Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköpings län

Aneby (4)
Eksjö (15)
Gislaved (23)
Gnosjö (16)
Habo (12)
Mullsjö (3)
Nässjö (18)
Sävsjö (6)
Tranås (21)
Vaggeryd (15)
Vetlanda (11)
Värnamo (28)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 258 st.

Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Torpaskolan, Jönköping. Total tillkommande bruttoarea ca 1500 m2 Tillkommande bruttovolym ca 6400 m3 Ombyggnad ca 800 m2 Ombyggnad av råvind till lärararbetsplatser. Tillbyggnad av matsal och klassrum. Renovering av storkök.
Om- och tillbyggnad av skola i Tranås
Om- tillbyggnad av skola. Verksamhetsanpassning, ombyggnad till F-6 samt lokaler för elever med särskilda behov.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning.
Ombyggnad av skola i Bodafors,Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av F-3 skola till fullt färdig och funktionsduglig anläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Åtgärder på spår och plattform i Värnamo
Spårbyte Värnamo genomfart.
Byte av rulltrappor vid Nässjö station
Byte av samtliga (4 st) rulltrappor på Nässjö station (till 2 plattformar).
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser till- och ombyggnad av kontor med ca 40 kontorsplatser, konferanslokaler samt en extra våning i befintlig byggnad på 280 kvm som utbildningsyta.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Om-och tillbyggnad för kök och matsal, Gröndalsskolan
Avser tillbyggnad för tillagningskök samt ombyggnad av matsal, Gröndalsskolan i Värnamo.
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Forserum
Avser tillbyggnad av äldreboende med 10 st lägenheter samt ett nytt soprum och förråd. De befintliga lägenheter skall målas om och badrummen renoveras.
Ny krafttransformator till station Smeden i Sävsjö
Avser leverans av en 46/11kV transformator med märkeffekt 26MVA. I leveransen ingår även uppställning på transformatorfundament, FAT-prov och leveransprov av transformatorn.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Tankbeläggning inom Region Syd, F och H-län
Tankbeläggning i Jönköpings län (F) och Kalmar län (H).
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri, Anderstorp 11:75, Anderstorp 11:114.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser renovering och förlängning av befintlig kajkonstruktion i betong samt nya överbyggnader, ytskikt, planteringar och utrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med produktionshall samt nybyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorshus till skola.
Uppgradering av flygplats , Jönköping
Uppgradering av flygplats till 4E , innebär att kunna hantera större flygplan med åtgärder som vändzoner för flygplan på landningsbana i båda ändar, samt bredare taxibana mellan landningsbana och platta för uppställning av flygplan.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, anläggande av parkering samt rivning. ( förberedande markjobb, sprängning och flytt av jordmassor).
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Om- och tillbyggnad av förskola i Tranås
Avser tillbyggnad med en avdelning för 20 barn, samt tillbyggnad av tillagningskök.
Ombyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Jönköpings län grupp F04 varm 2019.
Ombyggnad för ny MR-kamera vid Länssjuhuset i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av administrativa ytor på grund av utbyte av en MR kamera, samt ny installation av ytterligare en MR kamera. Godsadress: Terapivägen
Tillbyggnad av förskola i Malmbäck
Avser tillbyggnad av förskola som ska inhysa 3 st avdelningar á 22 elever/avdelning samt 10st personal med tillhörande personalutrymmen samt ett mottagningskök. Entreprenaden omfattar också nybyggnad av en förrådsbyggnad och ett sophus. Byggnaden skall vara i ett plan.
Tillbyggnad av industrihus i Hestra.
Avser tillbyggnad med kontor, konferenslokal samt lager och logistik.
Tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt kök och matsal. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Ombyggnad av centralkök vid vårdcentrum i Habo
Ändrad omfattning. Avser ombyggnad i del av centralkökets vid Habo Vårdcentrum.
Om- och tillbyggnad av ishall i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av ishall samt ny kyl- och värmepumpsanläggning ska installeras.
Renovering av simbassäng i Bankeryd, Jönköping
Avser bla renovering av 50 meter utomhusbassäng. Rivning betong bassängkant, rivning kakel, vattenbilning, gjutning ny betongkant, justering befintlig betong, nytt tätskikt, nytt kakel
Byte av ekonomiser och överhettare vid Stickans, Vetlanda
Avser byte av ekonomiser och överhettare till fjärrvärmeverk, Vetlanda.
Om- och tillbyggnad av gruppbostäder i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad från förskola till gruppbostäder med 6 lägenheter och gemensamma lokaler.
Ombyggnad av kök och matsal i skola, Mullsjö
Avser ombyggnad av kök och matsal.
Nybyggnation av gc-väg i Jönköping
Nybyggnation av cykelbana i centrala Jönköping. Genererar i cykelbana till två skolor. Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Anslutning av väg i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Tillbyggnad av verkstad i Värnamo
Tillbyggnad av verkstad, utvändig ändring samt rivning.
Ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping
Avser ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping.
Installation av ny ventilation i kök vid Junedalskolan i Jönköping
Avser nybyggnad av fläktrum samt ombyggnad av luft- och rörinstallationer.
Uppförande av moduler vid grundskola i Jönköping,
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri samt rivning av tält. Höjd 13 m.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Rivning-och renovering av fastighet i Jönköping
Avser rivning och renovering av fastighet i centrala Jönköping.
Tillbyggnad bilhall i Nässjö
Avser tillbyggnad av bilhall 700 kvm, Er Bil i Nässjö.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadrenovering, ombyggnad av kontor
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av två områden, Junebäcksvallen i Jönköping och Vapenvallen i Husqvarn, en 11-manna samt en 7-manna. Byta ut befintlig konstgräsmatta samt lagning/byte av underliggande sviktpad.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st vatten och avloppsreningsverk i Värnamo.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping, etapp 2
Avser stambyte med badrumsrenovering i flerbostadshus med en lokal samt tvättstuga. Objektets läge: Järnvägsgatan 1 A – 1G. Gnosjö, Jönköping kommun.
Om- och tillbyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser ombyggnad av befintliga lokaler samt tillbyggnad med 2 avdelningar på Jannelunds förskola.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2024-2025.
Tillbyggnad av kontor i Tranås
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden. Se även objekt nummer: 1343017
Anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk
Avser anläggande av biobädd vid Gnosjö reningsverk.
Om- och tillbyggnad av skola i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av Nifsarpsskolan i Eksjö.
Ombyggnad av skola till HVB-boende i Eksjö
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden vid Kvarnarps Gård med bla nya elevrum, duschutrymmen, nytt serveringskök, upprustning av bef samlingssalar, matsalar mm
Ombyggnad av Stadshuset i Nässjö
Avser ombyggnad för kontor i del av stadshuset samt ombyggnad av huvudentrén. I projektet ingår bl.a el och datainstallationer samt ventilationsarbeten.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Om & tillbyggnad av kök i Ingatorp
Avser ombyggnad av storkök samt byte av ventilationsanläggning.
Ombyggnad till specialkök m.m på Brinellskolan i Nässjö
Entreprenaden avser ombyggnation av befintligt utrymme till specialkök samt nybyggnad av soprum.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad, uppsättning av skylt, anläggande av p-plats.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Fönsterbyten på fastigheter i Skillingaryd
Avser fönsterbyte och fönsterdörrar på 3 st fastigheter, totalt 250 enheter. Fastigheten Slätten 5 är ett trygghetsboende i södra delen av Skillingaryd med adress Södra vägen 10-12. Fastigeterna Klevshult 1:82 och 1:86-87 med adress Mogatan 2 och 5 och ligger i Klevshult.
Tillbyggnad av kök och matsal vid Ljungarumsskolan
Avser utbyggnad av matsal och kök vid Ljungarumsskolan.
Ombyggnad av vandrarhem i Habo
Avser ändrad användning från enbostadshus till gästboende med 11 övernattningsrum samt fasadändring.
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Rivning del av Sörgårdsskolan i Skillingaryd
Avser rivning av befintlig del av skolbyggnad.
Sluttäckning av avfallsanläggning, etapp 4 och 5 Tranås
Avser sluttäckning vid avfallsanläggning med tätskikt, dräneringslager och skyddstäck-ning. Avser även terrassering, läggning av lak- och ytvattenledning-ar och brunnar, gasdräneringssystem samt förarbeten såsom röjning och trädfällning. Omfattar två sluttäckningsetapper på sammanlagt ca 10 600 m2, exklusive lak- och ytvattendiken.
Anbud infordras på natursten Värnamo mfl
Avser natursten för hela Värnamo, Vaggeryd och Gislaved kommuns behov av kantsten, smågatsten, hällar, blocksten mm. Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.
Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Förbättring av parkeringsytor mm.
Breddning av gc-väg längs väg 959 i Anneberg tätort
Nya gångpassager samt breddning av gångbanan för gång- och cykeltrafik mellan Flexator och Vallgatan i norr i Anneberg tätort. Ny beläggning på väg 959.
Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Väg 133 (Jönköpingsvägen) och väg 1007 (Stationsvägen/Månstorpsvägen). Nya gc-vägar, belysning och beläggning.
Reparation av järnvägstunnel i Gnosjö
Utbyte dränering, betongreparation.
Ombyggnad av VA och gata, Gästgivaregatan i Habo
Projektet avser ombyggnationer av VA & gata på Gästgivaregatan i Habo.
Rivning av flerbostadshus i Vetlanda
Avser rivning av flerbostadshus samt saneringsarbeten.
Tillbyggnad av tvätthall och pumprum i Nässjö
Avser tillbyggnad av bef. verkstadsbyggnad med tvätthall och pumprum. Viss mindre ombyggnad i bef. byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: