Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Falkenberg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen. 5500kvm invändig rivning samt 2400 kvm utvändig rivning.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av klassrum samt mindre ombyggnationer av befintlig skola.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av ca 750 kvm skollokaler på två ställen. Samt en viss ombyggnad av befintliga skollokaler.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Ny- och ombyggnad av gator mmi Falkenberg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gågator och strandpromenad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad av ventilation i Stadshus, Falkenberg
Ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, montering av undertak samt mindre bygg jobb. Ventilationsaggregat byts, nya kanaldragningar i vissa delar, installation av VAV i några rum, belysningen byts i hela arbetsområdet, undertak monteras i korridor och kontorsrum. Etappindelning. Etapp 1: Ekonomiavdelningen, hela avdelningen Etapp 2: Del av Barn- och Utbildningsförvaltningen Etapp 3: Del av Barn- och Utbildningsförvaltningen Etapp 4: Del av Socialförvaltningen Etapp 5: Del av Socialförvaltningen
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Entreprenaden avser rivning av 10 st fastigheter av varierande slag bland annat industrifastigheter, lantbruk och villor. Projektet kan komma starta i december och kommer pågå löpande under 2020.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Reparation av kaj i Falkenberg
Avser reparation av kaj. Nya betongytor samt mindre reparationer.
Rivning av lagerbyggnader i Ullared
Rivning av två lagerbyggnader. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Portal till vallarnas lekplats i Falkenberg
Avser upphandling av portal till lekplats.
Ombyggnad av samlingslokal i Falkenberg
Falkenbergs kommun har för avsikt att på rubricerade fastighet installera ett FTX aggregat samt tillhörande kanalsystem. Entreprenaden innehåller även el, rör, undertak samt byggåtgärder.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Invändig ombyggnation av Lantmännen.
Byte av jordvärmepump i skola i Falkenbergs kommun
Avser byte av jordvärmepump på Ljungbyskolan.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Totalombyggnad av 50/10kV-station.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falkenberg
Anmälan installation av ftx-ventilation.
Ombyggnad av markanläggning i Falkenberg
Marklov förarbete inför nybyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad för dieseltank.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: