Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Ändrad omfattning p g a brand. Nybyggnad av industri samt rivning. Höjd 13 m.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Om-och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av industri med lager ca 1100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Smålandsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Ramavtal avseende hantverkstjänster El området i Gislaved
Hantverkstjänster inom EL-området så som el och larm/passage för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster VVS området i Gislaved
Hantverkstjänster inom VVS-området så som Ventilation och VS för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Ramavtal avseende hantverkstjänster byggområdet i Gislaved
Avser everanser av Hantverkstjänster inom Bygg-området så som Bygg, Golv, Måleri, Lås, Mark, Tak, Byggplåt och Glasmästeri för Gislaved kommun och Stiftelsen Gisletorp AB. Med möjlighet till förlängning 1+1
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Ombyggnad av äldreboende i Anderstorp
Planer finns för ombyggnad av äldreboende för korttidsboende.
Ombyggnad av gata, Götagatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2020.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av radhus i Gislaved
Bygglov för utökning av radhus (4 lgh), förråd/sophus samt uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i affärshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av bollklubb.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (solceller på tak).
Rivning av förråd i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 2:15 i Smålandsstenar, förskola/lokaler i 1 plan och källare. Byggnadsarea ca 216 m².
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för förberedande markåtgärder.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för schakt- och sprängningsarbeten för ny marknivå samt bygglov för uppförande av stödmurar.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus. Avser ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd och skärmtak.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av sophus i Gislaved
Rivningslov för rivning av miljöstation.
Rivning av transformatorstation i Gislaved
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industri.
Ombyggnad av idrottshall i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till träningslokal.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till förskola.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från butik/kontor till 3 st. lägenheter, fasadändring samt anordnande av parkeringsplatser och plank.
Ombyggnad av dagcenter i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från förråd till dagverksamhet.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan avseende installation av ventilationsanordning, ändring av va - installationer samt ändring av brancellsgränser i byggnad.
Gudarp 4:48
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning.
Tillbyggnad av skola i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skola samt marklov och rivningslov, Moghult 1:92, moghult 1:51.
Ombyggnad av dagcenter i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av entré/ dörr av dagverksamhet samt nybyggnad av soprum, Anmälan för ändring av planlösning samt ventilation av dagverksamhet Gudarp 24:187.
Tillbyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallager samt rivningslov för rivning av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: