Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar län

Borgholm (2)
Emmaboda (11)
Hultsfred (7)
Högsby (10)
Kalmar (50)
Nybro (12)
Oskarshamn (26)
Torsås (6)
Vimmerby (4)
Västervik (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 175 st.

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Kapacitetsåtgärder vid trafikplatser längs E22 i Oskarshamn
Ny påfartsramp via Södra Trafikplatsen i Oskarshamn samt ett nytt accelerationskörfält. Kapacitetsåtgärder i trafikplats Södra och trafikplats Centrum. Fördjupning av bron under E22 (vi ska öka fri höjd under bron från 3 m till 4,5 m).
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Ombyggnad av befintliga lokaler till Demensboende, Kontor och lokaler för Träffpunkt.
Renovering av vattentorn i Västervik
Avser ombyggnad av vattentorn. Omfattar underhålls och reparationsarbeten av betongkonstruktionen, både ut- och invändigt m.m. Vattentornet i Västervik är 12-kantigt, i betong, 21 meter brett och 17 meter högt.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Kalmar län grupp H02 Varm Norra 2019 och H03 Varm Södra 2019.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22.
Utbyggnad av fiber i Askö, Västervik
Gräv och schakta för att ansluta fiber till 146 st adresser i Askö, Västervik.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 20 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
upptaget i 2019-2021 års budget. Omfattning oklar.
Byte av ställverk i Oskarshamn
Byte av ställverk, bestående av elva 130kV-fack och elva 50kV-fack.
Ombyggnad av station i Hultsfred
Totalombyggnad av 50/10kV-station.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Ombyggnad av ishallen i Vimmerby
Rivning av befintlig ispist, sarg mm samt förläggning av ny ispist.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Stambytet omfattar 112 lägenheter, 3 mindre lokaler med verksamhet i 9 byggnader. Följande fastigheter berörs: Blomstermåla 4:110, Skolgatan 12 och 14 Blomstermåla 4:112, Skolgatan 6, 8 och 10 Blomstermåla 4:87 Sandgatan 3 Århult 33:1 Torggatan 21 och 23 Århult 34:1, Torggatan 25
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Utförande av kanalisationsarbete etapp 2 i Kalmar kommun
Etapp 2. Avser förläggning av kanaliseringsutrustning (tomrör) inom nio geografiska delområden på landsbygden i Kalmar kommun. , total längd ca 155 km.
Underhåll av bro över Långsjön vid Ankarsrum
Åtgärden består bland annat att ge bågarna ett utökat täckande betongskikt så som i vatten, i skvalpzonen och ovan vattenytan, rensning av sjöbotten kring pelarnas anfang från gammalt formvirke etc och slamning av kantbalkar.
Ombyggnad av relaxavdelning m.m i Mönsterås
Avser invändig rivning av hela relax- och gymavdelningen på våning 2. Nybyggnad av relaxavdelning med bastu och två nya bassänger, toalett och duschar. Ny hiss mellan våning 1 och våning 2. I våning 1 utökas gymavdelningen i och med yta som idag är servering. Ventilation och elinstallation anpassas till ny planlösning.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola. Totalentreprenör anlitas via ramavtal.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Vimmerby
motsvarande ca 3,8 ha, med erforderliga arbeten och konstruktioner. Deponin är en deponi för icke-farligt avfall och ska sluttäckas med tätskikt, dräneringslager och 2 skyddstäckning. I upphandlingen ingår även visst terrasseringsarbete, läggning av lak- och ytvattenledningar och brunnar, gasdräneringssystem samt förarbeten såsom röjning och trädfällning.
Ombyggnad av park och lekplats i Hultsfred
Ombyggnad av Köpingsparken med lekplats och aktiveter för barn i alla åldrar. Aktiviteter för vuxna med boulebanor och uteschack. Plats för större evenemang. Nya planteringar.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Västervik
Rivning av fd Icabutik och nybyggnad av Konsumbutik.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ombyggnad av kontorsrum samt tillbyggnad av fikarum och handikappanpassning av toalett.
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Avser om- och tillbyggnad av matsal, tillbyggnad av kök samt ombyggnad av mellanstadiebyggnad (byggnad 2).
Ombyggnad av skolkök och nybyggnad av gårdsbyggnad i Mörbylånga
Avser ombyggnad av tillagningskök och del av matsal samt nybyggnad av fristående förråd.
Sluttäckning samt terrasering av deponi i Västervik
Avser sluttäckning av deponi motsvarande ca 4,8 ha.
Om- och tillbyggnad av förläggningsbyggnad i Kalmar
Avser renovering och om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av skolkök i Torslunda, Mörbylånga
Ombyggnad av skolkök för bättre flöde samt nybyggnad av gårdsbyggnad
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av sluss mellan husen i 1 plan och renovering av befintliga lokaler BYA bef byggnader: 446 m² BYA tillbyggnader: 61 m² BTA bef byggnader: 636 m² BTA tillbyggnader: 61 m².
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Rivning av hälso/familjecentral i Emmaboda
Avser sanering och rivning av befintliga fastigheter på Eken 9. I entreprenaden ingår grusning av markytan efter avslutad rivningsarbete. Samtliga träd och skyltar ska även dessa avlägsnas.
Förlängning av gc-väg i Kalmar
Ca 500 meters förlängning.
Tillbyggnad av förskola i Mönsterås
Tillbyggnad av förskola med en ny avdelning.
Rivning av förskola och omklädningsbyggnader i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av 2 st fristående byggnader samt del av byggnad, in för ett saneringsarbete. Rivningen omfattar grundläggningskonstruktioner och installationer. Entreprenaden omfattar även uppbyggnad av ny yttervägg där del av byggnad rivits.
Installation av ventilationssystem på skola i Mörbylånga kommun
Avser installation av ventilationssystem i skola.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 155 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 200 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 35 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 410 m.
Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamns kommun
Avser infordning av spillvattenledningar på totalt 65 m.
Ombyggnad av lastväxlartank i Mönsterås
Avser renovering/ombyggnation av lastväxlartank.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
invändiga underhållsarbeten av kontor.
Restaurering och åtgärder av friluftsanläggning i Borgholm
Renoveringar och utbyte av friluftlivsanordningar ska främst utföras runt parkering och vandringsled. Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Entreprenaden omfattar åtgärder i följande delar: Parkeringen Äldre staket, Skyltställ, och strövstigsskylt, Toalettbyggnad Vandringsleden Längs vandringsled i öppen betesmark, Längs vandringsled i betesmark med skog Längs vandringsled på kustvägen
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar ombyggnad av av lyftbehandlingssystem i fastighet i Kv.Tallen 57
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar styr- och övervakningssystem vid ombyggnad av luftbehandlingssystem i fastighet i Kv. Tallen 57
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av carportgarage, 1 huskropp med 7 carportar.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av lagerlokal på 150kvm. Byggstarten och kostnaden är uppskattad.
Rivning av magasinsbyggnad i Mörbylånga
Avser rivning av en magasinsbyggnad som tidigare använts som lagerlokal. Cirka 500kvm markyta.
Konsulttjänst gällande huvudstudie vid deponi i Nybro kommun
Avser konsulttjänst för huvudstudie gällande huvudstudie vid Svartbäcksmåla naturreservat.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Underhålls- och reparationsarbeten av lanternin på Mönsterås kyrka.
Tillbyggnad av bilhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av bilhall.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av kontorsbyggnad där Cramo kommer att avetablera sina egna byggnader, P-hus 15 och 17.
Rivning av kontorspaviljong i Mönsterås
Rivning av kontorspaviljon.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av föreningslokal 300 kvm.
Ramavtal avseende elmaterial för Kalmar Energi Enät AB
Ramavtal på el materiel för perioden 2019-04-01 - 2021-023-31 (två år) med möjlighet till ett års förlängning.
Ombyggnad av transformatorstation i Kalmar
Rasering och skrotning av befintlig transformator T1. Flyttning av transformator från station Lomma S till station H88 Strängsmåla. Uppställning och anslutning av transformator T1 som flyttats till station H88 Strängsmåla. Åtgärder i stationens kontrollanläggning. Ombyggnad av 10 kV ställverksfack från kondensatorbatterifack till ledningsfack. 12 kV kabelförläggning från 10 kV ställverksfack till Kiosk utanför ställverksbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsås
Ombyggnad. installation av ny ventilationsanläggning och aggregat. gymnastikbyggnad., Utbyte av aggregat inom huvudbyggnad. skolan. Vipan 6.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av garage till kontor samt isättande av 2 fönster i fasad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av källarnedgångar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av veterinärstation i Kalmar
Ändrad användning från kontor till veterinärmottagning samt ändrad planlösning och fasadändring.
Ombyggnad av skola i Torsås
Ändrad användning.
Ombyggnad av byggvaruhus i Hultsfred
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av enbostadhus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av åkeri i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Ändring av VA på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Nybro
Ytterligare en våning expandiamodul för förskola på befintlig modul.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av veterinärstation/kontor till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: