Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (9)
Bräcke (3)
Krokom (12)
Ragunda (4)
Åre (18)
Östersund (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges
Anslutning till AC-station i Olingan
Olingan ny 400 kV-station anslutning CL26 S3-4.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Förstärkning av väg 659 mellan Såå-Vik
Projektet avser en sträcka på 5 km.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ombyggnad av äldreboende. 2 spegelvända äldreboenden som det finns planer på att bygga samman.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus.
Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.
Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 2 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge och Vissingsväg.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Markarbeten för avvattning och dränering i Östersund
Avser dräneringsarbeten med tillhörande mark- och asfaltsarbeten längs långsida på en byggnad.
Nyinstallation av ILS (Instrument landningssystem) vid Svegs flygplats
Avser komplettering av en GP/DME bana 09 till den befintliga LOC 09. Omfattar anläggningsarbeten i form av markarbeten, fundament, kabelschakt inklusive el- och telearbeten och jordlinor till respektive anläggningsplats.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Tillbyggnad av LSS boende i Östersund
Objektet avser ombyggnad av Kontorsbyggnad på Eriksbergsvägen 75 Area: ca 750 m2 Volym: ca 2250 m3 Behandlad tomtarea ca 270 m2
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Svegs kommun
Avseende beredning, projektering samt upphandlingar.
Anläggningsarbeten vid reningsanläggning i Åre
Avser anläggningsarbeten vid Undersåkers reningsanläggning.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svenstavik
Avser om- och tillbyggnad för förskolan. Tillbyggnad på 90kvm som ska bli en ny avdelning.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av industrilokal på fastigheten halabacken 1:27, halabacken 180, mattmar.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Tekrenovering av grundskola i Gäddede
Renovering av takbeläggning inkl. plåtarbeten, ny läkt och underlagspapp. Byte av råspont där det är behövligt. Avvattnings- och taksäkerhetsanordningar. Målning av bandtäckt tak.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från butiker till 7 lägenheter samt fasadändring. Butiker i bottenvåningen som ska göras om till mindre och därmed möjliggöra för fler lägenheter. 3 våningsplan + sutterängsplan.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder
Ledningsåtgärder i Olingan
Ledningsåtgärder för ny 400 kV-station.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bergs kommun
I entreprenaden ingår att utföra markarbete, borrning, tomtprojektering, bortforsling, återställning, asfaltering, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat.
Installation av nya värmeväxlare i flerbostadshus, Östersund
Avser installation av 8 nya värmeväxlare.
Ombyggnad av skola i Krokoms kommun
Avser ombyggnad av befintliga ytskikt om totalt 635 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Rörspräckning av VA-ledningar i Östersund
Avser rörspräckning av VA-ledningar och spillvattenledningar på Frösön.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Rivning av förskola i Krokom
Rivning av förskola på ca 360 kvm. Byggnaden är í dåligt skick och ska därför rivas.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Inglasning av 5 balkonger på fastigheten totten 1:250, tegebäcksvägen 3 och 5, åre.
Byte av ventilationsagregat i hälsocentral i Hammarstrand
Avser byte av ventilationsaggregat på hälsocentralen i Hammarstrand.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Leverans och montage av linspel till Ammeröleden, Röduppleden och Lyrleden
Beställaren har som option en ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden tom 2020-12-31.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
bygglov för tillbyggnad gällande industribyggnad samt rivning av silos.
Ombyggnad av kontor i Åre
Ändring av brandskydd, ventilation, samt ombyggnad av en del av trapphuset till konferansrum.
Ombyggnad av museum i Sveg
Tillbyggnad gällande aktivitetslokal för barn samt ombyggnad av kök i museum med lunch och caféverksamhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Strömsund
Tillbyggnad med ett skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Strömsund
Tillbyggnad skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Åre
Rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom
Ändring av flerbostadshus balkong/altan.
Ombyggnad av skola i Strömsund
Ändrad användning av bostäder till skolverksamhet.
Ombyggnad av förråd i Krokom
Ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av cafeteria i Rätan
Ändrad användning från gatukök/kontor till Café.
Ombyggnad av kök i Åre
Bygglov för ombyggnad/utökning av köksdelens arbetsytor mm, på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå gruva, åre.
Tillbyggnad av förråd i Åre
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten totten 1:68, kurortsvägen 20, åre.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av underhåll av särsk bevarande byggnad flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Krokom
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Krokom
Ombyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Åre
Del av ekonomibyggnad inreds till bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov tillbyggnad av gårdslägenhet samt rivning av garage.
Tillbyggnad av mast i Strömsund
Påbyggnad av telemast.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av moduler på fastigheten lilltevedalen 1:86, storlienvägen 151, storlien.
Tillbyggnad av fabrikshus i Åre
Tillbyggnad av chokladfabriken.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad, skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Rätan
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurang,.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Åre
Tillbyggnad av skidverkstad.
Tillbyggnad av skärmtak i Krokom
Tillbyggnad av skärmtak .
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av bar i Sveg
Bygglov för ändrad användning från kontor till pianobar.
Relining av avlopp i Ljungdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Asfaltering av åvc Brånan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov Tillbyggnad av rad/kedjehus, utbyggnad av sovrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: