Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Integrerat brounderhåll i Jönköping
Förutbestämt underhåll på 997 broar. Tillståndsbaserat underhåll (ex. utbyte kantbalk, tätskiktsbyten, utbyte rörbro) på 24 broar.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola på Ljungarum, Norrahammar
Avser om- och tillbyggnad i två plan av del av Ljungarumsskolan hus 4. Tillbyggnad avser storkök, teknikrum i souterrängplan mm. Ombyggnad avser bef. storkök, matsal, kapprum, kontor, verkstad mm.
Renovering badrum i Jönköping
Avser renovering av badrum i 81st hyreslägenheter. 141 badrum skall få nytt ytskikt, ny inredning, porslin och armaturer.
Om- och tillbyggnad på fotbollsarena i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Första etappen blir tillbyggnad av befintlig läktare, pressrum, byte planbelysning samt ombyggnad av övriga utrymmen. Etapp 2: 1602967 Etapp 3: 1602971
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorshus och utvecklingslab samt utökning av p-platser,.
Byte fönster, fönsterdörrar och yttertak i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt byte av yttertak inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Byte fönster, fönsterdörrar och fasad i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt fasad inom fastigheten Grännapäronet 3 i Jönköpings.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Ombyggnad av familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 5/6 på Rosenlund för centralisering av kvinnohälsovård Ombyggnaden är för att anpassa lokaler och teknisk utrustning för provtagning m.m. inom kvinnohälsovård.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: FH 02 Varm 2020, FH 04 TSK 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av tidigare skola till kontorslokaler.
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Renovering av pelare i garage i Jönköping
Avser renovering av samtliga pelare i garaget inkl vissa delar av väggar.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och påbyggnad av lager för däck. Kommer att bli en påbyggnad på höjden av befintligt lager samt isolering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: FH 03 Varm 2020.
Små åtgärder på vägar i Småland, paket 6
Nytt vänstersvängfält vid utfarten från Bottnaryd till väg 40, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatslägen.
Bassängrenovering vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Ändrad omfattning. Avser arbete med att installera en rostfri bassäng som en åtgärd för att förlänga livslängden på bassängen. Reningsverk: ID 1595149
Byte av reningsverk till badbassäng Jönköping
Ändrad omfattning. Avser byte av reningsverk till badbassäng vid Norrahammar sportcenter. Renovering bassäng: Id 1626427
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping, etapp 3-5
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3 avser fastigheten Smultronplantan 2 som består av 6 hus på adresserna Lahagsgatan 4-40. Etapp 4 avser fastigheten Smultronplantan 1 med 6 hus på adresserna Hästhagsgatan 1-39. Etapp 5 avser fastigheten Slöjdpåsen 1 som består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 117-159.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 80 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Krossning av asfalt och betong Jönköpings kommun
Avser att upphandla krossning av asfalt (ej fräst) och betong på vår anläggning i Klämmestorp och på vår anläggning Miljöhantering i Jönköping.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Förbättring av parkeringsytor mm. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Byte av fönster samt ventiler till ventilation.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Omläggning av tak i Jönköping
Omläggning av papptak inkl tilläggsisolering.
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området (hus 40) Nybyggnad Id: 1616689
Utföra säkerhetsanalys, Jönköpings kommun
Engångsrapport. Avser genomförande av säkerhetsskyddsanalys.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671
Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Avser entreprenad av mark - och byggarbeten för utökning av krafttransformator och ställverk.
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus och äldreboende i Jönköping
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt rensning av frånluftssystem som betjänar äldreboende.
Rivning del av spång vid Rocksjön, Jönköping
Avser rivning av spång vid naturreservat.
Extrern remiss Drift av utemiljö- Jönköpings kommun
Uppdraget avser drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning. Entreprenaden är delad i 4 områden och omfattar: Område 1 Västra, Bottnaryd, Ryd, Norra Unnaryd. Område 2 Södra, Tabergsdalen, Ödestugu. Område 3 Östra, Tenhult, Öggestorp, Lekeryd, Järsnäs. Område 4 Norra, Bankeryd, Trånghalla, Strandängen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Norrahammar
Avser renovering av ventilationen på hus A äldreboende Gjutaren i Norrahammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ny belysning, grävning och planering av gröna ytor/trädgård. Kabel till motorvärmare.
Ramavtal avseende inredningsarkitekt.
Ramavtal avseende inredningsarkitekt avtalstid 2020-02-15 - 2022-12-31
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Målning av plåttak i Gränna
Erforderligt underarbete inkl målning av befintliga plåttak. Upphandlas på option. 1621503
Ramavtal avseende byggservicearbeten
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2020-02-01 - 2021-01-31 Möjlighet till option 1+1+1
Naturvärdesinventering, Jönköping
Avser naturvärdesinventering av ett område i samband med framtagande av en ny detaljplan, detaljplan för del av Barnarp 3:1.
Centralsystem (JLT), Jönköping
Trafikant- och trafikinformationssystem till JLT. Möjlighet tuill förlängning 1+1
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (fläktrum).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av källarförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av cistern i Jönköping
Rivningslov för rivning av övrigt (gastank).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för schaktning/utfyllnad övrigt.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för flerfamiljshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ombyggnation, fasadändring samt anordning av parkering på affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till skola.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygganmälan - Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Grunddränering och renovering.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Inredande av ytterligare lokal, ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnader.
Rivning av skorsten i Gränna
Rivning av befintlig skorsten inkl plåtarbeten för återställning Upphandlas på option. 1621503
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av högskola i Jönköping
Påbyggnad och ombyggnad av högskola.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser liten tillbyggnad av tvätthall.
Avveckling av markavvattningsföretag i Jönköpings kommun
Avser för att behöver hjälp med att av konsult upprätta de handlingar som behövs för att avveckla respektive ändra berörda markavvattningsföretag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan för ändring av ventilation i affärshus.
Borttagning av vass, Tenhultasjön, Jönköping
Aser borttagning av vass/muddring i Tenhultasjön vid den allmänna badplatsen, i vattnet. Ny sand skall och grus ska ersätta lera och vass. Länsstyrelsen har godkänt vattenverksamhet. Arbetet skall slutföras senast 19-06-05
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser relining av ventilation samt byte av ytterdörrar.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus och kontorshus.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Ändrad användning av skolsalar.
Parkourbana flyttbar i Jönköping
En mindre parkourbana för spontanaktivitet. Målgruppen är barn och ungdom 7-15 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: