Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (12)
Krokom (16)
Ragunda (4)
Åre (15)
Östersund (66)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende utredning av förorenade områden, Sverige
Uppdraget är ett ramavtal för genomförande av miljötekniska undersökningar och utredningar, företrädesvis huvudstudier och åtgärdsförberedande utredningar inom ramen för SGUs arbete med SFO och BFO. Föreliggande ramavtalsupphandling syftar till att göra upphandlingsförfarandet enklare och mer kostnadseffektivt. Avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättningen och för mindre uppdrag genom fördelningsnyckel. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende vägmarkeringar, Jämtlands län
Option:2022-05-15 - 2023-05-14 Option:2023-05-15 - 2024-05-14 Entreprenaden avser nyläggning och underhåll av vägmarkering med huvuddelen inom Östersunds och Frösöns tätorter.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Ombyggnad av korsningar längs E14 mellan Hålland-Undersåker
Ca 3,2 km lång sträcka, ombyggnad av 3 korsningar; Hållandsgården, Folkhögskolan och Rista.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Ombyggnad av ST Norråker
NOER. Ombyggnad pga reservmatning.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Ändrad användning flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 7 st flerbostadshus.
Renovering av dricksvattenreservoar i Östersund
Avser invändig renovering av dricksvattenreservoar med PE-linersystem, samt rivning/installation av rör, mindre betongreparationer, montage av stegar och luftfilter.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell.
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Om- och tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nedkablingsprojekt, Jämtlands län
Underhåll av ledning efter besiktningsanmärkningar.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning av affärshus.
Markentreprenad på Åre Östersund Airport
Avser schaktarbeten för kanalisation, sågning i asfalt för kabelförläggning, kärnborrning i asfalt, exoxiingjutning av armaturbrunnar/sågade spår i asfalt, kabelförläggning, montage av banljusarmaturer.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Ramavtal avseende skötsel och upprustning av fjälleder inom Jämtlands län
Avser enklare skötsel och upprustning av sommar- och vinterleder i fjällen. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Tillbyggnad av Långå transformatorstation, Långå
Avser uppförande av ett 245 kV transformatorfack som ska anslutas till en ny Transformator T3 samt ska befintligt 45 kV ställverk kompletteras med primärutrustning och tillhörande kontrollututrustning.
Ramavtal avseende maskintjänster, Strömsunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser ombyggnad av taklanternin över uppehållsrum samt ytskikts renovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Rivning av kraftstation i Offerdal
Tidigare planer på renovering av Långfors kraftverk i Långan blir ej av. Planer finns nu för att riva kraftverket.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 3 till Norråker.
Ombyggnad av industribyggnad i Östersund
Fasadändring av industribyggnad samt ändring av va, ventilation, brand och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus samt inredande av ytterligare lägenheter, ändring av brandskydd, ventilation, VA och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering men nya rums typer / planlösningar i 3 stycken lägenheter.
Strumpinfodring 2020, Strömsund
Strumpinfodring ska genomföras i ett befintligt spillvattenledning och dagvatten i Strömsund. Längd ca 1440 m.
Tillbyggnad av bensinstation i Östersund
Tillbyggnad av bensinstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus - inredande av ytterligare lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Bräcke
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i skola.
Ombyggnad av kyrka i Östersund
Underhåll av särsk bevarandevärd kyrka.
Ramavtal avseende underhålls- och rötskadebesiktning av ledningar, Härjeåns Nät AB
Option: 2021-01-01 - 2021-12-31. Option: 2022-01-01 - 2022-12-31.
Entreprenadtjänst för vetenskaplig borrning i Järpen
Projektet avser i huvudsak följande arbeten: Utförande av kärnborrning, medhjälp vid vissa borrhåls tester, medhjälp vid etablering av borrutrusning, medhjälp vid avetablering av borrutrustning. Uppskattad kostnad.
Rivning av Gula Paviljongen i Krokom
Avser rivning av byggnaden Gula Paviljongen på Nyhedensskola.
Ombyggnad till kontor i Hammarstrand
Avser ombyggnad av del av servicehuset Strandliden till lokaler för socialtjänsten i Hammarstrand, Ragunda kommun.
Renovering av omklädningsrum i Bräcke
Avser ombyggnad av omklädningsrum i Polyvers befintliga lokaler.
Ombyggnad av park i Åre
Objektet avser ombyggnad och renovering av park i form av bl a ny belysning, ny inredning och nya ytskikt samt uppförande av en ny lekplats.
Förläggning av kabel mm i Sveg
Förläggning av kabel mm i Sveg.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län. Fornminnesinventering.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm i Rödöns skolan.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av bärande konstruktion, ändring i planlösning kontorshus.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Ombyggnad av vandrarhem i Strömsund
Ändrad användning från föreningsverksamhet till bed & Breakfast.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av skola i Dvärsätt, Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm och inbrottslarm i Dvärsätts skolan.
Rivning av matsal på skola i Krokoms kommun
Rivning av en gammal matsalsbyggnad i 3 våningar på Cederbergsskolan i Föllinge. I en del av källaren finns elcentraler som ska vara kvar, på den ska en enkel träbod byggas som skydd.
Rivning av affärshus i Åre
Rivning av affärsbyggnad.
Rivning av skolbyggnad i Föllinge
Rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Bräcke
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Rivning av telestation i Ragunda
Demontering av teknikbod.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Tillbyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telecomtorn med tillhörande teknikhus.
Tillbyggnad av campingplats i Sveg
Bygglov nybyggnad husvagnsplatser.
Tillbyggnad av automatstation i Östersund
Bygglov tillbyggnad av obemannad bensinstation.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov tillbyggnad av två servicehus med ramper.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Bygglov tillbyggnad baracker, personalutrymmen och kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Rätan
Marklov ändring av marknivå.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring och ändrad planlösning på kontorshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av garage och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Bräcke
Avser ändrad användning hvb-hem.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Avser ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändring planlösning i kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: