Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
E45, korsningen Älvgatan/väg 70-korsningen E45/Fridhemsgatan. Omfattar nya busshållplatser, ombyggnad korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter, ny planskild passage, gc-vägar och gc-passager.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
E45, Noretbron-Älvgatan/Vasagatan. Omfattar nya cirkulationsplatser, gc-vägar som ansluts till befintliga, planskild passage mm.
Ledningsåtgärder Kättbo - Borgvik
CL1 S4 statusåtgärder
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Ny pelletspanna till panncentral i Mora By
Avser komplettering av befintlig anläggning i Mora By med ny pelletspanna.
Rivning, flytt och återuppförande av kallförråd i Mora
Avser rivning, flytt, och återuppförande av kallförråd, ca 330 m2, från Mora brandstation till Mora/Siljan Flygplats.
Tillbyggnad av butik i Mora
Bygglov för tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för ny/tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av gym i Mora
Bygglov för ombyggnad av butik till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokaler.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Anmälan väsentlig ändring av byggnad.
Förnyad tillståndsansökan för reningsverk i Mora kommun
Avser konsulttjänst för upprättande av tillståndsansökan avseende förnyat tillstånd för Solvikens reningsverk i Mora kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: