Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av affärshus, blomstercafé med parkering på taket, mindre utvändiga ändringar på befintligt hus samt nya parkeringsytor, trädgårdsanläggning och mindre torg.
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av pålfabrik till lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Rivningsarbetet påbörjas i november 2017.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Objektet avser utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom breddning och signalreglering i korsningarna väg 940/ Norra Fasanvägen och väg 940/Tranbärsstigen samt genom att anlägga en mittrefug i Forsbäck.
Ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gata.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
För utförande av utbyte överbyggnad av bro 13-117-1 över Rolfsån och bro 13-2-1 över kanal vid Gåsevadsholm.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Byggstart augusti/september 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Tillbyggnad av golfstudioi Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av golfstudio.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Rivning av villor i Kungsbacka
Projektet avser rivning av villor.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verkstad och lager.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Ventilation - verksamhet.
Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad,rivningslov för om -tillbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-tillbyggnad-ombyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov Buera 6:136,6:140,6:138,6:137,6:139,6:134,6:135.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Anmälan rivning Skårby 6:9,6:19,6:2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad- garage-komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorshus-tillbyggnad (övernattningslägenhet, enbostadshus). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Hiss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för ny toalett i församlingshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av villa i Kungsbacka
Projektet avser rivning av en villa.
Rivning av villa i Kungsbacka
Projektet avser rivning av mindre villa.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Projektet avser rivning av avloppspumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: