Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av fjärrvärmecentraler i flerbostadshus i Säter
Ombyggnad av undercentraler för värmeproduktion Samtliga byggnader inom Lindan 1 / Lutan 1 ska direktanslutas till fjärrvärme via egen fjärrvärmecentral.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Asken 4 - installation av ventilation i industrilokal- ej bygglovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Fabriken 8 - ändrad användning från gruppboende till småindustri.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Säter 4:5 - marklov för utbyte av uttjänt vegetation (rådhustorget).
Rivning av enbostadshus i Säter
Milan 11 - rivning av enbostadshus (brandskadat).
Rivning av reservoar i Säter
Mora 8:76 - rivning av högreservoar/vattentorn.
Ombyggnad av idrottshall i Säter
Fordonet 1 - ändrad användning av industrilokal (till sporthall).
Ombyggnad av va-ledning i Säter
Gruvriset 4:12 - installation/ändring av vatten eller avlopp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: