Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Leverans och utbyte av armaturer i Gislaved
Avser leverans och byte av 1888 armaturer i Anderstorp och Reftele.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i affärshus.
Tillbyggnad av radhus i Gislaved
Bygglov för utökning av radhus (4 lgh), förråd/sophus samt uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av vårdlokal till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus. Avser ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd och skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning lager till produktion samt nybyggnad av transformatorstation. rivningslov för rivning del av industri.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för schakt- och sprängningsarbeten för ny marknivå samt bygglov för uppförande av stödmurar.
Tillbyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, miljöhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av verkstadslokal med skärmtak.
Tillbyggnad av klubbhus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av bollklubb.
Tillbyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus(2 nya lgh).
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Rivning av förråd i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 2:15 i Smålandsstenar, förskola/lokaler i 1 plan och källare. Byggnadsarea ca 216 m².
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Gudarp 4:48
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för ändring av anordning för va.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Avser nybyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri och utvändig ändring samt rivningslov för skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till förskola.
Ombyggnad av skola i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från café till skolans verksamhet.
Ombyggnad av dagcenter i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från förråd till dagverksamhet.
Belysningsarmaturer till elljusspår i Gislaved
Byte av befintliga belysningsarmaturer i elljusspår, omfattar 2,5 km långt spår med 103 st belysningsstolpar, beläget i södra Gislaved bredvid Nissan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: