Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende naturvårdsåtgärder i Kalmar
Upphandlingen syftar till att tillgodose Länsstyrelsens behov av naturvårdsröjningar och naturvårdshuggning i alla kommuner i Kalmar län. Upphandlingen avser även utkörning av avverkat ris och virke. Option:2022-06-22 - 2023-06-21 Option:2023-06-22 - 2024-06-21
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Muddringsarbeten i Kalmar Hamn
Underhållsmuddring av Kalmar hamn och delar av farleden. Denna muddring beräknas att ta ca ett och halvt (1 ½) år med begränsad tillgänglighet under sommaren.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30. Option: 2022-07-01 - 2024-06-30
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Flygplatsljus i Kalmar
Leverans och installation av nya banljus , RGL-ljus, ny civil PAPI, förlängning av serieslingor samt flytt av CCR:er för inflygningsljus. Markarbeten och kanalisation samt arbeten i nätstationer, etc.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Kalmar kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå samt förbättra isoleringsvärdena och inomhusmiljön.
Iordningställande av allmän plats i Kalmar
Avser ombyggnation av Norra Kajplan och Landgången i samband med Linnéuniversitetets färdigställande och inflyttning. Omfattar i huvudsak iordningställande av allmän plats, bl.a.: Stensättning av natursten så som gatsten, hällar och betongplattor, Anläggande av Ytvattenrännor, Uppförande och ändring av belysningsanläggning, Hantering och nyläggning av VA-, el-, signal- och fjärrvärme ledningar.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för golvbeläggning. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Byte av ställverk vid Länssjukhuset Kalmar
Denna entreprenad omfattar byte av 2st lågspänningställverk 400V. Befintligt ställverksrum ska delas av till 2st rum ett för respektive kraftslag.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Konsulttjänst för ekologiska funktionella kantzoner i Kalmar län
Uppdraget är uppdelat i tre delar och begränsat till tre delavrinningsområden inom Emåns och Lyckebyåns huvudavrinningsområden och avser: 1. Kartläggning av limniska värdekärnor. 2. Avgränsning av ekologiskt funktionella kantzoner. 3. Aktuell ”funktionalitet” för kantzonen
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Ramavtal avseende schakt installation fiber för Kalmar Energi Enät AB
Upphandling av entreprenad för fiberbyggnation. Innefattar installation och schakt för Kalmar Energi Elnät AB
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av två vindslägenheter. Ändrad planlösning, fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av däckverkstad i Kalmar
Rivning av däckverkstad.
Rivning av klubbhus i Kalmar
Rivning av scoutstuga, totalskadad av brand.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, en balkong.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning för montering av mätmaskin.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Kalmar
Tillbyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av spolplatta.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av varmlager och spolhall, rivning av befintlig del, skyltlov och installation av fett- och oljeavskiljare.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Balkongräcke på altan.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Anmälan, ändrad planlösning i lägenhet.
Ombyggnad av högskola i Kalmar
Hiss esplanaden 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss snörmakarvägen 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, bäverdalsvägen 13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, erik dahlbergs väg 17, 19, 21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, fatabursvägen 7f.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för 4 st gräskullar.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov, modellering av massor i parkområde.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind (2 lgh).
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Ändrad användning av vind och källare till bostad samt nybyggnad av parkeringsplatser, 17st.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning till enbostadshus, fasadändring och tillbyggnad.
Ombyggnad av skyddsrum i Kalmar
Ändrad planlösning av skyddsrum.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad änvändning från allmän lokal till bostadshus.
Ombyggnad av universitet i Kalmar
Ändring av brandskydd i universitetsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av planlösning i flerbostadshus, tillkommande 5 lgh.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: