Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Om- och tillbyggnad av skola i Bergvik
Om och tillbyggnad av Bergviksskolan samt invändig rivning.
Om och tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Om och tillbyggnad av industri
Ändrad användning till bostäder mm i Söderhamn
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen inom planområdet från hotell till bostäder och centrumändamål.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Objektet avser ombyggnad av lokalen i Kv Rosen till 2st lägenheter samt iordningställande av gårdsytor i anslutning till byggnaden. Bef. lastintag, skärmtak samt stödmur rivs. Nya stödmurar/slänter byggs. Entré och skyltfönster mot Åsbäcksgatan byggs igen med en ny yttervägg. Ny balkong iordningställs i enlighet med förfrågningsunderlaget.
Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivning av flerbostadshus på Tallvägen 20 och 22 i Söderhamn.
Tillbyggnad av skola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad skola.
Rivning och sanering av mälterianläggning i Söderhamn
Objektet avser sanering och totalrivning av en fd. maltfabrik som uppfördes i början av 1970-talet. Total byggnadsarea är ca 6 300m2.
Rivning av reservoar i Söderhamn
Anmälan rivning fd. vattenreservoar.
Tillbyggnad av verkstad i Söderhamn
Tillbyggnad verkstad.
Ombyggnad av cistern i Söderhamn
Utbyte av varmvattentank, Sörljusne 1:37 Och Vallvikshem 1:107.
Rivning av panncentral i Söderhamn
Anmälan rivning pelletspanna.
Ombyggnad av båthus i Söderhamn
Fasadförändring samt ombyggnation båtskjul.
Rivning av förråd i Söderhamn
Rivningslov komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov tillfällig skolbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus med balkonger.
Tillbyggnad av hiss på flerbostadshus i Söderhamn
Objektet avser tillbyggnad av en utvändig lågfartshiss samt anpassningar för detta på Kv Skale 1:27 - Klockarvägen 82-120.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: