Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (5)
Krokom (7)
Ragunda (2)
Åre (20)
Östersund (41)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Ombyggnad av väg 711 mellan Bräcke-Albacken
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 33 km lång sträcka. Grusväg.
Ombyggnad av skola i Östersund
Palmcrantzskolan och Körfältsskolan ska bli en enhet med kontor för bland annat tekniska förvaltningen. Planeras vara klar hösten 2019.
Kontaktledningsåtgärder mellan Duved-Norska gränsen
Montering av förstärkningslina Duved-Storlien och utbyte av befintliga el-stolpar mellan Storlien och Norska gränsen.
Nya stigningsfält mm på E14 mellan Sta-Rännbergsbacken
Ca 1,8 km lång sträcka, nya stigningsfält, profiljustering mm.
Upprustning av inlandsbanan, Mora - Gällivare
Avser en totalupprustning av järnvägssträckan mellan Mora och Gällivare. Objektets läge Område 1 Jokkmokk-Gällivare, Bdl 161 Storuman-Arvidsjaur, Bdl 164 Område 2 Hoting-Storuman, bdl 165 Mora-Sveg bdl 265 Driftplats Vilhelmina Område 3 Östersund-Hoting bdl 261 Driftplats Jämtlands Sikås
Tankbeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Z20
För utförande av Tankbeläggningar år 2018 och 2019 inom Region Mitt: Dalarnas, Gävleborgs-, Jämtlands- samt Västernorrlands län.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Varmmassabeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp Z2
Underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser mm.
Ombyggnad av kök och personalmatsal i Östersunds Sjukhus
Ombyggnad till ett mottagningskök och ombyggnad av personalmatsal.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ombyggnad av äldreboende. 2 spegelvända äldreboenden som det finns planer på att bygga samman.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen. Just nu pågår en förstudie för att se hur många kontorsplatser som efterfrågas.
Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.
Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.
Ombyggnad av plankorsningar på Mittbanan mellan Ytterån-Duved
Trimning och effektivisering. Avser 3 plankorsningar/vägskyddsanläggningar vid Björnänge, Visingsväg och Havsdoan.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Tillbyggnad av hotell i Funäsdalen
Tillbyggnad hotellet med 600 kvm inrymmande hotellrum.
Renovering av kraftstation i Offerdal
Planer finns för renovering till modern kraftstation samt anläggande av faunapassage.
Anläggande av skärmbassäng för dagvatten, Östersunds kommun
Avser uppförande av skärmbassäng för omhändertagande av dagvatten.
Tillbyggnad av personallokal samt upplevelsecentrum i Hede
Tillbyggnad av lokaler samt upplevelsecentrum, naturrum på 105 kvm. Samt invändig renovering av befintlig byggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, trapphus och källare inom Kv Mariedal 15.
Utbyggnad av fibernät i Sveg
Avser utbyggnad av fibernät samt samförlägga kabel och förtäta nätstationer för att få ökad spänningskvalitet.
Utökning av 20 kV-ställverk vid Lugnvik Fördelningsstation, Östersund
Avser montage och anslutning av 2 stycken ledningsfack mot befintlig anläggning samt option på ytterligare 2 stycken ledningsfack. Beställaren ombesörjer arbete för spänningslöshet, 20 kV.
Ombyggnad till korttidsboende och kontor i Östersund
Projektet avser korttidsboende med 11 lägenheter på entréplan (700 kvm) och kontor på plan 2 (450 kvm).
Ombyggnad av djurstängsel i Hede
Omfattningen är cirka 2 267 meter på fäbodvallarna Väst- och Östvallen i Hede.
Kablifiering av luftledningar mellan Messlingen och Österbäcken i Jämtland
Härjeåns avser att kablifiera sträckan mellan Messlingen och Österbäcken. Befintliga Hsp och Lsp luftledningar ersättas med markkabel. Kanalisation för bredband samförläggs.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal samt ombyggnad till 6 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning - från frisör till kontor. Tillbyggnad av kontor på 90kvm samt ombyggnad till kontor på 300kvm
Ombyggnad till LSS-boende
Projektet avser 6 lägenheter för LSS boende.
Armaturbyte för vägbelysning, Åre kommun
Avser byte av befintlig vägbelysning till nya armaturer med LED i dessa områden: Duved, Vålådalen, Edsåsdalen, Kall, Kallsedet, Mörsil, Undersåker mfl.
Konvertering av värmesystem i flerbostadshus i Tandsbyn
Avser konvertering av värmesystem från el till bergvärme. Nytt ledningssystem för värme, varmvatten och VVC ska installeras samt nya radiatorer.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Diös bygger ut lokaler för Tillväxtverkets utökade verksamhet i Östersund.
Sluttäckning av Gräfsåsens avfallsanläggning, Östersund
Avser sluttäckning av tipp på Gräfsåsens avfallsanläggning. Utförs med tillhandahållna massor, en blandning av slam och aska.
Ombyggnad till klassrum och bibliotek, Östersunds kommun
Avser ombyggnad av Lugnviksskolans bibliotek till två klassrum och ett litet bibliotek samt arbetsrum och grupprum.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Förnyelse av 40/20 kv station 2 i Sveg
Avser ny byggnad som ska inrymma kontrollutrustning och nytt 20 kV ställverk.
Renovering av utemiljöer för äldre vid flerbostadshus i Krokoms kommun
Avser renovering av två utemiljöer vid flerbostadshus i centrala Krokom, Genvägen 3 A-D och Offerdalsvägen 12.
Reparation av broar vid Sörvattnet
Byte av tätskikt, betongreparationer, byte kantbalk och räcke. Omfattar 3 broar.
Reparation av bro över järnväg i Byvallen
Rivning av befintlig beläggning, ny betong, ny asfalt och reparation av kantbalkar.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Geotekniska undersökningar längs Inlandsbanan, område 2
Område 2 omfattar Hoting-Storuman bandel 165, Mora-Sveg bandel 265 samt driftplats Vilhelmina.
Geotekniska undersökningar längs Inlandsbanan, område 3
Område 3 omfattar Östersund-Hoting bandel 261 och driftplats Jämtlands Sikås.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov tillbyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning - från militärt boende till kontor.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av flygterminal i Östersund
Bygglov tillbyggnad av avgående bagagehall, för att möjliggöra utökning av bagagehanteringskapacitet
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande lager för affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan vent-installation i flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Krokom
Tillfälligt lov för att bedriva förskole- och skolverksamhet.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Ombyggnad av läkarmottagning i Sveg
Ändrad användning från bostad till ungdomsmottagning.
Ombyggnad av kontor i Åre
Ändring av brandskydd, ventilation, samt ombyggnad av en del av trapphuset till konferansrum.
Ombyggnad av vårdanläggning i Åre
Ändring av kallvind till vårdlokaler.
Ombyggnad av affärshus i Åre
Ändring av VA och ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Åre
Ändring av verksamhetslokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Sveg
Ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av förråd i Bräcke
Ändrad användning.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Ändrad användning.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Åre
Tillbyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av personallokal i Strömsund
Ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av lägenheter i Åre
Ändrad användning från bad/pool till lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Åre
Rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av carport i Sveg
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Tillbyggnad av enbostadshus, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Tillbyggnad av garage i Sveg
Tillbyggnad av garage och förråd.
Tillbyggnad av kontor i Åre
Tillbyggnad av groventré.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av två skidbodar.
Tillbyggnad av skicenter i Åre
Tillbyggnad och fasadändring på fjällstation.
Ombyggnad av skola i Krokom
Tillfälligt bygglov för skollokal.
Tillbyggnad av hotell i Strömsund
Uppförande av 20 st hotellrum.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östersund
Anmälan ändrad planlösning, ändring av brandskydd i tandvårdsanläggning.
Tillbyggnad av fritidshus i Östersund
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för byte av dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för dörr samt fönsterbyte.
Ombyggnad av personallokal i Sveg
Bygglov för om- och tillbyggnad gällande kontor- och personalbyggnad.
Ombyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande ställverk.
Ombyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för till- och ombyggnad samt flyttning av byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på vind.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad av maskinrum för kylanläggning gällande affärslokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande flerbostadshus Vemdalens Kyrkby 78:44,78:55.
Tillbyggnad av restaurang i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Sveg
Bygglov för ändrad användning från lager och personalutrymme till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sveg
Bygglov för ändrad användning från skolexpedition/lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: