Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Ombyggnad av elevhem vid Östboskolan, Hus E Värnamo
Ombyggnad av elevhem till förvaltningslokal/bostäder. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök. Upptaget i investeringsplanen för åren 2020-2024.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
Avser ny vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Trafikåtgärder i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Ny cirkulationsplats i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för 2016-2020.
Byte konstgräs vid Ljusevecka konstgräsplan.
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Installation av datanät i flerbostadshus i Värnamo
Installation av datanät för totalt 67 lägenheter. Valdemarsgatan 44, Värnamo, 40 lägenheter Gällarydsvägen 1-37 samt Gästgivarevägen 10-24 i Bor, 27 lägenheter
Rivning av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser rivning av den befintliga förskolan innan uppbyggnad av nya Jannelunds förskola.
Ombyggnad och renovering av stall Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser skämtak över lastbrygga
Nybyggnad av entré till park mm i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Gc-lösningar i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Trafikåtgärder vid ny förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för beredning av tomtmark.
Ombyggnad av konserthus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för eventlokal.
Tillbyggnad av sjukhus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av sjukhus med paviljong.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från tandläkarmottagning till ursprunglig användning för bostad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av radhus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus, Herrgården 7, Herrgården 11, Herrgården 12, Herrgården 13.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av läkarcentral i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändring av planlösning, samt utökning av befintlig lokal.
Åtgärder broar och viadukter, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Förbättring gator och trottoarer, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Trafikåtgärder Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Väderskydd och busshållplatser Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: