Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 675 mellan Valne-Änge
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 12 km lång sträcka. Grusväg.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser byte av tak, ytterväggar och fönster på skola.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 1
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Ombyggnad av träslöjd vid skola i Krokom
Avser fönsterbyte och ytskiktsrenovering av undervisningslokaler.
Rivning av nätstation i Krokom
Rivning av nätstation.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ändrad användning av indusrilokal.
Ombyggnad av stall i Krokom
Anmälan för ändring av ventilation i stall.
Ombyggnad av enbostadshus i Krokom
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: