Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader). Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Två programarbeten ska göras för Hudiksvalls och Gävle sjukhus och ska vara klart våren 2019. Programsystemarbete för Hudiksvalls sjukhus ska göras för projekt: Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad Etapp 3 - 1525937 Rivning av hus 2,3,4 Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1 Etapp 5 - 1525943 Rivning av hus 9 Option: Framtagande av systemhandling för Etapp 2 - 1523168 Ny teknikbyggnad och Etapp 4 - 1525941 Ny vårdbyggnad, hus 1. Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtidsbygget samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Om och tillbyggnad på befintligt äldreboende med ca 48 platser planeras. Håsta Säbo.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Om och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Om- och tillbyggnad av ekonomigården i Delsbo
Ekonomigården invid Delsbo kyrka renoveras och byggs ut i befintlig stil. En del av taket kompletteras med ca 75 m2 solceller.
Byte av värme/vatten kulvertar samt installation av solfångare i Hudiksvall
Avser utbyte av värme- och vv-/vvc-kulvertar mellan undercentral och ut till samtliga huskroppar, ersätta befintlig kallvattenservis, ansluta ny kulvert – och kallvattenrör mot befintliga ledningar i golv, byta insatser i befintliga radiatorventiler samt montering av nya termostatkroppar och installera solfångare och ackumulatortankar för varmvatten.
Ombyggnad av skola i Delsbo
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av skolbyggnad på fastigheten ede 11:9.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:41.
Nybyggnad av fiber i Färdsjö
Ett trettiotal fastigheter i Färdsjö kommer att få fiber via Fiberstaden.
Rivning av industrihus i Delsbo
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Tillbyggnad av sluss till tvättstuga, omb personallokal i Hudiksvall
Personallokal kommer få större utrymme i befintlig lokal, sluss till tvättstuga byggs.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten forsa-hamre 8:14.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten åvik 6:6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till lägenheter på fastigheten guldsmeden 6.
Ombyggnad till bilprovningsanläggning i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad på fastigheten furulund 6:1.
Ombyggnad av skola i Hudiksvall
Anmälan för installation av hiss på fastigheten hallen 1:4.
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus på fastigheten flickskolan 7.
Ombyggnad av brygga i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av brygga på fastigheten arnön 12:176.
Ombyggnad av personallokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av loge till personalutrymmen på fastigheten fränö 2:1.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av bullerplank på fastigheten sunnansjö 9:6.
Ombyggnad av kök i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad till kök på fastigheten stadshuset 1.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på fastigheten finnflo 4:25.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för utökning av befintlig parkering och busshållplats inkl. väderskydd på fastigheten rådhuset 2:1.
Tillbyggnad av kallförråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten ullsätter 2:43.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten håsta 12:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten knutslunda 1:20(2).
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten bricka 8:16.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten gammelsträng 2:3.
Rivning av mast i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av mast på fastigheten välsta 11:7.
Rivning av telestation i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av teknikhus på fastigheten moviken 3:2.
Rivning av skärmtak i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten strand 3:7, Tidsbegränsat lov för byggskylt på fastigheten strand 3:7 Strand 3:7.
Rivning av telestation i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av teknikhus och torn på fastigheten långvind 9:441.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för grovplanering av mark på fastigheten ullsätter 2:29.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för ombyggnad av avlämningsplats på fastigheten jakobsberg 12:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: