Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av verkstadslokal för kontor, och moderniserar produktionsanläggning. Produktionsanläggningen är 2000 kvm och resterande yta ca 500 kvm för kontor.
Ombyggnad av korsningar längs E14 mellan Hålland-Undersåker
Ca 3,2 km lång sträcka, ombyggnad av 3 korsningar.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske.
Entreprenadtjänst för vetenskaplig borrning i Järpen
Projektet avser i huvudsak följande arbeten: Utförande av kärnborrning, medhjälp vid vissa borrhåls tester, medhjälp vid etablering av borrutrusning, medhjälp vid avetablering av borrutrustning. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Riving av kabinbanan i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser utbyggnad av källare med 80 kvm.
Ombyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för massutskifte på Forsa 2:121, Forsa 2:135 och Forsa 2:120.
Tillbyggnad av skola i Åre
Avser tillbyggnad med sophus på skolbyggnad på fastigheten skolan 1, skolvägen 9, järpen Skolan 1.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Åre
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av föreningslokal till fritidsverksamhet.
Tillbyggnad av kallförråd i Åre
Till- och ombyggnad av kallförråd och stödmur vid enbostadshus på Åre-Svedje 1:96 och 1:143.
Tillbyggnad av förråd i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus (förråd och lastkaj).
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak på Mörviken 2:50 och Åre Prästbord 2:1.
Tillbyggnad av verkstad i Åre
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Åre
Utökning av parkering och arbetsytor på Lien 4:1 och utökning av parkering på Hamre 2:28.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: