Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Ombyggnad av kulturskolan i Kalmar
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar
Ändrad användning från brandstation till bostäder och kontor, samt tillbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV i Kalmar
Ombyggnad av ROY från 50/10 till 130/10 kV, vilket preliminärt innebär nytt 130kV-ställverk med fem 130kV-apparater, två nya transformatorer samt avveckling av befintlig 50kV.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning för kontor samt ny installation av ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 1 i Kalmar kommun
Etapp 1. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom sex geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontorshus till bostäder. 8 lägenheter i 2 plan.
Byte av kontrollutrustning i station H1 fördelningsstation i Kalmar
Avser byte av befintlig kontrollutrustning i fördelningsstation H1.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Rivning av flerbostadshus i Kalmar
Brandsanering av flerbostadshus.
Uppdrag att utföra GIS analys i Kalmar
Uppdrag att genomföra en GIS-analys för att lokalisera sjöar och våtmarker som med stor sannolikhet påverkats av utdikning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor och cykelverkstad till lägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av matsal i Kalmar
Ändrad användning från kontor till matsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorslokal.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad använding från kontor till bostad.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ändrad använding från kontor till hotellverksamhet.
Ombyggnad av cistern i Kalmar
Bygglov för utbyte av co2-tank på 27 kbm till en tank på 49 kbm.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av familjecentral samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Rivning av befintligt skärmtak och tillbyggnad av nytt skärmtak.
Rivning av förråd i Kalmar
Rivning av byggnader, fredriksskans 1 och del av malmen 2:3.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
tillbygg. av restaurang.
Tillbyggnad av lägenhet i Kalmar
Fasadändring samt tillskapande av ytterligare en lgh.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Fasadändring, flytt av entré samt ändrad planlösning. (Byte av entrédörr)
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov: markuppfyllnad.
Tillgänglighetsåtgärder vid naturreservat i Kalmar
Avser montering av självstängande grindar, skyltställ, uppgrusning av körväg och parkeringsplats samt gångvägar.
Rivning och nybyggnad av staket i Kalmar
Avser rivning av gammalt samt uppsättning av nytt staket vid Trollskogen.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kalmar/Jönköping
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kalmar/Jönköping i Region Syd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: