Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
E45, korsningen Älvgatan/väg 70-korsningen E45/Fridhemsgatan. Omfattar nya busshållplatser, ombyggnad korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter, ny planskild passage, gc-vägar och gc-passager.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
E45, Noretbron-Älvgatan/Vasagatan. Omfattar nya cirkulationsplatser, gc-vägar som ansluts till befintliga, planskild passage mm.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70 samt nybyggnad av bostäder på f.d busstationen.
Ombyggnad till dagcenter i Mora
Avser ombyggnad av Mora utbildningscenter till lokaler för daglig verksamhet (Arbete & utveckling).
Ledningsåtgärder Kättbo - Borgvik
CL1 S4 statusåtgärder
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av butik i Mora
Bygglov för tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av klubbhus i Mora
Anmälan för ändrad planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av va-ledning i Mora
Anmälan installation av va.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av parhus i Mora
Anmälan om tillbyggnad på tvåbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Rivning av servicebyggnad i Mora
Rivningslov för rivning av servicebyggnad.
Tillbyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av två lagertält.
Rivning av busstation i Mora
Rivningslov för rivning av busstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokaler.
Ombyggnad av lager i Mora
Bygglov för ändrad användning av lagerlokal.
Ombyggnad av affärshus i Mora
Bygglov för ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av gym i Mora
Bygglov för ombyggnad av butik till gym.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Anmälan väsentlig ändring av byggnad.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan för ändrad användning av förråd till kontor.
Förnyad tillståndsansökan för reningsverk i Mora kommun
Avser konsulttjänst för upprättande av tillståndsansökan avseende förnyat tillstånd för Solvikens reningsverk i Mora kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: