Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri, Anderstorp 11:75, Anderstorp 11:114.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med produktionshall samt nybyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad till ca 12-14 lägenheter 3 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Smålandsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser ombyggnad av lokal till badanläggning.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Leverans och utbyte av armaturer i Gislaved
Avser leverans och byte av 1888 armaturer i Anderstorp och Reftele.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus(2 nya lgh).
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Rivning av förråd i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 2:15 i Smålandsstenar, förskola/lokaler i 1 plan och källare. Byggnadsarea ca 216 m².
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Avser rivning av ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus. Avser ÅTTERÅS 23:1 i Smålandsstenar, äldre bostadshus, 2 plan och källare med garage. Byggnadsarea ca 190 m²
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning lager till produktion samt nybyggnad av transformatorstation. rivningslov för rivning del av industri.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av vårdlokal till lägenhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av verkstadslokal med skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Ombyggnad av skola i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från café till skolans verksamhet.
Belysningsarmaturer till elljusspår i Gislaved
Byte av befintliga belysningsarmaturer i elljusspår, omfattar 2,5 km långt spår med 103 st belysningsstolpar, beläget i södra Gislaved bredvid Nissan.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för ändring av anordning för va.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri och utvändig ändring samt rivningslov för skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: