Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A Basunderhåll väg och Del B Vinterkritiska sträckor med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.
Om- och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och nybyggnad av industrihus, samt kontor.
Tankbeläggning inom Region Syd, F och H-län
Tankbeläggning i Jönköpings län (F) och Kalmar län (H).
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Ett extra körfält i trafikplats Hedenstorp anläggs utmed avfarten/rampen i kombination med en fri högersväng i norra cirkulationsplatsen från väg 40 till väg 26/47 norrut. Dessutom en påfartsramp utmed väg 26/47. Ett extra körfält i trafikplats Hedenstorp in till den norra cirkulationsplatsen norrifrån, från väg 26/47. Cirkulationsplatsen får ett extra körfält norrifrån mot Göteborg. Bro på väg 26/47 över ny kommunal gata som ska ansluta till framtida industriområde öster om väg 26/47. Kapacitetsförstärkning.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län.
Ombyggnad av ungdomshem Sis Stigby, Visingsö
Avser två huskroppar som byggs om från tio öppna platser till tolv låsta platser. Ombyggnationen innebär bland annat ytskiktsrenovering, invändiga planändringar, fönster- och dörrbyte, ny wc/duschrum i boenderum, nya gemensamhetsytor, kök och personalutrymmen, förråd och ett fläktrum. Takhöjning av en av byggnaderna kommer även att ske. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalisation kommer att bytas. Vidare ingår även ny elkanalisation samt installation av sprinkler och komfortkyla.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan. Byggstart planeras för 2017-
Nybyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av en ny med totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus. . Totalt antal lägenheter är 10 st. Byggnaden är byggd 1929 och antikvarie är inkopplad i projektet.
Ombyggnad av veterinärstation i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor till smådjursklinik. Samt p-platser.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Ombyggnad av högreservoar/teknikhus. Entreprenaden avser byggnadsrivning, sanering av asbest och PAH: er, marksanering, påbyggnad av befintliga reservoarer med tillhörande teknikinstallation och ny ledningsdragning inklusive rördrivning samt omgivande markarbeten.
Ombyggnad till flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter.
Transformatorbyte till två 16MVA i Jönköping
Transformatorbyte till två 16MVA
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Uppförande av moduler vid grundskola i Jönköping,
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Små åtgärder på vägar i Småland, paket 1
Omfattar pendlarparkeringar i Skärstad (väg 993), Ölmstad, Fagerhult, Blankaholm och Åkebo. Även en busshållplats i Blankaholm och ett vänstersvängfält i Tranås ingår.
Ombyggnad av skolkök i Gränna
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs på befintlig fotbollsplan.
Beläggningsåtgärder enskilda vägar i Jönköpings län 2018
Avser utförande av beläggningsåtgärder på enskilda vägar i Jönköpings län. Flera typer av beläggningsåtgärder förekommer. Upphandlingen består av tio huvuddelar: Beställare; Huvuddel 1 Långarum - Danstorp Vägsamfällighet. Huvuddel 2 Ravelsmark - Åsmark Vägsamfällighet. Huvuddel 3 Källerud - Mossabron Vägsamfällighet. Huvuddel 4 Pilagårdens Vägsamfällighet, Huvuddel 5 Linnebergs Vägsamfällighet, Huvuddel 6 Taberg – Ekeryd Vägsamfällighet. Huvuddel 7 Ålmås – Sandvik Vägsamfällighet. Huvuddel 8 Ölmstad Norra Vägsamfällighet. Huvuddel 9 Ölmstad Västra Vägsamfällighet och Huvuddel 10 Drömminge Hindsekind Vägsamfällighet.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal på samma plats som den gamla salen. Rivning av befintlig gymnastiksal: 1316121
Upprustning av gata i Jönköping
Avser upprustning av gata samt planteringar, utrustningar och plattbeläggda gång- och sociala ytor.
Byte av sänghissar på sjukhus i Jönköping
Avser byte av 3 sänghissar för att säkerställa krav på driftsäkerhet samt förbättrad prestanda.
Ombyggnad för fast säkerhetskontroll Jönköpings tingsrätt
Avser om-tillbyggnad av befintlig entré på Tingsrättens byggnad i Jönköping. I ett krav från Domstolsverket så skall nu entré byggas om och till för fast säkerhetskontroll som b.la ska förberedas att innehålla larmbåge samt röntgenmaskin. I entreprenaden ingår även att bygga ut entrén i linje med befintlig yttervägg. Här skall då kompletteras med entré karuseller samt tillgänglighetsdörr.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte med badrumsrenovering i flerbostadshus med två lokaler.
Byggledare pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Ombyggnad för cykelparkering och cykelåtgärder i Jönköping
Avser åtgärder som syftar till att förbättra cyklisters framkomlighet på korsningspunkter. Uppdelat på 12 delprojekt som i sin tur är uppdelade på 3 huvuddelar. Huvuddel 1: - Cykelöverfart vid Elmiarondellen - Cykelöverfart vid Kastanjevägen - Cykelpassage/övergångsställe vid Sannaparken - Cykelparkering vid Rosenlunds infartsparkering - Cykelparkering vid HV Parkeringen Huvuddel 2: - Cykelparkering vid Hisingsängsvändplan - Cykelparkering och bussväntkur vid Huskvarna Bråneryd - Cykelparkering vid Huskvarna Station Huvuddel 3: - Cykelparkering vid Tallhöjden - Cykelparkering vid och bussväntkur vid Norrahammar Viadukten - Cykelparkering vid Tabergs centrum - Cykelparkering vid Månsarps vändplan
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Tillbyggnad av grundskola i Vaggeryd
Projektet avser en tillbyggnad av Götafors skola. Omfattning oklar i dagsläget. Byggstart uppskattad.
Renovering av tak på konserthus i Jönköping
Omläggning av konserthusets tak, Elmia.
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser bla muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget. Beräknas komma igång under vintern 2019/2020.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av flerbostadshus och garage.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hedenstorp 1:22, 1:17, 1:16 och 1:100 . Avser adresserna Hedenstorp 3, 4, 6, 8, 9 och Hedenstorp Bergkulla 1.
Asfaltering av grusad gång- och cykelväg i Jönköping
Avser uppbyggnad/förstärkning av gång- och cykelväg för att kunna höja kvalitén med ett slitlager av asfalt, anlägga en förstärkt passage, montering av möbler.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation i kontorshus/affärshus. Byte av 2 befintliga aggregat till ett.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningen Hedenstorp 1:22. Avser adresserna Hedstigen 2, 3B, 6, 7och 8.
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Avser tillbyggnad av entre
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 2 lokaler till 2 lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad/lager.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av tvätthall i Jönköping
Utbyggnad av bef. tvätthall för bilar.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus. (Ändring av brandskydd.).
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av klubblokal (allaktivitetshus).
Tillbyggnad av telestation i Jönköping
Tillbyggnad av teknikbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsbyggnad, klubbhus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov - Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schakting av markområde.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Ombyggnad av garage.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus (entré).
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av lagerbyggnad (lada) och garage.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av lagerbyggnad (lada).
Rivning av nätstation i Jönköping
Rivning av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivning av förråd/mässhall.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garagebyggnad.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Påbyggnad av garage och förrådsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Uppförande av BMX-bana i Barnarp
Avser uppförande av BMX-bana.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av terrass samt inglasning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbygnad av kallförråd.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hustomten 1:8 och Ingelstorp 1:6. Avser adresserna Vaggerydsvägen och Gamla vägen.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Åsen 1:2 och Sandseryd 2:6. Avser adresserna Hulukvarn 4 och Flygplatsvägen 16.
Rivning av reningsverk i Jönköping
Anmälan för rivning av reningsverk. Rivningen kommer ske tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser ombyggnad av soprum samt byte av brandportar.
Rivning av skola i Jönköping
Avser ett rivningslov.
Tillbyggnad av sjukhus i Jönköping
Avser förlängning av garage.
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad.
Biträdande projektledare till Småland
Planceringsort Jönköping. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av skola.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Ombyggnad av hotell/resturang.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus samt byte av skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus till studentlägenheter.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Till- och ombyggnad av ungdomsvårdsskola samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus/affärshus.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Ändrad användning av kök till hotellrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: