Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 200 st.

Ombyggnad av väg 136 mellan Algutsrum-Glömminge-Rälla
Kollektivtrafikanläggning, vägtunnel, mitträcke, parkeringsplatser för busspendlare mm vid Algutsrum ingår.
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad av två stycken flerbostadshus som omfattar bl.a tillgänglighetsanpassningar till boende för äldre som nya planlösningar, installation av hiss och stambyten m.m.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Projektet ligger vilande på obestämd tid.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen i Oskarshamn
Avser ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Ombyggnad av reningsverk i Vimmerby
Ombyggnaden syftar till att möta ökad belastning från industrin. Projektet ska utföras som en totalentreprenad med samverkansform partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Markarbeten för byggnation av hyreshus, Västervik
Avser markarbeten inför nybyggnad av parhus. Kommer att utföras i tre etapper.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt gc-väg.
Anläggande av vall genom hamnbassäng i Kalmar
Avser anläggande av ny vall genom hamnbassängen.
Ombyggnad av angöring och parkering i Kalmar
Avser markarbeten för ombyggnad av angöring och parkering vid Kalmar Öland Airport.
Ombyggnad av skollokaler till flerbostadshus i Högsby
Avser ombyggnad av en äldre skolbyggnad till 5 st lägenheter, förråd på vinden samt arbeten i källarplan.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Reparation av kaj i Oskarshamn, Kalmar
Avser reparation av Norra kajen kajplats 22-26, vid Inre hamnen.
Underhållsbeläggning tank i Kalmar län
Omfattar 1 beläggningsgrupp i Kalmar län.
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station i Västervik
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station.
Renovering av Kajplats i Oskarshamn
Kajplats 37 ligger i Oskarshamns hamn. Kajen består av ett 6 meter brett pålat betongdäck. Östra delen av kajen har seglats på av ett fartyg. Påseglingen skadade konstruktionen så svårt att delar av den ska rivas. - Riving av ett 6x20 m stort betongdäck. - Rivning av 17 betongpålar i vatten. - Mindre schaktarbete.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Avser byte panna tre:s primärekonomiser vid Stegeholmsverket.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Avser upphandling av tillverkning och montage av en komplett konvektion till panna 4.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 1 i Kalmar kommun
Etapp 1. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom sex geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av kontor och kök.
Utbyte av 10kV-ställverk inklusive kontrollutrustning i Hultsfred
Utbyte av 10kV-ställverk inklusive kontrollutrustning.
Ombyggnad av väg i Emmaboda
Väglängd cirka 54 km. Finns möjlighet att begära förlängning av avtalet för år 2019 och därefter för år 2020.
Tillbyggnad samt renovering av Heda Ridklubb i Västervik
Renovering och tillbyggnad av Heda Ridklubb. Rivning av delar i häststall etc. Renovering häststall. Tillbyggnad sadelkammare, tvättstuga etc. Tillbyggnad av skärmtak och gång till spånförråd. Tillbyggnad av skärmtak och väggar mot syd-öst.
Ombyggnad av simhall i Oskarshamn
Projektet avser ombyggnad av del av befintlig simhall och källare i Arena Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av lägenheter från 32 st 1or till 20 st 2or och 3or. Samt tillbyggnad av uterum.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ombyggnad från kontor till vårdcentral samt installation av personhiss.
Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.
Behandlingsyta för farligt avfall, Kalmar kommun
Projektet omfattar huvudsakligen: - Behandlingsyta, farligt avfall ca 15 000 m2 - belysning - Oljeavskiljare - Utjämningsdike.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av pumpstation i Gårdby, Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Infodring av spillvattenledningar i Påskallavik och Oskarshamn
Avser infodring av spillvattenledningar i Kristdalavägen, Påskallavik och Tallvägen respektive Skogskyrkogården i Oskarshamn.
Ombyggnad av bro i Nybro
Avser att genomföra breddminskning av körbana på bro 1001 genom utrivning av del av broplatta mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Arbetsförmedlingens gamla kontor i centrala Hultsfred förvandlas till lägenheter. Byggnadsnämnden ger klartecken till ändrad användning av 460 kvadratmeter på fastigheten Arkitekten 7.
Ombyggnad av lokal till flerbostadshus i Oskarshamn
Befintlig lokal byggs om till 5 lägenheter. Bygglov finns.
Fiberbaserat öppet bredbandsnät Sevede, Vimmerby
Avser tillhandahållande av fiberbaserat öppet bredbandsnät inklusive överlåtelse av beslut om bredbandsstöd och försäljning av passiv bredbandsinfrastruktur.
Rivning av butik i Torsås
Butiksbyggnad i dåligt skick. rives.
Om- eller tillbyggnad av idrottshall i Vimmerby
En vikvägg skall bytas. I samband med det renoveras även golvet.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Rivning och sanering av byggnad samt anläggande av parkering, Kalmar
Avser sanering och rivning av hus 05 som har varit barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning tidigare. Anläggande av ny parkering ingår också längs hus 02.
Byte av kontrollutrustning i station H1 fördelningsstation i Kalmar
Avser byte av befintlig kontrollutrustning i fördelningsstation H1.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av befintliga samt uppförande av nya räcken, handledare, fallskydd och angöringshjälpmedel.
Nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår i Oskarshamn
Avser nybyggnad av belysningsanläggningar för motionsspår på förljande platser: Påskallavik 1850 m, Fårbo 2350 och Kristdala 1650 m.
Ombyggnad till förskola i Emmaboda
Avser ombyggnad av församlingslokaler till förskola.
Ombyggnad av gator i Kalmar
Avser ombyggnad av Stuvaregatan och Pedalstråket med tillhörande anslutningar mot Barlastgatan och Ölandskajen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser renovering av hissar, samt rivning och installation av nya hissat.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Torsås
Tillbyggnad av omklädningsrum för räddningstjänsten och ambulans.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Bygglov för fasadändring i samband med ombyggnation samt installation av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av personalutrymmen och personallokal samt rivning av befintligt personalutrymme.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Högsby
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind samt fasadputs.
Tillbyggnad av cafeteria i Västervik
Tillbyggnad av spadel med cafédel.
Rivning av flerbostadshus i Mönsterås
Rivning anmälan om rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av slott i Kalmar
Ombyggnad av Kalmar slott.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till gym i Mörbylånga
Ombyggnad av gammal banklokal till gym.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av butik till lägenhet, inredande av vind till 2 lägenheter. Uppförande av 2 takkupor samt upptagande av fönster. Stambyte.
Ombyggnad av läkarcentral i Västervik
Ändrad användning av kontor till vårdlokal/läkarmottagning.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av vårdcentral.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrad användning, ombyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av bageri i Kalmar
Ändring av kontor till bageri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från förskola till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från HVB-boende till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
ändring av planlösning från klassrum till kontorrum samt installation av VA och ventilation.
Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar
Ändring från kontor och lager till administrations-/undervisningslokal samt tillbyggnad av skärmtak och ramp.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad planlösning av kontorslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: