Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Tillbyggnad av bilhall i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av bilförsäljning och bilverkstad med ny bilhall och ny serviceverkstad samt rivning av bef.bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata. Ytterligare omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad till räddningsstation i Burseryd, Gislaved
Avser ombyggnad av industri till räddningsstation samt ombyggnad av vindfång. Omfattar även byte av värmesystem till bergvärme.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Ombyggnad av torg i Gislaved
Avser ombyggnad av torgparken, nya markbeläggningar samt vattenspel.
Tillbyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Gislaved
Avser utvändigt underhåll och tillbyggnad för tillgänglighetsanpassning till kyrkan.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Planer för ändrad användning från förråd till lagerkontor samt anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med spånsilo.
Tillbyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk med kalksilo.
Ombyggnad av värmestuga i Gislaved
Bygglov för flyttning av värmestuga.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för inredning av ytterligare en bostadslägenhet.
Ombyggnad av turistbyrå i Gislaved
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från smedja till turistbyrå.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till förskoleverksamhet.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av kontor i Gislaved
Rivningslov för rivning av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av danslokal till kontor.
Belysningsarmaturer till elljusspår i Gislaved
Byte av befintliga belysningsarmaturer till ledljus enligt förslag. Befintlig kabel och befintliga metallstolpar används i så stor utsträckning som möjligt. Elljusspår i Skeppshult är 2,0 km långt. Elljusspår i Smålandsstenar är 2,5 km långt. Elljusspår i VästboÅs är 2,5 km långt
Tillbyggnad av räddningscentral i Gislaved
Avser tillbyggnad av räddningsstationen samt ändrad användning från brygga till lektionssal.
Renovering av rötskador i tornet samt underhåll av fasad, Gislaved
Projektet avser renovering av rötskador i tornet samt underhålla av befintligt träfasad på Gislaveds kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: