Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 2.
Ombyggnad av E4 genom Jönköping
Byggnation av additionskörfält. Utbyte av sidoräcken och påkörningsskydd vid bropelare under Bangårdsgatan och Herkulesvägen. Anpassning av bro 6-1063-1 över Strömsbergsbäcken och breddning av gc-port 6-699-1. Kompletterad och förbättrad vägvisning.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Ombyggnad av röntgen plan 3, Jönköping
Avser ombyggnad röntgen avd vid Ryhovs sjukhus p g a utbyte av röntgen utrustning CT labb 11,12,13,15 och 16.
Renovering badrum i Jönköping
Avser renovering av badrum i 81st hyreslägenheter. 141 badrum skall få nytt ytskikt, ny inredning, porslin och armaturer.
Om- och tillbyggnad på fotbollsarena i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Första etappen blir tillbyggnad av befintlig läktare, pressrum, byte planbelysning samt ombyggnad av övriga utrymmen. Etapp 2: 1602967 Etapp 3: 1602971
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Ombyggnad av familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 5/6 på Rosenlund för centralisering av kvinnohälsovård Ombyggnaden är för att anpassa lokaler och teknisk utrustning för provtagning m.m. inom kvinnohälsovård.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av tidigare skola till kontorslokaler.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad/kall lager.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Biobränsleeldad pannanläggning för ångproduktion i Jönköping
Planerar ny anläggning för hetvatten- och ångleverans till en industrikund i Jönköping. Ska bestå av fliseldad ångpannan på 7 MWt och en oljeeldad reservångpanna på 7 MWt.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Bassängrenovering vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Ändrad omfattning. Avser arbete med att installera en rostfri bassäng som en åtgärd för att förlänga livslängden på bassängen. Reningsverk: ID 1595149
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping, etapp 3-5
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3 avser fastigheten Smultronplantan 2 som består av 6 hus på adresserna Lahagsgatan 4-40. Etapp 4 avser fastigheten Smultronplantan 1 med 6 hus på adresserna Hästhagsgatan 1-39. Etapp 5 avser fastigheten Slöjdpåsen 1 som består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 117-159.
Byte fönster, fönsterdörrar i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs på befintlig fotbollsplan.
Byte av reningsverk till badbassäng Jönköping
Ändrad omfattning. Avser byte av reningsverk till badbassäng vid Norrahammar sportcenter. Renovering bassäng: Id 1626427
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Byte fönster, fönsterdörrar och fasad i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt fasad inom fastigheten Grännapäronet 3 i Jönköpings.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Junegatan och Klostergatan, ny beläggning, flytt av rännstensbrunnar, hastighetsdämpande åtgärder och belysningsåtgärder. Etapp 1
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Byte av fönster samt ventiler till ventilation.
Krossning av asfalt och betong Jönköpings kommun
Avser att upphandla krossning av asfalt (ej fräst) och betong på vår anläggning i Klämmestorp och på vår anläggning Miljöhantering i Jönköping.
Brounderhåll av bro över Hamnkanalen Jönköping
Avser underhållsarbete av bro 680-2508-1 över hamnkanalen på Södra Strandgatan i Jönköping,
Nytt slitlager på taxibana i Jönköping
Asfaltslitlager på kortbana D, taxibana Y samt fordonsväga.
Muddring av kanaler i sjösystemet Bunn
Ändrad omfattning. Avser muddring av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området .Rivningsarbeten gäller Hus 01/Hus 02 sammanbyggda samt Hus 21 Nybyggnad Id: 1616689
Nybyggnad av torn åt räddningstjänsten i Jönköping
Avser nybyggnation av torn inom räddningstjänstens tomt
Ombyggnad av gata i Jönköping
Avser ombyggnad av Ebba Ramsays väg, gata, gc samt omläggning av Va. .
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus och äldreboende i Jönköping
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt rensning av frånluftssystem som betjänar äldreboende.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Kanalgatan 34 B, 38 B, 38 E och 40 A. 553 22 Jönköping.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Lillgatan 39, 41, 47 och 49, 554 51 Jönköping.
Laddsstationer och vändhållplatser, Jönköping
Projektet avser uppgradering med laddstationer. Denna handling berör 4 st vändhållplatser belägna i Vätterslund, Tokarp, Oxhagsgatan och Hissingsängen. Åtgärderna innebär i första hand en justering av befintlig gata/mark men även nyanläggning av påstigandehållplats samt en viss del ny sträckning/breddning.
Målning av plåttak i Gränna
Erforderligt underarbete inkl målning av befintliga plåttak. Upphandlas på option. 1621503
Renovering av pelare i garage i Jönköping
Avser renovering av samtliga pelare i garaget inkl vissa delar av väggar.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Norrahammar
Avser renovering av ventilationen på hus A äldreboende Gjutaren i Norrahammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ny belysning, grävning och planering av gröna ytor/trädgård. Kabel till motorvärmare.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Omläggning av tak i Jönköping
Omläggning av papptak inkl tilläggsisolering.
Naturvärdesinventering, Jönköping
Avser naturvärdesinventering av ett område i samband med framtagande av en ny detaljplan, detaljplan för del av Barnarp 3:1.
Reparation av bro över enskild väg vid Granshult, söder om Bankeryd
Utförs i 2 etapper. Byte av räcken, tätskikt samt räckesinfästningar. Betongreparationer.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av cistern i Jönköping
Rivningslov för rivning av övrigt (gastank).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av komplementbyggnad (maskinförråd).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för flerfamiljshus.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för schaktning/utfyllnad övrigt.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av församlingshus i Jönköping
Bygglov för till- och ombyggnad av sockenstuga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av övrigt.
Tillbyggnad av kedjehus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus inglasning av uteplats.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärshus (tidsbegränsat bygglov).
Ombyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till skola.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring (entré) samt ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning (del av) och utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till skolverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus/verkstad (orangeri).
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, Marklov för schaktning/utfyllnad industribyggnad Stigamo 1:31.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Grunddränering och renovering.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Bygglov för ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ombyggnation, fasadändring samt anordning av parkering på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser relining av ventilation samt byte av ytterdörrar.
Avveckling av markavvattningsföretag i Jönköpings kommun
Avser för att behöver hjälp med att av konsult upprätta de handlingar som behövs för att avveckla respektive ändra berörda markavvattningsföretag.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Anmälan om tillbyggnad, ändring av planlösning och ventilation av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilationsanläggning i flerbostadshus.
Borttagning av vass, Tenhultasjön, Jönköping
Aser borttagning av vass/muddring i Tenhultasjön vid den allmänna badplatsen, i vattnet. Ny sand skall och grus ska ersätta lera och vass. Länsstyrelsen har godkänt vattenverksamhet. Arbetet skall slutföras senast 19-06-05
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av skorsten i Gränna
Rivning av befintlig skorsten inkl plåtarbeten för återställning Upphandlas på option. 1621503
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Ändrad användning av skolsalar.
Parkourbana flyttbar i Jönköping
En mindre parkourbana för spontanaktivitet. Målgruppen är barn och ungdom 7-15 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: