Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny station för anslutning av vindkraftpark i Los
Ny 400 kV station för att möjliggöra anslutning av en vindkraftpark som byggs av Arise.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av hus A+B+C+D + bef huvudbyggnad inkl restaurang till bostadsrättslägenheter.
Återställning av vattenmiljön mm Gävleborg
Drygt 10 mil längs Ljusnan och Voxnan
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Ombyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostadshus till kontor samt utvändig ändring på Kläppa 25:3 i Ljusdal.
Ombyggnad av gruppbostad i Ljusdal
Ändrad användning av lokal till dagverksamhet LSS 6 platser.
Nybyggnad av slamfickor vid avloppsreningsverk i Ljusdal
Avser nybyggnad av slamfickor belägna i närheten av Ljusdals avloppsreningsverk. Total bruttoarea för slamfickor ca 450 kvm.
Tillbyggnad av godsmottagning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av godsmottagning, uppförande av stödmur, grindar och stängsel på Östernäs 15:5 i Ljusdal.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal på kläppa 27:11 i ljusdal.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till verksamhet på åkersta 13:2 i ljusdal.
Ombyggnad av restaurang i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorslokal till sushirestaurang/take away på tälle 23:8 i ljusdal.
Rivning av enbostadshus i Ljusdal
Anmälan för rivning av bostadshus på abborrsjöknoppen 1:2 i los.
Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på östernäs 9:6 i ljusdal.
Återställning av våtmarksmiljöer i Skrebbmyrans naturreservat, Ljusdal
Våtmarken utgörs av myrkomplex karaktäriserad av en mosaik av oräkneliga småmyrar, fastmarkspartier, sumpskog och tjärnar.
Byte av reningsanläggning i simhall i Färila
Installation av nya VA-reningar och ny klortillverkning till stora och lilla bassängen med flöde på 60 respektive 30 m3/tim.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: