Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende naturvårdsåtgärder i Kalmar
Upphandlingen syftar till att tillgodose Länsstyrelsens behov av naturvårdsröjningar och naturvårdshuggning i alla kommuner i Kalmar län. Upphandlingen avser även utkörning av avverkat ris och virke. Option:2022-06-22 - 2023-06-21 Option:2023-06-22 - 2024-06-21
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för dialysmottagningen på Kalmar sjukhus
Projektet ligger inte i närtid.
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30. Option: 2022-07-01 - 2024-06-30
Iordningställande av allmän plats i Kalmar
Avser ombyggnation av Norra Kajplan och Landgången i samband med Linnéuniversitetets färdigställande och inflyttning. Omfattar i huvudsak iordningställande av allmän plats, bl.a.: Stensättning av natursten så som gatsten, hällar och betongplattor, Anläggande av Ytvattenrännor, Uppförande och ändring av belysningsanläggning, Hantering och nyläggning av VA-, el-, signal- och fjärrvärme ledningar.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för golvbeläggning. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Byte av ställverk vid Länssjukhuset Kalmar
Denna entreprenad omfattar byte av 2st lågspänningställverk 400V. Befintligt ställverksrum ska delas av till 2st rum ett för respektive kraftslag.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Nybyggnad av träspång i Kalmar
En tillgängliggjord led ska iordningställas i Mysinge naturreservat. Den ska gå från parkeringen vid Möckelmossen ut till en fågelplattform vid våtmarken. En del av leden ska utgöras av en uppbyggd träspång. Upphandlingen avser byggnationen av träspången.
Konsulttjänst för ekologiska funktionella kantzoner i Kalmar län
Uppdraget är uppdelat i tre delar och begränsat till tre delavrinningsområden inom Emåns och Lyckebyåns huvudavrinningsområden och avser: 1. Kartläggning av limniska värdekärnor. 2. Avgränsning av ekologiskt funktionella kantzoner. 3. Aktuell ”funktionalitet” för kantzonen
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av två vindslägenheter. Ändrad planlösning, fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Kalmar
Tillbyggnad av möbelvaruhus.
Rivning av däckverkstad i Kalmar
Rivning av däckverkstad.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Kalmar
Rivning av enbostadshus.
Rivning av klubbhus i Kalmar
Rivning av scoutstuga, totalskadad av brand.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av varmlager och spolhall, rivning av befintlig del, skyltlov och installation av fett- och oljeavskiljare.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av bageri i Kalmar
Ändrad användning från butik till bageri.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning till enbostadshus, fasadändring och tillbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad änvändning från allmän lokal till bostadshus.
Ombyggnad av universitet i Kalmar
Ändring av brandskydd i universitetsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av planlösning i flerbostadshus, tillkommande 5 lgh.
Ombyggnad av högskola i Kalmar
Hiss esplanaden 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, bäverdalsvägen 13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, erik dahlbergs väg 17, 19, 21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss, fatabursvägen 7f.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind med 7 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Inredning av ytterligare bostad samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för fyllning av mark som ska bebyggas.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Markåtgärd schaktning och grusning.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Nybyggnad av pulkabacke.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: