Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av produktionslokal samt kontor.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser Byte av tak, fönster och kök samt ombyggnad el i flerbostadshus.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
tidigt skede. Avser bland annat ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Ombyggnad av transportsystem flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av transportsystem (2 hissar) i flerbostadshus.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Utbyggnad av torg i Reftele
Avser utbyggnad av parkering, cykelväg och en korsning.
Konvertering till bergvärme i Gislaved
Avser inkoppling samt driftsättning av komplett värmepumpsanläggning.
Reparation av bro över Harsjöns utlopp vid Arnåsholm
Byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Betongreparationer.
Tillbyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av garage med sophus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändring av byggnadens planlösning och brandskyddet.
Underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Små åtgärder av flerbostadshus.
Rivning av församlingshus i Gislaved
Anmälan för rivning av församlingshem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för ändring och installation av ventilation i byggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: