Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Anläggande av vall genom hamnbassäng i Kalmar
Avser anläggande av ny vall genom hamnbassängen.
Ombyggnad av angöring och parkering i Kalmar
Avser markarbeten för ombyggnad av angöring och parkering vid Kalmar Öland Airport.
Underhållsbeläggning tank i Kalmar län
Omfattar 1 beläggningsgrupp i Kalmar län.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 1 i Kalmar kommun
Etapp 1. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom sex geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av lägenheter från 32 st 1or till 20 st 2or och 3or. Samt tillbyggnad av uterum.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ombyggnad från kontor till vårdcentral samt installation av personhiss.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Behandlingsyta för farligt avfall, Kalmar kommun
Projektet omfattar huvudsakligen: - Behandlingsyta, farligt avfall ca 15 000 m2 - belysning - Oljeavskiljare - Utjämningsdike.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Byte av kontrollutrustning i station H1 fördelningsstation i Kalmar
Avser byte av befintlig kontrollutrustning i fördelningsstation H1.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av befintliga samt uppförande av nya räcken, handledare, fallskydd och angöringshjälpmedel.
Ombyggnad av gator i Kalmar
Avser ombyggnad av Stuvaregatan och Pedalstråket med tillhörande anslutningar mot Barlastgatan och Ölandskajen.
Rivning och sanering av byggnad samt anläggande av parkering, Kalmar
Avser sanering och rivning av hus 05 som har varit barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning tidigare. Anläggande av ny parkering ingår också längs hus 02.
Ombyggnad av slott i Kalmar
Ombyggnad av Kalmar slott.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind samt fasadputs.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av vårdcentral.
Ombyggnad av bageri i Kalmar
Ändring av kontor till bageri.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar
Ändring från kontor och lager till administrations-/undervisningslokal samt tillbyggnad av skärmtak och ramp.
Rivning av skola i Kalmar
Riving av skolpaviljong.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Väsentlig ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lager i Kalmar
Väsentlig ändring av planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från förråd till lokal.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från verksamhetsbostad till vanlig bostad.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad planlösning av kontorslokal.
Rivning av bilhall i Kalmar
Rivning av lokal för bilförsäljning, verkstad och kontor.
Rivning av paviljong i Kalmar
Rivning av paviljongbyggnad.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokal samt rullstolsramp.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage, utökning av p-platser samt ny placering av bef p-platser.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor/verkstad samt skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av livsmedelsbutik på 25 kvm.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av servicebutik/bilverkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ombyggnad av källarlokal till bostad.
Ombyggnad av panncentral i Kalmar
Fasadändring samt ombyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Isättning av två vertikala portar i lokal vid Baltic Offshore Kalmar AB.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för bortschaktning av vall.
Ombyggnad av mark i Kalmar
Marklov: Utfyllnad del av hamnbassäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ny ytterdörr samt inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus (plantagen).
Tillgänglighetsanpassad hiss i Kalmar
Avser en hiss, med option för ytterligare 2 stycken, för brygga enligt kravspecifikation.
Byggledare för ledningsarbeten utmed vägar i Kalmar/Jönköping
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Kalmar/Jönköping i Region Syd.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Endast anmälningsåtergärd.
Rivning av laboratorium i Kalmar
Rivning av byggnad, Kalmarsundslaboratoriet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: