Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Ombyggnad av kontor till studentbostäder i Kalmar
Planer som avser att kontor kan bli tiotal studentbostäder och en rejäl matsal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Tillbyggnad av bilprovning i Kalmar
tillbyggnad av bilbesiktning till lastbilsverkstad.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
Underhållsmuddring av Kalmar hamn och delar av farleden. Denna muddring beräknas att ta ca ett och halvt (1 ½) år med begränsad tillgänglighet under sommaren.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-20-1, 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Tillbyggnad av bilhall i Kalmar
Avser tillbyggnad av försäljningsyta på ca 600-700 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning-, nybyggnad av Iffehallen i Kalmar
Den nuvarande hallen rivs i april 2020 och den nya hallen beräknas påbörjas sommaren 2020. Den kommer ge plats för ca 2500-3000 åskådare.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Flygplatsljus i Kalmar
Leverans och installation av nya banljus , RGL-ljus, ny civil PAPI, förlängning av serieslingor samt flytt av CCR:er för inflygningsljus. Markarbeten och kanalisation samt arbeten i nätstationer, etc.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
En sidoentreprenad till projekt 1031719. Muddring av inloppet till Kalmar hamn på 90.000 kubikmeter.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnaden handlar om att göra om befintligt kök och matsal till skolmiljö. Objektet avser rivning av kök och matsal med tillhörande installationer. 2 nya klassrum, grupprum, entréer/kapprum och toaletter. Ny utemiljö anpassad för skolmiljö. Bland annat ny HCP-plats, flytt av befintligt miljöhus. Rivning och återställande av yttertak för att kunna riva och bygga ny ventilation på vind. Bruttoarea ombyggnad ca 250 m2, exklusive fläktrum. Utemiljö, ca 700 m2.
Ramavtal avseende golvarbeten inom Kalmarhem
Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2025-12-31
Upprustning av badplats i Kalmar
renovering av utebassängerna i Pårydsbadet.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Anläggande av fibernät för bredband på Öland
Avser fiberentreprenad på Öland. I entreprenaden ingår planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, fiberinstallation och återställning för fiberledningar.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå samt förbättra isoleringsvärdena och inomhusmiljön.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Projekttävling; Sol och regnskydd vid restaurangbyggnad i Kalmar
Kalmar kommun inbjuder till Prekvalificering för Projekttävling för utformningen av sol- och regnskydd vid restaurangbyggnaden Byttan i Kalmar stadspark. Tävlingen genomförs i två steg. Efter Prekvalificeringen inbjuds högst fem deltagare för att ta fram ett Förslag till utformning; Projekttävlingen.
Anbud översiktlig stabilitetskartering Kalmar län, MSB
Avser översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden för 8 kommuner inom Kalmar län.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Ramavtal avseende schakt installation fiber för Kalmar Energi Enät AB
Upphandling av entreprenad för fiberbyggnation. Innefattar installation och schakt för Kalmar Energi Elnät AB
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändrad använding från kontor till skola.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostad till kontor och logiuthyrning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov; ändrad användning från kontor till boende t.o.m. 2029-11-06.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tidsbegränsat lov: tillbyggnad av vårdcentral t.o.m 2024-11-01.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Ändring av planlösning, bärande konstruktion och ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändring av planlösning, från 2 lägenheter till 3.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Byte av fasadparti samt ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Förhandsbesked för ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Hiss, fiskaregatan 23.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Lidl, ändring av planlösning samt brandskydd.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av 2st padel-tennisbanor.
Rivning av butik i Kalmar
Rivning av butikslokal.
Rivning av affärshus i Kalmar
Rivning av byggnadsdel.
Rivning av skorsten i Kalmar
Rivning av skorsten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av förråd, (sophantering) 22kvm.
Tillbyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad av gym.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av pizzeria i Kalmar
Tillbyggnad av pizzeria.
Tillbyggnad av radhus i Kalmar
Tillbyggnad av skärmtak, 17st.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad och rivning av garage samt ändrad användning.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tilllbyggnad av komplementbyggnad.
Takbyte på tvättstuga i Kalmar
Takbyte på tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: