Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré, samt invändiga underhållsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och lager. Byggstart under 2020.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor i tre våningar. Detaljplan och rivningslov finns.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av 5 lasthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
2020-10; Nya fönster, laddstolpar bil. 2021-04; OVK-besiktning, tvättmaskin/tumlare&torkskåp. 2021-10; Takomläggning. 2022-04; Solceller/-paneler.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av campingplats i Kungsbacka
Bygglov för utökning och ändring av campingplats.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av del av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av stall.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet, samt tillbyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad dagvattenanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Anmälan om ändring av brandskydd , ventilation, planlösning.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av entrésolplan samt installation av hiss.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av kontorshus samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i kyrka.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för om-tillbyggnad, ändrad användning av verksamhet, samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: