Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Väglängd 1199 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till 14-16 lägenheter.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lager på fastigheten ullsätter 2:34.
Ny entré mm på affärshus/galleria i Hudiksvall
Ny entré och lägenheter i två våningar ovanpå.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Avser ombyggnad av lokaler till 3 stycken lägenheter på Varvsgatan 23 A och B, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten. Mark- och rivningsarbeten enligt ritningar.
Tillbyggnad av galleria i Hudiksvall
Ett tak över cykelparkeringen samtidigt kan då en ny butikslokal byggas ovanpå "taket".
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Ombyggnad av ishall i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av ishall på fastigheten bölan 14:1. Ny läktare och cafeteria ska byggas.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef butiksytor till kontor på fastigheten tuna-fors 2:34.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten fotografen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av skolbyggnad till lägenheter på fastigheten mo 3:37.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lokal på fastigheten rådhuset 2:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus på fastigheten åvik 17:4.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten friggesund 8:7.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av kontor på fastigheten håsta 3:205.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten vedmyra 7:31.
Rivning av pumpstation i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av pumphus på fastigheten blästa 3:6.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av garage på fastigheten ede 4:44.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av djurklinik på fastigheten sanna 2:66.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd och omklädningsrum på fastigheten tunbyn 2:11.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:47.
Ombyggnad av fritidshus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av café till fritidshus på fastigheten linfläck 2:29.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Hudiksvalls tingsrätt
Domstolsverket inbjuder till anbudsgivning avseende ett service- och supportavtal till befintligt säkerhetssystem på Hudiksvalls tingsrätt.
Ombyggnad av innergårdar i Hudiksvall
Avser omläggning av 3 st innergårdar.
Renovering av pumpstationer i Hudiksvall
Avser förfrågningsunderlag för renovering av el och styr i 4 stycken stora pumpstationer. (1 förfrågningsunderlag per pumpstation)
Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning till kontor på fastigheten ede 9:27.
Nytt golv i idrottshall i Hudiksvall
Nytt golv på Håstaholmens Sporthall.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik på fastigheten rogsta-bästdal 5:11, entré samt kundtoalett.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:33.
Tillbyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av affärshus på fastigheten furulund 6:2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten temperance 6.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten köpmanberget 2:11.
Rivning av godsmottagning i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av godsmottagning på fastigheten furulund 6:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: