Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Ombyggnad till kontor i Vetlanda
Avser ombyggnad till kontor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av Njudung Energis lokaler i Vetlanda
Avser tillbyggnad av bolagets lokaler vid Upplandavägen 16. Upphandlingsformen är delad entreprenad, som efter upphandling samordnas till generalentreprenad. Utförs i 2 etapper, detta avser etapp 1. Etapp 2 avser ombyggnad av kök mm. Finns på projektid: 1500655
Rivning del av Tomasgården i Vetlanda
Avser rivning av 2-planshus med tegel/träfasad och en byggareal på 875 kvm. Samt ett garage och borttagning av asfalt, markplattor och stängsel.
Rivning av ladugård i Vetlanda
Avser rivning av Mellangårdens Ladugård, samt återställande av mark.
Säkerhetsbedömning i fem gruvor i Vetlanda kommun
Avser konsultuppdrag gällande att bedöma säkerheten i fem gruvor samt komma med förslag för åtgärder som ska förbättra säkerheten och utöka möjligheter för besök.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till daglig verksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marklov.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasad balkong och utökning av ett omklädningsrum.
Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om rivning nerbrunnet hus.
Ombyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Sprinklerinstallation i flerbostadshus i Vetlanda
Avser sprinklerinstallation i flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till tandvårdsklinik.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Avser ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av samlingslokal i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till samlings/konferenslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: