Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser.
Om- och tillbyggnad av padelcenter i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av padelcenter.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
Avser rivning samt nybyggnation av bro.
Ombyggnad till cirkulationsplats samt ombyggnad gata i Kungsbacka
Avser ombyggnad av cirkulationsplats i korsningen Varlavägen och Arendalsleden samt ombyggnad av Arendalsleden fram till korsningen med Kungsparksvägen. Till projektet hör också ombyggnad av del av gång- och cykelvägar samt flytt av busshållplats.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av 5 lasthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
2020-10; Nya fönster, laddstolpar bil. 2021-04; OVK-besiktning, tvättmaskin/tumlare&torkskåp. 2021-10; Takomläggning. 2022-04; Solceller/-paneler.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Anmälan om ändring av brandskydd , ventilation, planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av entrésolplan samt installation av hiss.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av del av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad dagvattenanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: