Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-och tillbyggnad för kök och matsal, Gröndalsskolan
Avser tillbyggnad för tillagningskök samt ombyggnad av matsal, Gröndalsskolan i Värnamo.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Tillbyggnad av verkstad i Värnamo
Tillbyggnad av verkstad, utvändig ändring samt rivning.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st vatten och avloppsreningsverk i Värnamo.
Anbud infordras på natursten Värnamo mfl
Avser natursten för hela Värnamo, Vaggeryd och Gislaved kommuns behov av kantsten, smågatsten, hällar, blocksten mm. Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.
Rivning av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser rivning av den befintliga förskolan innan uppbyggnad av nya Jannelunds förskola.
Leverans av Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Häggegård-Bredaryd.
Leverans av Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Häggegård-Bredaryd.
Leverans av bergmaterial i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av bergmaterial till Häggegård - Bredaryd arbetsområde.
Ombyggnad av frisersalong i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från restaurang till skönhetslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för 6 stycken villtomter.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om rivningslov av två stycken förråd.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus mm Sörsjö 3:1.
Ombyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från fritidshus till permanent bostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av hotell med uteservering.
Ombyggnad av missionshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av missionshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Värnamo
Om- och tillbyggnad av vårdboende/institutionsboende, lvm-hem.
Ombyggnad av kyrka i Värnamo
Om - och tillbyggnad av frikyrka.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av kontorshus, utvändig ändring, samt ändring av ventilation, brandskydd och planlösning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från industrilokal till kontor samt utvändig ändring, insättning av port.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ändrad användning från skola till lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från lager till industri.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till lager.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till kontor respektive hudvård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning, utvändig ändring samt skyltanordning.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivning av skolbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: