Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kaj i Ljusne
Bland annat 150 meter ny kajplats och högre effektivitet
Ny hockeysarg samt ispist till ishall i Söderhamn
Uppdraget består av att montera ny hockeysarg, anpassa läktare och bygga om spelarbås. Nya kylslangar ska monteras i befintlig ispist, varvid diverse markarbeten för kylslangar också ingår.
Ombyggnad av garage till utbildningslokal mm i Söderhamn
Tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av flyggarage till utbildningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Söderhamn
Avser tillbyggnad industrilokal för sällanköpshandel (vvs-material).
Ny skyddsväxel i Holmsveden
Ny skyddsväxel för att få till samtida infart. Bandel 218, 284+100 km - 285+400 km.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Ombyggnad av samlingslokal i Söderhamn
Ändrad användning från handel till samlingslokal.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, Söderhamn och Ljusne
Kommer ev att utföras i samband med fler busshållplatser vid resecentrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad/ ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Avser ombyggnad av entrédörrar,ytterdörrar, tvättmaskin mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Ändrad användning från verksamhet till bostad Grosshandlaren 6,1.
Ombyggnad av affärshus i Söderhamn
Anmälan om ändring av brandskydd och ventilation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus - fläktrum.
Ombyggnad av väg 637 genom Söderala
Ny beläggning, ändring av utformningen på gc-vägen som löper parallellt med väg 637.
Inventering av bottenvegetation samt naturvärdesbedömning i Gävleborgs län
Avser en leverantör som ska inventera ett eller två områden med en total havsareal på ca 2474 ha i Söderhamns kommun med hjälp av dropvideo och dykning.
Anläggande av växtbeklätt fördröjningsmagasin i Söderhamn
I projektet ingår att bygga ett växtbeklätt fördröjningsmagasin som fördröjer och även renar dagvattnet innan det når Söderhamnsån. Fördröjningsmagasinet är placerat i centrala Söderhamn på en grönyta i korsningen Brädgårdsgatan/Rustkammargatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: