Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Från korsningen Rv70/Vasagatan-E45 till Noretbron. Omfattar nya cirkulationsplatser, gc-vägar som ansluts till befintliga, planskild passage mm. 2+2 väg med mittrefug och parallell gc-väg. 5 cirkulationsplatser, 2 byggnadsverk, gc-portar under E45.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Genom Mora centrum längs med Strandvägen/Vasagatan. Omfattar nya busshållplatser, ombyggnad korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter, ny planskild passage, gc-vägar och gc-passager. 1+1 väg med mittdelare och parallell gc-väg på delar av sträckan. Även ledningsarbete ingår.
Utbyggnad av förskola i Mora
Objektet avser inhyrning av två förskoleavdelningar, ca 320 m2. Arbetet ska genomföras under pågående verksamhet i närheten av på tomten belägen befintlig förskola. Objektet avser hyra av modulbyggnader under minst 3 års tid samt montering och färdigställande av lokalerna före hyrestidens början och nedmontering samt borttransport efter hyrestidens slut.
Ev Ombyggnad av simhall i Orsa
Avser ev ombyggnad av simhall byte av ventilation och reningsverk.
Utbyte av lufbehandlingsaggregat samt nya canalisskenor, Mora lasarett.
Avser utbyte av luftbehandlingsaggregat TA/FA171 samt nya canalisskenor för försörjning hus 01, 04, 05, 07 och 09, Mora lasarett.
Ombyggnad av undercentral mm i flerbostadshus i Mora
Avser byte och uppgradering av radiatorer och undercentral för Brf Munin i Mora.
Rivning av byggnad vid lasarett i Mora
Avser rivning av ett enplans tegelhus med källare, hus 16 vid Mora lasarett.
Tillbyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Rivning av industrihus i Mora
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus Utmeland 656:3,656:4,656:5.
Ombyggnad av idrottshall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottshall.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för ändrad användning av förråd.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Anmälan om ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan för avsevärd förändring av planlösningen i kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
LED belysning i Idre sporthall , Mora kommun
Avser byte av belysning i Idre sporthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: