Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 2.
Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 1.
Ombyggnad av E4 genom Jönköping
Byggnation av additionskörfält.
Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Torpaskolan, Jönköping. Total tillkommande bruttoarea ca 1500 m2 Tillkommande bruttovolym ca 6400 m3 Ombyggnad ca 800 m2 Ombyggnad av råvind till lärararbetsplatser. Tillbyggnad av matsal och klassrum. Renovering av storkök.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Säkerhetsskyddat projekt. Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Ombyggnad till skola i Jönköping
Avser ombyggnad av lokaler till skola F-6 för ca 250 barn. I projektet ingår även ombyggnad från platt tak till sadeltak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändring av fasad, byte av fönster, ombyggnad av tak och installation av solceller.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Renovering av ridhusanläggning i Jönköping
Avser renovering av ridhusanläggning samt klubbhusverksamhet.
Om- och tillbyggnad på fotbollsarena i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Första etappen blir tillbyggnad av befintlig läktare, pressrum, byte belysning samt ombyggnad av övriga utrymmen. Etapp 2: 1602967 Etapp 3: 1602971
Ombyggnad av fotbollsplan vid fotbollsarena i Jönköping
Avser justering av fotbollsplan vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp:2 1602967
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Renovering av Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Projektet avser renovering av simbassäng, reningsverk, omklädningsrum samt personalyta. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Jönköping
Till- och ombyggnad samt utvändig ändring och rivning del av äldreboende. Upphandlas tillsammans med Id: 1589792
Ombyggnad av storkök i Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök. Upphandlas tills med : Id 1589763
Ombyggnad för ny MR-kamera vid Länssjuhuset i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av administrativa ytor på grund av utbyte av en MR kamera, samt ny installation av ytterligare en MR kamera. Godsadress: Terapivägen
Renovering av simbassäng i Bankeryd, Jönköping
Avser bla renovering av 50 meter utomhusbassäng. Rivning betong bassängkant, rivning kakel, vattenbilning, gjutning ny betongkant, justering befintlig betong, nytt tätskikt, nytt kakel
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Till- och ombyggnad av affärshus i Jönköping
Projektet avser till- och ombyggnad av affärshus samt utvändig ändring. Uppskattad kostnad.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av väg för kollektivtrafikfält i Jönköping
Projektet syftar till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Tidigast byggstart 2019-2020.
Ombyggnad av äldreboende i Huskvarna
Avser ombyggnad av Mjölkafållans äldreboende med 4 avdelningar och 9 lägenheter per avdelning.
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Avser tillbyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och påbyggnad av lager för däck. Kommer att bli en påbyggnad på höjden av befintligt lager samt isolering.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs på befintlig fotbollsplan.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Projektet är uppdelad i fyra etapper. Etapp 1 avser fastigheten Smultronkorgen 2 som består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 2-42. Option finns på ytterligare 7 hus, etapp 2 ID 1574704.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Option från projekt ID 1574694. Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på fastigheten Smultronkorgen 1 med 7 hus på adresserna Lahagsgatan 1-43, Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga.
Hissmodernisering Öxnehaga i Jönköping
Ombyggnad av 14 st. hissar samt option för ytterligare ombyggnationer under 2019 och 2020. Objektets läge är: Lahagsgatan 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 39, 41 och 43. 561 51 Huskvarna.
Bortforsling av torv i Jönköping
Avse flytt av torv från en fastighetastning, gäller transport, lossning, sortering och mottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Förbättring av parkeringsytor mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser bla muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Slopning av plankorsning i Jönköping
Ersätts med planskildhet.
Utföra säkerhetsanalys, Jönköpings kommun
Engångsrapport. Avser genomförande av säkerhetsskyddsanalys.
Ombyggnad av radhus i Jönköping
Kommer att sätta in 60 kök och vitvaror i fd hotellrum.
Brounderhåll av bro över järnväg & GC-väg i Bankeryd
Byte av isolering och vägräcken vid bro över järnväg och GC-väg på Kortebovägen i Bankeryd.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industrihus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Installation av ventilation - flerbostadshus.
Trafiksäkerhetsåtgärder Wilhelm Thams väg, Jönköping
Avser trafiksäkerhetsåtgärder, syftar till att förbättra säkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter samt sänka hastigheten på motorfordon.
Lekskepp till temalekplats i Jönköping
Avser lekskepp för placering på nybyggd kommunal terminallekplats.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorslokal, ändring av ventilation.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ansökan om bygglov för ändring av industribyggnad (ny ventilation i del av byggnaden).
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan - Ändring av komplementbyggnad (ändrad planlösning, installation av ventilation och värmesystem).
Byte av vattenledning i Jönköping
Byte av vattenledning mellan M2- Lockebo. Avser köp av nya rör och tillbehör för vatten, ombyggnad mellan M2 och Lockebo.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov - schaktning av markområde.
Tillbyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus Hus 1.
Tillbyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Om- och tillbyggnad av cykelgarage till kontorshus.
Tillbyggnad av parhus i Jönköping
Påbyggnad av tvåbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Tillbyggnad av förskola (skärmtak och sandlåda).
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov, ombyggnad och ändrad användning av kontor till gymnasieskola, t.o.m 2030-08-01.
Rivning av transformatorstation i Jönköping
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (pålning inför kommande P-husbyggnation).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av klubblokal.
Ombyggnad av nätstation i Jönköping
Ombyggnad av nätstation.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus/affärshus/kontorshus/ (från kontor till restaurang).
Ombyggnad av klubbhus i Jönköping
Ändrad användning av föreningslokal (souterängplan).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning för del av industribyggnad.
Ombyggnad av sophus i Jönköping
Ändring för att separera miljöhus och cykelförråd samt 2 underjordsbehållare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad samt utvändig ändring av industri, garage och förrådsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus - ändrad användning.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Inredande, ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov - Schaktning av markområde samt grundläggningsarbete.
Ombyggnad av lager i Jönköping
Förhandsbesked - Ändring av verksamhet från idrottsverksamhet till lager/kontor.
Tillbyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan - Ändring av planlösning och ventilation i industribyggnad.
Rivning av reningsverk i Jönköping
Anmälan för rivning av reningsverk. Rivningen kommer ske tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation i kyrka.
Rivning av ladugård i Jönköping
Anmälan - Rivning av ladugård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan - Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Rivning del av cafeteria i Jönköping
Avser delvis rivning samt demontering av Stallgården, Rosariet. Objektet består av 2 husdelar. Husdel 1: 170 kvm, rivs i sin helhet. Husdel 2: 231 kvm, rivs invändigt, samt fönster/dörrar i yttervägg. Byggnaden har tidigare varit café och kommer nu att byggas om till restaurang. Ombyggnad Id 1516937
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Avser en liten omändring av befintliga lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: