Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende utredning av förorenade områden, Sverige
Uppdraget är ett ramavtal för genomförande av miljötekniska undersökningar och utredningar, företrädesvis huvudstudier och åtgärdsförberedande utredningar inom ramen för SGUs arbete med SFO och BFO. Föreliggande ramavtalsupphandling syftar till att göra upphandlingsförfarandet enklare och mer kostnadseffektivt. Avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättningen och för mindre uppdrag genom fördelningsnyckel. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende vägmarkeringar, Jämtlands län
Option:2022-05-15 - 2023-05-14 Option:2023-05-15 - 2024-05-14 Entreprenaden avser nyläggning och underhåll av vägmarkering med huvuddelen inom Östersunds och Frösöns tätorter.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av dricksvattenreservoar i Östersund
Avser invändig renovering av dricksvattenreservoar med PE-linersystem, samt rivning/installation av rör, mindre betongreparationer, montage av stegar och luftfilter.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 7 st flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ramavtal avseende skötsel och upprustning av fjälleder inom Jämtlands län
Avser enklare skötsel och upprustning av sommar- och vinterleder i fjällen. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Markentreprenad på Åre Östersund Airport
Avser schaktarbeten för kanalisation, sågning i asfalt för kabelförläggning, kärnborrning i asfalt, exoxiingjutning av armaturbrunnar/sågade spår i asfalt, kabelförläggning, montage av banljusarmaturer.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Nedkablingsprojekt, Jämtlands län
Underhåll av ledning efter besiktningsanmärkningar.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Ombyggnad av industribyggnad i Östersund
Fasadändring av industribyggnad samt ändring av va, ventilation, brand och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus samt inredande av ytterligare lägenheter, ändring av brandskydd, ventilation, VA och planlösning.
Tillbyggnad av bensinstation i Östersund
Tillbyggnad av bensinstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus - inredande av ytterligare lägenheter.
Ombyggnad av va-ledning i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i skola.
Ombyggnad av kyrka i Östersund
Underhåll av särsk bevarandevärd kyrka.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län. Fornminnesinventering.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av bärande konstruktion, ändring i planlösning kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Östersund
Tillbyggnad av kontor- och personalutrymmen.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring och ändrad planlösning på kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Östersund
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändring planlösning i kontorshus.
Tillbyggnad av plank i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av plank/staket.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på enbostadshus, Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan Ope 4:12.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Tillbyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telecomtorn med tillhörande teknikhus.
Tillbyggnad av automatstation i Östersund
Bygglov tillbyggnad av obemannad bensinstation.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov tillbyggnad av två servicehus med ramper.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för ändrad användning i kontorshus från mililtärt till civilt.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Kyrkgatan 8 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639687
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Lugnevägen 1 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639685.
Laddstationer för elbussar i Östersund.
Avser leverans och montage av 2 laddstationer och 2 pantografer för elbussar enligt det öppna gränsnittet OPPCharge. Montageplats Valla är vid hållplats Valla centrum vid Önevägen 139,Frösön.Montageplats Odenskog är vid hållplats Granliden (vid Ica Kvantum) Chaufförvägen 71, Östersund. Underhåll av anläggningen år 1-5 efter övertagande.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: