Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Avser tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten, 3000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
Avser ny vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner och utrustning, Värnamo kommun
Hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Rivning av garage i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av garagelänga efter brand.
Rivning av mast i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av telemast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus för inredande av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av servering i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med inglasad uteservering.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning, samt 4 stycken skyltar.
Underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Små underhåll av fastighet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: