Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Stora Skedvi, Säter
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Ombyggnad av tak på skola i Säter
Avser påbyggnad av sadeltak på moduler med plant tak på Kungsgårdsskolan i Säter.
Ombyggnad av enbostadshus i Säter
Druvan 1 - förhandsbesked för ändrad användning (från ekonomibyggnad till bostadshus).
Ombyggnad av skola i Säter
Kungsgården 1 – ändring av verksamhet som väsentligt påverkar brandskyddet (från skola/fritidshem till grundsärskola).
Tillbyggnad av servering i Säter
Landa 95:2 - tidsbegränsat bygglov för tak över uteservering t.o.m. 2024-09-30.
Ombyggnad av skola i Säter
Säter 4:5 - installation av ventilationsanläggning i skolverksamhet - ej bygglovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Säter 4:5 (storgatan vid kyrkan) - marklov för stensättning.
Rivning av bensinstation i Säter
Avser rivning av en byggnad, som tidigare varit bland annat bensinstation. Det ingår även utvändig rivning av serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av markytorna efter rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: