Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Om och tillbyggnad på befintligt äldreboende med ca 48 platser planeras. Håsta Säbo.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Om och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till trygghetsboende.
Ombyggnad av parkeringsgarage i Hudiksvall
Ombyggnad av parkeringsgarage till varmgarage, rivning av mur och nybyggnad av staket mm.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Byte av värme/vatten kulvertar samt installation av solfångare i Hudiksvall
Avser utbyte av värme- och vv-/vvc-kulvertar mellan undercentral och ut till samtliga huskroppar, ersätta befintlig kallvattenservis, ansluta ny kulvert – och kallvattenrör mot befintliga ledningar i golv, byta insatser i befintliga radiatorventiler samt montering av nya termostatkroppar och installera solfångare och ackumulatortankar för varmvatten.
Ombyggnad av skola i Delsbo
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av skolbyggnad på fastigheten ede 11:9.
Nybyggnad av fiber i Färdsjö
Ett trettiotal fastigheter i Färdsjö kommer att få fiber via Fiberstaden.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:41.
Tillbyggnad av sluss till tvättstuga, omb personallokal i Hudiksvall
Personallokal kommer få större utrymme i befintlig lokal, sluss till tvättstuga byggs.
Rivning av industrihus i Delsbo
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten ede 52:1.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad/anläggning (djurklinik) på fastigheten norränget 5:14.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ändrad användning av skolbyggnad till bostäder på fastigheten sund 2:27.
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus på fastigheten flickskolan 7.
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av försäljningslokal på fastigheten guldsmeden 6.
Tillbyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av försäljningslokal på fastigheten kristineberg 11:1.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten idenors-vi 2:51.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:10.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten norränget 6:9.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Anmälan för installation av eldstad (vedeldad pizzaugn) och rökkanal för restaurang på fastigheten köpmanberget 5:7.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av samlingslokal på fastigheten fegärde 15:1.
Tillbyggnad av kallförråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten ullsätter 2:43.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för ombyggnad av avlämningsplats på fastigheten jakobsberg 12:1.
Rivning av skärmtak i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten strand 3:7, Tidsbegränsat lov för byggskylt på fastigheten strand 3:7 Strand 3:7.
Rivning av telestation i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av teknikhus och torn på fastigheten långvind 9:441.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Hudiksvall
Mellan Fina butiken och Solvägen. Uppfräschning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: