Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett omklädningsrum innehållande bland annat bastu.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Arkhyttan 50:1 - marklov för schaktning samt bygglov för uppställning av bodar och för upplag av rivningsmassor och grus på industrifastighet.
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Iris 2 - tillbyggnad av affärshus (ramp).
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Jönshyttan 1.1 - strandskyddsdispens för markschaktning vid golfbanans hål nr 13.
Rivning av telestation i Säter
Mora 8:76 - rivning av teknikbod.
Ombyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 2:1 - tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från grusplan till parkering t.o.m 2029-10-17 (klockarskolan-sågen).
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (junkern 4) - tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Ulvshyttan 7:17 - marklov för ändring av marknivå (upplag).
Ombyggnad av stugby i Säter
Ulvshyttan 7:4 - tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (från vårdhem till vandrarhem/stugby) t.o.m. 2029-12-01.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Skedvi prästgård 1:65 - ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Säter
Arvet 1 - ändrad användning av komplementbyggnad (från garage till färgbutik) samt uppsättning av skyltar/ljusanordningar.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Foran 8 - installation av ny ventilationsanläggning i industrilokal - ej bygglovpliktig åtgärd.
Utbyte av ventilation i flerbostadshus, Säters kommun
Avser byte av ventilationsaggregat som är placerat på vind och som skall ersättas med nytt aggregat som skall placeras i undercentral i källare. Objektets läge: Fridhemsvägen 3 stora skedvi i Säters kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: