Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalmar
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Integrerat brounderhåll i Kalmar/Blekinge län
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar
Ändrad användning från brandstation till bostäder och kontor, samt tillbyggnad och fasadändring.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Kalmar län grupp H02 Varm Norra 2019 och H03 Varm Södra 2019.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ombyggnad av två hotellhus till 4 st studentbostäder samt ombyggnad av förskola och särskola.
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV i Kalmar
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV, vilket preliminärt innebär nytt 130kV-ställverk med fem 130kV-apparater, två nya transformatorer samt avveckling av befintlig 50kV.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Ramavtal avseende upprustning och underhåll av tomtmark i Kalmar
Upphandlingen avser ramavtal för upprustning och underhåll av tomtmark i Strategisk partnering ABT. Kalmarhem ska under två års period (2019-2020) avropa upprustningar av ett flertal gårdar i olika bostadsområden i Kalmar genom detta avtal.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Om- och tillbyggnad av förläggningsbyggnad i Kalmar
Avser renovering och om- och tillbyggnad.
Förlängning av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av sluss mellan husen i 1 plan och renovering av befintliga lokaler BYA bef byggnader: 446 m² BYA tillbyggnader: 61 m² BTA bef byggnader: 636 m² BTA tillbyggnader: 61 m².
Rivning av förskola och omklädningsbyggnader i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av 2 st fristående byggnader samt del av byggnad, in för ett saneringsarbete. Rivningen omfattar grundläggningskonstruktioner och installationer. Entreprenaden omfattar även uppbyggnad av ny yttervägg där del av byggnad rivits.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av lagerlokal på 150kvm. Byggstarten och kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ändrad användning från kontor till hotell.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av källarnedgångar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Ramavtal avseende elmaterial för Kalmar Energi Enät AB
Ramavtal på el materiel för perioden 2019-04-01 - 2021-023-31 (två år) med möjlighet till ett års förlängning.
Rivning av skärmtak i Kalmar
Rivning av befintligt skärmtak.
Rivning av förråd i Kalmar
Rivning av bod och fackverkstorn.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av del av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Kalmar
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Kalmar
Rivning av garage.
Rivning av nätstation i Kalmar
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov för bil- och cykelparkering från och med december 2018 till och med december 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Kalmar
Ombyggnad av specialbostad.
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Anslutning till kommunalt va Förlösa 2:13,1:1.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind och tillbyggnad av 2 takkupor.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Inredning av övernattningslägenhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från butik till bostad.
Ombyggnad av enbostadhus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri för förvaring av kemikalier.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: