Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och påbyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor och labblokaler samt en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler.
TSK- och varmmassabeläggning i distrikt Väst
Distrikt Halmstad (DH) i distrikt Väst. Objekten är indelade i två (2) beläggningsgrupper DH01, DH02 med vardera två (2) huvuddelar utförande 2018 alternativt 2019.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1700 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
Varmmassabeläggning och infräsning. Omfattar objekt N611 Vapnö-Stålsberg, N613 Harplinge-Rävinge, N728 Torup-Kinnared och N730 Skärkehylte-Landeryd.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast september 2018.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av hemkunskapssal på skola. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar med förstärkt mottagningskök, personalutrymmen och tillhörande utemiljö.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av hotell/restaurang, inglasning av terasser samt fasadändring. rivning av bar och glastak.
Tillbyggnad av sjukhus i Halmstad
Projektet avser nytt hiss torn vid Länssjukhuset.
Tankbeläggning i distrikt Halmstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DH21-2018.
Ombyggnad av stridsteknikfält i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av stridsteknikfält.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av fem personhissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av affärsbyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Utbyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Avser tillbyggnad av befintlig korttidsparkering med bla tillkommande asfalterad yta om ca 1600 kvm med tillhörande dagvattenhantering samt komplettering av ny infart och allmän översyn och anpassning.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad av vind till 5 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av ventilation på skola i Halmstad
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fastigheter i Halmstad
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fjärrvärmecentraler; Fastigheten Bäckagård 1:156 Keramikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:157 Mosaikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:158 Reliefplatsen samt Fastigheten Bäckagård 1:159 Skulpturplatsen.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 5 fastigheter i Halmstad
Projektet avser byte av fjärrvärmeväxlare i 5 fjärrvärmecentraler i Hajen 6 Viktoriagatan 6, Koljan 1 Kungsgatan 16, Koljan 10 Syskonhamnsgatan 9, Flundran 4 Kaptensgatan 9 C och Siken 6 Bredgatan 9 A. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad kostnad.
Arkeologisk undersökning i Söndrum, Halmstad
Avser upphandling av konsult för arkeologisk undersökning inom RAÄ 106 och 108 i Söndrums socken, Halmstad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare 18 lägenheter på vind i flerbostadshus samt byte av fönster.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder på vindsvåning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig och invändig ändring av industribyggnad/lokal, fasadändring, skyltar samt skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av flera industribyggnader/lokaler.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnader/lokaler.
Rivning av lastkaj i Halmstad
Rivningslov - rivning av lastkaj samt mur.
Rivning av mur i Halmstad
Rivningslov - rivning av mur.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av vakmästarbostad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av växthus och plåthall.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorbyggnad med fläktrum - länsstyrelsen.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av äldreboende, förlängning av lastkaj.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd maj 2018-maj 2023 tillbyggnad affärsbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd tillbyggnad av skolbyggnad, paviljongmoduler flyttas upp på bef. paviljonger 2018-06 - 2020-06.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning från kontor till skolverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus - restaurang med skyltar-food point.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning, från kontor till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall/ljudvall.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall/ljudvall.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - förberedelse inför nybyggnation.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industribyggnad, ramirent.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad med förråd, skärmtak samt miljöstation.
Tillbyggnad av campingplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av campingtomter, karlstorps camping.
Ombyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för flyttning samt invallning av cisterner.
Ombyggnad av klubbhus i Halmstad
Bygglov för inre ombyggnad och fasadändring av klubbhus och servicebyggnad - haverdals golfklubb.
Tillbyggnad av garage vid brandstation i Halmstad, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av kallgarage vid brandstation.
Stängsling av naturreservat i Halmstad
Projektet avser utbyte av befintligt stängsel (ca 1250 meter) ett äldre taggtrådsstängsel till ett fårnätstängsel med en övre eltråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 16 st uterum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal - mercado. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i garage och stall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av affärsbyggnad till restaurang samt uppsättning av skyltar - texas long horn. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från barnvagnsbutik till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från restaurang till butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning kontorslokal till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av en hiss.
Rivning av skola i Halmstad
Projektet avser rivning av skolbyggnad.
Upphandling av skyddsbarriärer mot översvämning, Halmstad
Upphandlingen omfattar köp och leverans av 500 meter skyddsbarriär mot översvämning inklusive 12 st inner- och 12 st ytterhörn. Inga tyngder för plastmembran ska ingå i upphandlingen.
Ombyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nya utrymningstrappor på förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: