Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industri och kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri med kontorsdel i tre plan. Blir även ny placering av lagertält, samt rivning av nuvarande kontorsdel.
Ommålning av järnvägsbroar i Småland
Sju broar ska målas om; Alsterån, Vetlanda, Årån, Storån, Söräng, Nissan och Högebro. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast vid följande tidpunkter: Huvuddel 1 Alsterån: 2020-09-18, Huvuddel 2 Högebro: 2021-10-29, Huvuddel 3 Nissan: 2020-10-16, Huvuddel 4 Söräng: 2021-06-30, Huvuddel 5 Storån: 2020-10-16, Huvuddel 6 Vetlanda: 2020-10-16, Huvuddel 7 Årån: 2020-09-18.
Byte av ställverk mm i Vetlanda
Byte av tre 130 kV-apparater, sex 40kV-apparater samt ett 10kVställverk med nio fack.
Rivning-, om- och tillbyggnad av gamla vattenverket till fritidsgård.
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad samt renovering av Gamla Vattenverket för att anpassas till fritidsgårds verksamhet. Tillbyggnad avser flygel på ca 140m² bestående av aktivitets- och spelrum, replokal samt teknikrum för ventilation. Ombyggnation och renovering innefattar nytt kök och RWC/D samt renovering av kontor och andra mindre utrymmen. Installationer avseende ny/omdragning av VA, ventilation och el. Rivning avser hela komplementbyggnaden samt vissa delar i ombyggnation.
Installation av elmätare inom Vetlanda och Sävsjö kommuner
Avser byta samtliga elmätare i Sävsjö och Vetlanda Elnätsområden.
Renovering av vattentorn Vetlanda
Avser renovering av Vetlanda vattentorn.
Inhyrning av grävmaskin, Vetlanda kommun
Engångsrapport! Ingen kostnadsuppgift.
Ramavtal avseende besiktning av lekplatser
Avser besiktning av lekplatser.
Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Rivning av mast i Vetlanda
Anmälan om rivning av telemast samt lyfta bort telebod.
Tillbyggnad av förråd i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd och omklädningsrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butikslokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning ändrad användning från frisör till sushibar.
Ombyggnad av garage i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av skorsten i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skorsten.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om ändrad ventilation och brandskydd., Ansökan om bygglov för skylt Snickaren 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för hiss.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Ansökan om bygglov för påbyggnad av pulpettak., Anmälan om byte av ventilation Norrgården 2.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Anmälan för ny ventilation.
Nybyggnad av stängsel i Vetlanda
Avser rivning av befintligt stängsel samt leverans och uppsättning av nytt stängsel till Tekniska kontorets Förråd på Gata- Parkavdelningen.
Tillbyggnad av bilhall i Vetlanda
Planer fanns för för till/påbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: