Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A Basunderhåll väg och Del B Vinterkritiska sträckor med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.
Om- och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och nybyggnad av industrihus, samt kontor.
Tankbeläggning inom Region Syd, F och H-län
Tankbeläggning i Jönköpings län (F) och Kalmar län (H).
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad av ungdomshem Sis Stigby, Visingsö
Avser två huskroppar som byggs om från tio öppna platser till tolv låsta platser. Ombyggnationen innebär bland annat ytskiktsrenovering, invändiga planändringar, fönster- och dörrbyte, ny wc/duschrum i boenderum, nya gemensamhetsytor, kök och personalutrymmen, förråd och ett fläktrum. Takhöjning av en av byggnaderna kommer även att ske. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalisation kommer att bytas. Vidare ingår även ny elkanalisation samt installation av sprinkler och komfortkyla.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Uppgradering av flygplats , Jönköping
Uppgradering av flygplats till 4E , innebär att kunna hantera större flygplan med åtgärder som vändzoner för flygplan på landningsbana i båda ändar, samt bredare taxibana mellan landningsbana och platta för uppställning av flygplan.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus. . Totalt antal lägenheter är 10 st. Byggnaden är byggd 1929 och antikvarie är inkopplad i projektet.
Ombyggnad av veterinärstation i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor till smådjursklinik. Samt p-platser.
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Torpaskolan, Jönköping. Total tillkommande bruttoarea ca 1500 m2 Tillkommande bruttovolym ca 6400 m3 Ombyggnad ca 800 m2 Ombyggnad av råvind till lärararbetsplatser. Tillbyggnad av matsal och klassrum. Renovering av storkök.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Ombyggnad av högreservoar/teknikhus. Entreprenaden avser byggnadsrivning, sanering av asbest och PAH: er, marksanering, påbyggnad av befintliga reservoarer med tillhörande teknikinstallation och ny ledningsdragning inklusive rördrivning samt omgivande markarbeten.
Ombyggnad till flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter.
Transformatorbyte till två 16MVA i Jönköping
Transformatorbyte till två 16MVA
Små åtgärder på vägar i Småland, paket 1
Omfattar pendlarparkeringar i Skärstad (väg 993), Ölmstad, Fagerhult, Blankaholm och Åkebo. Även en busshållplats i Blankaholm och ett vänstersvängfält i Tranås ingår.
Rivning-och renovering av fastighet i Jönköping
Avser rivning och renovering av fastighet i centrala Jönköping.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Ombyggnad av skolkök i Gränna
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad för fast säkerhetskontroll Jönköpings tingsrätt
Avser om-tillbyggnad av befintlig entré på Tingsrättens byggnad i Jönköping. I ett krav från Domstolsverket så skall nu entré byggas om och till för fast säkerhetskontroll som b.la ska förberedas att innehålla larmbåge samt röntgenmaskin. I entreprenaden ingår även att bygga ut entrén i linje med befintlig yttervägg. Här skall då kompletteras med entré karuseller samt tillgänglighetsdörr.
Byte av sänghissar på sjukhus i Jönköping
Avser byte av 3 sänghissar för att säkerställa krav på driftsäkerhet samt förbättrad prestanda.
Byggledare pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av kök och matsal vid Ljungarumsskolan
Avser utbyggnad av matsal och kök vid Ljungarumsskolan.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Ombyggnad för cykelparkering och cykelåtgärder i Jönköping
Avser åtgärder som syftar till att förbättra cyklisters framkomlighet på korsningspunkter. Uppdelat på 12 delprojekt som i sin tur är uppdelade på 3 huvuddelar. Huvuddel 1: - Cykelöverfart vid Elmiarondellen - Cykelöverfart vid Kastanjevägen - Cykelpassage/övergångsställe vid Sannaparken - Cykelparkering vid Rosenlunds infartsparkering - Cykelparkering vid HV Parkeringen Huvuddel 2: - Cykelparkering vid Hisingsängsvändplan - Cykelparkering och bussväntkur vid Huskvarna Bråneryd - Cykelparkering vid Huskvarna Station Huvuddel 3: - Cykelparkering vid Tallhöjden - Cykelparkering vid och bussväntkur vid Norrahammar Viadukten - Cykelparkering vid Tabergs centrum - Cykelparkering vid Månsarps vändplan
Renovering av tak på konserthus i Jönköping
Omläggning av konserthusets tak, Elmia.
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av flerbostadshus och garage.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hedenstorp 1:22, 1:17, 1:16 och 1:100 . Avser adresserna Hedenstorp 3, 4, 6, 8, 9 och Hedenstorp Bergkulla 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation i kontorshus/affärshus. Byte av 2 befintliga aggregat till ett.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningen Hedenstorp 1:22. Avser adresserna Hedstigen 2, 3B, 6, 7och 8.
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas i Tenhult.
Avser ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid Hult deponi i Tenhult.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 2 lokaler till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Avser tillbyggnad av entre
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av tvätthall i Jönköping
Utbyggnad av bef. tvätthall för bilar.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Tillbyggnad och ombyggnad av p-plats.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av klubblokal (allaktivitetshus).
Tillbyggnad av telestation i Jönköping
Tillbyggnad av teknikbyggnad.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus (entré).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov - Ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsbyggnad, klubbhus.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Påbyggnad av garage och förrådsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garage.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garagebyggnad.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av två skolpaviljonger.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivningsanmälan, Rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (Blivande Stigamo 1:58).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Ombyggnad av garage.
Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Ombyggnad och utv. ändring av fördelningsstation samt uppsättning av skylt.
Rivning av brygga i Jönköping
Anmälan för rivning av brygga.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus. (Ändring av brandskydd.).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus/affärshus.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Ändrad användning av kök till hotellrum.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av affärshus (håltagning för ny trappa).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av planlösning i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Jönköping
Avser förlängning av garage.
Ombyggnad av vuxenskola i Jönköping
Avser ny ventilationsanläggning på taket, brandstege och utrymningsdörrar.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser ombyggnad av soprum samt byte av brandportar.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hustomten 1:8 och Ingelstorp 1:6. Avser adresserna Vaggerydsvägen och Gamla vägen.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Åsen 1:2 och Sandseryd 2:6. Avser adresserna Hulukvarn 4 och Flygplatsvägen 16.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus (ändrad lägenhetsutformning).
Biträdande projektledare till Småland
Planceringsort Jönköping. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Till- och ombyggnad av ungdomsvårdsskola samt ändring av ventilation.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad/lager.
Ombyggnad av verkstadshall i Jönköping
Utv. ändring, ändrad användning samt uppsättning av skylt för servicehall.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av lageryta.
Uppförande av BMX-bana i Barnarp
Avser uppförande av BMX-bana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: