Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.
Om- och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och nybyggnad av industrihus, samt kontor.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Tankbeläggning inom Region Syd, F och H-län
Tankbeläggning i Jönköpings län (F) och Kalmar län (H).
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Ombyggnad av ungdomshem Sis Stigby, Visingsö
Avser två huskroppar som byggs om från tio öppna platser till tolv låsta platser. Ombyggnationen innebär bland annat ytskiktsrenovering, invändiga planändringar, fönster- och dörrbyte, ny wc/duschrum i boenderum, nya gemensamhetsytor, kök och personalutrymmen, förråd och ett fläktrum. Takhöjning av en av byggnaderna kommer även att ske. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalisation kommer att bytas. Vidare ingår även ny elkanalisation samt installation av sprinkler och komfortkyla.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorshus till skola.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus. . Totalt antal lägenheter är 10 st. Byggnaden är byggd 1929 och antikvarie är inkopplad i projektet.
Ombyggnad av veterinärstation i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor till smådjursklinik. Samt p-platser.
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Torpaskolan, Jönköping. Total tillkommande bruttoarea ca 1500 m2 Tillkommande bruttovolym ca 6400 m3 Ombyggnad ca 800 m2 Ombyggnad av råvind till lärararbetsplatser. Tillbyggnad av matsal och klassrum. Renovering av storkök.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Ombyggnad av högreservoar/teknikhus. Entreprenaden avser byggnadsrivning, sanering av asbest och PAH: er, marksanering, påbyggnad av befintliga reservoarer med tillhörande teknikinstallation och ny ledningsdragning inklusive rördrivning samt omgivande markarbeten.
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Ombyggnad till flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter.
Transformatorbyte till två 16MVA i Jönköping
Transformatorbyte till två 16MVA
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Rivning-och renovering av fastighet i Jönköping
Avser rivning och renovering av fastighet i centrala Jönköping.
Uppförande av moduler vid grundskola i Jönköping,
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping
Avser ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping.
Ombyggnad av skolkök i Gränna
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av två stycken konstgräsplaner, en 11-manna samt en 7-manna. Byta ut befintlig konstgräsmatta samt lagning/byte av underliggande sviktpad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017
Byggledare pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad, uppsättning av skylt, anläggande av p-plats.
Rivning av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Rivning av bef stallbyggnad för häst, inkl inrede och installationer i byggnad. Stallet har en byggnadsarea på ca 1 010 m
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Renovering av tak på konserthus i Jönköping
Omläggning av konserthusets tak, Elmia.
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Ev. separering av gc-väg från körbana i Jönköping
Avser ny gång- och cykelväg mellan Taberg och Torsvik. Nya hållplatslägen samt ett flertal nya gångpassager.
Ombyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser ombyggnad till 14 studentlägenheter.
Rivning av kontor och verkstad i Jönköping
Avser rivning av befintligt kontor och verkstadslokaler.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av flerbostadshus och garage.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hedenstorp 1:22, 1:17, 1:16 och 1:100 . Avser adresserna Hedenstorp 3, 4, 6, 8, 9 och Hedenstorp Bergkulla 1.
Tillbyggnad av padeltennishall i Jönköping
Tillbyggnad och anpassning av industribyggnad till padeltennis.
Tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Till- och ombyggnad av bårhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Inväntar beslut från kommunen. Uppskattad byggstart.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningen Hedenstorp 1:22. Avser adresserna Hedstigen 2, 3B, 6, 7och 8.
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas i Tenhult.
Avser ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid Hult deponi i Tenhult.
Tillbyggnad av polisstation i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (polishus).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Påbyggnad av förråd (tak för sopsortering).
Tillbyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Tillbyggnad och ombyggnad av p-plats.
Rivning av klubbhus i Jönköping
Rivning av klubblokal.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av två skolpaviljonger.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivningsanmälan, Rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (Blivande Stigamo 1:58).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (blivande Västergöken).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Ombyggnad och utv. ändring av fördelningsstation samt uppsättning av skylt.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garage.
Rivning av handelsträdgård i Jönköping
Rivning av handelsträdgård.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Anmälan - ändring av planlösning och bärande konstruktion i enbostadshus., Utvändig ändring av enbostadshus, rivning. Mur och marklov. Blåklockan 7.
Rivning av brygga i Jönköping
Anmälan för rivning av brygga.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenheter i Jönköping
Ändrad användning i del av flerbostadshus (lokal till två bostäder).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av sammanträdeslokal till bostad.
Ombyggnad av servering i Jönköping
Ändrad användning förråd till servering i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av affärshus (håltagning för ny trappa).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av industribyggnad (konstruktion och planlösning).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av gym i Jönköping
Ändrad använding av nattklubb till gymverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus samt inredande av lägenheter.
Rivning av industrihus i Jönköping
Anmälan för Rivning av industribyggnad/kontorshus.
Ombyggnad av vuxenskola i Jönköping
Avser ny ventilationsanläggning på taket, brandstege och utrymningsdörrar.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Hustomten 1:8 och Ingelstorp 1:6. Avser adresserna Vaggerydsvägen och Gamla vägen.
Rivning av byggnader i Jönköpings kommun
Avser rivning av två byggnader med fastighetsbeteckningarna Åsen 1:2 och Sandseryd 2:6. Avser adresserna Hulukvarn 4 och Flygplatsvägen 16.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus (ändrad lägenhetsutformning).
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Ombyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad, ändring av planlösning samt rivning.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affär/flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av lokal i kontorshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning.
Upphandling av sprinkleranläggning vid kraftvärmeverk i Jönköping
Avser utökning av brandskydd med ny sprinkleranläggning för avfallseldat kraftvärmeverk på Torsvik 1, Jönköping.
Uppförande av BMX-bana i Barnarp
Avser uppförande av BMX-bana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: