Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (2)
Krokom (13)
Ragunda (4)
Strömsund (15)
Åre (17)
Östersund (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Ombyggnad av ankomstcenter i Åre
Tillbyggnad 150 kvm samt renovering.
Påbyggnad av lägenheter i Odenslund
Projektet avser en påbyggnad på befintlig affärslokal med 21 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. En huskropp med 4 våningar, 1 huskropp med 3 våningar och 1 huskropp med 2 våningar. På taket även en altan ca 700 kvm.
Förstärkning av väg 659 mellan Såå-Vik
Projektet avser en sträcka på 5 km.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ombyggnad av äldreboende. 2 spegelvända äldreboenden som det finns planer på att bygga samman.
Ombyggnad av järnväg mellan Bräcke-Östersund
Avser lågspänning, växelvärme och kraft till teknikhus.
Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.
Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 2 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge och Vissingsväg.
Ombyggnad av väg 323 i Hammarstrand, etapp 2
Upprustning och miljöanpassning av väg 323 genom Hammarstrand samt ny gc-väg från södra landfästet på bron (över Indalsälven) fram till Anders-Olofskolan.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Tillbyggnad av LSS boende i Östersund
Objektet avser ombyggnad av Kontorsbyggnad på Eriksbergsvägen 75 Area: ca 750 m2 Volym: ca 2250 m3 Behandlad tomtarea ca 270 m2
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nyinstallation av ILS (Instrument landningssystem) vid Svegs flygplats
Avser komplettering av en GP/DME bana 09 till den befintliga LOC 09. Omfattar anläggningsarbeten i form av markarbeten, fundament, kabelschakt inklusive el- och telearbeten och jordlinor till respektive anläggningsplats.
Markarbeten för avvattning och dränering i Östersund
Avser dräneringsarbeten med tillhörande mark- och asfaltsarbeten längs långsida på en byggnad.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Utbyggnad av fibernät i Sveg
Avser utbyggnad av fibernät samt samförlägga kabel och förtäta nätstationer för att få ökad spänningskvalitet.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svenstavik
Avser om- och tillbyggnad för förskolan. Tillbyggnad på 90kvm som ska bli en ny avdelning.
Anläggningsarbeten vid reningsanläggning i Åre
Avser anläggningsarbeten vid Undersåkers reningsanläggning.
Tekrenovering av grundskola i Gäddede
Renovering av takbeläggning inkl. plåtarbeten, ny läkt och underlagspapp. Byte av råspont där det är behövligt. Avvattnings- och taksäkerhetsanordningar. Målning av bandtäckt tak.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Ombyggnad av hissar i Kv Solberg, Östersund
Avser renovering av ett antal hissar i Kv Solberg, Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59 och Tullgatan 8.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från butiker till 7 lägenheter samt fasadändring. Butiker i bottenvåningen som ska göras om till mindre och därmed möjliggöra för fler lägenheter. 3 våningsplan + sutterängsplan.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Ledningsåtgärder i Olingan
Ledningsåtgärder för ny 400 kV-station.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bergs kommun
I entreprenaden ingår att utföra markarbete, borrning, tomtprojektering, bortforsling, återställning, asfaltering, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Diös bygger ut lokaler för Tillväxtverkets utökade verksamhet i Östersund.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i centrala Östersund
Ombyggnad till 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Krokoms kommun
Avser ombyggnad av befintliga ytskikt om totalt 635 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Rivning av förskola i Krokom
Rivning av byggnad i dåligt skick, förskola.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Byte av ventilationsagregat i hälsocentral i Hammarstrand
Avser byte av ventilationsaggregat på hälsocentralen i Hammarstrand.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande lagerbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Åre
Rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Ombyggnad av museum i Sveg
Tillbyggnad gällande aktivitetslokal för barn samt ombyggnad av kök i museum med lunch och caféverksamhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Strömsund
Tillbyggnad med ett skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Strömsund
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av ladugård i Strömsund
Tillbyggnad av ladugård/verkstad.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurang,.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Åre
Tillbyggnad av skidverkstad.
Tillbyggnad av skärmtak i Krokom
Tillbyggnad av skärmtak .
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av slaktbod.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Tillbyggnad av handelsbyggnad med en kundvagnsbod.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad, skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Rätan
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av skola i Strömsund
Ändrad användning av bostäder till skolverksamhet.
Ombyggnad av förråd i Krokom
Ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av förskola i Strömsund
Ändrad användning av lokal till förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Rätan
Ändrad användning från gatukök/kontor till Café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom
Ändring av flerbostadshus balkong/altan.
Rivning av förråd i Åre
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av fabrikshus i Åre
Tillbyggnad av chokladfabriken.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av mast i Strömsund
Påbyggnad av telemast.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ombyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Åre
Del av ekonomibyggnad inreds till bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov tillbyggnad av gårdslägenhet samt rivning av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av underhåll av särsk bevarande byggnad flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Krokom
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Upphandling av konsulttjänst för hydrologisk utredning i Östersunds kommun
Avser hydrologisk utredning med tillhörande miljökonsekvensbedömning. Omfattar våtmarkerna i naturreservaten Haugröningen och Rödmyrmyren samt Natura 2000 objektet Borgflon.
Ombyggnad av torg i Åre
Avser renovering av stentrappa och gradänger vid Åre Torg.
Nya reläskydd mm på transformatorstation i Bräcke
Avser byte av reläskydd, signalcentral och likriktare m.m.
Relining av avlopp i Ljungdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Asfaltering av åvc Brånan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov Tillbyggnad av rad/kedjehus, utbyggnad av sovrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: