Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Om- och tillbyggnad av Östboskolan i Värnamo
Om-och tillbyggnad av 4-6 skola. Tillbyggnad omfattar ca 590 kvm (BTA) Ombyggnad omfattar ca 2900 kvm (BTA) . Samt skolgårdsmiljö.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad MR-kamera Värnamo Sjukhus
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen i Värnamo. Ombyggnader sker i flera etapper med pågående sjukvårdsverksamhet. Lokaler byggs om till en MR-enhet med en 1,5T och en 3T med tillhörande kringlokaler. Mammografi lab. ska omlokaliseras. Ombyggnad av reception, expeditionsdelar mm.
Ombyggnad av utemiljö i kv. Skytten, Vråen, Värnamo
Avser ombyggnad av utemiljön för kv. Skytten och Spettet. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 är ca 20 000 kvm och etapp 2 ca 16 000 kvm. Objektets läge är vid Malmgatan och Birger Jarlsgatan.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök mossleskolan. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för duk på avfallsanläggning. Utförande av sluttäckning i etapper på en fyraårs period.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Ombyggnad för kontaktcenter i Värnamo stadshus
Avser bla ombyggnad av foaje och reception.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Upprustning av utemiljö i Bor, Värnamo
Avser upprustning av utemiljö med aktivitetsytor i anslutning till Bors högstadieskola.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av vind i Värnamo
Ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus mm.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från butikslokal till kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Värnamo
Ändrad användning från industri till idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ändrad användning från kontor till fyra lägenheter.
Ombyggnad av personallokal i Värnamo
Ändrad användning från omklädningsrum till lunchrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med skärmtak och uteplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Rivning av affärshus i Värnamo
Del av gammal blomsterhandel rivs, tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av transformatorstation i Värnamo
Flytt av transformatorstation.
Rivning av omklädningsrum i Värnamo
Nybyggnad av servicebyggnad för idrottsplats, samt rivning av omklädningsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bybgglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av fritidshus.
Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från bostad till kontor.
Rivning av industrihus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av industribyggnad efter brand.
Rivning av kontor i Värnamo
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Status av simhall och bad i Värnamo
Uppdraget består i att göra en status, bedömning av betongkonstruktion och kvarvarande livslängd med estimat på kostnader kring de åtgärdsförslag man bedömer för Värnamo simhall och Forsheda badet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: