Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal samt kontor.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser Byte av tak, fönster och kök samt ombyggnad el i flerbostadshus.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Om-och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus med nytt yttertak, stambyte samt nya fönster.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Ombyggnad av transportsystem flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av transportsystem (2 hissar) i flerbostadshus.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Asfaltbeläggning vid motorbanan Anderstorp
Avser beläggning depåområdet på Scandinavian Raceway samt beläggning av befintliga grusvägar mellan infartsväg och läktare , samt förberedande markarbeten.
Leverans och utbyte av armaturer i Smålandsstenar
Avser leverans och byte av 1152 st armaturer i Smålandsstenar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lifthus med skärmtak.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning del av brandskadad industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för flyttning av förråd.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri (nya portar) samt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från del av industri till butik.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av frisersalong i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad (kontorsdel) till frisersalong.
Ombyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av garage.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för uppfyllnad och utjämning av tomt.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för fasadändring, inredande av ytterligare lokal samt ändrad användning av industribyggnad/garage.
Rivning av verkstad i Gislaved
Rivningslov för rivning av verkstad och flyttning av arbetsbod.
Rivning av bilhall i Gislaved
Bygglov för uppförande av skyltar, parkeringsplatser, tillbyggnad av solskydd och skärmtak samt rivning av del av bilhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: