Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalmar
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Kalmar län grupp H02 Varm Norra 2019 och H03 Varm Södra 2019.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Rivning av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Rivning av tre befintliga dricksvattenreservoarer som är byggda av betong. Markarbete som innebär avlägsnande av en höjd.
Om- och tillbyggnad av förläggningsbyggnad i Kalmar
Avser renovering och om- och tillbyggnad.
Förlängning av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning. Objekten avser ombyggnation av del av Tallhagsvägen, Svensknabbevägen, och Funkabovägen. Ombyggnationen avser i huvudsak utbyggnad av GC-vägnätet samt anläggande av passager för en höjd trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. Tallhagsvägen förses med en stensättning mitt i vägen för att tränga ihop trafiken och på så vis erhålla lägre hastigheter.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av lagerlokal på 150kvm. Byggstarten och kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Ramavtal avseende elmaterial för Kalmar Energi Enät AB
Ramavtal på el materiel för perioden 2019-04-01 - 2021-023-31 (två år) med möjlighet till ett års förlängning.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av källarnedgångar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av veterinärstation i Kalmar
Ändrad användning från kontor till veterinärmottagning samt ändrad planlösning och fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Rivning och tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad och rivning av skola.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov för uteservering från och med 2019-04-01 till och med 2019-10-31.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov för uteservering från och med 2019-04-08 till och med 2019-10-27.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegärnsat lov för utbyggnad av restaurang.
Rivning av nätstation i Kalmar
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av bilhall i Kalmar
Tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från butik till bostad.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Rivning av skärmtak i Kalmar
Rivning av befintligt skärmtak.
Rivning av butik i Kalmar
Rivning av butiksbyggnad efter brand.
Rivning av affärshus i Kalmar
Rivning av delar av affärshus/lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Kalmar
Rivning av enbostadshus.
Rivning av telestation i Kalmar
Rivning av fackverkstorn och teknikbod.
Rivning av garage i Kalmar
Rivning av garage.
Rivning av garage i Kalmar
Rivning av skärmtak och garage.
Rivning av sågverk i Kalmar
Rivning av sågverksbyggnad.
Rivning av mur i Kalmar
Borttagning av del av stenmur.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Hiss, bölevägen 21.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind och tillbyggnad av 2 takkupor.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Inredning av övernattningslägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för utfyllnad av mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: