Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av Tingsrätten i Hudiksvall
Det finns planer för ombyggnation av befintlig byggnad på Lagmansgatan eller nybyggnation på Kattvikskajen (projekt 1479719) i Hudiksvall.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 1
Anläggande av nya gator, GC-stråk och parker med tillhörande belysningsanläggning samt utförande av nytt VA-system. För ledningsägare, kraftförsörjning, Fjv och opto ska markarbeten utföras. Total bruttoarea ca: 38 500 m2. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enånger
AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av 4 stycken lägenheter, varav två byggs samman till en på Enångersvägen 25-26 i Enånger.
Byte av värme/vatten kulvertar samt installation av solfångare i Hudiksvall
Avser utbyte av värme- och vv-/vvc-kulvertar mellan undercentral och ut till samtliga huskroppar, ersätta befintlig kallvattenservis, ansluta ny kulvert – och kallvattenrör mot befintliga ledningar i golv, byta insatser i befintliga radiatorventiler samt montering av nya termostatkroppar och installera solfångare och ackumulatortankar för varmvatten.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 1:44.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Sivik-Fläcka, Sunnanbäck och Ölsund
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till lägenheter på fastigheten guldsmeden 6.
Rivning av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för kontor på fastigheten strand 3:6.
Tillbyggnad av tvättinrättning i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad/fasadändring av komplementbyggnad (tvättstuga/personalbyggnad) på fastigheten östanbräck 43:1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten åvik 6:6.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:41.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten forsa-hamre 8:14.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på fastigheten finnflo 4:25.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten håsta 12:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för utökning av befintlig parkering och busshållplats inkl. väderskydd på fastigheten rådhuset 2:1.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för grovplanering av mark på fastigheten ullsätter 2:29.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten knutslunda 1:20(2).
Ombyggnad av brygga i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av brygga på fastigheten arnön 12:176.
Ombyggnad av personallokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av loge till personalutrymmen på fastigheten fränö 2:1.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av bullerplank på fastigheten sunnansjö 9:6.
Ombyggnad av kök i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad till kök på fastigheten stadshuset 1.
Tillbyggnad av skola i Hudiksvall
Tillbyggnad av entré på fastigheten hålsjö 1:28.
Renovering av omklädningsrum i simhall i Delsbo
Renovering av duschar i omklädningsrummen.
Renovering av VA-ledningar i Iggesund
Renovering av VA-ledningar Götvägen-Hyttevägen
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten bricka 8:16.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten gammelsträng 2:3.
Rivning av mast i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av mast på fastigheten välsta 11:7.
Rivning av telestation i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av teknikhus på fastigheten moviken 3:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: