Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Halland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 3
Avser förnyelse av 104 hyreslägenheter och nyproduktion av 24 st. vindslägenheter i 6 st byggnader. Förnyelsen omfattar renovering av badrum, nya vatten och avloppsrör, ny el, ny FTX-ventilation, ombyggnad av källare samt markarbeten. Avser Klackerupsgatan 3 och 5 samt Stålgatan 31-41 i Halmstad.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 30 st markbalkonger samt renovering av 360 befintliga balkonger.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-13 respektive 2021-11-12.
Ramavtal avseende eldfasta infodringsarbeten, Halmstad
Avser eldfasta infordringsarbeten (murning) inklusive rivningsarbeten invändigt i pannor som förbränner i huvudsak avfall och skogsflis. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1+1+1 år.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Avser ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DH21, DM21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av kopplingsstation.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Invändig renovering av flerbostadshus samt byte av fönster och installation av solceller.
Ombyggnad av transformatorstation i Halmstads kommun
Avser byte av befintliga 130 kV frånskiljare och brytare i station H2 Kistinge.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Ramavtal ställningsbyggnation inom Halmstads kommun
Merparten av ställningarna byggs invändigt i pannorna. Uppdraget omfattar: •Byggnation och demontering av ställningar. •Godkännande av byggda ställningar. •Underhåll och ombyggnationer av byggda ställningar. Lagerhållning av material erbjuds på plats hos HEM.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. BEfintlig grusplan invid infart mot Hallägrahallen mot Knut Peters väg.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstad
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan sommaren 2020. Befintlig grusplan mittemot Furulundsbadet mot Sennavägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Byggledare underhållsbeläggning asfalt i Distrikt Väst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byggledare beläggning till Distrikt Väst
Underhållsbeläggning asfalt inom DH, DK, DM och DV i Distrikt Väst. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus samt sågverk.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivningslov - rivning av kontorsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av befintlig lagerlokal till tvätteri, samhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av befintliga lokaler till lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industrilokal samt fasadändring, eleiko.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad/hyresgästanpassning/fasadändring av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för påbyggnad av 2 våningar på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för till- och ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal med skärmtak vid entré.
Tillbyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av befintligt fläktrum på tak-halmstads sjukhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (hus 10), ventilationsbyggnad på tak samt höjning av fasad maratonvägen 4.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anpassning av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov för höjdändring på 12 fastigheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus/schaktning.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av väggar till skärmtak.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning från grossisthandel till konsumenthandel 4/5-2020-31/12-2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring och ändrad planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från dagcenter till 2 st. lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från industilager till lagerkontor, yta 37,8 kvm samt uppsättning av fönster.
Ombyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från villadaghem till bostad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av parkdepå.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum-heléns rör.
Rivning av toalett i Halmstad
Rivningslov - rivning av toalettbyggnad på hamngatan.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av garage.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad/lokal.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - del av lada.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av 3 st komplementbyggnader, mjölkhus, fågeltorn och pumphus.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av brandskadat garage.
Ombyggnad av samlingslokal i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymme vid flerbostadshus, ombyggnad av en lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: