Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stamrenovering flerbostadhus i Säter
Avser stamrenovering i kvarteret Druvan i Säter. Partiellt stambyte med 1 trapphus åt gången. Totalt 6 trapphus. Kommer att pågå under 2 års tid.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett personalrum.
Rivning av byggnad i Gustafs, Säter
Avser rivning av byggnad inkl källare, som tidigare varit bland annat försäljningslokal för loppis samt samlingslokal. Det ingår även utvändig rivning av en mindre garagebyggnad samt alla serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av mark ytorna efter rivning.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Arkhyttan 50:1 - marklov för schaktning samt bygglov för uppställning av bodar och för upplag av rivningsmassor och grus på industrifastighet.
Rivning av fritidshus i Säter
Dalkarlsnäs 1:19 - rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Iris 2 - tillbyggnad av affärshus (ramp).
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Jönshyttan 1.1 - strandskyddsdispens för markschaktning vid golfbanans hål nr 13.
Rivning av telestation i Säter
Mora 8:76 - rivning av teknikbod.
Ombyggnad av parkeringsplats i Säter
Säter 2:1 - tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från grusplan till parkering t.o.m 2029-10-17 (klockarskolan-sågen).
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (junkern 4) - tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Foran 8 - installation av ny ventilationsanläggning i industrilokal - ej bygglovpliktig åtgärd.
Utbyte av ventilation i flerbostadshus, Säters kommun
Avser byte av ventilationsaggregat som är placerat på vind och som skall ersättas med nytt aggregat som skall placeras i undercentral i källare. Objektets läge: Fridhemsvägen 3 stora skedvi i Säters kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: