Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte längs Ostkustbanan mellan Gävle-Åänge
Spårbyte samt hastighetshöjande åtgärder.
Helrenovering av grundskola i Gävle
Totalrenovering av grundskola och nybyggnad av idrottshall och skolkök i 1 byggnad i anslutning till skolan.
Spår och växelbyten vid Gävle norra
Omfattar järnvägsspåren inom Gävle Central och ut mot järnvägsövergången i Strömsbro samt Strömsbro-Södra Åbyggeby.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt
Avser Gävleborgs, Dalarnas samt Västernorrlands län. Beläggningsgrupperna W11, X10, X11 samt Y10.
Varmmassabeläggning i Gävleborgs och Dalarnas län
Beläggningsgrupper W1, W2, W3, X1, X2 och X4.
Upprustning av Stadshuset i Gävle
Allmän upprustning av stadshuset. Projektet utförs i etapper.
Om- & påbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Påbyggnad med 7 radhus i 2 våningar samt ombyggnad av kontorslokaler till 15 lägenheter. Installation av bilhiss i källare.
Ombyggnad av Ostkustbanan mellan Gävle-Kringlan
Förstärkningsåtgärder på banvallen för att höja den tillåtna axellasten till 25 ton.
Reparation av spontkaj vid Baggarevarvet, Gävle
Objektet avser reparation av spontkaj på Gavleåns södra sida på en sträcka av ca 470 meter nedströms Baggarevarvet. Arbetet omfattar delvis rivning av befintlig betong, schakt, pågjutning av ny krönbalk, nya dagvattenbrunnar med utlopp genom spontkaj, återfyllning samt utförande hårdgjorda ytor. Ökad omfattning med nya kajkonsoler samt fler båtplatser på ytterligare 1 kaj.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden
Renovering av bostäder i Gävle, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 på 1521393.
Renovering och tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Totalrenovering och tillbyggnad med 11 st lägenheter, ny tvättstuga, förråd, återvinningsaggregat och dränering av grund. Byte av tak och fönster.
Om- & tillbyggnad av matsal och storkök samt utemiljö vid skola i Valbo
Om- och tillbyggnad av matsal och storkök, samt dränering, dagvatten, utemiljö. Option nr 1 VA-mark. Option nr 2 Byte fasader
Stationsåtgärder i region Mitt
PLm Stationer för alla. Tillgänglighetsanpassning av 12 stationer i Gävleborg, Dalarna och Västernorrlands län.
Ombyggnad av grundskolor i Gävle
Ur investeringsbudget 2019-2025.
Ombyggnad av kaj i Gävle etapp 1
Utustningskaj på fd Gerdavarvet. Södra slippiren.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till renrum.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Brynäs, Gävle
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig rör-, och maskinutrustning och tillhörande fundament. Invändig målning och återställning av golv ingår. Pumpstationen ska förses med ny maskin- och rörutrustning. El och automation ingår ej i upphandlingen
Upprustning av utemiljö mm i Gävle
Upprustning av utemiljö. Asfalt, gräs, plattläggning, grillplatser, belysning, utegym och dränering. Avser Holmsundsvägen 7-27 och Korsnäsvägen 104-108 i Gävle.
Signalåtgärder längs järnvägen vid Gävle C
Signalåtgärder på norra sidan av Gävle station.
Tankbeläggning i Gävleborgs län
Avser väg 296 mellan Los-Kårböle samt väg 623 mellan Segersta-Bollnäs.
Ombyggnad av lågspänningsställverk i Gävle
Befintligt ställverk A1034 med tillhörande transformator skall demonteras. Befintligt installationsgolv skall rivas, inklusive i nu disponibel del. (Asbest-provning av golvplattor kommer att utföras genom beställarens försorg innan entreprenadarbeten påbörjas.) Ställverksutrymmets väggar och tak skall målas, nytt installationsgolv skall monteras, inklusive i nu disponibel del. Nytt ställverk samt nya transformatorer skall levereras, monteras, installeras och driftsättas.
Ombyggnad av ventilation i skola i Gävle
Ur investeringsbudget 2015-2021.
Drift och underhåll av vägbelysning i Gävleborgs län
Utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs län. Ev förlängning 2 + 2 år.
Om- och tillbyggnad av gymnastiksal och fläktrum i Forsbacka, etapp 2
Denna upphandlas med etapp 1 projekt: 1229396 och utföras efter. Huvuddel 1 – arbete i biblioteket. Huvuddel 2 – arbete i sporthallen och nytt fläktrum/tillbyggnad. Ventilation och upprustning. Total yta för om och tillbyggnad för gymnastik och bibliotek är ca 900 kvm.
Upprustning av utemiljö i miljonprogramsområde i Gävle, etapp 4
Avser revitalisering av utemiljö i miljonprogramsområde. Objekten är belägna i stadsdelen Nordost i Gävle, Gävle kommun. Utemiljö tillhörande adresser Norra Köpmangatan 34-40, 42.
Markarbete vid bostadsområde i Gävle
Markarbete i stadsdelen Forsbacka i Gävle, runt Mariagatan, Strandgatan och Storgatan.
Anpassning av skola till förskola i Norrsundet, Gävle
Ombyggnad av skola till förskola.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 583/577 mellan Eskön-Norrsundet
Ombyggnad/förbättring av befintliga hållplatslägen, 6 nya hållplatslägen, breddning/utbyggnad av bussfickor mm.
Byggledare trafiksignaler samt övrig vägkantsutrusning i region Mitt
Specialiststöd Trafiksignaler VVIS och övrig vägsidesutrustning Distrikt Mitt. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år därefter har beställaren möjlighet att förlänga med ytterligare 1 år.
Ombyggnad av yttre miljö vid kv Fören i Gävle
Objektet avser ombyggnad av befintlig markanläggning, ny markvärmeanläggning samt nybyggnad av miljöhus, pergola och tak över utrymningstrappa vid Gävle energis huvudkontor vid Förrådsgatan i Gävle.
Byte av hissar i hotell i Gävle
Byte av 2 hissar i befintliga schakt.
Renovering av vattenledning i Valbo
Entreprenaden omfattar infodring av 400 meter av vattenledningen på Mackmyravägen och 600 meter av vattenledningen vid Åbrinken.
Rivning av sjukhus i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Upprustning av paviljonger i Gävle, del 2
Flytt och upprustning av paviljonger på Ytterharnäs. Del 1 utförd sommaren 2018.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av läktare i Gävle
Anmälan av installation av hiss.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare lokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal, Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal Sörby Urfjäll 36:3,37:1.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad Olsbacka 44:8,44:9.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan för ingrepp i bärande konstruktion av byggnad.
Konsultuppdrag avseende byggplatsuppföljning i Gävleborgs län
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 optionsår.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Gävle
Marklov för uppfyllnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Byte av rökrör i skorsten vid kraftvärmeverk, Gävle
Omfattar material samt tillverkning av nytt Ø 1800 mm rökrör i stål, demontage av befintligt rökrör, montage av nytt rökrör på motsvarande plats, isolering samt bortforsling/omhändertagande av demonterat rökrör med isolering.
Rivning av skolbyggnad i Strömsbro
Rivning för projekt 1401409.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: