Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Om- och tillbyggnad av sjukhusI Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Ombyggnad av ventilationssystem vid sjukhus i Visby
Avser demontering av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning.
Ombyggnad av vårdavdelning i Visby
Avser en ombyggnadsdel där bl.a. navet i en av rundlarna, två personalrum, ett kök och ett matrum för patienter byggs om samt underhållsarbeten i 14 vårdsalar, avdelning C2.
Korrosionsskydd spont Visby hamn
Avser korrosionsskydd av spont.
Nedmontering av mur m.m i Visby
Avser att genom spontning säkerställa säker nedmontering av den raserade delen av ringmuren, utgrävning av befintlig terass och nedmontering av en utbyggnad.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av VA-ledningar i Godland
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar i Gotland.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad och ändrad användning av industri- och lagerbyggnad till kontor och personalutrymmen, fasadändring samt ny entré med skärmtak.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Rivning av industrihus i Visby
Rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Underhåll av byggnader och murar. utbyte av plank (biskopsgården och kapitelhusgården).
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola och ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat t o m 2022-06-30 (by 361).
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av förråd till bostadslägenhet.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Visby
Ändring/utökning av parkeringsplats.
Tillbyggnad av stugby i Visby
Tillbyggnad av 3 komplementbyggnader (uthyrningsstugor).
Tillbyggnad av butik i Visby
Tillbyggnad av butik - tidsbegränsat lov t o m 31 augusti 2019 (ica roma).
Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad av garage med förråd.
Tillbyggnad av hotell i Visby
Tillbyggnad av hotell- och restaurangbyggnad (breda blick).
Ombyggnad av sophus i Visby
Renovering av sopförråd.
Tillbyggnad av vagnhall i Visby
Förlängning av vagnhall med 24 m.
Ombyggnad av markanläggning i Visby
Marklov för jordvall.
Ombyggnad av enbostadshus i Visby
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd - ändring av tvättstuga till badrum.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Anmälan för ändring av planlösning och ingrepp i bärande konstruktion (klockaregården). Ta ner en vägg och bygga samman två rum.
Infodring av spillvattenledningar i Burgsvik
Avser schaktfri infodring av 426 m spillvattenledning.
Infodring av spillvattenledningar i Roma
Avser schaktfri infodring av 583 m spillvattenledning.
Infodring av spillvattenledningar i Fårösund
Avser schaktfri infodring av 83 m ledning och renovering av två stycken nedstigningsbrunnar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: