Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nytt körfält längs E4 mellan Trafikplats A6-Trafikplats Ljungarum
Byggnation av additionskörfält. Utbyte av sidoräcken och påkörningsskydd vid bropelare under Bangårdsgatan och Herkulesvägen. Anpassning av bro 6-1063-1 över Strömsbergsbäcken och breddning av gc-port 6-699-1. Kompletterad och förbättrad vägvisning.
Ombyggnad av röntgen plan 3, Jönköping
Avser ombyggnad röntgen avd vid Ryhovs sjukhus p g a utbyte av röntgen utrustning CT labb 11,12,13,15 och 16.
Ombyggnad av kontorslokal i Jönköping
Avser ombyggnad/renovering av Castellums byggnader i del av Kv Götaland 5 som innefattar bl a Länsstyrelsens lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt stödmur och parkering.
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Rivning samt nybyggnad av servicekontor och studentbostäder i Jönköping
Avser att möjliggöra rivning av befintlig parkering och istället bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.
Ombyggnad av verksamhetslokal i Jönköping
Avser ombyggnad av verksamhetslokaler för Daglig verksamhet Linden Hus 39 . BTA Plan 1: 693 m2 BTA Plan 2: 938,6 m2 BTY Entreprenad: 1638 m3
Renovering badrum i Jönköping
Avser renovering av badrum i 81st hyreslägenheter. 141 badrum skall få nytt ytskikt, ny inredning, porslin och armaturer.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 5/6 på Rosenlund för centralisering av kvinnohälsovård Ombyggnaden är för att anpassa lokaler och teknisk utrustning för provtagning m.m. inom kvinnohälsovård.
Brounderhåll av bro över Hamnkanalen Jönköping
Avser underhållsarbete av bro 680-2508-1 över hamnkanalen på Södra Strandgatan i Jönköping,
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2 våningar samt vind.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
RFI Om- och nybyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Avser att få information om marknadens allmänna synpunkter och reflektioner inför en eventuell upphandling av byggnationer av fördelningsstationer, Jönköping Energi Nät AB
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping
Planerar ny anläggning för hetvatten- och ångleverans till en industrikund i Jönköping. Ska bestå av fliseldad ångpannan på 7 MWt och en oljeeldad reservångpanna på 7 MWt.
Byte fönster, fönsterdörrar i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs på befintlig fotbollsplan.
Ombyggnad av gata i Jönköping
Avser ombyggnad av Ebba Ramsays väg, gata, gc samt omläggning av Va. .
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Junegatan och Klostergatan, ny beläggning, flytt av rännstensbrunnar, hastighetsdämpande åtgärder och belysningsåtgärder. Etapp 1
Bassängrenovering vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Ändrad omfattning. Avser arbete med att installera en rostfri bassäng som en åtgärd för att förlänga livslängden på bassängen. Reningsverk: ID 1595149
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Avser tillbyggnad av kallager.
Tillbyggnad av vårdcentral i Jönköping
Avser tillbyggnad av lokal för vårdcentral.
Om- och tillbyggnad av entré till äldreboende i Jönköping
Avser invändig och utvändig ombyggnad för ny angöring & entré till avdelning Lunden i nedre plan samt byggnation samt nytt miljöhus i övre markplan.
Nytt slitlager på taxibana i Jönköping
Asfaltslitlager på kortbana D, taxibana Y samt fordonsväga.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad/kall lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av hiss.
Underhållsbeläggning varm/värme i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Beläggningsgrupper GK 2101 Varm, GK 2102 Varm, GK 2103 Värme, FH 2101 Värme huvuddel 1 och 2, FH 2102 Värme huvuddel 1 och 2, FH 2103 Varm huvuddel 1 och 2, FH 2104 Varm.
Brounderhållsåtgärder i Region Syd
Omfattar 6 st broar; 7-74-1, 10-282-1, 12-651-1, 11-496-2, 11-496-1 och 12-601.
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området .Rivningsarbeten gäller Hus 01/Hus 02 sammanbyggda samt Hus 21 Nybyggnad Id: 1616689
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av torn åt räddningstjänsten i Jönköping
Avser nybyggnation av torn inom räddningstjänstens tomt
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Kanalgatan 34 B, 38 B, 38 E och 40 A. 553 22 Jönköping.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Lillgatan 39, 41, 47 och 49, 554 51 Jönköping.
Drift av utemiljö- Jönköpings kommun
Uppdraget avser drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning. Entreprenaden är delad i 4 områden och omfattar: Område 1 Västra, Bottnaryd, Ryd, Norra Unnaryd. Område 2 Södra, Tabergsdalen, Ödestugu. Område 3 Östra, Tenhult, Öggestorp, Lekeryd, Järsnäs. Område 4 Norra, Bankeryd, Trånghalla, Strandängen. Option: 2022-11-01 - 2023-10-31 2023-11-01 - 2024-10-31 2024-11-01 - 2025-10-31
Muddring av kanaler i sjösystemet Bunn
Ändrad omfattning. Avser muddring av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Laddsstationer och vändhållplatser, Jönköping
Projektet avser uppgradering med laddstationer. Denna handling berör 4 st vändhållplatser belägna i Vätterslund, Tokarp, Oxhagsgatan och Hissingsängen. Åtgärderna innebär i första hand en justering av befintlig gata/mark men även nyanläggning av påstigandehållplats samt en viss del ny sträckning/breddning.
Målning av plåttak i Gränna
Erforderligt underarbete inkl målning av befintliga plåttak. Upphandlas på option. 1621503
Reparation av bro över enskild väg vid Granshult, söder om Bankeryd
Utförs i 2 etapper. Byte av räcken, tätskikt samt räckesinfästningar. Betongreparationer.
Hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet, Jönköping
Avser hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet i Jönköpings kommun Aktuella upphandling avser 5 olika verksamheter inom ett och samma objekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i verksamhetslokal/våtutrymmen.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av vattenreservoar med överbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad (solceller på tak).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (pannrum) samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av biljettkontor till sushi restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus (göra 1st kontor till 1st lägenhet).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus (tillfälligt bygglov), Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus Häljaryd 1:160.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (göra garage till del av dubbelcarport + förråd).
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong Lagunen 3,2.
Tillbyggnad av fritidshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus (inredning av bostad).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus + fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Ombyggnad av parhus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad tvåfamiljshus Riddersberg 1:18.
Rivning av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig nätstation.
Rivning av förråd i Jönköping
Anmälan om rivning av skjul.
Rivning av telestation i Jönköping
Anmälan om rivning av teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av hotell- och restaurang till kontor, till och med 2025-12-31.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av hus.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningslov för rivning av 2 komplementbyggnader (cykelförråd).
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 3 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Halle persgatan 2 och 4, 553 17 Jönköping.och Kristinedalsgatan 14, 553 31 Jönköping.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring av flerfamiljshus/affärshus/kontorshus (inredning av ytterligare bostad/lokal).
Byte av vattenledning i Jönköping
Byte av vattenledning mellan M2- Lockebo. Avser köp av nya rör och tillbehör för vatten, ombyggnad mellan M2 och Lockebo Etapp 2 & 3.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av 1 st flerfamiljshus (bygga om lokal till lägenhet).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av 2 st flerfamiljshus (bygga om 2 st lokaler till 2 st lägenheter).
Rivning av ekonomibyggnad i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå + rivningslov av ekonomibyggnad.
Rivning av garage i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå samt rivning av garage.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för övertäckning av va-ledning.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Grunddränering och renovering.
Rivning av bensinstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av skorsten i Gränna
Rivning av befintlig skorsten inkl plåtarbeten för återställning Upphandlas på option. 1621503
Rivning av hönshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av hönshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Strandskyddsdispens för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av brandceller, trappa, rumsindelning på flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan om ändring av konstruktion i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerfamiljshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilationsanläggning och brand.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Jönköping
Anmälan om ändring av äldreboende.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Kantstål vid torg, Jönköping
Avser kantstål i cortenstål till upphöjd planteringsyta i Västra Torgparken, Jönköping. Leverans om möjligt v. 49. Leverans till arbetsplatsen (Västra Torget, Kapellgatan 17, 553 17 Jönköping) eller till Förrådet (Vägporten, St Göransvägen 30, 554 54 Jönköping)
Ombyggnad av gym i Jönköping
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av handelslokal (till gymlokal).
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändrad användning från industri till butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: