Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar
Ändrad användning från brandstation till bostäder och kontor, samt tillbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Underhållsbeläggning tank i Kalmar län
Omfattar 1 beläggningsgrupp i Kalmar län.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 1 i Kalmar kommun
Etapp 1. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom sex geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av lägenheter från 32 st 1or till 20 st 2or och 3or. Samt tillbyggnad av uterum.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ombyggnad från kontor till vårdcentral samt installation av personhiss.
Behandlingsyta för farligt avfall, Kalmar kommun
Projektet omfattar huvudsakligen: - Behandlingsyta, farligt avfall ca 15 000 m2 - belysning - Oljeavskiljare - Utjämningsdike.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Rivning och sanering av byggnad samt anläggande av parkering, Kalmar
Avser sanering och rivning av hus 05 som har varit barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning tidigare. Anläggande av ny parkering ingår också längs hus 02.
Ombyggnad av gator i Kalmar
Avser ombyggnad av Stuvaregatan och Pedalstråket med tillhörande anslutningar mot Barlastgatan och Ölandskajen.
Byte av kontrollutrustning i station H1 fördelningsstation i Kalmar
Avser byte av befintlig kontrollutrustning i fördelningsstation H1.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av befintliga samt uppförande av nya räcken, handledare, fallskydd och angöringshjälpmedel.
Rivning av flerbostadshus i Kalmar
Brandsanering av flerbostadshus med källare och altan.
Rivning av flerbostadshus i Kalmar
Brandsanering av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kalmar
Ombyggnad av verksamhetslokal. Upprustning av tandläkarmottagning.
Ombyggnad av bageri i Kalmar
Ändring av kontor till bageri.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning för kontor samt ny installation av ventilation.
Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar
Ändring från kontor och lager till administrations-/undervisningslokal samt tillbyggnad av skärmtak och ramp.
Rivning av brandstation i Kalmar
Rivning av gamla brandstationen.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från förråd till lokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från verksamhetsbostad till vanlig bostad.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad planlösning av kontorslokal.
Rivning av bilhall i Kalmar
Rivning av lokal för bilförsäljning, verkstad och kontor.
Rivning av paviljong i Kalmar
Rivning av paviljongbyggnad.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokal samt rullstolsramp.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage, utökning av p-platser samt ny placering av bef p-platser.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor/verkstad samt skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av livsmedelsbutik på 25 kvm.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av servicebutik/bilverkstad.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Väsentlig ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lager i Kalmar
Väsentlig ändring av planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad använding från kontor till bostad.
Rivning av skola i Kalmar
Riving av skolpaviljong.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Rivning av befintligt skärmtak och tillbyggnad av nytt skärmtak.
Ombyggnad av panncentral i Kalmar
Fasadändring samt ombyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Isättning av två vertikala portar i lokal vid Baltic Offshore Kalmar AB.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för bortschaktning av vall.
Ombyggnad av mark i Kalmar
Marklov: Utfyllnad del av hamnbassäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ny ytterdörr samt inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus (plantagen).
Ombyggnad av cistern i Kalmar
Bygglov för utbyte av co2-tank på 27 kbm till en tank på 49 kbm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Tillgänglighetsanpassad hiss i Kalmar
Avser en hiss, med option för ytterligare 2 stycken, för brygga enligt kravspecifikation.
Rivning och nybyggnad av staket i Kalmar
Avser rivning av gammalt samt uppsättning av nytt staket vid Trollskogen.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kalmar/Jönköping
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kalmar/Jönköping i Region Syd.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Endast anmälningsåtergärd.
Rivning av laboratorium i Kalmar
Rivning av byggnad, Kalmarsundslaboratoriet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: