Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industri och kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri med kontorsdel i tre plan. Blir även ny placering av lagertält, samt rivning av nuvarande kontorsdel.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Avser planlösningsändringar och genomgång av de flesta ytskikten samt nya installationer av, rör, ventilation, el mm. Ny utrustning och ytskikt i kök. Saneringsarbeten förekommer även.
Om- och tillbyggnad kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt tillagningskök och matsal, 400 kvm. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen. Avser även nytt yttertak på befintlig byggnad.
Byte av ställverk mm i Vetlanda
Byte av tre 130 kV-apparater, sex 40kV-apparater samt ett 10kVställverk med nio fack.
Rivning-, om- och tillbyggnad av gamla vattenverket till fritidsgård.
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad samt renovering av Gamla Vattenverket för att anpassas till fritidsgårds verksamhet. Tillbyggnad avser flygel på ca 140m² bestående av aktivitets- och spelrum, replokal samt teknikrum för ventilation. Ombyggnation och renovering innefattar nytt kök och RWC/D samt renovering av kontor och andra mindre utrymmen. Installationer avseende ny/omdragning av VA, ventilation och el. Rivning avser hela komplementbyggnaden samt vissa delar i ombyggnation.
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av personbilsverkstad.
Ommålning av järnvägsbroar i Småland
Sju broar ska målas om; Alsterån, Vetlanda, Årån, Storån, Söräng, Nissan och Högebro. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast vid följande tidpunkter: Huvuddel 1 Alsterån: 2020-09-18, Huvuddel 2 Högebro: 2021-10-29, Huvuddel 3 Nissan: 2020-10-16, Huvuddel 4 Söräng: 2021-06-30, Huvuddel 5 Storån: 2020-10-16, Huvuddel 6 Vetlanda: 2020-10-16, Huvuddel 7 Årån: 2020-09-18.
Överbyggnad av reningsverk i Vetlanda
Avser överbyggnad på reningsverk.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak över entréer.
Tillbyggnad av servering i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillfällig uteservering.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser ändrad användning.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor/affärshus på ca 55 kvm.
Ombyggnad av butik i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad planlösning.
Nybyggnad av stängsel i Vetlanda
Avser rivning av befintligt stängsel samt leverans och uppsättning av nytt stängsel till Tekniska kontorets Förråd på Gata- Parkavdelningen.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning samt skylt.
Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Anmälan om ventilation och va-installation.
Ombyggnad av va-ledning i Vetlanda
Anmälan om ändring av va.
Bortforsling av kontorsvagn och påbyggt tak, väggar och stolpar,
Uppdraget innebär att bortforsla kontorsvagn med tillhörande påbyggt tak, väggar och stolpar
Ventilationsbyte vid serviceboende, Vetlanda
Mindre lagning av två styck aggregat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: