Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (4)
Bräcke (9)
Krokom (13)
Ragunda (4)
Strömsund (12)
Åre (16)
Östersund (50)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Ombyggnad av ST Norråker
NOER. Ombyggnad pga reservmatning.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad med kontorslokaler i Strömsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad med kontorslokaler i 2 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Ändrad användning flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell.
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Takbyte på Kvarnbackskolan, Krokom
Avser takbyte på Kvarnbackskolan i Krokom samt anering av vissa takstolar och takisolering. Rivning och byte av insida yttervägg i del av matsalen på plan två.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser ombyggnad av taklanternin över uppehållsrum samt ytskikts renovering.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser att bygga om befintlig lokal belägen inom Lasarettet i Östersund, Hus 13 plan 4. Byggprojektet avser nya omklädningsrum och med tillhörande utrymmen för WC/dusch.
Ramavtal avseende maskintjänster, Strömsunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av bårhus i Hede, Härjedalen
Avser tillbyggnad av bårhus. Inga ventilations eller VS-arbeten.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 3 till Norråker.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus samt inredande av ytterligare lägenheter, ändring av brandskydd, ventilation, VA och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering men nya rums typer / planlösningar i 3 stycken lägenheter.
Strumpinfodring 2020, Strömsund
Strumpinfodring ska genomföras i ett befintligt spillvattenledning och dagvatten i Strömsund. Längd ca 1440 m.
Tillbyggnad av bensinstation i Östersund
Tillbyggnad av bensinstation.
Ramavtal avseende installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten, Jämtkraft Aktiebolag, Östersund
Upphandling av installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten. Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus - inredande av ytterligare lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Bräcke
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Östersund
Underhåll av särsk bevarandevärd kyrka.
Ombyggnad av park i Åre
Objektet avser ombyggnad och renovering av park i form av bl a ny belysning, ny inredning och nya ytskikt samt uppförande av en ny lekplats.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Ändrad användning industribyggnad.
Rivning av Gula Paviljongen i Krokom
Avser rivning av byggnaden Gula Paviljongen på Nyhedensskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Hammarstrand
Avser ombyggnad av del av servicehuset Strandliden till lokaler för socialtjänsten i Hammarstrand, Ragunda kommun.
Ventilationsombyggnad på skola i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat samt ombyggnad av luftbehandling för kulturskolan och vuxenutbildningen på Camp Sveg.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av bärande konstruktion, ändring i planlösning kontorshus.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte och målningsarbete på flerbostadshus.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län. Fornminnesinventering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Tillbyggnad av affärshus i Krokom
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av skola i Dvärsätt, Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm och inbrottslarm i Dvärsätts skolan.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering av balkonger.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurangbyggnad på 8 kvm på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå 220, åre.
Rivning av affärshus i Åre
Rivning av affärsbyggnad.
Rivning av matsal på skola i Krokoms kommun
Rivning av en gammal matsalsbyggnad i 3 våningar på Cederbergsskolan i Föllinge. I en del av källaren finns elcentraler som ska vara kvar, på den ska en enkel träbod byggas som skydd.
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av garage och tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av butik i Åre
Rivning av garage samt tillbyggnad av butikslokal.
Rivning av transformatorstation i Krokom
Rivning av transformatorstation.
Rivning av fritidshus i Sveg
Rivningslov rivning fritidshus.
Tillbyggnad av personallokal i Östersund
Tillbyggnad av kontor- och personalutrymmen.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av enbostadshus i Strömsund
Tillbyggnad av ett enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Rätan
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Krokom
Ändrad användning i förskola.
Ombyggnad av förskola i Strömsund
Ändrad användning från boende till förskola.
Ombyggnad av kontor i Ragunda
Ändrad verksamhet från skolverksamhet till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bensinstation i Ragunda
Bygganmälan utbyta av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av skärmtak i Bräcke
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Rivning av telestation i Ragunda
Demontering av teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Förhandsbesked ändrad användning övrigt.
Ombyggnad av markanläggning i Rätan
Marklov ändring av marknivå.
Tillbyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av plank i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av plank/staket.
Tillbyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telecomtorn med tillhörande teknikhus.
Tillbyggnad av campingplats i Sveg
Bygglov nybyggnad husvagnsplatser.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov tillbyggnad av två servicehus med ramper.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Bygglov tillbyggnad baracker, personalutrymmen och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Byte av garageportar mm. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Östersund
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Åre
Anmälan enligt pbf för rivning av förråd och stängsel på fastigheten forsa 2:5, sågvägen 17 duved.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: