Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg, inkl utemiljö.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus (BOA 500).
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 72 lägenheter i fem huskroppar. Projektet kommer att delas in i etapper.
ROT-renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser total renovering av flerbostadshus med bl a byte av fasad, tak, fönster, ventilationsaggregat. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Utbyggnad av reservkraftanläggning och kylcentral i Kungsbacka
Den nya byggnaden ska utrustas med; 1 st kylmaskin samt plats för ytterligare en kylmaskin, för framtida bruk. 2 st reservkraftsgeneratorer om minst 2 MVA Bränsletank samt 2 st ventilationsaggregat
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Tillbyggnad av kontor på entresolplan med 8 kontor samt kök och pentry. Installation av industriport samt cirka 10 fönster.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Halland, Grupp 1
Grupp 1 Norra Halland utan Onsala; Flamsnäs, Tvååker Mossvägen, Frillesås, Vassbäck, Frillesås korsväg, Veddige station, Hanhalsvägen, Åsa idrottsplats.
Ramavtal avseende glasmästeriarbeten för Varbergs Bostads AB
Avser mindre ombyggnationer, underhållsarbeten, inglasning av balkoner och entrépartier i aluminium för Varbergs Bostad AB. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Ombyggnad äldreboende i Varberg
Projektet avser byte av befintlig ventilationsaggregat och tak byte samt förbereda för ny köksutrustning, byte kylaggregat. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Uppskattad kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Varberg
rivning av flerbostadhus.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av verkstadshall. 700 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Byte av panel samt tilläggsisolering.
Ombyggnad av personallokal i Varberg
Ombyggnad, fasadändring verksamhet. ändrad anvädning från lager till personalutrymme.
Tillbyggnad av en Virketork
Tillbyggnad av en virketork, som torkar virken intill byggherrens byggnad.
Tillbyggnad av skola i Varberg
Tillbyggnad av plansilos för skola.
Tillbyggnad av växthus i Varberg
Tillbyggnad orangeri.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - tillbyggnad paviljong.
Tillbyggnad av sjukhus i Varberg
håltagning i fasad för att skapa värmeutblås.
Tillbyggnad av tennishall i Varberg
Inglasning samt inbyggnad av uteplats cirka 35 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Fasadändring. Glastak på uteplats.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Anmälan om ändring av brandskydd, planlösning och ventilation.
Tillbyggnad av lager.
Projektet avser en tillbyggnad av ett lager på 150 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: