Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri, Anderstorp 11:75, Anderstorp 11:114.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med produktionshall samt nybyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Hestra.
Avser tillbyggnad med kontor, konferenslokal samt lager och logistik.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av samlingslokal i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från affär till samlingslokal (restaurang / spelhall ) samt ansökan om skylt.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av hantverkshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från kyrka till hantvverkslokal samt inredning av ny bostad.
Belysningsarmaturer till elljusspår i Gislaved
Byte av befintliga belysningsarmaturer i elljusspår, omfattar 2,5 km långt spår med 103 st belysningsstolpar, beläget i södra Gislaved bredvid Nissan.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Marklov samt bygglov för tillbyggnad av industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: