Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (11)
Krokom (14)
Ragunda (2)
Strömsund (13)
Åre (15)
Östersund (48)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Ramavtal avseende utredning av förorenade områden, Sverige
Uppdraget är ett ramavtal för genomförande av miljötekniska undersökningar och utredningar, företrädesvis huvudstudier och åtgärdsförberedande utredningar inom ramen för SGUs arbete med SFO och BFO. Föreliggande ramavtalsupphandling syftar till att göra upphandlingsförfarandet enklare och mer kostnadseffektivt. Avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättningen och för mindre uppdrag genom fördelningsnyckel. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende vägmarkeringar, Jämtlands län
Option:2022-05-15 - 2023-05-14 Option:2023-05-15 - 2024-05-14 Entreprenaden avser nyläggning och underhåll av vägmarkering med huvuddelen inom Östersunds och Frösöns tätorter.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät på sträckor i Jämtland. Delsträckor: Krokom Landön N Skärvången (väg 340) Krokom Laxsjö Storåbränna (väg 339 o 786) Krokom Laxsjö Flykälen (väg 339) Ragunda Hammarstrand Trefoten Ragunda Krångede Selsviken Ragunda Bispgården Lien Ragunda Hammarstrand Krångede (norra sidan) Åre Mörsil Sällsjö Östersund Bringåsen Singsjön Östersund Mo Åskott Östersund E45 Rannåsen Berg Gräftåvallen Mårdsbodarna Krokom Nälden Valne Östersund Östersund Lillsjöhögen
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Ombyggnad av elanläggning, Frösön
Avser ombyggnad av el-anläggning
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus i Helgum, Graninge, Fångsjöbacken, Bispgården, Ragunda och Håsjö på sträckan Bräcke– Långsele, bandel 211. Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2020-10-20 och huvuddel 2 2021-10-20.
Ombyggnad av korsningar längs E14 mellan Hålland-Undersåker
Ca 3,2 km lång sträcka, ombyggnad av 3 korsningar.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Ombyggnad från vård - till kontorslokaler i Östersund
Avser ombyggnation från vård- till kontorslokaler plan 3. Ca 1600m2 är rivet till stomme och ytterväggar. Ca 1200m2 har ursprunglig planlösning för vårdlokaler och rivs till viss del. Byggstart beräknas till juni 2020, under juli månad 2020 ska vissa bygg- och installationsarbeten utföras, med hänsyn till befintlig verksamhet. Slutbesiktning beräknas till sommaren 2021.
Renovering av dricksvattenreservoar i Östersund
Avser invändig renovering av dricksvattenreservoar med PE-linersystem, samt rivning/installation av rör, mindre betongreparationer, montage av stegar och luftfilter.
Ombyggnad av kliniskt träningscentrum i Östersund
Avser ombyggnad av hus 5, plan 3 del 58, till dels ett nytt kliniskt träningscentrum med tillhörande övningslokaler och kontorsdelar samt sammanträdesrum och förråd mm. Den andra delen av projektet, men inom samma lokal, är ett nytt sjukhusbibliotek med större gemensamhetsytor.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 7 st flerbostadshus.
Ombyggnad av E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Ändrad användning flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Strumpinfodring 2020, Strömsund
Strumpinfodring ska genomföras i ett befintligt spillvattenledning och dagvatten i Strömsund. Längd ca 1440 m.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nedkablingsprojekt, Jämtlands län
Underhåll av ledning efter besiktningsanmärkningar.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Om- och tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av Långå transformatorstation, Långå
Avser uppförande av ett 245 kV transformatorfack som ska anslutas till en ny Transformator T3 samt ska befintligt 45 kV ställverk kompletteras med primärutrustning och tillhörande kontrollututrustning.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i Ragunda, Kompaniet, Midskog.
Ramavtal avseende skötsel och upprustning av fjälleder inom Jämtlands län
Avser enklare skötsel och upprustning av sommar- och vinterleder i fjällen. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 1
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 2
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Markentreprenad på Åre Östersund Airport
Avser schaktarbeten för kanalisation, sågning i asfalt för kabelförläggning, kärnborrning i asfalt, exoxiingjutning av armaturbrunnar/sågade spår i asfalt, kabelförläggning, montage av banljusarmaturer.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser ombyggnad av taklanternin över uppehållsrum samt ytskikts renovering.
Ramavtal avseende maskintjänster, Strömsunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering men nya rums typer / planlösningar i 3 stycken lägenheter.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Renovering av omklädningsrum i Bräcke
Avser ombyggnad av omklädningsrum i Polyvers befintliga lokaler.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Förläggning av kabel mm i Sveg
Förläggning av kabel mm i Sveg.
Ombyggnad av park i Åre
Objektet avser ombyggnad och renovering av park i form av bl a ny belysning, ny inredning och nya ytskikt samt uppförande av en ny lekplats.
Rivning av flerbostadshus i Krokom
Rivning av enplanshus med tegelfasad.
Entreprenadtjänst för vetenskaplig borrning i Järpen
Projektet avser i huvudsak följande arbeten: Utförande av kärnborrning, medhjälp vid vissa borrhåls tester, medhjälp vid etablering av borrutrusning, medhjälp vid avetablering av borrutrustning. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende underhålls- och rötskadebesiktning av ledningar, Härjeåns Nät AB
Option: 2021-01-01 - 2021-12-31. Option: 2022-01-01 - 2022-12-31.
Ombyggnad av va-ledning i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i skola.
Ramavtal avseende svets och smide, Jämtkraft AB
Upphandling - Svets och smide. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av vandrarhem i Strömsund
Ändrad användning från föreningsverksamhet till bed & Breakfast.
Rivning av skola i Krokom
Rivningslov för rivning av skola.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Elunderhållav station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark
Avser elunderhåll av station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark.
Installation av brandlarm i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt brandlarm.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Bygglov för ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Östersund
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändring av va, ventilation, brand och planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Tillbyggnad av skola i Krokom
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av bed & breakfast i Sveg
Ändrad användning från bostad till bed & breakfast.
Ombyggnad av tryckeri i Bräcke
Ändrad användning tryckeri.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning och ventilation i kontorshus - by 62.
Tillbyggnad av verkstad i Krokom
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Åre
Avser ändrad användning av butik till restaurang samt ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av gym i Sveg
Avser ändrad användning från industri till gym.
Ombyggnad av vårdbostad i Bräcke
Avser ändrad användning hvb-hem.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Avser ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: