Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Tillbyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplanen är antagen.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning. Detaljplanen är antagen.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ombyggnad av två hotellhus till 4 st studentbostäder samt ombyggnad av förskola och särskola.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV i Kalmar
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV, vilket preliminärt innebär nytt 130kV-ställverk med fem 130kV-apparater, två nya transformatorer samt avveckling av befintlig 50kV.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ramavtal avseende upprustning och underhåll av tomtmark i Kalmar
Upphandlingen avser ramavtal för upprustning och underhåll av tomtmark i Strategisk partnering ABT. Kalmarhem ska under två års period (2019-2020) avropa upprustningar av ett flertal gårdar i olika bostadsområden i Kalmar genom detta avtal.
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus, 6 lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Tillbyggnad av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning.
Rivning av förskola och omklädningsbyggnader i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av 2 st fristående byggnader samt del av byggnad, in för ett saneringsarbete. Rivningen omfattar grundläggningskonstruktioner och installationer. Entreprenaden omfattar även uppbyggnad av ny yttervägg där del av byggnad rivits.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Ombyggnad av sakristia i Kalmar
Ombyggnad av sakristia.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ändrad användning från kontor till hotell.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Kalmar
Tillbyggnad av matsal med 150 platser, gymnasieskola.
Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av matsal i Kalmar
Ändrad användning från kontor till matsal.
Ombyggnad av enbostadhus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av gruppbostad i Kalmar
Ombyggnad av specialbostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av skärmtak i Kalmar
Rivning av befintligt skärmtak.
Rivning av förråd i Kalmar
Rivning av bod och fackverkstorn.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov för bil- och cykelparkering från och med december 2018 till och med december 2023.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri för förvaring av kemikalier.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av komplementbyggnader.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov: markuppfyllnad.
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Anslutning till kommunalt va Förlösa 2:13,1:1.
Tillgänglighetsåtgärder vid naturreservat i Kalmar
Avser montering av självstängande grindar, skyltställ, uppgrusning av körväg och parkeringsplats samt gångvägar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: