Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende naturvårdsåtgärder i Kalmar
Upphandlingen syftar till att tillgodose Länsstyrelsens behov av naturvårdsröjningar och naturvårdshuggning. Upphandlingen avser även utkörning av avverkat ris och virke. Option:2022-06-22 - 2023-06-21 Option:2023-06-22 - 2024-06-21
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
Underhållsmuddring av Kalmar hamn och delar av farleden. Denna muddring beräknas att ta ca ett och halvt (1 ½) år med begränsad tillgänglighet under sommaren.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-20-1, 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Flygplatsljus i Kalmar
Leverans och installation av nya banljus , RGL-ljus, ny civil PAPI, förlängning av serieslingor samt flytt av CCR:er för inflygningsljus. Markarbeten och kanalisation samt arbeten i nätstationer, etc.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Kalmar kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
En sidoentreprenad till projekt 1031719. Muddring av inloppet till Kalmar hamn på 90.000 kubikmeter.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnaden handlar om att göra om befintligt kök och matsal till skolmiljö. Objektet avser rivning av kök och matsal med tillhörande installationer. 2 nya klassrum, grupprum, entréer/kapprum och toaletter. Ny utemiljö anpassad för skolmiljö. Bland annat ny HCP-plats, flytt av befintligt miljöhus. Rivning och återställande av yttertak för att kunna riva och bygga ny ventilation på vind. Bruttoarea ombyggnad ca 250 m2, exklusive fläktrum. Utemiljö, ca 700 m2.
Ramavtal avseende golvarbeten inom Kalmarhem
Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2025-12-31
Anläggande av fibernät för bredband på Öland
Avser fiberentreprenad på Öland. I entreprenaden ingår planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, fiberinstallation och återställning för fiberledningar.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå samt förbättra isoleringsvärdena och inomhusmiljön.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Upprustning av badplats i Kalmar
renovering av utebassängerna i Pårydsbadet.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Ramavtal avseende schakt installation fiber för Kalmar Energi Enät AB
Upphandling av entreprenad för fiberbyggnation. Innefattar installation och schakt för Kalmar Energi Elnät AB
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industribyggnad.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändrad använding från kontor till skola.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ändrad användning av vind och källare till bostad samt nybyggnad av parkeringsplatser, 17st.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostad till kontor och logiuthyrning.
Ombyggnad av skyddsrum i Kalmar
Ändrad planlösning av skyddsrum.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Hiss, fiskaregatan 23.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Anmälan, ändrad planlösning i lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Lidl, ändring av planlösning samt brandskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov, modellering av massor i parkområde.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind (2 lgh).
Rivning av skorsten i Kalmar
Rivning av skorsten.
Rivning av affärshus i Kalmar
Rivning av byggnadsdel.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, en balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Kalmar
Tillbyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad och rivning av garage samt ändrad användning.
Takbyte på tvättstuga i Kalmar
Takbyte på tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: