Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 genom Jönköping
Byggnation av additionskörfält. Utbyte av sidoräcken och påkörningsskydd vid bropelare under Bangårdsgatan och Herkulesvägen. Anpassning av bro 6-1063-1 över Strömsbergsbäcken och breddning av gc-port 6-699-1. Kompletterad och förbättrad vägvisning.
Ombyggnad av röntgen plan 3, Jönköping
Avser ombyggnad röntgen avd vid Ryhovs sjukhus p g a utbyte av röntgen utrustning CT labb 11,12,13,15 och 16.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Renovering av ridhusanläggning i Jönköping
Avser renovering av ridhusanläggning samt klubbhusverksamhet.
Renovering badrum i Jönköping
Avser renovering av badrum i 81st hyreslägenheter. 141 badrum skall få nytt ytskikt, ny inredning, porslin och armaturer.
Nybyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av en ny med totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av fotbollsplan vid fotbollsarena i Jönköping
Avser justering av fotbollsplan vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp:2 1602967
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Brounderhåll av bro över Hamnkanalen Jönköping
Avser underhållsarbete av bro 680-2508-1 över hamnkanalen på Södra Strandgatan i Jönköping,
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 5/6 på Rosenlund för centralisering av kvinnohälsovård Ombyggnaden är för att anpassa lokaler och teknisk utrustning för provtagning m.m. inom kvinnohälsovård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2 våningar samt vind.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Ombyggnad av busshållplatser samt nytt vänstersvängfält i Bottnaryd
Nytt vänstersvängfält vid utfarten från Bottnaryd till väg 40, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatslägen. Ingår i SÅS, paket 6.
Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping
Planerar ny anläggning för hetvatten- och ångleverans till en industrikund i Jönköping. Ska bestå av fliseldad ångpannan på 7 MWt och en oljeeldad reservångpanna på 7 MWt.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Byte fönster, fönsterdörrar i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs på befintlig fotbollsplan.
Byte av reningsverk till badbassäng Jönköping
Ändrad omfattning. Avser byte av reningsverk till badbassäng vid Norrahammar sportcenter. Renovering bassäng: Id 1626427
Ombyggnad av gata i Jönköping
Avser ombyggnad av Ebba Ramsays väg, gata, gc samt omläggning av Va. .
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Byte fönster, fönsterdörrar och fasad i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt fasad inom fastigheten Grännapäronet 3 i Jönköpings.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Junegatan och Klostergatan, ny beläggning, flytt av rännstensbrunnar, hastighetsdämpande åtgärder och belysningsåtgärder. Etapp 1
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser byte befintliga konstgräsmattor vid Rosenlunds IP.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Huskvarna
Avser byte befintliga konstgräsmattor vid Zinkensdamm i Huskvarna.
Nytt slitlager på taxibana i Jönköping
Asfaltslitlager på kortbana D, taxibana Y samt fordonsväga.
Krossning av asfalt och betong Jönköpings kommun
Avser att upphandla krossning av asfalt (ej fräst) och betong på vår anläggning i Klämmestorp och på vår anläggning Miljöhantering i Jönköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Byte av fönster samt ventiler till ventilation.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad/kall lager.
Brounderhållsåtgärder i Region Syd
Omfattar 6 st broar; 7-74-1, 10-282-1, 12-651-1, 11-496-2, 11-496-1 och 12-601.
Muddring av kanaler i sjösystemet Bunn
Ändrad omfattning. Avser muddring av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området .Rivningsarbeten gäller Hus 01/Hus 02 sammanbyggda samt Hus 21 Nybyggnad Id: 1616689
Nybyggnad av torn åt räddningstjänsten i Jönköping
Avser nybyggnation av torn inom räddningstjänstens tomt
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus och äldreboende i Jönköping
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt rensning av frånluftssystem som betjänar äldreboende.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 3 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Halle persgatan 2 och 4, 553 17 Jönköping.och Kristinedalsgatan 14, 553 31 Jönköping.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Kanalgatan 34 B, 38 B, 38 E och 40 A. 553 22 Jönköping.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Lillgatan 39, 41, 47 och 49, 554 51 Jönköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Drift av utemiljö- Jönköpings kommun
Uppdraget avser drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning. Entreprenaden är delad i 4 områden och omfattar: Område 1 Västra, Bottnaryd, Ryd, Norra Unnaryd. Område 2 Södra, Tabergsdalen, Ödestugu. Område 3 Östra, Tenhult, Öggestorp, Lekeryd, Järsnäs. Område 4 Norra, Bankeryd, Trånghalla, Strandängen. Option: 2022-11-01 - 2023-10-31 2023-11-01 - 2024-10-31 2024-11-01 - 2025-10-31
Laddsstationer och vändhållplatser, Jönköping
Projektet avser uppgradering med laddstationer. Denna handling berör 4 st vändhållplatser belägna i Vätterslund, Tokarp, Oxhagsgatan och Hissingsängen. Åtgärderna innebär i första hand en justering av befintlig gata/mark men även nyanläggning av påstigandehållplats samt en viss del ny sträckning/breddning.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Målning av plåttak i Gränna
Erforderligt underarbete inkl målning av befintliga plåttak. Upphandlas på option. 1621503
Omläggning av tak i Jönköping
Omläggning av papptak inkl tilläggsisolering.
Reparation av bro över enskild väg vid Granshult, söder om Bankeryd
Utförs i 2 etapper. Byte av räcken, tätskikt samt räckesinfästningar. Betongreparationer.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Jönköping
Anmälan om ändring av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av brandceller, trappa, rumsindelning på flerbostadshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Jönköping
Bygglov för till- och ombyggnad av sockenstuga.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Rivning av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig nätstation.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad (solceller på tak).
Tillbyggnad av kedjehus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus inglasning av uteplats.
Byte av vattenledning i Jönköping
Byte av vattenledning mellan M2- Lockebo. Avser köp av nya rör och tillbehör för vatten, ombyggnad mellan M2 och Lockebo Etapp 2 & 3.
Rivning av ekonomibyggnad i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå + rivningslov av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong Lagunen 3,2.
Tillbyggnad av fritidshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (pannrum) samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av vattenreservoar med överbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av övrigt.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring (entré) samt ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring och ändrar användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning (del av) och utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av kontors- och industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus/verkstad (orangeri).
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, Marklov för schaktning/utfyllnad industribyggnad Stigamo 1:31.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Grunddränering och renovering.
Tillbyggnad av restaurang i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Bygglov för ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av gym i Jönköping
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av handelslokal (till gymlokal).
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för fasadändring och ändring av planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilationsanläggning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan om tillbyggnad, ändring av planlösning och ventilation av industribyggnad.
Rivning av hönshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av hönshus.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av skorsten i Gränna
Rivning av befintlig skorsten inkl plåtarbeten för återställning Upphandlas på option. 1621503

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: