Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Om- & tillbyggnad av Tingsrätten i Hudiksvall
Det finns planer för ombyggnation av befintlig byggnad på Lagmansgatan eller nybyggnation på Kattvikskajen (projekt 1479719) i Hudiksvall.
Ombyggnad och exploatering av kaj i Hudiksvall, Etapp 1
Anläggande av nya gator, GC-stråk och parker med tillhörande belysningsanläggning samt utförande av nytt VA-system. För ledningsägare, kraftförsörjning, Fjv och opto ska markarbeten utföras. Total bruttoarea ca: 38 500 m2. Exploatering: Etapp 1 1399022 Etapp 2 1541930
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Tillbyggnad av kontor och industri i Hudiksvall
Sjölins Smide utökar sin egen verksamhet. Det blir både kontor och produktionsyta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enånger
AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av 4 stycken lägenheter, varav två byggs samman till en på Enångersvägen 25-26 i Enånger.
Rivning och tillbyggnad av affärshus och entré i Hudiksvall
Rivning och tillbyggnad av entré och trapp på affärshus inklusive , fastigheten Köpmanberget 3:3.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Sivik-Fläcka, Sunnanbäck och Ölsund
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ändrad användning av kontor till lägenheter på fastigheten ede 38:1. 3-4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 1:44.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus på fastigheten wallström 1.
Rivning av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för kontor på fastigheten strand 3:6.
Rivning av carport i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av carport på fastigheten håsta 12:1.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten agön 1:25.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av garage på fastigheten strand 4:1.
Renovering av omklädningsrum i simhall i Delsbo
Renovering av duschar i omklädningsrummen.
Renovering av VA-ledningar i Iggesund
Renovering av VA-ledningar Götvägen-Hyttevägen
Tillbyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av butik på fastigheten iggesund 14:279.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten malsta 8:1.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten jakobsberg 7:6.
Rivning av sophus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten ede 11:9.
Rivning av sophus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten kristineberg 6:1.
Tillbyggnad av skola i Hudiksvall
Tillbyggnad av entré på fastigheten hålsjö 1:28.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för utfyllnad fastigheten ede 25:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: