Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder på spår och plattform samt spårbyte i Värnamo
Spårbyte Värnamo genomfart samt åtgärder på plattform och spår.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Installation av datanät i flerbostadshus i Värnamo
Installation av datanät för totalt 67 lägenheter. Valdemarsgatan 44, Värnamo, 40 lägenheter Gällarydsvägen 1-37 samt Gästgivarevägen 10-24 i Bor, 27 lägenheter
Leverans Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Rönnegård-Bredaryd.
Leverans Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Rönnegård-Bredaryd.
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner och utrustning, Värnamo kommun
Hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Trafikåtgärder vid ny förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Utemiljö skolor och förskolor Värnamo
Utemiljö skolor och förskolor. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontorsmodul.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om marklov samt rivning av lador.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri under tiden 2020-04-01-2025-03-31.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gym och kontor, ändrad användning, mur/plan samt skyltanordning.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till aktivitetshus, ändring av brandskyddet samt installation av ny ventilation i kök.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från del av industri till motionshall.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring, anläggande av spolplatta, skyltanordning, ändring av brandskydd, anläggande av parkering, samt rivning av skärmtak.
Underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Små underhåll av fastighet.
Tillbyggnad av grupphus i Värnamo
Komplettering tillbyggnad av grupphus.
Tillbyggnad av kiosk i Värnamo
Avser tillbyggnad av kiosk för uteservering, samt rivning.
Åtgärder broar och viadukter, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Trafikåtgärder Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Förbättring gator och trottoarer, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Väderskydd och busshållplatser Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: