Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och påbyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor och labblokaler samt en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler. Konstruktör är OWB Architecture.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Halmstad
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH03, DH04-2019.
Tillbyggnad av hotell samt affärshus i Halmstad
Tillbyggnad-, renovering och ombyggnad av hotell samt 7 butiker. 110 hotellrum skall renoveras och 10 rum skall tillkomma.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Halmstad och Vänersborg (DH21 och DV21).
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Ombyggnad av annex vid skola i Halmstad
Avser ombyggnad samt renovering av Örjansskolans gamla annex.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Reparation av bro i Halmstad
Projektet avser reparation av bro efter brandskada och omfattar bl a rivning av befintlig stålöverbyggnad och skadade brolager, reparation av skadad betong på underbyggnad, utbyte av komplett stålöverbyggnad inklusive överbyggnad samt värmeinstallationer.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Inredning av ytterligare lokaler i vårdbyggnad, nya parkeringsplatser samt 2 nya förråd.
Relining i flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser relining i flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Halmstad
Renovering och ombyggnad av hall/lager. Höjning av tak samt fasadändringar.
Leverans och installation av vattenreningstankar vid värmeverk i Halmstad
Avser tillverkning, leverans och installation av vattenreningstankar till Kristinehedsverkets avfallspannor (P1 & P2).
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändringar.
Ombyggnad av annex i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av örjansskolans gamla annex.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av bilhall i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av bilhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av diselanläggning med datorbod.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd intill kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av oisolerat lager i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av produktionslokal i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av produktionslokal.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av befintligt hotell till studentbostäder.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av bostad med kontor/lager.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av utrymme under körramp till sopsortering.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till restaurang samt uppsättning av fasadskylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kulturhus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från lagerbyggnad till kultur- och museiverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från verksamhetslokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Halmstad
Bygglov för ändring av butikslokal till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Bygglov/rivningslov för servicebyggnads toaletter.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare lägenhet samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för - flerbostadshus, invändig omdisponering av bef. lägenheter till mindre lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostad på vinden i flerbostadshus Gripen 7,8,10.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedande markarbeten till paveljongetablering.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
inbyggnad av filtermaskin.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av bod.
Rivning av pumpstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av lagertank med tillhörande pumphus.
Rivning av transformatorstation i Halmstad
Rivningslov - rivning av transformatorstation.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov - rivning av tälthall.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av hotellverksamhet.
Ny vandringsväg för fisk vid Laxberg, Svartån
Avser rivning av befintlig fiskväg, rivning av delar av bro, ny anslutning till bro, ny fiskväg inkl luckor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: