Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av markytor i bostadsområdet Hånåkni, Mora
Avser markarbeten för bostadsområdet Hånåkni-Svedjärnsvägen. Områdets innergårdar, entréer, vägar och parkeringar (inkl. carportar) behöver rustas upp. Detta då ytskikten har skador av slitage, tjälskjutningarna och sättningar på många ställen. Nya planteringar ingår även i dessa markarbeten. Ett internt kulvertsystem innehållande värme, varmvatten och vvc ska bytas liksom kallvattenledningar.
Ledningsåtgärder Kättbo - Borgvik
CL1 S4 statusåtgärder
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Ny pelletspanna till panncentral i Mora By
Avser komplettering av befintlig anläggning i Mora By med ny pelletspanna.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Rivning, flytt och återuppförande av kallförråd i Mora
Avser rivning, flytt, och återuppförande av kallförråd, ca 330 m2, från Mora brandstation till Mora/Siljan Flygplats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov ombyggnad och ändrad användning av butik/lokaler till bostäder.
Ombyggnad av butik i Mora
Bygglov ändrad användning av banklokal till butik.
Ombyggnad av vandrarhem i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal till lokal med tillfällig övernattning.
Ombyggnad av skola i Mora
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av bostad till skollokal.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för ny/tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Morkarlby skola i Mora
Omfattar bortkörning av schaktmassor och leverans av grus för arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Morkarlby skola. Leveransmängd ca. 2000 ton 0-90 bergkross och ca. 500 ton 0-30 bärlager. Bortkörning av schaktmassor i samma mängd till Motorgården Vinäs i Mora Kommun.
Tillbyggnad av restaurang i Mora
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Förnyad tillståndsansökan för reningsverk i Mora kommun
Avser konsulttjänst för upprättande av tillståndsansökan avseende förnyat tillstånd för Solvikens reningsverk i Mora kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: