Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industri och parkering i Smålandsstenar
Ändrad omfattning av projektet. Avser rivning av befintligt kallager, tillbyggnad med ny del. Tidigare som var nybyggnation av anläggning är nedlagt. Nytt bygglov angående lager och parkering m.m ska sökas.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Renovering på Trasten 2 avser, ny ventilation, renovering badrum samt stamledningar, nya lägenhetsdörrar. Ombyggnad av takkonstruktion för ventilation.
Nybyggnad av byggvaruhus i Gislaved
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med lastintag, Bygglov för tillbyggnad av industri med produktionshall samt rivning av bef.del Aplagården 1:15.
Om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för om- och tillbyggnad av skolor i Anderstorp. Detta efter förändrad skolorganisation.
Ombyggnad av äldreboende i Anderstorp
Planer finns för ombyggnad av äldreboende. Ej fastställt vad fastigheten kommer att inrymma.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Renovering av flerbostadshus i Gislaved
Avser renovering av flerbostadshus med bl.a ny ventilation, renovering av badrum inklusive nya stamledningar, ny el, nya lägenhetsdörrar och fönster.
Ombyggnad till räddningsstation i Burseryd, Gislaved
Avser ombyggnad av industri till räddningsstation samt en tillbyggnad. Omfattar även byte av värmesystem till bergvärme.
Tillbyggnad av hotell i Gislaved
Avser tillbyggnad med 10 rum, kommer att bli bed and breakfast .
Trafikmiljö, Hestra Norra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av gata, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Va-ledning, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Kompressor ishall, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för flyttning av bef.carport.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Rivning av flerbostadshus i Gislaved
Avser rivning av flerbostadshus ,affärshus och förråd,. Byggnadsarea ca 1500 kvm. Samt förrådet jämte, ca 45 kvm.
Ombyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för ändring (utökning) av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak 2 st.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad industri med skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri, anordning av parkeringplatser samt rivning av lagertält och skärmtak, Svarven 27, gislaved 3:80.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av arkiv i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokaler till kontor, arkiv mm samt uppförande av plank.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industri till lokaler.
Ombyggnad av Mårtensgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under år 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: