Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av torg. och framåt. Avser byte av markbeläggning.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
Varmmassabeläggning och infräsning. Omfattar objekt N611 Vapnö-Stålsberg, N613 Harplinge-Rävinge, N728 Torup-Kinnared och N730 Skärkehylte-Landeryd.
Tillbyggnad av restaurang och samlingslokal i Tylösand
Detaljplanen möjliggör för restaurang och samlingslokal i anslutning till varmbadhuset.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar med förstärkt mottagningskök, personalutrymmen och tillhörande utemiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende eller förskola.
Tillbyggnad av sjukhus i Halmstad
Projektet avser nytt hiss torn vid Länssjukhuset.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare 18 lägenheter på vind i flerbostadshus samt byte av fönster.
Utbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av affärsbyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av fem personhissar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Relining i flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser relining i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov - ändrad användning byggnad till handel och kontor samt nya fönster, hiss och trappa.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av befintligt hotell till studentbostäder.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av bostad med kontor/lager.
Ombyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av utrymme under körramp till sopsortering.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till restaurang samt uppsättning av fasadskylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från verksamhetslokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för - flerbostadshus, invändig omdisponering av bef. lägenheter till mindre lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av va-ledning i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering till flerbostadshus samt ändring av va i källaren Grenen 3,6.
Ombyggnad av klubbhus i Halmstad
Bygglov för inre ombyggnad och fasadändring av klubbhus och servicebyggnad - haverdals golfklubb.
Ombyggnad i brandstation i Halmstad, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ren miljö (omklädning/personallokal).
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - uppfyllnad inför byggnation av industribyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedande markarbeten till paveljongetablering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder, ombyggnad till lägenheter flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bilhall i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av bilhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd intill kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industri. Skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorbyggnad med fläktrum - länsstyrelsen.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lagertält på parkeringsplats.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av oisolerat lager i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av vindskydd-öppna utslags vindskydd.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av bod.
Rivning av transformatorstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av transformatorstation.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov - rivning av tälthall.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av vakmästarbostad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av växthus och plåthall.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av flera industribyggnader/lokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnader/lokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny vandringsväg för fisk vid Laxberg, Svartån
Avser rivning av befintlig fiskväg, rivning av delar av bro, ny anslutning till bro, ny fiskväg inkl luckor.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fastigheter i Halmstad
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fjärrvärmecentraler; Fastigheten Bäckagård 1:156 Keramikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:157 Mosaikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:158 Reliefplatsen samt Fastigheten Bäckagård 1:159 Skulpturplatsen.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 5 fastigheter i Halmstad
Projektet avser byte av fjärrvärmeväxlare i 5 fjärrvärmecentraler i Hajen 6 Viktoriagatan 6, Koljan 1 Kungsgatan 16, Koljan 10 Syskonhamnsgatan 9, Flundran 4 Kaptensgatan 9 C och Siken 6 Bredgatan 9 A.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ett skärmtak vid sjukhuset.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: