Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Bodafors,Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av F-3 skola till fullt färdig och funktionsduglig anläggning.
Byte av rulltrappor vid Nässjö station
Byte av samtliga (4 st) rulltrappor på Nässjö station (till 2 plattformar).
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Forserum
Avser tillbyggnad av äldreboende med 10 st lägenheter samt ett nytt soprum och förråd. De befintliga lägenheter skall målas om och badrummen renoveras.
Tillbyggnad av förskola i Malmbäck
Avser tillbyggnad av förskola som ska inhysa 3 st avdelningar á 22 elever/avdelning samt 10st personal med tillhörande personalutrymmen samt ett mottagningskök. Entreprenaden omfattar också nybyggnad av en förrådsbyggnad och ett sophus. Byggnaden skall vara i ett plan.
Om- och tillbyggnad av gruppbostäder i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad från förskola till gruppbostäder med 6 lägenheter och gemensamma lokaler.
Tillbyggnad bilhall i Nässjö
Avser tillbyggnad av bilhall 700 kvm, Er Bil i Nässjö.
Ombyggnad av Stadshuset i Nässjö
Ändrad omfattning. Ombyggnad av ventilation i del av stadshuset.
Breddning av gc-väg längs väg 959 i Anneberg tätort
Nya gångpassager samt breddning av gångbanan för gång- och cykeltrafik mellan Flexator och Vallgatan i norr i Anneberg tätort. Ny beläggning på väg 959.
Tillbyggnad av tvätthall och pumprum i Nässjö
Avser tillbyggnad av bef. verkstadsbyggnad med tvätthall och pumprum. Viss mindre ombyggnad i bef. byggnad.
Ombyggnad av parkeringsytor m.m i Näsjö
Avser ombyggnad av parkeringsytor, gc-vägar och grönytor med tillhörande VA-arbeten inom Kvarteret Soldaten. Objektet är beläget utmed Brinellgatan 4–8, 12–24, 30–38 i Nässjö.
Elfilter till kraftvärmeverk i Nässjö
Avser ett nytt elfilter samt rökgaskanaler före och efter filter till Nässjö krafvärmeverk.
Rivning av byggnad mm i Bodafors, Nässjö
Avser rivning av byggnad samt återställande av mark.
Rivning av byggnad i Nässjö
Projektet omfattar även rivning av byggnader i Bullerbyn 1, adress Sandhemsgatan 3.
Dränering av fotbollsplan i Nässjö
Avser dränering av befintlig fotbollsplan på Skogsvallen i Nässjö under sommaren 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: