Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 2.
Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Säkerhetsskyddat projekt. Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändring av fasad, byte av fönster, ombyggnad av tak och installation av solceller.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Förebyggande och avhjälpande underhåll samt en del re- och nyinvesteringsarbeten, kompletteringar av anordningar mm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i Jönköping/Kalmar, Kronoberg/Blekinge samt distrikt Norra/Södra Skåne. Omfattar 6 beläggningsgrupper; FH 05 Y1B 2020, FH 06 IM 2020, FH 07 IM 2020, GK 2003 Tank 2020, DSS 2003 huvuddel 1A 2020, DNS 2006 huvuddel 1B 2020-22.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola på Ljungarum, Norrahammar
Avser om- och tillbyggnad i två plan av del av Ljungarumsskolan hus 4. Tillbyggnad avser storkök, teknikrum i souterrängplan mm. Ombyggnad avser bef. storkök, matsal, kapprum, kontor, verkstad mm.
Renovering av ridhusanläggning i Jönköping
Avser renovering av ridhusanläggning samt klubbhusverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorshus och utvecklingslab samt utökning av p-platser,.
Om- och tillbyggnad på fotbollsarena i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Första etappen blir tillbyggnad av befintlig läktare, pressrum, byte planbelysning samt ombyggnad av övriga utrymmen. Etapp 2: 1602967 Etapp 3: 1602971
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Renovering av Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Projektet avser renovering av simbassäng, reningsverk, omklädningsrum samt personalyta. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av storkök i Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök. Upphandlas tills med : Id 1589763
Ombyggnad av familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 5/6 på Rosenlund för centralisering av kvinnohälsovård Ombyggnaden är för att anpassa lokaler och teknisk utrustning för provtagning m.m. inom kvinnohälsovård.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: FH 02 Varm 2020, FH 04 TSK 2020.
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av tidigare skola till kontorslokaler.
Ombyggnad för ny MR-kamera vid Länssjuhuset i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av administrativa ytor på grund av utbyte av en MR kamera, samt ny installation av ytterligare en MR kamera. Godsadress: Terapivägen
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av väg för kollektivtrafikfält i Jönköping
Väldigt tidigt skede. Utredning pågår. Projektet syftar till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Uppskattad byggstart.
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Nytt vänstersvängfält samt ombyggnad av busshållplatser vid väg 40 i Bottnaryd
Nytt vänstersvängfält vid utfarten från Bottnaryd till väg 40, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatslägen.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Avser tillbyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: FH 03 Varm 2020.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser om- och påbyggnad av lager för däck. Kommer att bli en påbyggnad på höjden av befintligt lager samt isolering.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping, etapp 3-5
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3 avser fastigheten Smultronplantan 2 som består av 6 hus på adresserna Lahagsgatan 4-40. Etapp 4 avser fastigheten Smultronplantan 1 med 6 hus på adresserna Hästhagsgatan 1-39. Etapp 5 avser fastigheten Slöjdpåsen 1 som består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 117-159.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Avser tillbyggnad av lager.
Bortforsling av torv i Jönköping
Avse flytt av torv från en fastighetastning, gäller transport, lossning, sortering och mottagning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal på samma plats som den gamla salen. Rivning av befintlig gymnastiksal: 1316121
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser bla muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Utföra säkerhetsanalys, Jönköpings kommun
Engångsrapport. Avser genomförande av säkerhetsskyddsanalys.
Ombyggnad av radhus i Jönköping
Kommer att sätta in 60 kök och vitvaror i fd hotellrum.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671
Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Avser entreprenad av mark - och byggarbeten för utökning av krafttransformator och ställverk.
Rivning del av spång vid Rocksjön, Jönköping
Avser rivning av spång vid naturreservat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorslokal, ändring av ventilation.
Lekskepp till temalekplats i Jönköping
Avser lekskepp för placering på nybyggd kommunal terminallekplats.
Ramavtal avseende inredningsarkitekt.
Ramavtal avseende inredningsarkitekt avtalstid 2020-02-15 - 2022-12-31
Ramavtal avseende byggservicearbeten
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2020-02-01 - 2021-01-31 Möjlighet till option 1+1+1
Centralsystem (JLT), Jönköping
Trafikant- och trafikinformationssystem till JLT. Möjlighet tuill förlängning 1+1
Ombyggnad av klubbhus i Jönköping
Ändrad användning av föreningslokal (souterängplan).
Ombyggnad av sophus i Jönköping
Ändring för att separera miljöhus och cykelförråd samt 2 underjordsbehållare.
Rivning av transformatorstation i Jönköping
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde (pålning inför kommande P-husbyggnation).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov, ombyggnad och ändrad användning av kontor till gymnasieskola, t.o.m 2030-08-01.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av klubblokal.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Tillbyggnad av källarförråd.
Tillbyggnad av bensinstation i Jönköping
Tillbyggnad av stänkskydd på drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av nätstation i Jönköping
Ombyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av parhus i Jönköping
Påbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Om- och tillbyggnad av cykelgarage till kontorshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av lägenhet i kyrka/församlingshem.
Byte av vattenledning i Jönköping
Byte av vattenledning mellan M2- Lockebo. Avser köp av nya rör och tillbehör för vatten, ombyggnad mellan M2 och Lockebo.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Anmälan - Ändring av komplementbyggnad (ändrad planlösning, installation av ventilation och värmesystem).
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Avser en liten omändring av befintliga lokaler.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation i kyrka.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan för ändring av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ansökan om bygglov för ändring av industribyggnad (ny ventilation i del av byggnaden).
Borttagning av vass, Tenhultasjön, Jönköping
Aser borttagning av vass/muddring i Tenhultasjön vid den allmänna badplatsen, i vattnet. Ny sand skall och grus ska ersätta lera och vass. Länsstyrelsen har godkänt vattenverksamhet. Arbetet skall slutföras senast 19-06-05
Rivning av ladugård i Jönköping
Anmälan - Rivning av ladugård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan - Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser liten tillbyggnad av tvätthall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser relining av ventilation samt byte av ytterdörrar.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygganmälan - Ändrad användning av affärshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Inredande, ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av lager i Jönköping
Förhandsbesked - Ändring av verksamhet från idrottsverksamhet till lager/kontor.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus - ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad samt utvändig ändring av industri, garage och förrådsbyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av järnvägsstation i Huskvarna
Rivning av stationshus (Huskvarna järnvägsstation).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: