Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gotlands län

Gotland (49)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Ombyggnad av ventilationssystem vid sjukhus i Visby
Avser demontering av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning.
Ombyggnad av vårdavdelning i Visby
Avser en ombyggnadsdel där bl.a. navet i en av rundlarna, två personalrum, ett kök och ett matrum för patienter byggs om samt underhållsarbeten i 14 vårdsalar, avdelning C2.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Infodring av spillvattenledningar i Burgsvik
Avser schaktfri infodring av 426 m spillvattenledning.
Infodring av spillvattenledningar i Roma
Avser schaktfri infodring av 583 m spillvattenledning.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Infodring av spillvattenledningar i Fårösund
Avser schaktfri infodring av 83 m ledning och renovering av två stycken nedstigningsbrunnar.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Ombyggnad av va-ledning i Visby
Anmälan installation/ändring av va.
Ombyggnad av vårdcentral i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för ändrad användning och ombyggnad av restaurang till lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Visby
Anmälan ändring av planlösning och väsentlig ändring av va.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av folkets hus i Visby
Nybyggnad av folkets hus byggnad (ersättningsbyggnad flyttas till fastigheten).
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av hamnkontor/servicehus samt tillhörande vågstation (ronehamn).
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Visby
Tillbyggnad av hotell- och restaurangbyggnad (breda blick).
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Visby
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av matsal i Visby
Ändrad användning del av ladugård till restaurangmatsal.
Tillbyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning och ombyggnad del av utställningslokal och förråd till restaurang samt tillbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning del av omklädningsbyggnad till förskola (samt tillbyggnad ?).
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av tvättstuga till lägenhet.
Rivning av skärmtak i Visby
Tillbyggnad av tvättstuga/panncentral med flisförråd samt rivning av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av stugby i Visby
Tillbyggnad av uthyrningsstugor (inglasning av 5 balkonger).
Ombyggnad av mur i Visby
Underhåll av mur.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning av vårdcentral till förskola, fasadändring, skylt samt uppförande av förråd.
Rivning av butik i Visby
Rivning av 3 byggnader (garage/förråd, butik och kiosk).
Rivning av automatstation i Visby
Rivning av automatbensinstation.
Tillbyggnad av bilhall i Visby
Tillbyggnad av bilhall och uppförande av fyra skyltar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Visby
Tillbyggnad av f d klubbhus (kronholmens golfbana).
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ombyggnad och ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.
Ombyggnad av förskola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilationsanläggning i förskola (kabyssen hus 1).
Ombyggnad av studentlägenhet i Visby
Anmälan ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd - tillbyggnad av bostadshus.
Ombyggnad av pensionat i Visby
Anmälan för ombyggnad av pensionatsbyggnad (fridhem). Enkelrum till dubbelrum med dusch & toalett i rummen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: