Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Tillbyggnad av verkstad i Värnamo
Tillbyggnad av verkstad, utvändig ändring samt rivning.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st vatten och avloppsreningsverk i Värnamo.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Anbud infordras på natursten Värnamo mfl
Avser natursten för hela Värnamo, Vaggeryd och Gislaved kommuns behov av kantsten, smågatsten, hällar, blocksten mm. Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från fritidshus till permanent bostadshus.
Ombyggnad av frisersalong i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från restaurang till skönhetslokal.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om rivningslov av två stycken förråd.
Tillbyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning, inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov för 6 stycken villtomter.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov, samt bygglov för tillbyggnad av rastgård.
Ombyggnad av förråd i Värnamo
Flytta av två förråd.
Tillbyggnad av hotell i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av hotell med uteservering.
Ombyggnad av missionshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av missionshus.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från industrilokal till kontor samt utvändig ändring, insättning av port.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ändrad användning från skola till lägenheter.
Ombyggnad av kyrka i Värnamo
Om - och tillbyggnad av frikyrka.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till lager.
Ombyggnad av studentlägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum och studentbostäder.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från lager till industri.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till kontor respektive hudvård.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivning av skolbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: