Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (7)
Krokom (10)
Ragunda (2)
Åre (27)
Östersund (59)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Avser tillbyggnad av verkstadslokal för kontor, och moderniserar produktionsanläggning. Produktionsanläggningen är 2000 kvm och resterande yta ca 500 kvm för kontor.
Upprustning av inlandsbanan, Mora - Gällivare
Avser en totalupprustning av järnvägssträckan mellan Mora och Gällivare. Objektets läge Område 1 Jokkmokk-Gällivare, Bdl 161 Storuman-Arvidsjaur, Bdl 164 Område 2 Hoting-Storuman, bdl 165 Mora-Sveg bdl 265 Driftplats Vilhelmina Område 3 Östersund-Hoting bdl 261 Driftplats Jämtlands Sikås
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät på sträckor i Jämtland. Delsträckor: Krokom Landön N Skärvången (väg 340) Krokom Laxsjö Storåbränna (väg 339 o 786) Krokom Laxsjö Flykälen (väg 339) Ragunda Hammarstrand Trefoten Ragunda Krångede Selsviken Ragunda Bispgården Lien Ragunda Hammarstrand Krångede (norra sidan) Åre Mörsil Sällsjö Östersund Bringåsen Singsjön Östersund Mo Åskott Östersund E45 Rannåsen Berg Gräftåvallen Mårdsbodarna Krokom Nälden Valne Östersund Östersund Lillsjöhögen
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Ombyggnad av elanläggning, Frösön
Avser ombyggnad av el-anläggning
Teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus i Helgum, Graninge, Fångsjöbacken, Bispgården, Ragunda och Håsjö på sträckan Bräcke– Långsele, bandel 211. Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2020-10-20 och huvuddel 2 2021-10-20.
Ombyggnad av korsningar längs E14 mellan Hålland-Undersåker
Ca 3,2 km lång sträcka, ombyggnad av 3 korsningar.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Ombyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av industrihus i Bräcke
Ombyggnad av industri.
Säkerhetshöjande åtgärder på damm i Ljusnan Etapp 2
Projektet avser tåstödbank på nedströmssidan, ombyggnad av erosionsskyddets övre del.
Ombyggnad till bostäder i Strömsunds kommun
Avser ombyggnad av före detta hemtjänstens lokaler till 6 lägenheter samt kommer man även att bygga om tidigare lägenhetsförråd till 2 lägenheter.
Ombyggnad av kliniskt träningscentrum i Östersund
Avser nytt kliniskt träningscentrum med tillhörande övningslokaler, kontorsdelar, sammanträdesrum, förråd samt nytt sjukhusbibliotek.
Anläggande av fibernät för bredband i Åre
Avser anläggande av fibernät för bredband.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Ombyggnad av förskola till bostadslägenheter samt rivning av förråd.
Byte av cylindelucka, Sveg
Projektet avser byte av cylinderlucka samt eventuell byte av en bro.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Östersund
Planerat projekt, byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Ramavtal avseende VA-konsulter vattenverk, Östersunds kommun
Avser dricksvatten- vattenverk, reservoarer, trycksteringar. Spillvatten- avloppsreningsverk, pumpstationer. Dagvatten- förfröjning, rening. Ledningsnät vatten- spillvatten, dagvatten. Processteknik inom biogas.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östersund
Avser köp och leverans av ställverksapparater 13kV till Lugnvik fördelningsstation.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Anläggande av fibernät för bredband i Jämtland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i Ragunda, Kompaniet, Midskog.
Renovering av rehabcenter i Östersund
Avser renovering av badhall i rehabcenter. Omfattar byggnation av nytt tak/väggliv över badhall samt åtgärder av ytskikt och ny kalnaldragning och nytt ventilationsaggregat i befintlig lokal som anpassas till teknikrum.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom, etapp 2
Avser efterbehandling av förorenande massor genom bortschaktning inom fem olika områden.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Förberedande elarbeten inför teknikhusupprustning längs bandel 211 mellan Bräcke-Långsele
Förberedande elarbeten inför byggnadsteknisk upprustning samt kraftförsörjningsupprustning av teknikhus i Bodsjön, Grötingen, Karlsberg, Gastsjön, Övsjö, Roback, Håsjö, Ragunda, Bispgården, Fångsjöbacken och Graninge.
Slopning av plankorsning i Östersund
Slopning av plankorsning samt ny GC-port.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Mittbanan i Åre
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. Ägovägsbom.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i centrala Östersund
Ombyggnad till 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till arkiv i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av källarlokaler till arkivlokaler.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske.
Entreprenadtjänst för vetenskaplig borrning i Järpen
Projektet avser i huvudsak följande arbeten: Utförande av kärnborrning, medhjälp vid vissa borrhåls tester, medhjälp vid etablering av borrutrusning, medhjälp vid avetablering av borrutrustning. Uppskattad kostnad.
Förläggning av kabel mm i Sveg
Förläggning av kabel mm i Sveg.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Östersund
Leverans och montering av 1 st hiss i befintligt schakt.
Tillbyggnad av tryckstegringsstation i Östersund
Avser avtal för reservkraftaggregat.
Renovering av avloppsreningsverk i Östersund
Avser förstärkning av takstolar, isolering av tak samt uppförande av solcellsanläggning på tak.
Installation av bergvärmeanläggning i skola i Härjedalens kommun
Avser installation av bergvärmeanläggning i Vemdalens skola.
Installation av inomhusnät RAKEL i sjukhus, Östersunds kommun
Avser installation av inomhusnät RAKEL i Östersunds sjukhus.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Takomläggning på flerbostadshus i Ås
400 kvm tak fördelat på två skilda huskroppar ska läggas om.
Installation av brandlarm i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt brandlarm.
Elunderhållav station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark
Avser elunderhåll av station och elnät tillhörande Åskälen vindkraftpark.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av tälthall samt tillbyggnad av industribyggnad. Endast utvändiga arbeten.
Rivning av affärslokaler i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Vattenvårdsåtgärder av damm, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder av Fillstadammen, Ismunddammen och Singsjödammen i Jämtlands län.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Sveg
Avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av värdshus i Krokom
Ändring av byggnads planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av vatten, i östersund
Omfattar en ny anordning inom vattenverk .
Riving av kabinbanan i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser utbyggnad av källare med 80 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning av affärshus i Östersund.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Anmälan av ändring planlösning, ventilation och brandskydd i industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Åre
Avser tillbyggnad med sophus på skolbyggnad på fastigheten skolan 1, skolvägen 9, järpen Skolan 1.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändrad användning i kontorshus från restaurang/nattklubb till kontor/fysioterapi.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Avser tillbyggnad av affärs- och kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Åre
Marklov för massutskifte på Forsa 2:121, Forsa 2:135 och Forsa 2:120.
Ombyggnad av lägenhet i Sveg
Inredande av ytterligare bostad/lokal i flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Åre
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av föreningslokal till fritidsverksamhet.
Tillbyggnad av kallförråd i Åre
Till- och ombyggnad av kallförråd och stödmur vid enbostadshus på Åre-Svedje 1:96 och 1:143.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: