Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg i Stora Skedvi kyrkby
Gc-väg mellan Stora Skedvi-Yttersätra.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmecentraler i flerbostadshus i Säter
Ombyggnad av undercentraler för värmeproduktion Samtliga byggnader inom Lindan 1 / Lutan 1 ska direktanslutas till fjärrvärme via egen fjärrvärmecentral.
Rivning av enbostadshus i Säter
Milan 11 - rivning av enbostadshus (brandskadat).
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Säter 4:5 - marklov för utbyte av uttjänt vegetation (rådhustorget).
Rivning av fritidshus i Säter
Södersätra 30:2 - rivning av fritidshus (brandskadat) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Rivning av reservoar i Säter
Mora 8:76 - rivning av högreservoar/vattentorn.
Ombyggnad av idrottshall i Säter
Fordonet 1 - ändrad användning av industrilokal (till sporthall).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: