Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader). Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 1
Exploatering inför bebyggelse på Kattvikskajen i Hudiksvall. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 2
Exploatering inför bebyggelse på Kattvikskajen i Hudiksvall. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten skarmyra 8:2. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Tillbyggnad av kontor och industri i Hudiksvall
Sjölins Smide utökar sin egen verksamhet. Det blir både kontor och produktionsyta.
Konvertering till fjärrvärme i växthus
Konvertering till fjärrvärme i tre växthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enånger
AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av 4 stycken lägenheter, varav två byggs samman till en på Enångersvägen 25-26 i Enånger.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Rivning och tillbyggnad av affärshus och entré i Hudiksvall
Rivning och tillbyggnad av entré och trapp på affärshus inklusive , fastigheten Köpmanberget 3:3.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 1:44.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Sivik-Fläcka, Sunnanbäck och Ölsund
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ändrad användning av kontor till lägenheter på fastigheten ede 38:1. 3-4 lägenheter.
Rivning av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för kontor på fastigheten strand 3:6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus på fastigheten wallström 1.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 4:10.
Tillbyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport) på fastigheten forsa-hamre 21:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten färgaren 5.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten malsta 8:1.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för utfyllnad fastigheten ede 25:2.
Tillbyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av butik på fastigheten iggesund 14:279.
Tillbyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med carport och förråd på fastigheten östanbräck 50:2.
Rivning av carport i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av carport på fastigheten håsta 12:1.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten agön 1:25.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av garage på fastigheten strand 4:1.
Rivning av soprum i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (soprum) på fastigheten iggesund 14:138.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten jakobsberg 7:6.
Rivning av sophus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten ede 11:9.
Rivning av sophus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten kristineberg 6:1.
Tillbyggnad av skola i Hudiksvall
Tillbyggnad av entré på fastigheten hålsjö 1:28.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av kontor till lägenhet på fastigheten sofiedal 8:3.
Renovering av omklädningsrum i simhall i Delsbo
Renovering av duschar i omklädningsrummen.
Ombyggnad av brygga i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för renovering av brygga på fastigheten arnön 12:9 (kolandsbryggan).
Rivning av pumphus i Norsta, Hudiksvall
All betong skall rivas till minst 0,5 m under marknivå. Tomrum under mark skall fyllas med massor och bevattnas så att inga sättningar uppstår.
Rivning av flerbostadshus i Hudiksvall
Anmälan för rivning av litet flerbostadshus på fastigheten iggesund 14:1.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9. 1 vägg och 1 port.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: