Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förnyelse av ställverk i Onsala
Avser byte av 50 kV utomhusställverk.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Projektet avser nybyggnad av skola. Omfattning m m är oklar. Utredningsskede.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Tillbybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad i delvis två plan.
Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende hantverkstjänster plåt, Kungsbacka kommun
Projektet avser ramavtal hantverkstjänster plåt. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av församlingshem i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem med kök, diskrum, mindre samlingssal och toaletter.
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Projektet avser ny processutrustning för externslam. Hammargårds reningsverk har en externslammottagning som är uttjänt därav önskar man byta denna till ny processutrustning.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad i flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i vårdcentral och apotek i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och apotek. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Industri - om- och tillbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Komplementbyggnad garage-tillbyggnad bostad.
Ombyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Om-och tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd, Tidsbegränsat lov- utvändig ändring Kyvik 4:200.
Ombyggnad av varuhus i Kungsbacka
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Ändrad användning enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Kungsbacka
Rivning samt nybyggnad av trnasformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Tak mellan odlingscontainer.
Ombyggnad av herrgård i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad användning.
Rivning av bostadshus
Avser rivning gällande bostadshus. Nybyggnad av enbostadshus finns på : 1550233

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: