Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen innebär att 6 eller 7 st nya ventilationsaggregat ska ersätta den befintliga 50-fläkten. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 16-17 rum.
Ombyggnad av fotbollsplan i Varberg
Projektet avser ombyggnad till konstgräsplan.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Ombyggnad av skolgård i Veddige, Varberg
Projektet avser ombyggnad av skolgård vid skola.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Rivning av industrihus i Varberg
Projektet avser rivning av industrihall och saneringsarbeten.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats vid Magasinsgatan - Trädlyckevägen till rondell.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägentill rondell.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Varberg
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad av gym till kontor och receptionsdisk samt tillbggnad (ca 150 kvm) för vattenrening och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av förskola till tre lägenheter.
Konvertering till fjärrvärme i industrilokal i Tångaberg, Varberg
Avser konvertering av uppvärmning från oljeeldade varmluftspannor, elrotemprar och elradiatorer till fjärrvärme.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 845 i Åskloster och Väröbacka
Förbättrade gång- och cykelytor, busshållplatser och gångpassager/refuger.
Ombyggnad av bensinstation i Varberg
Projektet avser markarbeten vid bensinstation.
Kablifiering av ledningar i Holmagärde, Varbergs kommun
Avser markförläggning av delsträcka med befintliga luftledningar.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg, etapp 1
Projektet avser rivning av 8 lägenheter i ett flerbostadshus.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motorvägen sydost om Klockaregården. Uppskattad kostnad.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser total ombyggnad av 5 lägenheter och tillbyggnad med 3 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ny beläggning på friidrottsanläggning i Varberg
Avser ny banbeläggning på löparbanor samt återställande av mark som använts under entreprenaden.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontor. Uppskattad kostnad.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Rivning av skola i Varberg
Rivningslov, del av skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Varberg
Tillbyggnad skola.
Ombyggnad av produktionslokal i Varberg
Projektet avser ändrad användning från lager till produktion och tillbyggnad trucksluss.
Ombyggnad av parkeringsplats i Varberg
Flytt av parkeringsplats enligt detaljplan.
Tillbyggnad av plank i Varberg
Höjning av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av campingplats i Varberg
Tältplatser för campingverksamhet.
Ombyggnad av butik i Varberg
Ändrad användning från baskethall till second hand-försäljning, installation av hiss.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av silo i Varberg
Rivningslov, pelletssilo.
Tillbyggnad av servering i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - uteservering.
Ombyggnad av garage i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning från glasmästeri - garage.
Rivning av förråd i Varberg
Rivningsanmälan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Varberg
Tillbyggnad flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Varberg
Ändrad användning från blomsterhandel till yogainstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Varberg
Ändrad användning caféteria - gym, verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Varberg
Ombyggnad, fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad/ändrad anvädning från förvaringsutrymme till kontor och lunchrum. Uppskattad kostnad.
Omläggning av stenmur vid kyrka i Varberg
Projektet avser omläggning av stenmur vid kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av entré vid sjukhus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av entré vid sjukhus.
Demontering och flyttning av solcellstak i Varberg
Projektet avser demontering och flyttning av solcellstak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: