Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Om-och tillbyggnad för kök och matsal, Gröndalsskolan
Avser tillbyggnad för tillagningskök samt ombyggnad av matsal, Gröndalsskolan i Värnamo.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Ombyggnad av kök i Linneberg äldreboende, Värnamo
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök och matservering.
Schaktning av mark efter sanering på Värnamotvätten,Värnamo
Planerat projekt efter saneringen av marken, projnr 546610.
Tillbyggnad av verkstad i Värnamo
Tillbyggnad av verkstad, utvändig ändring samt rivning.
Om- och tillbyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser ombyggnad av befintliga lokaler samt tillbyggnad med 2 avdelningar på Jannelunds förskola.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st vatten och avloppsreningsverk i Värnamo.
Leverans av Va-material betong i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material betong till projektet Häggegård-Bredaryd.
Leverans av Va-material i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av VA-material till projektet Häggegård-Bredaryd.
Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten.Mängden är cirka 20 000 ton och ska krossas till fraktionen 0-32 och 0-90.
Leverans av bergmaterial i Bredaryd, Värnamo
Avser leverans av bergmaterial till Häggegård - Bredaryd arbetsområde.
Rivning av kontor i Värnamo
Ansökan om rivningslov.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus mm Sörsjö 3:1.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Trafikmiljö, Figy-Esteten/Kulturskolan, Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Tillbyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri med utökad matsal, parkering och nytt cykelskärmtak, Tillbyggnad av kontor Stenfalken 1.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av rekondbyggnad med förråd samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning, utvändig ändring samt skyltanordning.
Ombyggnad av vårdbostad i Värnamo
Om- och tillbyggnad av vårdboende/institutionsboende, lvm-hem.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av Nygrens gärde i Rydaholm
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: