Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Torpaskolan, Jönköping. Total tillkommande bruttoarea ca 1500 m2 Tillkommande bruttovolym ca 6400 m3 Ombyggnad ca 800 m2 Ombyggnad av råvind till lärararbetsplatser. Tillbyggnad av matsal och klassrum. Renovering av storkök.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Tankbeläggning inom Region Syd, F och H-län
Tankbeläggning i Jönköpings län (F) och Kalmar län (H).
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser renovering och förlängning av befintlig kajkonstruktion i betong samt nya överbyggnader, ytskikt, planteringar och utrustning.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorshus till skola.
Uppgradering av flygplats , Jönköping
Uppgradering av flygplats till 4E , innebär att kunna hantera större flygplan med åtgärder som vändzoner för flygplan på landningsbana i båda ändar, samt bredare taxibana mellan landningsbana och platta för uppställning av flygplan.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Jönköpings län grupp F04 varm 2019.
Ombyggnad för ny MR-kamera vid Länssjuhuset i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av administrativa ytor på grund av utbyte av en MR kamera, samt ny installation av ytterligare en MR kamera. Godsadress: Terapivägen
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Renovering av simbassäng i Bankeryd, Jönköping
Avser bla renovering av 50 meter utomhusbassäng. Rivning betong bassängkant, rivning kakel, vattenbilning, gjutning ny betongkant, justering befintlig betong, nytt tätskikt, nytt kakel
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Anslutning av väg i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping
Avser ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping.
Rivning-och renovering av fastighet i Jönköping
Avser rivning och renovering av fastighet i centrala Jönköping.
Uppförande av moduler vid grundskola i Jönköping,
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Installation av ny ventilation i kök vid Junedalskolan i Jönköping
Avser nybyggnad av fläktrum samt ombyggnad av luft- och rörinstallationer.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadrenovering, ombyggnad av kontor
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av två områden, Junebäcksvallen i Jönköping och Vapenvallen i Husqvarn, en 11-manna samt en 7-manna. Byta ut befintlig konstgräsmatta samt lagning/byte av underliggande sviktpad.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden. Se även objekt nummer: 1343017
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kök och matsal vid Ljungarumsskolan
Avser utbyggnad av matsal och kök vid Ljungarumsskolan.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad, uppsättning av skylt, anläggande av p-plats.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Förbättring av parkeringsytor mm.
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Ev. separering av gc-väg från körbana i Jönköping
Avser ny gång- och cykelväg mellan Taberg och Torsvik. Nya hållplatslägen samt ett flertal nya gångpassager.
Ombyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser ombyggnad till 14 studentlägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och påbyggnad av kontorshus. Kommer att bygga till en hiss.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hedenstorp 1:22, 1:17, 1:16 och 1:100 . Avser adresserna Hedenstorp 3, 4, 6, 8, 9 och Hedenstorp Bergkulla 1.
Borttagning av vass, Tenhultasjön, Jönköping
Aser borttagning av vass/muddring i Tenhultasjön vid den allmänna badplatsen, i vattnet. Ny sand skall och grus ska ersätta lera och vass. Länsstyrelsen har godkänt vattenverksamhet. Arbetet skall slutföras senast 19-06-05
Rivning av kontor och verkstad i Jönköping
Avser rivning av befintligt kontor och verkstadslokaler.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av flerbostadshus och garage.
Renovering av tak på konserthus i Jönköping
Omläggning av konserthusets tak, Elmia.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Tillbyggnad av padeltennishall i Jönköping
Tillbyggnad och anpassning av industribyggnad till padeltennis.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningen Hedenstorp 1:22. Avser adresserna Hedstigen 2, 3B, 6, 7och 8.
Rondellutsmyckning Röde Påle i Jönköping
Avser en utsmyckning i form av en väg, en grind och en stenmur i en befintlig rondell.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring av bärande konstuktion i kontorshus.
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad. Stallet har en byggnadsarea på ca 1 010 m
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus och maskinhall.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av gym i Jönköping
Rivning av gymlokal.
Rivning av handelsträdgård i Jönköping
Rivning av handelsträdgård.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivningsanmälan - rivning av fritidshus och förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Påbyggnad av förråd (tak för sopsortering).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av affärshus - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov-schaktning av markområde.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av servering i Jönköping
Utvändig ändring av hotell/restaurang (inglasad uteservering).
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus/förrådshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av sammanträdeslokal till bostad.
Ombyggnad av servering i Jönköping
Ändrad användning förråd till servering i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus (inredande av ytterligare bostad).
Ombyggnad av gym i Jönköping
Ändrad använding av nattklubb till gymverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av del i affärshus samt utvändig ändring av skylt.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad och invändig ändring av kontorshus (terass, planlösning och ventilation).
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Till-och ombyggnad av kontorshus (garage/förråd) samt rivning av skärmtak.
Rivning av industrihus i Jönköping
Anmälan för Rivning av industribyggnad/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus.
Rivning av industrihus i Jönköping
Anmälan om rivning av industribyggnad.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hustomten 1:8 och Ingelstorp 1:6. Avser adresserna Vaggerydsvägen och Gamla vägen.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Åsen 1:2 och Sandseryd 2:6. Avser adresserna Hulukvarn 4 och Flygplatsvägen 16.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad, ändring av planlösning samt rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygganmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Fyllning (grävning) av markområde (sjöbotten).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av lokal i kontorshus.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Ombyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affär/flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av polisstation i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (polishus).
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad och anläggande av p-plats.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad och uppsättning av skylt.
Upphandling av sprinkleranläggning vid kraftvärmeverk i Jönköping
Avser utökning av brandskydd med ny sprinkleranläggning för avfallseldat kraftvärmeverk på Torsvik 1, Jönköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: