Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning. Detaljplanen är antagen.
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Om- och nybyggnad av kontor, butiksyta och lager i Kalmar
Projektet avser ändrad planlösning kontor (ca 180 kvm), nybyggnad av butiksyta (ca 170 kvm) och lageryta (ca 260 kvm).
Ombyggnad av grundskola i Kalmar
Finsnickeri till Tallhagsskolan.
Ombyggnad av kajytor, Kalmar
Kajen i Tullhamnen är idag uppbyggd med en gammal konstruktion med stenkista, vilken börjat falla samman. Sättningar har uppstått i intilliggande markyta. Kajen behöver förstärkas med lämplig kajrenoveringsåtgärd.
Ombyggnad av ställverk i Kalmar
Kalmar Energi Elnät AB har beslutat att ersätta befintliga 50 kV utomhusställverk med ett nytt 50 kV ställverk inomhus. En ny byggnad ska upprättas. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Kalmar Energi Elnät levererar.
Iordningställande av allmän plats i Kalmar
Avser ombyggnation av Norra Kajplan och Landgången i samband med Linnéuniversitetets färdigställande och inflyttning. Omfattar i huvudsak iordningställande av allmän plats, bl.a.: Stensättning av natursten så som gatsten, hällar och betongplattor, Anläggande av Ytvattenrännor, Uppförande och ändring av belysningsanläggning, Hantering och nyläggning av VA-, el-, signal- och fjärrvärme ledningar.
Byte av ställverk vid Länssjukhuset Kalmar
Denna entreprenad omfattar byte av 2st lågspänningställverk 400V. Befintligt ställverksrum ska delas av till 2st rum ett för respektive kraftslag.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Nybyggnad av träspång i Kalmar
En tillgängliggjord led ska iordningställas i Mysinge naturreservat. Den ska gå från parkeringen vid Möckelmossen ut till en fågelplattform vid våtmarken. En del av leden ska utgöras av en uppbyggd träspång. Upphandlingen avser byggnationen av träspången.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Upphandling av Krafttransformatorer i Kalmar
Transformatorerna ska levereras till station H2 där en ny byggnad ska upprättas. Transformatorn ska placeras inomhus, men tillverkas för utomhusbruk. Storleken på transformatorbås är i dagsläget lite oklart i och med att byggnaden ej är färdigställd. Uppskattningsvis kommer transformatorbåsen ha en storlek om ca 9 x 7,5 x 7,5 m (LxBxH)
Konsulttjänst för ekologiska funktionella kantzoner i Kalmar län
Uppdraget är uppdelat i tre delar och begränsat till tre delavrinningsområden inom Emåns och Lyckebyåns huvudavrinningsområden och avser: 1. Kartläggning av limniska värdekärnor. 2. Avgränsning av ekologiskt funktionella kantzoner. 3. Aktuell ”funktionalitet” för kantzonen
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Va-förnyelse ormgatan och grodgatan, rockneby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från förskola till 3st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
2020-10 Nya fönster 2021-10 Entrédörrar/ytterdörrar
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av två vindslägenheter. Ändrad planlösning, fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Kalmar
Tillbyggnad av möbelvaruhus.
Tillbyggnad av räddningscentral i Kalmar
Tillbyggnad av sjöräddningsstation i egen regi. ca 124 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Isolering av lagerdel samt mindre invändiga ytskikt.
Ramavtal avseende VVS-artiklar, Kalmar
Upphandling av ramavtal med en leverantör för VVS-artiklar vilka omfattar följande produkter: • Sanitet t.ex. WC-stolar, tvättställ • Värme t.ex. radiatorer, reglersystem • Rör och rörsystem t.ex. stål-, koppar-, PVC-rör • Teknisk armatur t.ex. slangar, kopplingar
Ombyggnad av cafeteria i Kalmar
Ändrad användning från grishus till gårdsbutik med café.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från lokal till lägenheter, 2 st.
Ombyggnad av pizzeria i Kalmar
Ändrad användning från samlingslokal till pizzabutik.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av butik i Kalmar
Ändrad anvädning från lager/kontor till butik.
Ombyggnad av bageri i Kalmar
Ändrad användning från butik till bageri.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från butik till lägenheter, 2st.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad/kvarterslokal.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av glaslager. Cirka 5x6 kvm.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad, ändrad användning från bilrecondering till gymverksamhet samt skylt, 1 st.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Kalmar
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind med 7 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Inredning av ytterligare bostad samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för fyllning av mark som ska bebyggas.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Markåtgärd schaktning och grusning.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Nybyggnad av pulkabacke.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Anläggning av hårdgjord yta.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Fasadändring samt ändrad användning från vind till lägenheter av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: