Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av klassrum samt mindre ombyggnationer av befintlig skola.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av ca 750 kvm skollokaler på två ställen. Samt en viss ombyggnad av befintliga skollokaler.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Ny- och ombyggnad av gator mmi Falkenberg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gågator och strandpromenad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
ÄFS - Ätrafors. Totalombyggnad 50/10kV.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata.
Rivning av ladugård i Falkenberg
Entreprenaden avser rivning av 10 st fastigheter av varierande slag bland annat industrifastigheter, lantbruk och villor. Projektet kan komma starta i december och kommer pågå löpande under 2020.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Rivning av lagerbyggnader i Ullared
Rivning av två lagerbyggnader. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falkenberg
Entreprenaden omfattar uppförande av nytt reningssteg på Ullared ARV, bestående av trumfilter för slutpolering av avloppsvattnet. Arbeten innefattar bygg-, process-, ventilation- samt yttre VA- och markarbeten.
Reparation av kaj i Falkenberg
Avser reparation av kaj. Nya betongytor samt mindre reparationer.
Portal till vallarnas lekplats i Falkenberg
Avser upphandling av portal till lekplats.
Ombyggnad av samlingslokal i Falkenberg
Falkenbergs kommun har för avsikt att på rubricerade fastighet installera ett FTX aggregat samt tillhörande kanalsystem. Entreprenaden innehåller även el, rör, undertak samt byggåtgärder.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Invändig ombyggnation av Lantmännen.
Byte av jordvärmepump i skola i Falkenbergs kommun
Avser byte av jordvärmepump på Ljungbyskolan.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Upphandling av lekplatsutrustning till lekplats i Falkenberg
Upphandling av större lekplatsutrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Ombyggnad av bank i Falkenberg
Ändrad användning, uppföra en skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad fasad och tillbyggnad.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Falkenberg
Marklov för höjning av bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Falkenberg
Marklov förarbete inför nybyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbostadshus och komplementbyggnad samt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: