Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Om- och tillbyggnad av Östboskolan i Värnamo
Om-och tillbyggnad av 4-6 skola. Tillbyggnad omfattar ca 590 kvm (BTA) Ombyggnad omfattar ca 2900 kvm (BTA) . Samt skolgårdsmiljö.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Ombyggnad MR-kamera Värnamo Sjukhus
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen i Värnamo. Ombyggnader sker i flera etapper med pågående sjukvårdsverksamhet. Lokaler byggs om till en MR-enhet med en 1,5T och en 3T med tillhörande kringlokaler. Mammografi lab. ska omlokaliseras. Ombyggnad av reception, expeditionsdelar mm.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad av utemiljö i kv. Skytten, Vråen, Värnamo
Avser ombyggnad av utemiljön för kv. Skytten och Spettet. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 är ca 20 000 kvm och etapp 2 ca 16 000 kvm. Objektets läge är vid Malmgatan och Birger Jarlsgatan.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Schaktning av mark efter sanering på Värnamotvätten,Värnamo
Planerat projekt efter saneringen av marken, projnr 546610.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Krossning av berg, Karlstad
Avser krossning av ca 8000 ton råberg till 5000 ton 0-32 samt 3000 ton 0-18.
Upprustning av utemiljö i Bor, Värnamo
Avser upprustning av utemiljö med aktivitetsytor i anslutning till Bors högstadieskola.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med skärmtak och uteplats.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med uteplats samt nybyggnad av plank.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från butikslokal till kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Värnamo
Ändrad användning från industri till idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ändrad användning från kontor till fyra lägenheter.
Ombyggnad av personallokal i Värnamo
Ändrad användning från omklädningsrum till lunchrum.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ändard användning från lokal till lägenhet.
Rivning av affärshus i Värnamo
Del av gammal blomsterhandel rivs, tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av omklädningsrum i Värnamo
Nybyggnad av servicebyggnad för idrottsplats, samt rivning av omklädningsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från kontor till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bybgglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av enbostadshus.
Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från bostad till kontor.
Rivning av industrihus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av industribyggnad efter brand.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser ombyggnad av parkering, samt tillbyggnad av 10 kontor.
Status av simhall och bad i Värnamo
Uppdraget består i att göra en status, bedömning av betongkonstruktion och kvarvarande livslängd med estimat på kostnader kring de åtgärdsförslag man bedömer för Värnamo simhall och Forsheda badet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: