Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Ramavtal avseende eldfasta infodringsarbeten, Halmstad
Avser eldfasta infordringsarbeten (murning) inklusive rivningsarbeten invändigt i pannor som förbränner i huvudsak avfall och skogsflis. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1+1+1 år.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-13 respektive 2021-11-12.
Utbyggnad av överföringsledningar mellan Slättåkra - Kvibille, Halmstad
Avser utbyggnad av överföringsledningar mellan Slättåkra - Kvibille.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser byte av markbeläggning kring torg i egen regi.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DH21, DM21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av kopplingsstation.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Ombyggnad av industrifastighet i Halmstad
Modernisering av industrifastighet till kontor. Inredning av kontor, konferens samt omklädningsrum i industribyggnad/lokal samt igensättning av port.
Avkortade tågvägar i Halmstad
Halmstad C bandel 630.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser byte av befintliga 130 kV frånskiljare och brytare i station H2 Kistinge.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av tegelfasader och yttertak med taktäckning av industriellt målningsbehandlad stålplåt, samt viss renovering invändigt i trapphus.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. Upptaget i investeringsbudget.
Rivning av fjärrvärmepannor i sjukhus i Halmstad
Rivning av gamla fjärrväme-pannor inklusive kringutrustning i panncentralen.
Upphandling av askutmatningssystem, Halmstad
Upphandlingen avser en totalentreprenad av ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad av affärsbyggnad nya fönsterpartier samt entré.
Tillbyggnad av ridhus i Halmstad
Avser tillbyggnad av ridhus, mickedala ridhus.
Ramavtal ställningsbyggnation inom Halmstads kommun
Merparten av ställningarna byggs invändigt i pannorna. Uppdraget omfattar: •Byggnation och demontering av ställningar. •Godkännande av byggda ställningar. •Underhåll och ombyggnationer av byggda ställningar. Lagerhållning av material erbjuds på plats hos HEM.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Omläggning av tätskikt p P-hus i Halmtad
Projektet avser omläggning av tätskikt i P-hus, ytskikt och körbanan på de två översta planen är slitna, otäta och i stort behov av omläggning. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Halmstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Halmstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Ombyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av befintlig lagerlokal till tvätteri, samhall.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av 8 st. vindslägenheter.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Rivning av industrihus i Halmstad
rivning av industribyggnad pga brand.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av fritidshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av fritidshus och förråd.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad pga brand.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av komplementbyggnad pga brand.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av parkdepå.
Rivning av storkök i Halmstad
Rivningslov - rivning av storkök samt matsal till skolbyggnad-kattegattsgymnasiet.
Rivning av toalett i Halmstad
Rivningslov - rivning av toalettbyggnad på hamngatan.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Rivningslov för skärmtak och bygglov för tillbyggnad av nytt skärmtak på centrumbyggnad-hagöns camping.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Tillbyggnad av enbostadsus, skärmtak för carport samt förlängning av kupa.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Tillbyggnad av kontor.
Rivning av garage i Halmstad
Rivning av garage pga av brand.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Ändrad användning av förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal med skärmtak vid entré.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (hus 10), ventilationsbyggnad på tak samt höjning av fasad maratonvägen 4.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad, kompressorrum.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av lager/förråd.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - ändrad användning av delar av äldreboende-vidablick, till vandrarhem/studentboende 2020-01-15-2020-12-31.
Ombyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av butik och rivning av innervägg -tutti frutti.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Halmstad
Bygglov för ändrad användning del av restaurang - sjukgymnastik.
Ombyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet - bostad.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad-hotell, takkupor och vind till hotellrum.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - sprängningsarbete - etapp 3.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utfyllnad av mark.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov för höjdändring på 12 fastigheter.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industrilokal samt fasadändring, eleiko.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad/hyresgästanpassning/fasadändring av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för påfyllnadslåda, spillplattor, rörbyte och potentialutjämning-preem.
Rivning och nybygnad av discgolfbana på Sannarp, Halmstad
Denna anläggning har nio banor som alla är mycket nergångna. Teknik och fritidsförvaltningen vill under hösten/vintern riva och bygga en helt ny discgolfanläggning i parken för att gynna spontanidrott i en stadsdel där andelen föreningsaktiva barn och ungdomar är låg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: