Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg, inkl utemiljö.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Om- och tillbyggnad av Varbergs Stadshotell & Asia Spa omfattar plan 7 – 9 med att tillskapa mer spayta på plan 8 och en bar, orangeri och takterrass på plan 9. För att möjliggöra dessa ytor behövs nya hissar och förlängning på befintligt trapphus samt nya installationer. De om- och tillbyggda delarna är på ca 550 m² samt ca 130 m² takterrass. Upphandlingen omfattar även eventuella arbeten som kan komma att beslutas under projektets gång, så som att återställa fasad och tak. Flyttning av mobilmaster och dess utrustning, mm.
Prekvalificering! Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Entreprenaden avser utbyggnad av Farehamnen i Varberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 6 bostadsrätter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av bilhall i Varberg
Tillbyggnad av försäljningslokal, bilhall.
Tillbyggnad med hotell och konferenslokal i Kärradal
Projektet avser tillbyggnad av hotell och konferenslokal. Uppskattad kostnad.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår på bangården.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
byte av befintligt ställverk i sin helhet, ny el och automation samt processförändringar avseende befintliga aktivslambassänger.
Rivning av garage i Varberg
Rivning av 10 längor med garage.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av servicebyggnad och toalett i Varberg
Avser renovering av servicebyggnader.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Sluttäckning av Veddige deponi i Varberg
Avser sluttäckning av Veddige deponi ca 35 000 kvm.
Ramavtal avseende Elarbeten för Varbergs Bostads AB
Avser ramavtal för elarbeten och som omfattar utförande av mindre ombyggnationer, nyinstallationer, sedvanliga förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten inom el- och svagströmsarbeten. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Ramavtal avseende plåtslageriarbeten för Varbergs Bostads AB
Avser ramavtal för plåtslageriarbeten som omfattar utförande av mindre ombyggnationer, sedvanliga förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 månad.
Utökande av industriområde i Varberg
Planer finns för utökning av industriområde.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Ombyggnad äldreboende i Varberg
Projektet avser byte av befintlig ventilationsaggregat och tak byte samt förbereda för ny köksutrustning, byte kylaggregat. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Tillbyggnad av kontor på entresolplan med 8 kontor samt kök och pentry. Installation av industriport samt cirka 10 fönster.
Inkopplingsledare till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Tillbyggnad av hamburgerbar i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ändrad användning källare.
Ombyggnad av lägenhet i Varberg
Ändrad användning plan 2, från kontor till bostad.
Ombyggnad av gym i Varberg
Ändrad användning, verkstad - träningsanläggning.
Tillbyggnad av skärmtak i Varberg
Tillbyggnad cykelskydd.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Varberg
Tillbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av cafeteria i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av Sibylla verksamhet.
Tillbyggnad av förskola i Varberg
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Varberg
Inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: