Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalmar
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av grundskola och kontor i Kalmar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad av Linnéuniversitetets gamla lokaler på Brofästet till mellanstadieskola, högstadieskola, särskola och förskola. Möjliggör även nybyggnad av konstgräsplan. Skolan kommer att inrymma: En förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö. Grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan. Särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan. Grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan. En del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Integrerat brounderhåll i Kalmar/Blekinge län
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Ombyggnad av kontor till studentbostäder i Kalmar
Planer som avser att kontor kan bli tiotal studentbostäder och en rejäl matsal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Byggledare el, kraft och vägbelysning i Kalmar- och Kronobergs län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av bilprovning i Kalmar
tillbyggnad av bilbesiktning till lastbilsverkstad.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
Underhållsmuddring av Kalmar hamn och delar av farleden. Denna muddring beräknas att ta ca ett och halvt (1 ½) år med begränsad tillgänglighet under sommaren.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-20-1, 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Tillbyggnad av bilhall i Kalmar
Avser tillbyggnad av försäljningsyta på ca 600-700 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall med en gympasal och utomhusbanor. Uppskattad kostnad och start.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Anläggande av fibernät för bredband på Öland
Avser fiberentreprenad på Öland. I entreprenaden ingår planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, fiberinstallation och återställning för fiberledningar.
Upprustning av badplats i Kalmar
renovering av utebassängerna i Pårydsbadet.
Förlängning av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning. Objekten avser ombyggnation av del av Tallhagsvägen, Svensknabbevägen, och Funkabovägen. Ombyggnationen avser i huvudsak utbyggnad av GC-vägnätet samt anläggande av passager för en höjd trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. Tallhagsvägen förses med en stensättning mitt i vägen för att tränga ihop trafiken och på så vis erhålla lägre hastigheter.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Projekttävling; Sol och regnskydd vid restaurangbyggnad i Kalmar
Kalmar kommun inbjuder till Prekvalificering för Projekttävling för utformningen av sol- och regnskydd vid restaurangbyggnaden Byttan i Kalmar stadspark. Tävlingen genomförs i två steg. Efter Prekvalificeringen inbjuds högst fem deltagare för att ta fram ett Förslag till utformning; Projekttävlingen.
Anbud översiktlig stabilitetskartering Kalmar län, MSB
Avser översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden för 8 kommuner inom Kalmar län.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Kalmar
Tillbyggnad av matsal med 150 platser, gymnasieskola.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av planlösning och fasadändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Ändring av planlösning och skyltar, 6st.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Ändring av planlösning.
Tillbyggnad av pizzeria i Kalmar
Tillbyggnad av pizzeria.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tilllbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Ändring av parkeringsplatser samt utökning av cykelparkering.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad använding från seminverksamhet till kontor för lokalvård.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av handelshus.
Rivning av mast i Kalmar
Rivning av mast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov; ändrad användning från kontor till boende t.o.m. 2029-11-06.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tidsbegränsat lov: tillbyggnad av vårdcentral t.o.m 2024-11-01.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ombyggnad av befintlig hiss.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Byte av fasadparti samt ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av gäststuga i Kalmar
Förhandsbesked för tillbyggnad och ombyggnad av gårdshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Förhandsbesked för ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Förändrad planlösning, ventilation och brandskydd i affärslokal (systembolaget).
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Fasadändring och tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Flytt av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: