Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av ca 200 lägenheter som omfattar byte av avloppstammar, nytt ytskikt i badrum, nya handfat och toalettstolar, ny belysning, nya el-centraler med jordfeltsbrytare, samt nya vattenledningar i kök.
Ombyggnad av skola i Getinge, Halmstad
Planer finns på ombyggnad, alternativt rivning samt nybyggnad av skola i Getinge.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Ombyggnad till dagverksamhet i Halmstad
Avser ombyggnad för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för verksamhetens behov samt installation av hiss.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser byte av markbeläggning kring torg i egen regi.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket.
Ombyggnad i badhus i Halmstad
Ny spaavdelning samt helrenovering av våtrum.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Avkortade tågvägar i Halmstad
Halmstad C bandel 630.
Ombyggnad av industrifastighet i Halmstad
Modernisering av industrifastighet till kontor. Inredning av kontor, konferens samt omklädningsrum i industribyggnad/lokal samt igensättning av port.
Rivning samt byte av hiss i Halmstad
I byggnad Panna 3 ska 1 st. personhiss bytas ut till en ny varu/personhiss för att säkerställa krav på driftsäkerhet och reservdelstillgång samt förbättrad prestanda.
Rivning av fjärrvärmepannor i sjukhus i Halmstad
Rivning av gamla fjärrväme-pannor inklusive kringutrustning i panncentralen.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad av affärsbyggnad nya fönsterpartier samt entré.
Renovering av lekplats i Halmstad
Avser renovering av lekplatsen Sagoängen. En 40 meter lång linbana, en snurrig karusell och lekhus i form av en svamp. Belysning, väderskydd och fler picknickbord.
Tillbyggnad av ridhus i Halmstad
Avser tillbyggnad av ridhus, mickedala ridhus.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Halmstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Halmstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Plankorsningsåtgärder i Drared
Ombyggnad till B-anläggning.
Ny centraldammsugare vid värmeverk i Halmstad
Avser centraldammsugarutrustning till Halmstads Energi och Miljös Avfallskraftvärmeverk bestående av bl.a. ett vakuumaggregat, två filteravskiljare, installation och mindre mängd rördragning.
Renovering av lekplats i Halmstad
Avser renovering av lekplats.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Ombyggnad av dagcenter i Halmstad
Ändrad användning från äldreboende till studentboende.
Rivning av sophus i Halmstad
Rivningslov - rivning av miljöstation pga brand.
Rivning av bastu i Halmstad
Rivningslov - rivning av samlingslokal - bastubyggnad tylösand.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum-kattegattgymnasiet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Rivning av skärmtak, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och stödmurar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad, fasadändring och ändrad användning till flerbostadshus (20 studentlägenheter) samt rivning av bef. del.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal, monteringshall samt kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang-lilla torg-venezia.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Halmstad
Bygglov för ändrad användning - från kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av läkarcentral i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av tvåbostadshus/detaljhandel till läkarmottagning.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad planlösning i flerbostadshus - ytterligare lägenhet.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för ändring av färdig golvhöjd i lagerbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utbyggnad av allmän platsmark (ny anslutning av vågbrytaregatan till oljevägen).
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - tillgänglighet hållplats + cykelparkering.
Ombyggnad av återvinningsstation i Halmstad
Bygglov för flytt av befintlig återvinningsstation.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av 7 vindslägenheter.
Rivning av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikrum (2 st) samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av befintlig kontorsyta i industri/lagerbyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (hus 9) , ventilationsbyggnad på tak samt höjning av fasad.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och nybyggnad av plåtskjul.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av plankorsning i Halmstad
Reflexband i bommarna, pyramidmattor och stängsel.
Rivning och nybygnad av discgolfbana på Sannarp, Halmstad
Denna anläggning har nio banor som alla är mycket nergångna. Teknik och fritidsförvaltningen vill under hösten/vintern riva och bygga en helt ny discgolfanläggning i parken för att gynna spontanidrott i en stadsdel där andelen föreningsaktiva barn och ungdomar är låg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: