Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av industri.
Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera , Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 07 plan 2-5, tillbyggnad för 2 st. nya MR-kameror plan 3 samt nytt trapphus plan 2-5.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Ombyggnad av utemiljö i Eksjö
Avser ombyggnad av utemiljö för Storegårdsområdet, Eksjö med bl.a. nya cykelgarage, miljöstationer, GC-banor, uteplatser och trappor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med 9 lägenheter på Beckasinen 3, Eksjö.
Ombyggnad av bäddcentral, Höglandssjukhuset Eksjö
Avser ombyggnad av bäddcentral med tillhörande sängverkstad i Hus 07 plan 2 vid Höglandssjukhuset i Eksjö.
Ombyggnad av Österlånggatan, Eksjö
Avser ombyggnad av Österlånggatan i Eksjö med utförande av ny underbyggnad, överbyggnad och ytskikt, plantering av nya träd samt flyttning av befintlig fjärrvärme. Även ombyggnad av va-anläggning ingår. Etapp 1 består av 3 huvuddelar: - Huvuddel 1 Österlånggatan, Eksjö - Huvuddel 2 Norra kyrkogatan, Eksjö - Huvuddel 3 Mejerigatan, Eksjö
Ställverksbyte vid sjukhus i Eksjö
Avser byte av ställverk, transformatorer, kontrollsystem mm i hus 27 inom Höglandssjukhuset i Eksjö.
Stationsåtgärder i Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ombyggnad friidrottsanläggning i Eksjö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning samt renovering av syntetisk beläggning för friidrott
Relining av spillvattenledningar och renovering av brunnar, Eksjö
Relining av ett antal delsträckor i Eksjö, totalt ca 1000 meter spillvattenledningar samt renovering av ca 10 st brunnar.
Hängyta vid Storegårdsområdet i Eksjö
Avser byggnation och anläggande av hängyta i anslutning till befintliga idrottsanläggningar
Tillbyggnad av carport i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad carport.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad uterum flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till bostad tidsbegränsat lov.
Rivning av förråd i Eksjö
Rivningslov rivning komplementbyggnad.
Rivning av vårdhem i Eksjö
Rivningslov rivning vårdlokaler paviljong.
Ombyggnad av gym i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till träningslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler till bostad.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads planlösning affärslokaler.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser liten tillbyggnad på samlingslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med 1 lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: