Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av personbangården vid Halmstad C
Ombyggnad av bangård, nytt plattformsläge vid spår 5, slopning av plattformsförbindelse, ny planskild förbindelse mellan mittplattformar och bussterminal.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 3
Avser förnyelse av 104 hyreslägenheter och nyproduktion av 24 st. vindslägenheter i 6 st byggnader. Förnyelsen omfattar renovering av badrum, nya vatten och avloppsrör, ny el, ny FTX-ventilation, ombyggnad av källare samt markarbeten. Avser Klackerupsgatan 3 och 5 samt Stålgatan 31-41 i Halmstad.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 30 st markbalkonger samt renovering av 360 befintliga balkonger.
ROT-renovering av kasern i Halmstad
Projektet avser ROT-renovering av kasern.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Utbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av butik.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Halmstad-länsgränsen
Delsträcka A: E6/20-Oskarström, B: Oskarström tätort, C: Oskarström-Fröslida, D: Fröslida-Torup, E: Torup-Hyltebruk, F: Hyltebruk tätort, G: Hyltebruk-Nyarp och H: Nyarp-Skeppshult.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Invändig renovering av flerbostadshus samt byte av fönster och installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Upprustning av Arena i Halmstads kommun
Lag-SM i friidrott kommer att äga rum i Halmstad med start 1 juli 2021. Inför detta kommer det att utföras upprustning som krävs för att leva upp till kraven på funktion och säkerhet. Uppdraget omfattar bland annat rivningsarbeten, ledningsarbeten, syntetbeläggning och banmarkeringar, diverse friidrottsutrustning samt el-, belysning- och ljudanläggning.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Nytt passersystem inom bostadsområde i Halmstad
Utbyte och installation av Port- och passersystem samt digital tvättbokning i två fastigheter.
Ramavtal avseende revision elanläggning, Region Värmland
Med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Regin Halland
Option:2022-10-01 - 2023-09-30 Option:2023-10-01 - 2024-09-30
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Modernisering av racknära kyla i en serverhall, Halmstad
köp av en partiell modernisering av racknära kyla i en av Halmstads kommuns befintliga serverhallar.
Tillbyggnad av vårdcentral i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
2021-10 Laddstolpar Bil 2021-10 Porttelefon/kodlås/passer-/låssystem 2022-04 OVK-besiktning
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad/ gammalt tryckeri.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivning av villa och kontorslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av skola i Halmstad
Rivningslov - rivning av skolbyggnad efter brand.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov av 2 st. lador.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Rivningslov för rivning av kompressorbyggnad samt återställning av marken.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av lada.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning-södra infarten.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utbyggnad av allmän platsmark.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ny belysning på fasadskylt samt flyttning av reklampelare.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdhem i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad (teknikrum).
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av pizzeria i Halmstad
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning komplementbyggnad till pizzeria.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tidsbegränsat 2020--2024-06 för ändrad användning gemensamhetslokal (tvätstuga)-skollokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för mindre invändig ombyggnad av kontorsbyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning komplementbyggnad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från handel till leklandsverksamhet.
Ombyggnad av dagcenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från skola-daglig verksamhet samt utvänding ändring.
Ombyggnad av bageri i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad till café och bageri, Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal Snöstorp 19:376.
Ombyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i fritidshus-hobbyverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning industribyggnad/lokal samt fasadändring.
Ombyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för ändring av kontorslokal till gym, butik, lounge och studio.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Fasadändring och ändrad användning av industribyggnad.
Direktupphandlingen av ljusutrustning för scenmiljö, Halmstad
Halmstads kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av ljusutrustning för scenmiljö. Följande utrustning efterfrågas: Lampor: 10 st fresnel, typ Ovation F145WW inkl barndoors eller likvärdigt 4 st profiler, typ Ovation E-160WW inkl linser eller likvärdigt 15 st spot, typ Cameo Q-Spot 40 RGBW Black inkl 3 st fjärrkontroller eller likvärdigt 6 st spot, typ Cameo Q-Spot 15 RGBW BK, inkl 2 fjärkontroller Allt ovan komplett med clamp & wire. Kablage: 25 st DMX-kabel 2 m, 3 pin av god kvalitet 4 st DMX-kabel 6 m, 3 pin av god kvalitet 10 st powercon 2 m, extensionkabel(förlängning)
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med teknikrum på tak samt fasadändring och ny ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: