Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industri och parkering i Smålandsstenar
Ändrad omfattning av projektet. Avser rivning av befintligt kallager, tillbyggnad med ny del. Tidigare som var nybyggnation av anläggning är nedlagt. Nytt bygglov angående lager och parkering m.m ska sökas.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Nybyggnad av byggvaruhus i Gislaved
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Hestra.
Avser tillbyggnad med kontor, konferenslokal samt lager och logistik.
Om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp. Detta efter förändrad skolorganisation.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Gislaved
Avser tillbyggnad med 10 rum, kommer att bli bed and breakfast .
Trafikmiljö, Hestra Norra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av gata, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Va-ledning, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Kompressor ishall, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Rivning av flerbostadshus i Gislaved
Avser rivning av flerbostadshus ,affärshus och förråd,. Byggnadsarea ca 1500 kvm. Samt förrådet jämte, ca 45 kvm.
Ombyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för flyttning av bef.carport.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad industri med skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Marklov samt bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri, anordning av parkeringplatser samt rivning av lagertält och skärmtak, Svarven 27, gislaved 3:80.
Ombyggnad av samlingslokal i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från affär till samlingslokal (restaurang / spelhall ) samt ansökan om skylt.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av hantverkshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från kyrka till hantvverkslokal samt inredning av ny bostad.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industri till lokaler.
Ombyggnad av Mårtensgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under år 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: