Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotlands län

Gotland (44)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett. Ytterligare lokaler ska tillskapas i anslutning till akutmottagningens tillbyggnad. Dessa lokaler är ämnade för enkel vård, administration m.m..
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 4
Tillbyggnad av datorhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Underhållsbeläggning Tank inom Gotlands län
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast: Tank – Beläggningsgrupp I1-2019, Gotlands län, 2019-11-15
Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.
Skydd av vattentäkt i Visby
Lärbro vattentäkt inklusive Tingstäde Träsk och Bästeträsk.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Nedmontering av mur m.m i Visby
Avser att genom spontning säkerställa säker nedmontering av den raserade delen av ringmuren, utgrävning av befintlig terass och nedmontering av en utbyggnad.
Korrosionsskydd spont Visby hamn
Avser korrosionsskydd av spont.
Ombyggnad av väg 148 mellan Visby-Fårösund
Säkra passager för cyklister och gångtrafikanter, bättre och säkrare korsningar, gång- och cykelstråk.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Ombyggnad av VA-ledningar och väg i Gotland
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar i Gotland.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Stolpbyte 70-kV i Gotland
Beställaren avser att teckna avtal med entreprenör för byte av ca 140 stolpar på 70kV-nätet med AMS-metod. Entreprenaden kommer att utföras över hela Gotland. Stolpbytet ska utföras 201908-201912, förutsatt att erforderligt material har erhållits.
Skydd av vattentäkt i Lärbro
Lärbro vattentäkt inklusive Tingstäde Träsk och Bästeträsk.
Avser omkonstruktion av betongplatta på flygplats i Visby
Avser omkonstruktion av betongplatta på Visby Airport.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Rivning av fastighet i Visby
Rivning måste ske innan ny- och ombyggnation.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor för hyresgästanpassning.
Rivning av restaurang i Visby
Rivning av restaurangbyggnad, trapphus och tillbyggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Visby
Om- och tillbyggnad av veterinärstation och kontor.
Rivning av butik i Visby
Rivning av butiks- och lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Visby
Rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Underhåll av byggnader och murar. utbyte av plank (biskopsgården och kapitelhusgården).
Ombyggnad av hotell i Visby
Underhåll av lägenhetshotell.
Ombyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av lada/förråd till pub/restaurang samt tillbyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Visby
Ändrad användning av brandstation till lager, verkstad och kontor, tidsbegränsat lov.
Rivning av barack i Visby
Rivning av modulbyggnad.
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av baracker.
Rivning av toalett i Visby
Rivning av wc-byggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Visby
Tillbyggnad av lokal samt uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: