås
Flytt av fotbollsplan samt markberedning.
Rivning av enbostadshus i Mönsterås
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Mönsterås
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Mönsterås
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av butik i Mönsterås
Ändrad användning från samlingslokal till butikslokal.
Ombyggnad av gym i Mönsterås
Ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: