Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser Byte av tak, fönster och kök samt ombyggnad el i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal.
Ombyggnad av transportsystem flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av transportsystem (2 hissar) i flerbostadshus.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Asfaltbeläggning vid motorbanan Anderstorp
Avser beläggning depåområdet på Scandinavian Raceway samt beläggning av befintliga grusvägar mellan infartsväg och läktare , samt förberedande markarbeten.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser rivning av befintlig ventilationsanläggning, samt nytt ventilationssystem och styr & övervakning i Kök och matsal.
Tillbyggnad av magasin i Gislaved
Avser tillbyggnad av magasin.
Utbyggnad av torg i Reftele
Avser utbyggnad av parkering, cykelväg och en korsning.
Reparation av bro över Harsjöns utlopp vid Arnåsholm
Byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Betongreparationer.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning del av brandskadad industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för anordnande av 22 ställplatser för husbil.
Tillbyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av garage med sophus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för utökande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av studentlägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokal till 3st. studenslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor och lägenheter.
Rivning av församlingshus i Gislaved
Anmälan för rivning av församlingshem.
Ombyggnad av skola i Gislaved
Anmälan för ändring av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för ändring och installation av ventilation i byggnader.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändring av byggnadens planlösning och brandskyddet.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för fasadändring, inredande av ytterligare lokal samt ändrad användning av industribyggnad/garage.
Montering av hiss vid dagcenter i Gislaved
Enklare hiss från markplan till entre.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: