Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden.
Upprustning av inlandsbanan, Mora - Gällivare
Avser en totalupprustning av järnvägssträckan mellan Mora och Gällivare. Objektets läge Område 1 Jokkmokk-Gällivare, Bdl 161 Storuman-Arvidsjaur, Bdl 164 Område 2 Hoting-Storuman, bdl 165 Mora-Sveg bdl 265 Driftplats Vilhelmina Område 3 Östersund-Hoting bdl 261 Driftplats Jämtlands Sikås
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät på sträckor i Jämtland. Delsträckor: Krokom Landön N Skärvången (väg 340) Krokom Laxsjö Storåbränna (väg 339 o 786) Krokom Laxsjö Flykälen (väg 339) Ragunda Hammarstrand Trefoten Ragunda Krångede Selsviken Ragunda Bispgården Lien Ragunda Hammarstrand Krångede (norra sidan) Åre Mörsil Sällsjö Östersund Bringåsen Singsjön Östersund Mo Åskott Östersund E45 Rannåsen Berg Gräftåvallen Mårdsbodarna Krokom Nälden Valne Östersund Östersund Lillsjöhögen
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Ombyggnad av kliniskt träningscentrum i Östersund
Avser nytt kliniskt träningscentrum med tillhörande övningslokaler, kontorsdelar, sammanträdesrum, förråd samt nytt sjukhusbibliotek.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Östersund
Planerat projekt, byggstart tidigast 2020.
Ramavtal avseende VA-konsulter vattenverk, Östersunds kommun
Avser dricksvatten- vattenverk, reservoarer, trycksteringar. Spillvatten- avloppsreningsverk, pumpstationer. Dagvatten- förfröjning, rening. Ledningsnät vatten- spillvatten, dagvatten. Processteknik inom biogas.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östersund
Avser köp och leverans av ställverksapparater 13kV till Lugnvik fördelningsstation.
Renovering av rehabcenter i Östersund
Avser renovering av badhall i rehabcenter. Omfattar byggnation av nytt tak/väggliv över badhall samt åtgärder av ytskikt och ny kalnaldragning och nytt ventilationsaggregat i befintlig lokal som anpassas till teknikrum.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i Ragunda, Kompaniet, Midskog.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i centrala Östersund
Ombyggnad till 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Slopning av plankorsning i Östersund
Slopning av plankorsning samt ny GC-port.
Ombyggnad till arkiv i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av källarlokaler till arkivlokaler.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Östersund
Leverans och montering av 1 st hiss i befintligt schakt.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avser avtal för reservkraftaggregat.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Installation av inomhusnät RAKEL i sjukhus, Östersunds kommun
Avser installation av inomhusnät RAKEL i Östersunds sjukhus.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning av affärshus i Östersund.
Ombyggnad av vatten, i östersund
Omfattar en ny anordning inom vattenverk .
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning, brandskydd och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändring planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Anmälan av ändring planlösning, ventilation och brandskydd i industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändrad användning i kontorshus från restaurang/nattklubb till kontor/fysioterapi.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av garage i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus till öppen.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Östersund
Ny bomanläggning för GCM-väg samt stängsling.
Uppdrag att utreda kollektivtrafiken i Jämtlands län inkluderat stadstrafik i och kring Östersunds stad
Avser uppdrag att utreda kollektivtrafiken i Jämtlands län inkluderat stadstrafik i och kring Östersunds stad.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Avser ändrad användning i industribyggnad, från industri till industri/butik och café samt ändring av va, vent och planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: