Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader). Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hudiksvall
Väglängd 1199 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till 14-16 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef butiksytor till kontor.
Konvertering till fjärrvärme i växthus
Konvertering till fjärrvärme i tre växthus.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Avser ombyggnad av lokaler till 3 stycken lägenheter på Varvsgatan 23 A och B, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten. Mark- och rivningsarbeten enligt ritningar.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Norrhoga.
Utbyggnad av fiber i Forsa
Utbyggnad av fiber i Sivik-Fläcka, Sunnanbäck och Ölsund
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten fotografen 2.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Delsbo
Tillbyggnad av livsmedelsbutik
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:43.
Rivning av mur i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av mur på fastigheten strand 2:1.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av garage på fastigheten ede 4:44.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Hudiksvalls tingsrätt
Domstolsverket inbjuder till anbudsgivning avseende ett service- och supportavtal till befintligt säkerhetssystem på Hudiksvalls tingsrätt.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på fastigheten hattmakaren 7.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av personalutrymmen till lägenhet på fastigheten forsa-lund 8:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten vedmyra 7:31.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:47.
Ombyggnad av fritidshus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av café till fritidshus på fastigheten linfläck 2:29.
Renovering av pumpstationer i Hudiksvall
Avser förfrågningsunderlag för renovering av el och styr i 4 stycken stora pumpstationer. (1 förfrågningsunderlag per pumpstation)
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik på fastigheten rogsta-bästdal 5:11, entré samt kundtoalett.
Rivning av pumphus i Norsta, Hudiksvall
All betong skall rivas till minst 0,5 m under marknivå. Tomrum under mark skall fyllas med massor och bevattnas så att inga sättningar uppstår.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten köpmanberget 2:11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: