Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader). Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Väglängd 1199 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 1
Exploatering inför bebyggelse på Kattvikskajen i Hudiksvall. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 2
Exploatering inför bebyggelse på Kattvikskajen i Hudiksvall. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef butiksytor till kontor.
Konvertering till fjärrvärme i växthus
Konvertering till fjärrvärme i tre växthus.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Avser ombyggnad av lokaler till 3 stycken lägenheter på Varvsgatan 23 A och B, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten. Mark- och rivningsarbeten enligt ritningar.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Rivning och tillbyggnad av affärshus och entré i Hudiksvall
Rivning och tillbyggnad av entré och trapp på affärshus inklusive , fastigheten Köpmanberget 3:3.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Norrhoga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ändrad användning av kontor till lägenheter på fastigheten ede 38:1. 3-4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 4:10.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Delsbo
Tillbyggnad av livsmedelsbutik
Rivning av soprum i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:43.
Rivning av mur i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av mur på fastigheten strand 2:1.
Tillbyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport) på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten färgaren 5.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på fastigheten hattmakaren 7.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av personalutrymmen till lägenhet på fastigheten forsa-lund 8:1.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till lägenhet på fastigheten sofiedal 8:3.
Tillbyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med carport och förråd på fastigheten östanbräck 50:2.
Ombyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för renovering av brygga på fastigheten arnön 12:9 (kolandsbryggan).
Renovering av pumpstationer i Hudiksvall
Avser förfrågningsunderlag för renovering av el och styr i 4 stycken stora pumpstationer. (1 förfrågningsunderlag per pumpstation)
Rivning av pumphus i Norsta, Hudiksvall
All betong skall rivas till minst 0,5 m under marknivå. Tomrum under mark skall fyllas med massor och bevattnas så att inga sättningar uppstår.
Rivning av flerbostadshus i Hudiksvall
Anmälan för rivning av litet flerbostadshus på fastigheten iggesund 14:1.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9. 1 vägg och 1 port.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: