Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (29)
Halmstad (50)
Hylte (8)
Kungsbacka (43)
Laholm (12)
Varberg (32)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 170 st.

Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 3
Avser förnyelse av 104 hyreslägenheter och nyproduktion av 24 st. vindslägenheter i 6 st byggnader. Förnyelsen omfattar renovering av badrum, nya vatten och avloppsrör, ny el, ny FTX-ventilation, ombyggnad av källare samt markarbeten. Avser Klackerupsgatan 3 och 5 samt Stålgatan 31-41 i Halmstad.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Nybyggnad av hus C ca 3700 m² BRA. Ombyggnad av självdragsventilation i Byggnad hus A och B till FTX. Tillbyggnad av tillagningskök i hus C ca 320 m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2. Ombyggnad av matsalen i hus I Ombyggnad av HK sal till NO sal i Hus E Ombyggnad av skolgård
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus inom Laholmshems bestånd. Denna portfölj omfattar ca 10-20 fastigheter.
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Tillbyggnad av idrottshall i Laholm
Trånga utrymmen och för få tider gör att Laholms kommun nu utreder möjligheterna att bygga ut idrottshallen i Våxtorp
Ombyggnad av väg 153 vid Svartenbacken och Yttre Hjärtared
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 30 st markbalkonger samt renovering av 360 befintliga balkonger.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Om- och tillbyggnad av Varbergs Stadshotell & Asia Spa omfattar plan 7 – 9 med att tillskapa mer spayta på plan 8 och en bar, orangeri och takterrass på plan 9. För att möjliggöra dessa ytor behövs nya hissar och förlängning på befintligt trapphus samt nya installationer. De om- och tillbyggda delarna är på ca 550 m² samt ca 130 m² takterrass. Upphandlingen omfattar även eventuella arbeten som kan komma att beslutas under projektets gång, så som att återställa fasad och tak. Flyttning av mobilmaster och dess utrustning, mm.
Prekvalificering! Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Entreprenaden avser utbyggnad av Skogshamn, Farehamnen i Varberg.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
tillbyggnad av förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet
Ny- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av lager och nybyggnation av 5 lasthus.
ROT-renovering av kasern i Halmstad
Projektet avser ROT-renovering av kasern.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 6 bostadsrätter i flerbostadshus.
Muddring av hamn i Falkenberg
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns yttre delar, samt ytan vid befintligt roro-läge och i anslutning till Magasinkajen.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Utbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av väg 154 från Falkenberg till länsgränsen
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Tillbyggnad av bilhall i Varberg
Tillbyggnad av försäljningslokal, bilhall.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Tillbyggnad med hotell och konferenslokal i Kärradal
Projektet avser tillbyggnad av hotell och konferenslokal. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planen avser att kunna inreda bostäder på vinden på fastigheten Baronen 2.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice, Varberg
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice. Option:2022-02-01 - 2023-01-31 Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av silo till bostadshus i Laholm
Kontor finns idag i silons bottenplan. Utreds huruvida man kan bygga bostäder i våningsplan över.
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Ombyggnad och renovering av centralkök i skola i Hylte
Projektet avser renovering och ombyggnad av centralkök i skola. Det nya köket får en kapacitet på ca 2500 portioner. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Invändig renovering av flerbostadshus samt byte av fönster och installation av solceller.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Utbyggnad av gata och VA i Falkenberg
Gatu och VA-utbyggnad i Falkenbergs kommun Skogstorp. Objektet omfattar: Utbyggnad av VA-ledningar ca 360 m Dagvattenmagasin 1 st Utbyggnad av gata ca 340 (240+100) m Utbyggnad av gc-väg ca 210 m Utbyggnad av parkmark ca 5 000m2
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
byte av befintligt ställverk i sin helhet, ny el och automation samt processförändringar avseende befintliga aktivslambassänger.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Ombyggnad av servicebyggnad och toalett i Varberg
Avser renovering av servicebyggnader.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Utbyte av vattenledning i Hyltebruk
utbyte av en 254 meter lång vattenledning.
Ombyggnad av kyrka i Tvååker
Objektet avser lokalanpassning av Kyrkskolan i Tvååker inklusive diverse utemiljö/markarbeten. Historiska Kyrkskolan i Tvååker (som senare kommer att kallas Mötesplatsen 2U) planeras nu att lokalanpassas till en ungdomsgård. Fastigheten kommer också att nyttjas utav Kulturskolans verksamhet, Junior (arbete med att få fler ungdomar fysiskt aktiva), Funka (fritid för funktionsnedsatta) och aktiv senior.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Slättvägen 2-4 uppfördes under första halvan av 1970-talet. Byggnaderna ritades av arkitekt Helge Nilsson och uppfördes för Våxtorps kommun. Slättvägen 4 färdigställdes 1971 och Slättvägen 2 1975. Byggnaderna ligger intill flera av Laholmshem övriga byggnader i Våxtorp som ligger samlat på den stora fastigheten Våxtorp 6:33, denna fastighet innehåller ca 70lgh totalt. I varje hus på Slättvägen 2 och 4 finns det 10 stycken lägenheter, dvs totalt 20 stycken. En del renoveringar har gjorts i huset i mitten på 90-talet. I övrigt är husen i originalskick.
Upprustning av Arena i Halmstads kommun
Lag-SM i friidrott kommer att äga rum i Halmstad med start 1 juli 2021. Inför detta kommer det att utföras upprustning som krävs för att leva upp till kraven på funktion och säkerhet. Uppdraget omfattar bland annat rivningsarbeten, ledningsarbeten, syntetbeläggning och banmarkeringar, diverse friidrottsutrustning samt el-, belysning- och ljudanläggning.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Utökande av industriområde i Varberg
Planer finns för utökning av industriområde.
Ramavtal avseende plåtslageriarbeten för Varbergs Bostads AB
Avser ramavtal för plåtslageriarbeten som omfattar utförande av mindre ombyggnationer, sedvanliga förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 månad.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorshall.
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Totalentreprenad för kameraövervakningssystem i Falkenberg
Option 1: 1 kamera på annan del av parkeringen inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning Option 2: 5 kameror inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning på annan del av parkeringen.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Regin Halland
Option:2022-10-01 - 2023-09-30 Option:2023-10-01 - 2024-09-30
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende revision elanläggning, Region Värmland
Med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor i tre våningar. Detaljplan och rivningslov finns.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Modernisering av racknära kyla i en serverhall, Halmstad
köp av en partiell modernisering av racknära kyla i en av Halmstads kommuns befintliga serverhallar.
Ombyggnad av studio i Hyltebruk
Ombyggnad från verkstad/lada till studio, samlingslokal, atelje och kontor.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Inkopplingsledare till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
invändig renovering av 6 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintliga byggnader.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
2020-10; Nya fönster, laddstolpar bil. 2021-04; OVK-besiktning, tvättmaskin/tumlare&torkskåp. 2021-10; Takomläggning. 2022-04; Solceller/-paneler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
2021-10 Laddstolpar Bil 2021-10 Porttelefon/kodlås/passer-/låssystem 2022-04 OVK-besiktning
Ombyggnad av bilverkstad i Hyltebruk
Bygglov ändrad användning från textilfabrik till bilverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Varberg
Tillbyggnad cykelskydd.
Ombyggnad av gym i Varberg
Ändrad användning från handel till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ändrad användning källare.
Ombyggnad av lägenhet i Varberg
Ändrad användning plan 2, från kontor till bostad.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Ändrad användning samt fasadändring.
Ombyggnad av gym i Varberg
Ändrad användning, verkstad - träningsanläggning.
Ombyggnad av butik i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av hotell i Falkenberg
Ändrad användning.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Falkenberg
Uppföra tak på paddelbana.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Varberg
Tillbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av cafeteria i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: