Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 3
Avser förnyelse av 104 hyreslägenheter och nyproduktion av 24 st. vindslägenheter i 6 st byggnader. Förnyelsen omfattar renovering av badrum, nya vatten och avloppsrör, ny el, ny FTX-ventilation, ombyggnad av källare samt markarbeten. Avser Klackerupsgatan 3 och 5 samt Stålgatan 31-41 i Halmstad.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 30 st markbalkonger samt renovering av 360 befintliga balkonger.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Invändig renovering av flerbostadshus samt byte av fönster och installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser byte av befintliga 130 kV frånskiljare och brytare i station H2 Kistinge.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Nytt passersystem inom bostadsområde i Halmstad
Utbyte och installation av Port- och passersystem samt digital tvättbokning i två fastigheter.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Regin Halland
Option:2022-10-01 - 2023-09-30 Option:2023-10-01 - 2024-09-30
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. BEfintlig grusplan invid infart mot Hallägrahallen mot Knut Peters väg.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. Befintlig grusplan mittemot Furulundsbadet mot Sennavägen.
Byggledare underhållsbeläggning asfalt i Distrikt Väst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byggledare beläggning till Distrikt Väst
Underhållsbeläggning asfalt inom DH, DK, DM och DV i Distrikt Väst. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus samt sågverk.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad/ gammalt tryckeri.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivning av villa och kontorslokal.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Rivning av skola i Halmstad
Rivningslov - rivning av skolbyggnad efter brand.
Tillbyggnad av flygterminal i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av takanläggning- halmstads flygplats.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med teknikrum på tak samt fasadändring och ny ventilation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ny belysning på fasadskylt samt flyttning av reklampelare.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tidsbegränsat 2020--2024-06 för ändrad användning gemensamhetslokal (tvätstuga)-skollokal.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av befintligt fläktrum på tak-halmstads sjukhus.
Tillbyggnad av vårdhem i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad (teknikrum).
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av väggar till skärmtak.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning från grossisthandel till konsumenthandel 4/5-2020-31/12-2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring och ändrad planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från handel till leklandsverksamhet.
Ombyggnad av dagcenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från skola-daglig verksamhet samt utvänding ändring.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning industribyggnad/lokal samt fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anpassning av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning-södra infarten.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum-heléns rör.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov av 2 st. lador.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Rivningslov för rivning av kompressorbyggnad samt återställning av marken.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av 3 st komplementbyggnader, mjölkhus, fågeltorn och pumphus.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av brandskadat garage.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av lada.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: