Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö
Omfattar elektrifiering av bandelarna Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik samt ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 kilometer. Bullerskyddsåtgärder, ny väg förbi Tenhult, mötesstation mellan Huskvarna-Tenhult.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 1
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
Avser ny vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus.
Förstudie och renovering av viadukten, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Trafikåtgärder i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planskild korsning. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Trafikåtgärder vid förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Åtgärder ny hastighetsplan Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus för inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för skyddsvall mot översvämning.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från vind till 4 lägenheter samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av grupphus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av grupphus.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning, samt 4 stycken skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Utsmyckning av rondeller, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Säkra skolväg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: