Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av hus A+B+C+D + bef huvudbyggnad inkl restaurang till bostadsrättslägenheter.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Återställning av våtmarksmiljöer i Skrebbmyrans naturreservat, Ljusdal
Våtmarken utgörs av myrkomplex karaktäriserad av en mosaik av oräkneliga småmyrar, fastmarkspartier, sumpskog och tjärnar.
Nybyggnad av slamfickor vid avloppsreningsverk i Ljusdal
Avser nybyggnad av slamfickor belägna i närheten av Ljusdals avloppsreningsverk. Total bruttoarea för slamfickor ca 450 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på kramsta 40:1 i järvsö.
Tillbyggnad av godsmottagning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av godsmottagning, uppförande av stödmur, grindar och stängsel på östernäs 15:5 i ljusdal.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal på kläppa 27:11 i ljusdal.
Ombyggnad av restaurang i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av affärshus till restaurang/affär samt uppsättande av skylt på stene 3:4 i järvsö.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostadshus till kontor samt utvändig ändring på kläppa 25:3 i ljusdal.
Ombyggnad av gym i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till träningslokal på kläppa 24:42 i ljusdal.
Ombyggnad av grillkiosk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kiosk/butik till grill/kiosk på lillbyn 8:8 i färila.
Tillbyggnad av båthus i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2022-12-31 för tillbyggnad av stuga/båthus på öster-skästra 9:30 i järvsö.
Ombyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av tankanläggning på väster-skästra 5:32 i järvsö.
Tillbyggnad av carport i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av carport/tvätthall på prästgården 4:1 i ljusdal.
Tillbyggnad av fläktrum i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fläktrum på slotte 2:89, hus k, i ljusdal.
Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förvaringsskåp på öje 9:87 i järvsö.
Byte av reningsanläggning i simhall i Färila
Installation av nya VA-reningar och ny klortillverkning till stora och lilla bassängen med flöde på 60 respektive 30 m3/tim.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: