Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotlands län

Gotland (57)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 4
Tillbyggnad av datorhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.
Upprustning av förskola i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Nedmontering av mur m.m i Visby
Avser att genom spontning säkerställa säker nedmontering av den raserade delen av ringmuren, utgrävning av befintlig terass och nedmontering av en utbyggnad.
Korrosionsskydd spont Visby hamn
Avser korrosionsskydd av spont.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Avser omkonstruktion av betongplatta på flygplats i Visby
Avser omkonstruktion av betongplatta på Visby Airport.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Ombyggnad av veterinärstation i Visby
Om- och tillbyggnad av veterinärstation och kontor.
Rivning av butik i Visby
Rivning av butiks- och lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Visby
Rivning av lagerbyggnad.
Rivning av restaurang i Visby
Rivning av restaurangbyggnad, trapphus och tillbyggnad.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Ombyggnad av hotell i Visby
Underhåll av lägenhetshotell.
Ombyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av lada/förråd till pub/restaurang samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor för hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat t o m 2022-06-30 (by 361).
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola och ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad av garage med förråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Visby
Ändring/utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av verkstad i Visby
Ändrad användning av brandstation till lager, verkstad och kontor, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Visby
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd - ändring av tvättstuga till badrum.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Anmälan för ändring av planlösning och ingrepp i bärande konstruktion (klockaregården). Ta ner en vägg och bygga samman två rum.
Rivning av toalett i Visby
Rivning av wc-byggnad.
Tillbyggnad av stugby i Visby
Tillbyggnad av 3 komplementbyggnader (uthyrningsstugor).
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av butik i Visby
Tillbyggnad av butik - tidsbegränsat lov t o m 31 augusti 2019 (ica roma).
Rivning av barack i Visby
Rivning av modulbyggnad.
Ombyggnad av sophus i Visby
Renovering av sopförråd.
Tillbyggnad av vagnhall i Visby
Förlängning av vagnhall med 24 m.
Ombyggnad av markanläggning i Visby
Marklov för jordvall.
Upprustning av parkeringshus i Visby
Uppskat i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Tillbyggnad av verkstad i Visby
Tillbyggnad av lokal samt uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va.
Infodring av spillvattenledningar i Burgsvik
Avser schaktfri infodring av 426 m spillvattenledning.
Infodring av spillvattenledningar i Roma
Avser schaktfri infodring av 583 m spillvattenledning.
Infodring av spillvattenledningar i Fårösund
Avser schaktfri infodring av 83 m ledning och renovering av två stycken nedstigningsbrunnar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: