Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (4)
Bräcke (10)
Krokom (10)
Ragunda (3)
Strömsund (15)
Åre (12)
Östersund (47)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal. Byte av 15 st kablar på Strömsundsbron, E45, med 4 st delkablar per kabel totalt 60 st kablar. Bytes på grund av uppkommen korrosion och skador på befintliga kablar.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Ca 13,63 km lång sträcka. Förstärkning, beläggning och breddning.
Vägmarkering underhåll inom Jämtlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Ombyggnad till äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Jämtlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Ombyggnad av luftledning, Östersund
Avser ombyggnation av HL 46 Etapp 3 Sundsbacken FS – Bynom, 40 kV luftledning. Totalt ca 9km.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
KBR. Ombyggnad pga reservmatning.
Ombyggnad av ST Norråker
NOER. Ombyggnad pga reservmatning.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Östersund
Omfattar utbyte av 4 vägskyddsanläggningar; Tjalmargatan (Plk 44739), Källsprångsvägen (Plk 44757), Postgränd (Plk 44743) och Samuel Permansgatan (Plk 44744). Utbyte till modell ALEX.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Avser utbyggnation av avloppsreningsverk men ligger år framåt i tiden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Takbyte på Kvarnbackskolan, Krokom
Avser takbyte på Kvarnbackskolan i Krokom samt anering av vissa takstolar och takisolering. Rivning och byte av insida yttervägg i del av matsalen på plan två.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Anläggande av fibernät för bredband i Krokom
Avser projektering och utförande av fiberarbete, installation, markarbete, återställning, projektering samt andra arbeten nödvändiga för komplett upprättande av fiberoptiskt bredbandsnät inom Krokom Valne.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser att bygga om befintlig lokal belägen inom Lasarettet i Östersund, Hus 13 plan 4. Byggprojektet avser nya omklädningsrum och med tillhörande utrymmen för WC/dusch.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Ombyggnad av bro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Reparation av Ragundatunneln
Bergrensning, bultning, nya dräner och betongsprutning.
Ramavtal avseende elarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för elarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende glasarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för glasarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende golvslipning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för golvslipning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende plattsättning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för plattsättning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten, Jämtkraft Aktiebolag, Östersund
Upphandling av installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten. Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Ramavtal avseende målningsarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtalsarbeten för målningsarbeten såväl utvändigt som invändigt. Avtalstid:4 år Option:1 år Option:1 år Option:1 år
Ramavtal avseende sanering/avfuktning, Östersundshem AB
Avser ramavtalsarbeten för sanering/avfuktning. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Ombyggnad till kontor i Hammarstrand
Avser ombyggnad av del av servicehuset Strandliden till lokaler för socialtjänsten i Hammarstrand, Ragunda kommun.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende ledningsspolning av VA-nät, Bräcke kommun
Avser spolning, slamsugning, upptining, filmning och rotskärning av kommunala va-nät, reningsverk, kommunala anläggningar och fastigheter, oljeavskiljare samt rensning av dagvattenbrunnar. Avtalstid:2021-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte och målningsarbete på flerbostadshus.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län. Fornminnesinventering.
Ramavtal avseende byggtjänster, Region Jämtland Härjedalen
Byggtjänster för löpande driftarbeten, underhålls- och mindre ombyggnadstjänster för lokalanpassningar inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ventilationsombyggnad på skola i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat samt ombyggnad av luftbehandling för kulturskolan och vuxenutbildningen på Camp Sveg.
Tillbyggnad av affärshus i Krokom
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av affärshus i Åre
Rivning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av bryggeri i Bräcke
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning i kontorshus, ändring i bärande konstruktion.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Åre
Ändrad användning från lokal till café/bibliotek samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Bräcke
Ändrad användning skola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Ragunda
Ändrad verksamhet från skolverksamhet till kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av carport i Åre
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Krokom
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Rätan
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Förhandsbesked ändrad användning övrigt.
Rivning av affärshus i Krokom
Rivning av affärshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Avser ändrad användning i samlingslokal.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Bräcke
Avser ändrad användning äldreboende.
Ombyggnad av restaurang i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Bräcke
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Åre
Anmälan enligt pbf för rivning av förråd och stängsel på fastigheten forsa 2:5, sågvägen 17 duved.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Anmälan tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd flerbostadshus.
Ombyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för byte av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Byte av garageportar mm. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Kyrkgatan 8 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639687
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Lugnevägen 1 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639685.
Rivning av äldreboende
Avser rivning av annexet Levinsgården i Strömsund.
Rivning av bostadhus, Strömsund
Avser rivning och borttransport av 4 st bostadshus. Objektens adress: Lasarettsvägen 13, Bagges väg 6,8,10 I Backe, Strömsunds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: