Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Om-och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av industri med lager ca 1100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser husbyggnadsarbeten inkl samtliga installationsarbeten.
Ramavtal avseende hantverkstjänster byggområdet i Gislaved
Avser everanser av Hantverkstjänster inom Bygg-området så som Bygg, Golv, Måleri, Lås, Mark, Tak, Byggplåt och Glasmästeri för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Ramavtal avseende hantverkstjänster El området i Gislaved
Hantverkstjänster inom EL-området så som el och larm/passage för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster VVS området i Gislaved
Hantverkstjänster inom VVS-området så som Ventilation och VS för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Ombyggnad av gata, Götagatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2020.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Asfaltbeläggning vid motorbanan Anderstorp
Avser beläggning depåområdet på Scandinavian Raceway samt beläggning av befintliga grusvägar mellan infartsväg och läktare , samt förberedande markarbeten.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Leverans och utbyte av armaturer i Smålandsstenar
Avser leverans och byte av 1152 st armaturer i Smålandsstenar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för flyttning av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för förberedande markåtgärder.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av sophus i Gislaved
Rivningslov för rivning av miljöstation.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av uthus i Gislaved
Rivningslov för rivning av uthus (brandskadat).
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallager samt rivningslov för rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av panncentral i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Rivning av bilhall i Gislaved
Bygglov för uppförande av skyltar, parkeringsplatser, tillbyggnad av solskydd och skärmtak samt rivning av del av bilhall.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industri.
Ombyggnad av idrottshall i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till träningslokal.
Ombyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik/kontor till 3 st. lägenheter, fasadändring samt anordnande av parkeringsplatser och plank.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan avseende installation av ventilationsanordning, ändring av va - installationer samt ändring av brancellsgränser i byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för anordning för ventilation i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: